دلار آمریکا / فروش
USD
قیمت ریالی
17,650
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
یورو / فروش
EUR
قیمت ریالی
18,800
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
پوند / فروش
GBP
قیمت ریالی
20,600
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
ریال عربستان / فروش
SAR
قیمت ریالی
4,500
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
لیست ارزهای صرافی جان نثار
فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
دلار آمریکا / خرید
USD 17,450 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دلار آمریکا / فروش
USD 17,650 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
یورو / خرید
EUR 18,400 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
یورو / فروش
EUR 18,800 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
پوند / خرید
GBP 19,900 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
پوند / فروش
GBP 20,600 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
ریال عربستان / خرید
SAR 4,350 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
ریال عربستان / فروش
SAR 4,500 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دینار عراق / خرید
IQD 1,075 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دینار عراق / فروش
IQD 1,105 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
درهم امارات / خرید
AED 4,500 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
درهم امارات / فروش
AED 4,650 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دلار استرالیا / خرید
AUD 10,700 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دلار استرالیا / فروش
AUD 11,100 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دینار بحرین / خرید
BHD 38,500 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دینار بحرین / فروش
BHD 40,000 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دلار کانادا / خرید
CAD 12,700 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
دلار کانادا / فروش
CAD 13,000 - - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ - ۱:۰۰
آرشیو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی