شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ورشکستگی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

219.00 2019 11 178 63 : 511 بانک اطلاعات شرکتها

آلمان

1592.00 2019 10 1507 416 : 3755 بانک اطلاعات شرکتها

انگلستان

4355.00 2019 09 4338 924 : 6924 بانک اطلاعات شرکتها

ایتالیا

2844.00 2019 06 2823 955 : 4543 بانک اطلاعات شرکتها

استرالیا

748.00 2019 11 741 217 : 1123 بانک اطلاعات شرکتها

ایسلند

0 2019 10 67 6 : 214 بانک اطلاعات شرکتها

ایالات متحده

22910.00 2019 09 22483 19695 : 82446 بانک اطلاعات شرکتها

اسپانیا

0 2019 09 1588 11 : 2854 بانک اطلاعات شرکتها

بلژیک

0 2019 11 930 262 : 1322 بانک اطلاعات شرکتها

پورتوریکو

0 2019 10 214 20 : 1155 بانک اطلاعات شرکتها

ترکیه

1103.00 2019 11 1272 11 : 3113 بانک اطلاعات شرکتها

تایوان

0 2019 11 3029 1144 : 7810 بانک اطلاعات شرکتها

دانمارک

0 2019 12 932 69 : 1524 بانک اطلاعات شرکتها

روسیه

3088.00 2019 06 2937 1103 : 3697 بانک اطلاعات شرکتها

ژاپن

704.00 2019 12 728 6 : 1965 بانک اطلاعات شرکتها

سنگاپور

144.00 2019 09 143 78 : 507 بانک اطلاعات شرکتها

سوئد

0 2019 12 680 276 : 2148 بانک اطلاعات شرکتها

سوئیس

0 2018 12 13257 3040 : 13971 شرکت ها و افراد

فنلاند

0 2019 09 660 459 : 2038 بانک اطلاعات شرکتها

فرانسه

0 2019 09 329 183 : 811 بانک اطلاعات شرکتها

کانادا

218.00 2019 11 218 177 : 872 بانک اطلاعات شرکتها

کره جنوبی

25.00 2019 11 33 22 : 3377 بانک اطلاعات شرکتها

لوکزامبورگ

0 2018 12 904 102 : 1191 بانک اطلاعات شرکتها

لیتوانی

0 2018 12 2977 590 : 2977 بانک اطلاعات شرکتها

نروژ

0 2019 11 490 43 : 595 شرکت ها و افراد

هنگ کنگ

0 2019 11 10498 409 : 20646 بانک اطلاعات شرکتها

هلند

0 2019 12 360 72 : 1185 بانک اطلاعات شرکتها
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

219.00 2019 11 170 183 180 200 بانک اطلاعات شرکتها

آلمان

1592.00 2019 10 1750 1750 1750 1750 بانک اطلاعات شرکتها

انگلستان

4355.00 2019 09 5100 4900 4600 4700 بانک اطلاعات شرکتها

ایتالیا

2844.00 2019 06 3200 3200 3400 3200 بانک اطلاعات شرکتها

استرالیا

748.00 2019 11 670 710 560 690 بانک اطلاعات شرکتها

ایالات متحده

22910.00 2019 09 22800 23500 25000 23000 بانک اطلاعات شرکتها

ترکیه

1103.00 2019 11 920 1250 2050 1050 بانک اطلاعات شرکتها

روسیه

3088.00 2019 06 3380 3380 3090 3380 بانک اطلاعات شرکتها

ژاپن

704.00 2019 12 650 650 680 680 بانک اطلاعات شرکتها

سنگاپور

144.00 2019 09 155 155 180 155 بانک اطلاعات شرکتها

کانادا

218.00 2019 11 245 238 230 270 بانک اطلاعات شرکتها

کره جنوبی

25.00 2019 11 40 40 27 35 بانک اطلاعات شرکتها