صرافی بانک ملت

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
pageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
- - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
pagetitle - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
startingpageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱:۵۱
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۱
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی