صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
کرون سوئد / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
کرون دانمارک / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
کرون دانمارک / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
فرانک سوئیس / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۹
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله یورو / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله درهم امارات / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله یوان چین / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله درهم امارات / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله یوان چین / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله یورو / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله پوند / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-jpy-company-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-aud-sell2 - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-dkk-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-dkk-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-chf-buy - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-amd-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-sek-company-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
transfer-dkk-company-sell - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
نیم سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
ربع سکه / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
ربع سکه / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
سکه گرمی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
سکه گرمی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی