شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۱۵
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-amd-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۱۵
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید