صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۲:۵۵
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
usd-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
usd-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
cad-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
cad-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
eur-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
eur-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
aed-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
aed-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
try-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
try-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
myr-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
myr-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
cny-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
cny-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
aud-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
aud-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
thb-transfer-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
thb-transfer-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
transfer-thb-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
transfer-thb-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۵۵
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی