صرافی وی آی پی

66341841 - 6
info@vipexchange.net
تهران
تهران، میدان فردوسی، مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه همکف، پلاک 52
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
- - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
pageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
pagetitle - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۰:۰۰
startingpageurl - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۱۶
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۱۶
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی