صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 215000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 221000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یورو / خرید 261000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
یورو / فروش 267000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
پوند / خرید 290000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
پوند / فروش 320000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 165000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 20000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 59000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 66000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 140000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 158000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 32000 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 35500 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
- - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۳۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی