شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جان نثار

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۶
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۰۶
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی