شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۳
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
usd-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
usd-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
cad-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
cad-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
eur-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
eur-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
aed-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
aed-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
try-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
try-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
myr-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
myr-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
cny-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
cny-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
aud-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
aud-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
thb-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
thb-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
transfer-thb-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
transfer-thb-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۴۳
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی