صرافی بانک شهر

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰:۰۰
pageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
- - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۷
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۷
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی