مقایسه قیمت استلار در بازارهای داخلی

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
99,918 ریال 94,696 ریال 501 (0.5%)
101,122 ریال
96,106 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۰۴
مشاهده صرافی
159,000,000 ریال 91,180 ریال 211,590 (0.13%)
169,500,000 ریال
151,300,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
96,230 ریال 0 ریال 550 (0.57%)
97,000 ریال
93,030 ریال
-
مشاهده صرافی
95,930 ریال 0 ریال 650 (0.68%)
98,690 ریال
92,190 ریال
-
مشاهده صرافی
96,010 ریال 0 ریال 880 (0.93%)
100,500 ریال
92,610 ریال
-
مشاهده صرافی
27,379 ریال 95,000 ریال 429 (1.59%)
27,605 ریال
26,878 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
95,480 ریال 0 ریال 860 (0.9%)
99,970 ریال
91,170 ریال
-
مشاهده صرافی
95,730 ریال 95,720 ریال 150 (0.16%)
97,740 ریال
92,350 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۴۳
مشاهده صرافی
85,060 ریال 81,720 ریال 4,680 (5.82%)
85,620 ریال
79,590 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
98,480 ریال 0 ریال 410 (0.42%)
98,780 ریال
96,530 ریال
-
مشاهده صرافی
97,050 ریال 93,250 ریال 600 (0.62%)
98,620 ریال
77,580 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
97,390 ریال 0 ریال 150 (0.15%)
99,040 ریال
93,660 ریال
-
مشاهده صرافی
96,712 ریال 0 ریال 1,193 (1.25%)
97,931 ریال
92,203 ریال
-
مشاهده صرافی
92,640 ریال 97,500 ریال 500 (0.54%)
94,170 ریال
89,160 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
90,490 ریال 85,790 ریال 360 (0.4%)
90,490 ریال
90,130 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۱۲:۵۱
مشاهده صرافی
97,834 ریال 96,173 ریال 2,137 (2.23%)
98,095 ریال
92,026 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
79,940 ریال 75,940 ریال 320 (0.4%)
80,730 ریال
78,190 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ - ۰۴:۲۶
مشاهده صرافی
95,880 ریال 0 ریال 1,451 (1.54%)
97,510 ریال
91,800 ریال
-
مشاهده صرافی
97,879 ریال 94,613 ریال 785 (0.81%)
98,961 ریال
93,542 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
96,500 ریال 94,590 ریال 1,090 (1.14%)
97,680 ریال
91,470 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
0 ریال 95,420 ریال 0 (%)
-
-
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
95,230 ریال 93,510 ریال 1,470 (1.57%)
96,720 ریال
90,390 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
96,990 ریال 0 ریال 1,690 (1.77%)
97,140 ریال
91,670 ریال
-
مشاهده صرافی
82,880 ریال 57,790 ریال 1,920 (2.37%)
83,200 ریال
80,830 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
96,380 ریال 94,650 ریال 4,490 (4.89%)
96,380 ریال
91,890 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۲۷
مشاهده صرافی
96,580 ریال 94,170 ریال 840 (0.88%)
98,030 ریال
92,710 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
96,516 ریال 94,971 ریال 1,303 (1.37%)
97,780 ریال
92,025 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۲۶
مشاهده صرافی
97,040 ریال 0 ریال 1,490 (1.56%)
98,120 ریال
92,240 ریال
-
مشاهده صرافی
56,657 ریال 0 ریال 0 (0%)
56,657 ریال
56,657 ریال
-
مشاهده صرافی
65,590 ریال 0 ریال 2,750 (4.19%)
68,720 ریال
65,260 ریال
-
مشاهده صرافی
96,210 ریال 94,900 ریال 270 (0.28%)
98,310 ریال
92,590 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
97,920 ریال 0 ریال 350 (0.36%)
99,700 ریال
94,040 ریال
-
مشاهده صرافی
95,590 ریال 94,220 ریال 190 (0.2%)
97,250 ریال
93,140 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۶
مشاهده صرافی
99,388 ریال 0 ریال 8,007 (8.76%)
103,224 ریال
90,970 ریال
-
مشاهده صرافی
95,980 ریال 94,270 ریال 290 (0.3%)
97,760 ریال
92,470 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
96,800 ریال 96,000 ریال 100 (0.1%)
98,900 ریال
91,200 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۸
مشاهده صرافی
91,570 ریال 81,590 ریال 1,810 (2.02%)
94,290 ریال
87,310 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
97,926 ریال 96,036 ریال 1,482 (1.54%)
99,123 ریال
91,285 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
96,870 ریال 16,531,371,080 ریال 520 (0.54%)
98,590 ریال
93,200 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۲
مشاهده صرافی
96,590 ریال 94,950 ریال 1,120 (1.17%)
96,770 ریال
92,300 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۴
مشاهده صرافی
97,170 ریال 93,710 ریال 270 (0.28%)
99,240 ریال
93,190 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۲
مشاهده صرافی
100,398 ریال 0 ریال 4,075 (4.06%)
105,136 ریال
83,867 ریال
-
مشاهده صرافی
104,200 ریال 92,730 ریال 1,720 (1.68%)
106,380 ریال
99,080 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
96,140 ریال 94,490 ریال 740 (0.78%)
97,850 ریال
91,990 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۳
مشاهده صرافی
98,890 ریال 94,470 ریال 1,840 (1.9%)
100,190 ریال
91,580 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۵:۱۹
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی