شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
کرون نروژ / فروش 15320 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
پوند / فروش 176880 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار استرالیا / فروش 93550 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
درهم امارات / فروش 37210 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
لیر ترکیه / فروش 23050 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
فرانک سوئیس / فروش 142360 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
کرون سوئد / فروش 14390 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
افغانی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
افغانی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
- - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
- - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱:۲۳
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-nok-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
ربع سکه / فروش 14600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه گرمی / فروش 9300000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
irgc86-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
irgc86-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
irgc86-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۲۳
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید