شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ۱۷:۳۳
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
ربع سکه / فروش 14900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
نیم سکه / فروش 24500000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
سکه امامی / فروش 47300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
سکه بهار آزادی / فروش 46900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
طلای 24 عیار / فروش 6400000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 4800000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی