صرافی شیراز

32955 - 071
32234010 - 071
شیراز
شیراز _ چهار راه زند _ ابتدای خیابان سعدی _ صرافی شیراز
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
- - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۱:۴۷
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۰۰
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۴۷
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی