قیمت دیجی بایت (DGB)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
14,099 ریال 13,971 ریال 161 (1.16%)
14,570 ریال
13,726 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
14,380 ریال 13,560 ریال 170 (1.2%)
14,830 ریال
13,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۱
مشاهده صرافی
13,780 ریال 13,240 ریال 920 (7.15%)
13,960 ریال
12,690 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
13,630 ریال 0 ریال 40 (0.29%)
13,710 ریال
13,590 ریال
-
مشاهده صرافی
13,020 ریال 0 ریال 220 (1.69%)
13,540 ریال
12,740 ریال
-
مشاهده صرافی
13,570 ریال 14,430 ریال 130 (0.97%)
14,020 ریال
13,170 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۰۳
مشاهده صرافی
14,173 ریال 13,904 ریال 251 (1.8%)
14,502 ریال
13,663 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۸
مشاهده صرافی
14,220 ریال 13,757 ریال 3 (0.02%)
14,787 ریال
13,969 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۲
مشاهده صرافی
13,940 ریال 13,660 ریال 450 (3.34%)
14,060 ریال
12,510 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ - ۱۷:۲۷
مشاهده صرافی
14,040 ریال 13,780 ریال 210 (1.52%)
14,470 ریال
13,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۷
مشاهده صرافی
9,500 ریال 0 ریال 260 (2.81%)
9,520 ریال
9,190 ریال
-
مشاهده صرافی
18,710 ریال 18,430 ریال 560 (3.09%)
18,710 ریال
18,150 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
13,182 ریال 0 ریال 176 (1.35%)
13,324 ریال
12,854 ریال
-
مشاهده صرافی
14,655 ریال 14,372 ریال 154 (1.06%)
15,111 ریال
13,944 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
14,060 ریال 13,830 ریال 120 (0.86%)
14,510 ریال
13,670 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۶
مشاهده صرافی
14,270 ریال 13,780 ریال 180 (1.28%)
14,720 ریال
13,860 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۹
مشاهده صرافی
14,300 ریال 13,800 ریال 80 (0.56%)
14,830 ریال
13,950 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی