میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

23.30 2021 01 27.4 -76.2 : 27.8

آلمان

-8.70 2021 01 10.4 -38.9 : 48.3

آلبانی

0 2020 12 14.8 -31.1 : 88.2

اسلوونی

0 2021 01 -0.8 -37.7 : 74.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

استونی

0 2019 12 -3.1 -36 : 42.2

اتریش

0 2021 01 -7.3 -18.9 : 25.4

اسلواکی

-23.80 2021 02 -19.8 -41.3 : 28.9

ایرلند

2.70 2020 12 -7.8 -38.6 : 36.2

ازبکستان

0 2020 09 7.3 -1.5 : 33.5

استرالیا

-0.90 2020 12 -1.8 -18.9 : 18

اسپانیا

0.50 2021 01 -0.7 -45.5 : 55.5

ارمنستان

1.10 2021 02 0.8 -51 : 25.1

ایتالیا

-1.50 2021 01 -1.1 -69 : 13.8

انگلستان

-3.00 2021 01 -3.9 -44.3 : 24

بلژیک

0.20 2021 01 -13 -80.7 : 229

بلغارستان

-4.20 2021 02 -5.7 -26.7 : 49.8

پرتغال

-1.90 2021 01 -3.3 -20 : 10

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-11.00 2021 02 -5.2 -25.8 : 36.9

دانمارک

0 2021 01 5.2 -18.3 : 28.4

روسیه

0.00 2021 02 0.1 -19.3 : 30.3

رومانی

-3.50 2021 01 11.5 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2021 02 -3.9 -16.9 : 21.5

سوئیس

0 2020 12 0.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2021 01 -5.1 -18.6 : 27.1

فرانسه

4.00 2021 01 -8.6 -64.9 : 16.4

قزاقستان

7.00 2021 01 7.6 -37.3 : 106

قبرس

-2.20 2020 12 0.1 -27.7 : 44.9

کره جنوبی

-8.70 2021 02 -8.1 -30.5 : 26.4

کرواسی

0 2021 01 3.5 -22.8 : 27.1

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 -0.1 -6.3 : 9.9

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -7.9 -20.3 : 34.2

لوکزامبورگ

0 2021 01 -5.4 -49.9 : 35.9

لتونی

0 2020 12 0.4 -25.5 : 26.4

لهستان

-18.10 2021 02 -6 -25.9 : 54.3

مکزیک

-9.97 2021 01 -11.56 -39.73 : 37.19

مجارستان

11.00 2021 01 -0.3 -34.6 : 67.4

مالزی

-14.20 2020 12 -13.1 -44.9 : 35.3

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

مونته نگرو

0 2020 12 -9.6 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2020 11 7.4 -53.5 : 156

منطقه یورو

-1.90 2021 01 0 -30.7 : 18.5

نیوزیلند

2.40 2020 09 -23 -27.8 : 46.2

هلند

0 2021 01 0.5 -22 : 18.7

هند

-4.60 2021 02 0.9 -37.9 : 11.66

یونان

0 2020 12 -3 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

23.30 2021 01 7 5.8 3 25

آلمان

-8.70 2021 01 3.8 3.8 4.6 11.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

اسلواکی

-23.80 2021 02 2.8 1.9 1.9 1.1

ایرلند

2.70 2020 12 6.5 5.2 5.2 18.9

استرالیا

-0.90 2020 12 0.4 0.5 0.5 0.3

اسپانیا

0.50 2021 01 5.7 6.5 5.1 19

ارمنستان

1.10 2021 02 3 3 1.5 5

ایتالیا

-1.50 2021 01 10.5 5.6 3.2 37.6

انگلستان

-3.00 2021 01 6.5 5.1 4.3 21

بلژیک

0.20 2021 01 0.9 2.1 0.7 2.5

بلغارستان

-4.20 2021 02 2.8 3 3 2.3

پرتغال

-1.90 2021 01 3.6 4.5 4.5 4.1

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-11.00 2021 02 5 4.8 4.8 9.5

روسیه

0.00 2021 02 2.8 3.5 3.8 1.5

رومانی

-3.50 2021 01 5.3 5.8 6.5 6.2

فرانسه

4.00 2021 01 6.8 6.2 2.8 14.5

قزاقستان

7.00 2021 01 8.5 5.5 5.5 8.5

قبرس

-2.20 2020 12 3.5 5 5 3.5

کره جنوبی

-8.70 2021 02 5.5 3.2 2.5 3.3

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 1 1.3 1.3 1

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -5 -1 -1 -5

لهستان

-18.10 2021 02 5.9 4.5 3.6 12.6

مکزیک

-9.97 2021 01 2.5 3.4 1.7 -6

مجارستان

11.00 2021 01 15 7.5 6.2 17.8

مالزی

-14.20 2020 12 11 6 3.5 20

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

-1.90 2021 01 5.9 5.1 3.6 16.2

نیوزیلند

2.40 2020 09 7 6 5 15

هند

-4.60 2021 02 5.1 5.1 3.5 4.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی