صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
کرون نروژ / فروش 30700 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
پوند / فروش 369340 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار استرالیا / فروش 204900 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
درهم امارات / فروش 77690 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
لیر ترکیه / فروش 36870 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
فرانک سوئیس / فروش 311300 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
کرون سوئد / فروش 32150 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
- - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
- - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۰:۰۳
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه امامی / فروش 131000000 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
نیم سکه / فروش 68800000 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
ربع سکه / فروش 38800000 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ساعت ۰:۰۳
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی