صرافی بانک ملی

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 219300 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 224300 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰:۰۰
یورو / خرید 268500 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰:۰۰
یورو / فروش 273500 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
- - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
pageurl - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
pagetitle - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۰:۰۰
startingpageurl - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ - ۱۵:۱۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
transfer-rub-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
transfer-rub-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی