صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۴۵
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
ربع سکه / فروش 14900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
نیم سکه / فروش 24500000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
سکه امامی / فروش 47300000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
سکه بهار آزادی / فروش 46900000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۴۵
طلای 24 عیار / فروش 6400000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 4800000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی