صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲:۰۳
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۳
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی