شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۳۱
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
usd-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
usd-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
cad-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
cad-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
eur-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
eur-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
aed-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
aed-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
try-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
try-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
myr-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
myr-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
cny-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
cny-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
aud-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
aud-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
thb-transfer-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
thb-transfer-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
transfer-thb-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
transfer-thb-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۱
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی