شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۰۱
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
ربع سکه / فروش 14900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
نیم سکه / فروش 24500000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
سکه امامی / فروش 47300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
سکه بهار آزادی / فروش 46900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
طلای 24 عیار / فروش 6400000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 4800000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی