شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

-5.20 2019 11 -9.5 -24.6 : 27.8 ٪

آلبانی

0 2019 09 -0.7 -31.1 : 88.2 ٪

آلمان

4.80 2019 11 2.6 -38.9 : 48.3 ٪

ارمنستان

4.80 2019 11 5.1 -32.2 : 25.1 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

ایتالیا

-3.40 2019 11 2.7 -24.3 : 13.7 ٪

اسلوونی

0 2019 11 -3.2 -36 : 77.2 ٪

اسپانیا

-3.00 2019 11 -0.8 -45.5 : 55.5 ٪

ایرلند

3.10 2019 09 5.3 -38.6 : 36.1 ٪

اسلواکی

-10.50 2019 11 -2.4 -41.3 : 28.9 ٪

انگلستان

2.00 2019 11 -0.3 -19.2 : 24

استرالیا

-0.40 2019 09 -2.8 -18.9 : 17.9 ٪

اتریش

0 2019 10 1.7 -13.1 : 25.4 ٪

استونی

0 2019 09 -1 -36 : 42.2 ٪

بلغارستان

1.30 2019 11 3.2 -26.7 : 49.8 ٪

بلژیک

0 2019 11 -2.6 -80.7 : 229 ٪

پرتغال

1.70 2019 11 1.7 -20 : 10 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

4.50 2019 11 -0.3 -26.4 : 36.9 ٪

دانمارک

0 2019 10 2.2 -18.4 : 25.7 ٪

رومانی

24.00 2019 11 27.6 -27.1 : 53.8 ٪

روسیه

0.20 2019 11 1 -19.3 : 30.3 ٪

ژاپن

0 2019 11 -0.9 -17 : 14.5 ٪

سوئد

0 2019 11 3.1 -10.8 : 19.5 ٪

سوئیس

0 2019 09 -2.6 -5.5 : 10.4 ٪

فرانسه

1.60 2019 11 -1.1 -15.6 : 16.4 ٪

فنلاند

0 2019 11 0.5 -18.5 : 27 ٪

قزاقستان

20.50 2019 09 13.6 -37.3 : 106 ٪

قبرس

10.50 2019 09 16.6 -27.7 : 44.9 ٪

کالدونیای جدید

-0.30 2019 10 -1 -6.3 : 9.9 ٪

کرواسی

0 2019 11 7 -22.8 : 27.1 ٪

کاستاریکا

-11.50 2019 11 -12.6 -20.3 : 34.2 ٪

کره جنوبی

-4.70 2019 11 -3.7 -30.5 : 25.7 ٪

لهستان

-0.30 2019 11 -4.1 -25.8 : 54.2 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 10 1 -21.2 : 36.2 ٪

لتونی

0 2019 09 -1.6 -26.8 : 25 ٪

مالزی

0.60 2019 09 0.8 -6 : 35.3 ٪

مونته نگرو

0 2019 09 12.3 -28.3 : 69.7 ٪

مقدونیه

0 2019 10 -17.8 -53.5 : 156 ٪

مصر

-1.70 2019 10 -0.7 -46.6 : 199 ٪

منطقه یورو

1.40 2019 11 0.9 -22.6 : 18.4 ٪

مجارستان

6.80 2019 11 20.5 -34.6 : 67.5 ٪

مکزیک

-3.41 2019 11 -9.3 -39.2 : 37.2 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 15.7 -27.8 : 46.2 ٪

هلند

0 2019 11 1.4 -22.1 : 17.7 ٪

هند

-1.50 2019 11 -5.8 -5.8 : 11.66 ٪

یونان

0 2019 09 6.7 -51.4 : 51.6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

-5.20 2019 11 0.3 0.6 0.8 -1.8 ٪

آلمان

4.80 2019 11 1.8 1.5 1.4 2.2 ٪

ارمنستان

4.80 2019 11 1.7 1.7 2.5 3.5 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

ایتالیا

-3.40 2019 11 1.8 1.7 1.6 2 ٪

اسپانیا

-3.00 2019 11 2.7 2.2 2.4 2.3 ٪

ایرلند

3.10 2019 09 8.3 6.9 4.4 7.6 ٪

اسلواکی

-10.50 2019 11 2.4 2.4 2.2 2.4 ٪

انگلستان

2.00 2019 11 1.4 1.1 1.2 1

استرالیا

-0.40 2019 09 0.6 0.2 0.2 1.1 ٪

بلغارستان

1.30 2019 11 4.2 4 2.9 3.6 ٪

پرتغال

1.70 2019 11 2 2.2 1.8 2 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

4.50 2019 11 2.5 3 3.6 2.9 ٪

رومانی

24.00 2019 11 7 6 4 8 ٪

روسیه

0.20 2019 11 1.4 1.5 1.7 1.2 ٪

فرانسه

1.60 2019 11 2 1.5 1.7 1.9 ٪

قزاقستان

20.50 2019 09 1.3 1.3 10.1 1.3 ٪

قبرس

10.50 2019 09 8.7 7.3 6.5 10.8 ٪

کالدونیای جدید

-0.30 2019 10 1 1 1.3 1 ٪

کاستاریکا

-11.50 2019 11 5 7 8 -0.4 ٪

کره جنوبی

-4.70 2019 11 0.5 1 1.9 -1.2 ٪

لهستان

-0.30 2019 11 0.9 1.5 3.2 -2.8 ٪

مالزی

0.60 2019 09 5 3 5 4.3 ٪

مصر

-1.70 2019 10 -5 28 42 3.1 ٪

منطقه یورو

1.40 2019 11 1 0.9 1.6 -0.7 ٪

مجارستان

6.80 2019 11 4.8 4.5 4 5.1 ٪

مکزیک

-3.41 2019 11 -3.2 -1 1.5 -5 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 4.5 4.2 4 5.1 ٪

هند

-1.50 2019 11 2.5 2.5 3 -0.6 ٪