شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۰۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
usd-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
usd-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
cad-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
cad-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
eur-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
eur-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
aed-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
aed-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
try-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
try-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
myr-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
myr-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
cny-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
cny-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
aud-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
aud-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
thb-transfer-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
thb-transfer-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
transfer-thb-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
transfer-thb-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید