میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

321.30 2021 04 97.6 -76.2 : 321

آلمان

1.30 2021 04 1.7 -38.9 : 48.3

آلبانی

0 2020 12 14.8 -31.1 : 88.2

اسلوونی

0 2021 03 -9.3 -37.7 : 74.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

استونی

0 2020 12 -10 -36 : 42.2

اتریش

0 2021 04 22.6 -18.8 : 37.3

اسلواکی

8.40 2021 04 -0.8 -41.3 : 28.9

ایرلند

-27.30 2021 03 -6 -37.6 : 36.2

ازبکستان

0 2020 09 7.3 -1.5 : 33.5

استرالیا

2.40 2021 03 -0.9 -18.9 : 18

اسپانیا

-13.20 2021 03 -17.3 -45.5 : 55.5

ارمنستان

87.70 2021 04 10.8 -51 : 87.7

ایتالیا

74.50 2021 03 3.5 -69 : 74.5

انگلستان

77.90 2021 04 6 -45.4 : 77.9

بلژیک

36.30 2021 03 -11 -80.7 : 229

بلغارستان

15.70 2021 04 11.2 -26.7 : 49.8

پرتغال

11.70 2021 04 2.8 -20 : 11.7

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-3.90 2021 04 -3.3 -25.8 : 36.9

دانمارک

0 2021 03 3.6 -18.4 : 28.6

روسیه

6.90 2021 04 0.4 -19.3 : 30.3

رومانی

0.90 2021 03 3.5 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2021 04 -1.8 -16.9 : 21.5

سوئیس

0 2020 12 0.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2021 03 -4.4 -18.6 : 27.1

فرانسه

164.00 2021 04 55.6 -64.7 : 164

قزاقستان

11.00 2021 04 15.3 -37.3 : 106

قبرس

-2.20 2020 12 0.1 -27.7 : 44.9

کره جنوبی

-1.80 2021 04 -5.7 -30.5 : 26.4

کرواسی

0 2021 02 5.6 -22.8 : 27.1

کالدونیای جدید

-0.20 2021 04 -0.4 -6.3 : 9.9

کاستاریکا

-8.10 2021 03 -8.3 -22.9 : 38.8

لوکزامبورگ

0 2021 03 -4.1 -50.4 : 53.2

لتونی

0 2020 12 0.4 -25.5 : 26.4

لهستان

-4.20 2021 04 -12.6 -25.9 : 54.3

مکزیک

45.07 2021 04 -5.58 -39.73 : 45.07

مجارستان

4.30 2021 03 -17.2 -34.6 : 67.4

مالزی

-10.50 2021 03 -14.2 -44.9 : 35.3

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

مونته نگرو

0 2020 12 -9.6 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2021 02 -16.7 -53.5 : 156

منطقه یورو

18.30 2021 03 -5.4 -30.8 : 18.7

نیوزیلند

2.70 2020 12 2.4 -27.8 : 46.2

هلند

0 2021 03 -4.4 -22 : 18.7

هند

56.10 2021 04 11.4 -37.9 : 56.1

یونان

0 2020 12 -3 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

321.30 2021 04 7 5.8 3 25

آلمان

1.30 2021 04 3.8 3.8 4.6 11.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

اسلواکی

8.40 2021 04 2.8 1.9 1.9 1.1

ایرلند

-27.30 2021 03 9.5 5.2 5.2 36.8

استرالیا

2.40 2021 03 0.4 0.5 0.5 0.3

اسپانیا

-13.20 2021 03 5.7 6.5 5.1 19

ارمنستان

87.70 2021 04 5 3 2.5 15

ایتالیا

74.50 2021 03 10.5 5.6 3.2 37.6

انگلستان

77.90 2021 04 15.1 5.1 4.3 36

بلژیک

36.30 2021 03 0.9 2.1 0.7 2.5

بلغارستان

15.70 2021 04 2.8 3 3 2.3

پرتغال

11.70 2021 04 3.6 4.5 4.5 4.1

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-3.90 2021 04 7.5 10.8 4.8 12.2

روسیه

6.90 2021 04 2.8 3.5 3.8 1.5

رومانی

0.90 2021 03 5.3 5.8 6.5 6.2

فرانسه

164.00 2021 04 6.8 6.2 2.8 14.5

قزاقستان

11.00 2021 04 8.5 5.5 5.5 8.5

قبرس

-2.20 2020 12 3.5 5 5 3.5

کره جنوبی

-1.80 2021 04 5.5 3.2 2.5 3.3

کالدونیای جدید

-0.20 2021 04 1 1.3 1.3 1

کاستاریکا

-8.10 2021 03 -3.7 -1 -1 -4

لهستان

-4.20 2021 04 5.9 4.5 3.6 12.6

مکزیک

45.07 2021 04 9 3.5 1.7 11

مجارستان

4.30 2021 03 15 7.5 6.2 17.8

مالزی

-10.50 2021 03 11 6 3.5 20

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

18.30 2021 03 5.9 5.1 3.6 16.2

نیوزیلند

2.70 2020 12 7 6 5 15

هند

56.10 2021 04 5.1 5.1 3.5 4.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی