شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۳:۴۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۴۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی