صرافی بانک ملت

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
pageurl - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روبل روسیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روبل روسیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لاری گرجستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لاری گرجستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار عراق / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار عراق / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روپیه پاکستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
روپیه پاکستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون نروژ / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار کویت / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار کویت / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
وون کره جنوبی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
وون کره جنوبی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال قطر / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ریال قطر / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون دانمارک / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
کرون دانمارک / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
منات آذربایجان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
منات آذربایجان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار سنگاپور / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار سنگاپور / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
بات تایلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
بات تایلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
افغانی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
افغانی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
رتال برزیل / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
رتال برزیل / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار بحرین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دینار بحرین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لیر سوریه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
لیر سوریه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
فرانک سوئیس / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
ansfer-jpy-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
manual-try-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
manual-eur-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
manual-usd-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
- - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
pagetitle - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
startingpageurl - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۴۸
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
transfer-nok-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
مثقال طلا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 17 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 17 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 18 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 18 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 24 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
طلای 24 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه گرمی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه گرمی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
ربع سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
ربع سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
نیم سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
نیم سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه امامی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه امامی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
irgc86-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
irgc86-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۴۸
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی