شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

FAROE

0 2019 06 11 -29 : 19 امتیاز

آرژانتین

43.00 2020 01 42.4 28.44 : 60.97 امتیاز

آلبانی

-13.60 2019 12 -12.3 -19 : -6.3 امتیاز

آلمان

9.60 2020 01 9.7 -3.5 : 16.8 امتیاز

آفریقای جنوبی

-7.00 2019 12 -7 -33 : 26 امتیاز

اکوادور

37.60 2019 11 37 26.9 : 49 امتیاز

استرالیا

93.40 2020 01 95.1 64.61 : 124 امتیاز

اسپانیا

77.70 2019 12 77.4 37.6 : 109 امتیاز

اوکراین

0 2019 12 91.7 41.1 : 107 امتیاز

اتریش

-4.00 2019 12 -4.3 -23.1 : 4 امتیاز

اندونزی

126.40 2019 12 124 9.6 : 128 امتیاز

ایالات متحده

99.10 2020 01 99.3 51.7 : 111 امتیاز

اتحادیه اروپا

-7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص

ایسلند

0 2019 11 86.9 19.54 : 155 امتیاز

ایرلند

81.40 2019 12 77.1 39.6 : 131 امتیاز

استونی

0 2019 11 -2.1 -38 : 12.8 امتیاز

انگلستان

-11.00 2019 12 -14 -39 : 10 امتیاز

ایتالیا

110.80 2019 12 108 82.4 : 121 امتیاز

اسلوونی

-12.00 2020 01 -14 -45 : 2 امتیاز

اسلواکی

-10.40 2019 12 -9 -49.4 : 6.5 امتیاز

امارات متحده عربی

110.00 2019 12 109 97 : 118 امتیاز

بلژیک

-6.00 2020 01 -8 -28 : 16 Percentage Points

بلغارستان

-23.90 2019 12 -25 -54 : -17.7 امتیاز

برزیل

47.30 2019 12 47.3 37.9 : 116 امتیاز

پاکستان

41.92 2019 11 44.27 29.05 : 55.97 امتیاز

پرو

90.00 2019 08 95 80 : 121 امتیاز

پرتغال

-7.20 2019 12 -6.9 -46.8 : -0.8 امتیاز

ترکیه

58.80 2020 01 58.8 55.3 : 98.68 امتیاز

تایوان

84.28 2019 12 80.37 48.42 : 97.52 امتیاز

تایلند

68.30 2019 12 69.1 39.7 : 112 امتیاز

جمهوری چک

104.80 2020 01 110 69.2 : 119 امتیاز

چین

124.60 2019 11 124 97 : 126 امتیاز

دانمارک

4.50 2020 01 2.5 -22 : 15.5 امتیاز

روسیه

-13.00 2019 12 -13 -59 : 1 امتیاز

رومانی

-4.60 2019 12 -6.8 -52.6 : -1.2 امتیاز

ژاپن

39.10 2019 12 38.7 27.5 : 50.8 امتیاز

سوئیس

-10.40 2019 12 -8 -36.6 : 19.9 امتیاز

سوئد

94.10 2019 12 92 42.7 : 123 امتیاز

شیلی

29.40 2019 12 28.3 28.3 : 59.3 امتیاز

عربستان سعودی

119.00 2019 12 110 94 : 120 امتیاز

فنلاند

-4.60 2020 01 -4.2 -6.6 : 24.1 امتیاز

فرانسه

102.00 2019 12 105 79 : 131 امتیاز

فیلیپین

1.30 2019 12 4.6 -52.8 : 13.1 امتیاز

قبرس

-6.60 2019 12 -6.9 -59.4 : 3.8 امتیاز

قرقیزستان

26.50 2019 06 25.2 -5.5 : 30.7 امتیاز

قطر

0 2019 03 184 182 : 186 امتیاز

قزاقستان

84.00 2019 09 83 73 : 84 امتیاز

کیپ ورد

16.00 2019 09 18 4 : 24 امتیاز

کلمبیا

-9.50 2019 12 -14.4 -30.2 : 38.8 امتیاز

کانادا

51.50 2020 01 53.18 46.8 : 57.05 امتیاز

کره جنوبی

100.40 2019 12 101 69.4 : 121 امتیاز

کرواسی

-3.10 2019 12 -3.3 -42.9 : -1.8 امتیاز

گرجستان

-19.30 2019 09 -18 -40.4 : -1.4 امتیاز

لیتوانی

0 2019 12 3 -56 : 9 امتیاز

لوکزامبورگ

-1.10 2019 12 -2.7 -21.7 : 4 امتیاز

لهستان

3.70 2020 01 4.3 -39.7 : 10.2 امتیاز

لتونی

-7.30 2019 11 -7.3 -54.3 : 0.2 امتیاز

مالت

5.50 2019 12 4.9 -35.4 : 17.8 امتیاز

مکزیک

43.40 2019 12 43.4 28.9 : 48.6 امتیاز

مجارستان

-8.40 2019 12 -9.2 -72.3 : 89.82 امتیاز

مراکش

77.80 2019 12 74.8 71.6 : 92.1 امتیاز

منطقه یورو

-8.10 2020 01 -8.1 -23.9 : -1.4 امتیاز

مالزی

93.40 2019 06 86 63.8 : 133 امتیاز

مصر

89.00 2019 12 90 64 : 103 امتیاز

نیوزیلند

109.90 2019 12 103 79.1 : 131 امتیاز

نروژ

13.40 2019 12 15 -17.4 : 34.9 امتیاز

نیجریه

3.30 2019 12 3.8 -29.8 : 9.7 امتیاز

ویتنام

125.00 2019 12 128 88 : 129 امتیاز

ونزوئلا

75.00 2019 12 75 57 : 89 امتیاز

هنگ کنگ

83.00 2019 12 86 70 : 118 امتیاز

هند

89.40 2019 09 97.3 88 : 117 امتیاز

هلند

-3.00 2020 01 -2 -41 : 36 امتیاز

یونان

-6.20 2019 12 -6.8 -80.8 : 3.2 امتیاز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

43.00 2020 01 40 38 38 42 امتیاز

آلبانی

-13.60 2019 12 -11.6 -11.9 -12 -11.4 امتیاز

آلمان

9.60 2020 01 9.1 9.2 9 9.4 امتیاز

آفریقای جنوبی

-7.00 2019 12 -12 -3 -8 -6 امتیاز

اکوادور

37.60 2019 11 38.1 38.3 38.6 37.9 امتیاز

استرالیا

93.40 2020 01 100 102 102 98 امتیاز

اسپانیا

77.70 2019 12 85 89 88 82 امتیاز

اتریش

-4.00 2019 12 -3.8 -3.6 -2.9 -5.2 امتیاز

اندونزی

126.40 2019 12 124 123 128 125 امتیاز

ایالات متحده

99.10 2020 01 88 86 86.7 98.4 امتیاز

اتحادیه اروپا

-7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص

ایرلند

81.40 2019 12 89 91 97 88 امتیاز

انگلستان

-11.00 2019 12 -12 -8 -6 -17 امتیاز

ایتالیا

110.80 2019 12 112 112 112 112 امتیاز

اسلوونی

-12.00 2020 01 -16 -16 -15 -12 امتیاز

اسلواکی

-10.40 2019 12 -5.8 -5.9 -4 -6 امتیاز

امارات متحده عربی

110.00 2019 12 107 108 109 105 امتیاز

بلژیک

-6.00 2020 01 -7 -6 -7 -5 Percentage Points

بلغارستان

-23.90 2019 12 -25 -26 -28 -27 امتیاز

برزیل

47.30 2019 12 55 54 53 51 امتیاز

پاکستان

41.92 2019 11 45 48 45.8 48 امتیاز

پرو

90.00 2019 08 98 97 98 95 امتیاز

پرتغال

-7.20 2019 12 -9 -8 -6 -8 امتیاز

ترکیه

58.80 2020 01 62 64 68 59 امتیاز

تایوان

84.28 2019 12 85 83.6 82.9 84.5 امتیاز

تایلند

68.30 2019 12 83 82.5 82.9 80.2 امتیاز

جمهوری چک

104.80 2020 01 110 110 110 109 امتیاز

چین

124.60 2019 11 120 120 115 116 امتیاز

دانمارک

4.50 2020 01 -2 -2.3 -1.5 1 امتیاز

روسیه

-13.00 2019 12 -5 -6 -7 -10 امتیاز

رومانی

-4.60 2019 12 -7 -7.2 -6.3 -7.5 امتیاز

ژاپن

39.10 2019 12 42 41 43.9 43 امتیاز

سوئیس

-10.40 2019 12 -4 -7 -6 -6 امتیاز

سوئد

94.10 2019 12 92 96 98 95 امتیاز

شیلی

29.40 2019 12 32 33 34 29 امتیاز

عربستان سعودی

119.00 2019 12 108 107 109 107 امتیاز

فنلاند

-4.60 2020 01 -2.3 -2.6 -0.9 -2.9 امتیاز

فرانسه

102.00 2019 12 95 97 99 99 امتیاز

فیلیپین

1.30 2019 12 6 5.5 7 10 امتیاز

قبرس

-6.60 2019 12 -6.9 -7 -6.2 -7.1 امتیاز

قرقیزستان

26.50 2019 06 36.7 36.7 37.3 36.7 امتیاز

قزاقستان

84.00 2019 09 85 85 87 85 امتیاز

کیپ ورد

16.00 2019 09 23 20 25 18 امتیاز

کلمبیا

-9.50 2019 12 -2 5 4 -6 امتیاز

کانادا

51.50 2020 01 53.3 53.5 53.8 52 امتیاز

کره جنوبی

100.40 2019 12 95 94 96 92 امتیاز

کرواسی

-3.10 2019 12 -4.6 -4.8 -4 -5 امتیاز

گرجستان

-19.30 2019 09 -18 -16.5 -16.5 -19.5 امتیاز

لوکزامبورگ

-1.10 2019 12 -1.6 -1.8 -1 -2.2 امتیاز

لهستان

3.70 2020 01 5.1 5.6 4 7.2 امتیاز

لتونی

-7.30 2019 11 -11 -11 -15 -11 امتیاز

مالت

5.50 2019 12 7.5 7 9 5.3 امتیاز

مکزیک

43.40 2019 12 43.6 44 45 43.1 امتیاز

مجارستان

-8.40 2019 12 -7 -9 -8 -10 امتیاز

مراکش

77.80 2019 12 81 80 83 85 امتیاز

منطقه یورو

-8.10 2020 01 -7.2 -7.4 -6.6 -7.8 امتیاز

مالزی

93.40 2019 06 90 95 100 92 امتیاز

مصر

89.00 2019 12 88 84 80 86 امتیاز

نیوزیلند

109.90 2019 12 107 106 107 107 امتیاز

نروژ

13.40 2019 12 9 10.5 12 7 امتیاز

نیجریه

3.30 2019 12 5 2.7 3.2 3 امتیاز

ویتنام

125.00 2019 12 120 120 115 126 امتیاز

ونزوئلا

75.00 2019 12 66 64 62 68 امتیاز

هنگ کنگ

83.00 2019 12 88 92 105 86 امتیاز

هند

89.40 2019 09 98 98 101 95 امتیاز

هلند

-3.00 2020 01 -3 -7 -6 -2 امتیاز

یونان

-6.20 2019 12 -6 -12 -17 -4 امتیاز