خبر

سود شرکت سهامی

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آلمان
216 92.7 231 232
ایالات متحده
2754 14.67 2698 2803
انگلستان
142789 931 143116 156619
استرالیا
137393 12032 140901 150282
استونی
848146 149443 1067938 1359730
جمهوری چک
316163 2021 12 243184 CZK - میلیون
چین
2094690 1617 914060 8709210
روسیه
6649 224 2400 33306
ژاپن
25275 43.24 23798 31606
کانادا
140514 758 141034 153763
لهستان
191964 2023 06 97183 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آلمان
216 92.7 226 227 228 230 232
ایالات متحده
2754 14.67 2300 2340 2280 2300 2803
انگلستان
142789 931 146000 147000 148000 148000 156619
استرالیا
137393 12032 134931 133123 143218 143500 150282
چین
2094690 1617 3800000 5800000 8500000 1600000 8709210
روسیه
6649 224 19200 21200 27000 18000 33306
ژاپن
25275 43.24 25000 22000 20000 22500 31606
کانادا
140514 758 140000 149000 140000 139000 153763
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین