صرافی جان نثار

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی