صرافی بانک ملی

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 235196 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 239948 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
یورو / خرید 280597 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
یورو / فروش 286265 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روبل روسیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روبل روسیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لاری گرجستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لاری گرجستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار عراق / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار عراق / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روپیه پاکستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
روپیه پاکستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون نروژ / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار کویت / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار کویت / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
وون کره جنوبی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
وون کره جنوبی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال قطر / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ریال قطر / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
منات آذربایجان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار سنگاپور / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار سنگاپور / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
بات تایلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
بات تایلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
افغانی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
افغانی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
رتال برزیل / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
رتال برزیل / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار بحرین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دینار بحرین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لیر سوریه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
لیر سوریه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
ansfer-jpy-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
manual-try-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
manual-eur-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
manual-usd-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
- - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
pageurl - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
pagetitle - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۰:۰۰
startingpageurl - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۷:۱۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
transfer-rub-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
transfer-rub-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
transfer-nok-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
مثقال طلا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 17 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 17 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 18 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 18 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 24 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
طلای 24 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه گرمی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه گرمی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
ربع سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
ربع سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
نیم سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
نیم سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه امامی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه امامی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
irgc86-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
irgc86-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۱۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی