صرافی میرزایی

۶۸ – ۳۶۲۳۵۷۶۲ - 071
۳۶۲۵۶۶۰۰ - 071
info@sarafimirzaei.com
شیراز
شیراز – پل معالی آباد – بعد از آفتاب فارس
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
- - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۸
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۸
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی