شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۳:۳۸
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
ربع سکه / فروش 14900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
نیم سکه / فروش 24500000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
سکه امامی / فروش 47300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
سکه بهار آزادی / فروش 46900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۳:۳۸
طلای 24 عیار / فروش 6400000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 4800000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی