بدهی خانوار به درآمد

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

72.80 2019 12 71.9 40.3 : 86.4

آلمان

84.70 2019 12 83.73 83.41 : 107

اسلوونی

0 2019 12 45.13 23.69 : 48.71

ایتالیا

61.56 2019 12 60.95 33.67 : 64.6

اسلواکی

0 2019 12 68.69 6.8 : 69.64

اسپانیا

93.01 2019 12 95.21 68.9 : 134

ایرلند

111.60 2019 12 121 111 : 209

اتریش

82.71 2019 12 83.21 73.36 : 86.92

استونی

0 2019 12 68.41 15.01 : 93.01

بلژیک

0 2019 12 103 58.32 : 104

بلغارستان

0 2016 12 34.99 10.84 : 43.35 ٪

پرتغال

92.94 2019 12 95.84 83.75 : 126

جمهوری چک

0 2019 12 60.69 13.33 : 60.69

چین

0 2018 12 93.4 93.4 : 99.9

دانمارک

0 2019 12 235 181 : 270

سوئد

0 2019 12 162 96.19 : 163

سوئیس

0 2016 12 181 144 : 182 ٪

فنلاند

0 2019 12 114 60.84 : 116

فرانسه

98.12 2019 12 95.88 54.15 : 98.12

قبرس

0 2019 12 145 104 : 203

کرواسی

0 2015 12 59.11 47.61 : 62.67 ٪

کانادا

170.93 2020 09 167 83.56 : 174

لتونی

0 2019 12 33.47 8.55 : 74.05

لیتوانی

0 2019 12 37.32 2.2 : 45.44

لهستان

57.67 2019 12 59.65 9.79 : 60.25

مجارستان

0 2019 12 32.23 9.57 : 66.35

منطقه یورو

93.75 2019 12 93.49 71.02 : 98.13

نروژ

0 2018 12 199 119 : 202

نیوزیلند

162.70 2020 09 164 56.2 : 164

هلند

0 2018 12 205 152 : 227
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

72.80 2019 12 73 73 73 73

آلمان

84.70 2019 12 91 91 91 91

ایتالیا

61.56 2019 12 65 65 65 65

اسپانیا

93.01 2019 12 102 102 102 102

ایرلند

111.60 2019 12 126 126 126 126

اتریش

82.71 2019 12 83.86 83.86 83.86 83.86

پرتغال

92.94 2019 12 100 100 100 100

فرانسه

98.12 2019 12 101 101 101 101

کانادا

170.93 2020 09 171 171 172 171

لهستان

57.67 2019 12 65 65 65 65

منطقه یورو

93.75 2019 12 101 101 101 101

نیوزیلند

162.70 2020 09 164 164 163 164
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی