صرافی شیراز

32955 - 071
32234010 - 071
شیراز
شیراز _ چهار راه زند _ ابتدای خیابان سعدی _ صرافی شیراز
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 215000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 221000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یورو / خرید 261000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یورو / فروش 267000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
پوند / خرید 285000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
پوند / فروش 301000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 155000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 170000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 57000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 61500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 30000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 34000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 160000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 175000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال عمان / خرید 500000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال عمان / فروش 577000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید 125 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش 150 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار کویت / خرید 620000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار کویت / فروش 730000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید 50000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / فروش 54500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 31000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش 34200 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید 19500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش 21500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید 32000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش 36000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید 22000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش 25800 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید 22500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 26500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید 220000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 249000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار بحرین / خرید 510000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش 590000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید 55000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش 59000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال قطر / خرید 56000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش 60000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
- - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۵
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید 96800000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 97000000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید 103800000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 104000000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید 55800000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 56000000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 35800000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 36000000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 20800000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 21000000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۵
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی