شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۷:۰۲
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی