صرافی بانک شهر

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
pageurl - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روبل روسیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روبل روسیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لاری گرجستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لاری گرجستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار عراق / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار عراق / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روپیه پاکستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
روپیه پاکستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون نروژ / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار کویت / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار کویت / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
وون کره جنوبی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
وون کره جنوبی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال قطر / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ریال قطر / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون دانمارک / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
کرون دانمارک / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
منات آذربایجان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
منات آذربایجان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار سنگاپور / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار سنگاپور / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
بات تایلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
بات تایلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
افغانی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
افغانی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
رتال برزیل / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
رتال برزیل / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار بحرین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دینار بحرین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لیر سوریه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
لیر سوریه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
فرانک سوئیس / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
ansfer-jpy-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
manual-try-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
manual-eur-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
manual-usd-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
- - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۴
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
transfer-nok-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
مثقال طلا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 17 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 17 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 18 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 18 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 24 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
طلای 24 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه گرمی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه گرمی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
ربع سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
ربع سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
نیم سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
نیم سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه امامی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه امامی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
irgc86-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
irgc86-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی