شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
افغانی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
افغانی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۱۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
transfer-nok-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
ربع سکه / فروش 14900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
نیم سکه / فروش 24500000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
سکه امامی / فروش 47300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
سکه بهار آزادی / فروش 46900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۱۹
طلای 24 عیار / فروش 6400000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 4800000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید