صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
کرون نروژ / فروش 30300 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
پوند / فروش 355800 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار استرالیا / فروش 196100 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
درهم امارات / فروش 72160 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
لیر ترکیه / فروش 33500 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
فرانک سوئیس / فروش 296500 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
کرون سوئد / فروش 31900 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
- - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
- - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۶:۵۲
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه گرمی / فروش 23060000 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی