صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
کرون نروژ / فروش 30300 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
پوند / فروش 355800 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار استرالیا / فروش 196100 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
درهم امارات / فروش 72160 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
لیر ترکیه / فروش 33500 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
فرانک سوئیس / فروش 296500 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
کرون سوئد / فروش 31900 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روبل روسیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روبل روسیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
لاری گرجستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
لاری گرجستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار عراق / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار عراق / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روپیه پاکستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
روپیه پاکستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار کویت / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار کویت / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
وون کره جنوبی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
وون کره جنوبی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال قطر / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ریال قطر / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
کرون دانمارک / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
کرون دانمارک / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
منات آذربایجان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
منات آذربایجان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار سنگاپور / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دلار سنگاپور / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
بات تایلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
بات تایلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
افغانی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
افغانی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
رتال برزیل / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
رتال برزیل / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار بحرین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
دینار بحرین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
لیر سوریه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
لیر سوریه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ansfer-jpy-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
ansfer-jpy-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-try-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-try-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-eur-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-eur-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-usd-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
manual-usd-turkey-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
- - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
- - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۵:۵۶
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-sek-company-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-nok-company-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه هند / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ریال عمان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله روپیه هند / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ریال عمان / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-nok-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه گرمی / فروش 23060000 ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
مثقال طلا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
مثقال طلا / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
مثقال طلا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 17 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
مثقال طلا / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 17 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 17 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 18 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 18 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 24 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 24 عیار / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 24 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
طلای 24 عیار / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
irgc86-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
irgc86-sell - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
irgc86-buy - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۵۶
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی