شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۲۲:۴۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
usd-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
usd-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
cad-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
cad-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
eur-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
eur-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
aed-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
aed-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
try-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
try-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
myr-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
myr-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
cny-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
cny-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
aud-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
aud-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
thb-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
thb-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
transfer-thb-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
transfer-thb-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۴۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی