صرافی میرزایی

۶۸ – ۳۶۲۳۵۷۶۲ - 071
۳۶۲۵۶۶۰۰ - 071
info@sarafimirzaei.com
شیراز
شیراز – پل معالی آباد – بعد از آفتاب فارس
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
- - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی