میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

6.20 2020 11 -0.9 -76.2 : 27.8

آلمان

3.00 2020 11 3.5 -38.9 : 48.3

آلبانی

0 2020 03 -7.9 -31.1 : 88.2

اسلوونی

0 2020 09 4.3 -36 : 77.2

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

استونی

0 2019 12 -3.1 -36 : 42.2

اتریش

0 2020 10 0.3 -18.7 : 25.4

اسلواکی

-9.00 2020 11 -23.6 -41.3 : 28.9

ایرلند

-10.00 2020 09 -33.9 -38.6 : 36.2

ازبکستان

0 2020 09 7.3 -1.5 : 33.5

استرالیا

-2.60 2020 09 0.5 -18.9 : 18

اسپانیا

-13.10 2020 11 -11.6 -45.5 : 55.5

ارمنستان

2.00 2020 11 0.3 -51 : 25.1

ایتالیا

1.60 2020 10 4.7 -68.9 : 13.8

انگلستان

-1.40 2020 11 -2.2 -44.5 : 24

بلژیک

-9.20 2020 11 -2.4 -80.7 : 229

بلغارستان

-4.10 2020 11 -4.6 -26.7 : 49.8

پرتغال

-0.50 2020 11 -2.6 -20 : 10

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-8.40 2020 11 -10.5 -25.7 : 36.9

دانمارک

0 2020 10 3.9 -18.3 : 28.4

روسیه

0.00 2020 11 -0.1 -19.3 : 30.3

رومانی

9.30 2020 11 21 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2020 07 2 -16.9 : 23.8

سوئیس

0 2020 06 3.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2020 09 -0.5 -18.5 : 27.1

فرانسه

-5.70 2020 11 -5.9 -64.9 : 16.4

قزاقستان

22.50 2020 06 6.9 -37.3 : 106

قبرس

0.70 2020 09 -23.4 -27.7 : 44.9

کره جنوبی

-0.80 2020 11 -8.9 -30.5 : 26.4

کرواسی

0 2020 10 5 -22.8 : 27.3

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 -0.1 -6.3 : 9.9

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -7.9 -20.3 : 34.2

لوکزامبورگ

0 2020 09 -7 -50.1 : 36.1

لتونی

0 2019 12 -0.8 -26.8 : 25

لهستان

-6.90 2020 11 -3.8 -25.9 : 54.3

مکزیک

-7.82 2020 11 -10.06 -39.73 : 37.19

مجارستان

5.00 2020 11 -16.2 -34.6 : 67.4

مالزی

-13.10 2020 09 -44.9 -44.9 : 35.3

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

مونته نگرو

0 2020 03 -7 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2020 09 -8 -53.5 : 156

منطقه یورو

-1.30 2020 11 -1.9 -30.7 : 18.5

نیوزیلند

-24.20 2020 06 -4.1 -27.8 : 46.2

هلند

0 2020 09 -5.6 -22.1 : 17.7

هند

-2.60 2020 11 -0.9 -37.9 : 11.66

یونان

0 2020 06 -5.7 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

6.20 2020 11 25 7 5.8 20

آلمان

3.00 2020 11 11.5 3.8 3.8 4.9

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

اسلواکی

-9.00 2020 11 1.1 2.8 1.9 0.5

ایرلند

-10.00 2020 09 18.9 6.5 5.2 -6

استرالیا

-2.60 2020 09 0.3 0.4 0.5 0.4

اسپانیا

-13.10 2020 11 19 5.7 6.5 12

ارمنستان

2.00 2020 11 2.5 2.5 2.5 5

ایتالیا

1.60 2020 10 37.6 10.5 5.6 20.2

انگلستان

-1.40 2020 11 21 6.5 5.1 2.5

بلژیک

-9.20 2020 11 7 7 0.5 18

بلغارستان

-4.10 2020 11 2.3 2.8 3 1.5

پرتغال

-0.50 2020 11 4.1 3.6 4.5 1.5

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-8.40 2020 11 9.5 5 4.8 2

روسیه

0.00 2020 11 1.5 2.8 3.5 1

رومانی

9.30 2020 11 4 4 5 4

فرانسه

-5.70 2020 11 14.5 6.8 6.2 25

قزاقستان

22.50 2020 06 8.5 8.5 5.5 8.5

قبرس

0.70 2020 09 3.5 3.5 5 -4

کره جنوبی

-0.80 2020 11 1.9 1.9 3.2 1.9

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 1 1 1.3 0.7

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -5 -5 -1 -7

لهستان

-6.90 2020 11 12.6 5.9 4.5 1

مکزیک

-7.82 2020 11 10 6 3 2.1

مجارستان

5.00 2020 11 3.2 3.2 4.5 2.5

مالزی

-13.10 2020 09 20 11 6 8

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

-1.30 2020 11 16.2 5.9 5.1 2.5

نیوزیلند

-24.20 2020 06 15 7 4.5 0.5

هند

-2.60 2020 11 4.2 5.1 5.1 -1.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی