صرافی شمس

083-38257181
083-38243141
کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای خیابان مدرس، مجتمع تجاری اداری زیتون، طبقه دوم، پلاک 1/2، کدپستی 6713776988
یورو / فروش
EUR
قیمت ریالی
2,160,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
لیر ترکیه / فروش
TRY
قیمت ریالی
290,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
پوند / فروش
GBP
قیمت ریالی
2,500,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
دلار کانادا / فروش
CAD
قیمت ریالی
1,490,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
لیست ارزهای صرافی شمس
فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
یورو / خرید
EUR 2,150,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
یورو / فروش
EUR 2,160,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
لیر ترکیه / خرید
TRY 280,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
لیر ترکیه / فروش
TRY 290,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
پوند / خرید
GBP 2,490,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
پوند / فروش
GBP 2,500,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دلار کانادا / خرید
CAD 1,480,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دلار کانادا / فروش
CAD 1,490,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دینار عراق / خرید
IQD 14 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دینار عراق / فروش
IQD 15 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
درهم امارات / خرید
AED 495,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
درهم امارات / فروش
AED 520,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دلار آمریکا / خرید
USD 2,000,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
دلار آمریکا / فروش
USD 2,005,000 - - - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۶:۰۸
آرشیو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی