شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی میرزایی

۶۸ – ۳۶۲۳۵۷۶۲ - 071
۳۶۲۵۶۶۰۰ - 071
info@sarafimirzaei.com
شیراز
شیراز – پل معالی آباد – بعد از آفتاب فارس
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
افغانی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
افغانی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
- - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۹:۳۷
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
transfer-amd-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
transfer-nok-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
irgc86-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
irgc86-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۷
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید