صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 273000 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۱:۴۸
دلار آمریکا / فروش 282800 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۱:۴۸
یورو / خرید 323000 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۱:۴۸
یورو / فروش 335000 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۱:۴۸
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
- - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۱۶:۵۷
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۵۷
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی