صرافی نامدار

86083770 - 86084134
89777979
Info@Namdar-xe.com
تهران
تهران - بلوار - میرداماد - نبش ولیعصر - برج اسکان - طبقه زیرهمکف - پلاک 14
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۰:۰۰
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
- - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۳:۲۶
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۳:۲۶
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی