خبر
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
35,262,116,460
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
LTC لایت کوین / فروش
LTC
قیمت ریالی
40,897,390
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
1,877,683,060
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
DOT پولکادات / فروش
DOT
قیمت ریالی
3,685,460
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵

قیمت ارزهای دیجیتال در ربیتال

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 35,262,116,460 ریال 75,272,100 (0.21%) 35,307,679,270 ریال 35,186,844,360 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
LTC 40,897,390 ریال 80,960 (0.2%) 40,907,030 ریال 40,816,430 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ETH 1,877,683,060 ریال 3,668,490 (0.2%) 1,880,312,550 ریال 1,874,014,570 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
DOT 3,685,460 ریال 15,380 (0.42%) 3,703,260 ریال 3,670,080 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
BCH 217,337,060 ریال 239,630 (0.11%) 217,646,760 ریال 217,097,430 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
LINK 7,771,680 ریال 12,290 (0.16%) 7,794,820 ریال 7,771,680 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
UNI 4,810,280 ریال 4,000 (0.08%) 4,820,920 ریال 4,806,280 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
BNB 315,561,210 ریال 204,180 (0.06%) 316,231,900 ریال 315,357,030 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 310,400 ریال 2,140 (0.69%) 312,540 ریال 309,660 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 586,760 ریال 490 (0.08%) 586,760 ریال 586,270 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
TRX 80,900 ریال 300 (0.37%) 80,900 ریال 80,600 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
XLM 61,790 ریال 0 (0%) 61,790 ریال 61,700 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 66,160 ریال 50 (0.08%) 66,270 ریال 66,160 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
VRA 1,883 ریال 10 (0.53%) 1,895 ریال 1,849 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
XPR 546 ریال 14 (2.56%) 560 ریال 543 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 53 ریال 1 (1.92%) 53 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ORDI 24,372,310 ریال 1 (0.24%) 24,942,622 ریال 406 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ENS 14,535,193 ریال 0 (0%) 15,181,218 ریال 243 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
MOVR 6,715,733 ریال 49,577 (0.74%) 6,775,568 ریال 111 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
APT 4,122,079 ریال 52,542 (1.29%) 4,156,200 ریال 69 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
WIF 1,039,726 ریال 7,338 (0.71%) 1,064,800 ریال 17 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
DYM 952,725 ریال 17,681 (1.89%) 960,670 ریال 16 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
SOL 1,340 ریال 1 (0.07%) 1,351 ریال 1,332 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
USDC 596,316 ریال 80 (0.01%) 597,206 ریال 592,184 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 54 ریال 2 (3.85%) 54 ریال 51 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AVAX 253 ریال 0 (0%) 260 ریال 253 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
MATIC 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 81 ریال 2 (2.47%) 84 ریال 81 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
FTM 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AGIX 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ARB 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 73 ریال 0 (0%) 75 ریال 73 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
INJ 210 ریال 1 (0.48%) 215 ریال 209 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 44 ریال 1 (2.27%) 45 ریال 44 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
OP 18 ریال 0 (0%) 18 ریال 18 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ETHFI 34 ریال 1 (3.03%) 34 ریال 33 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
TIA 64 ریال 0 (0%) 65 ریال 63 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 68 ریال 0 (0%) 68 ریال 67 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AR 270 ریال 0 (0%) 279 ریال 270 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
FET 15 ریال 0 (0%) 15 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
JUP 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
SEI 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
XMR 1,646 ریال 2 (0.12%) 1,682 ریال 1,646 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
TON 77 ریال 1 (1.39%) 77 ریال 72 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
YFI 58,627 ریال 99 (0.17%) 59,000 ریال 57,813 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
XCH 237 ریال 0 (0%) 238 ریال 234 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 491 ریال 2 (0.41%) 496 ریال 487 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
EOS 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AAVE 826 ریال 0 (0%) 828 ریال 811 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ETC 233 ریال 2 (0.86%) 235 ریال 232 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
WLD 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 29 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
PAXG 23,137 ریال 2 (0.01%) 23,222 ریال 23,120 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
MKR 24,204 ریال 17 (0.07%) 24,700 ریال 22,571 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
MASK 25 ریال 0 (0%) 25 ریال 25 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 10 ریال 0 (0%) 10 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
STX 17 ریال 0 (0%) 17 ریال 16 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
IMX 15 ریال 0 (0%) 16 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
UMA 26 ریال 0 (0%) 26 ریال 26 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
DYDX 14 ریال 849,276 (6066260%) 849,290 ریال 14 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
KSM 240 ریال 1 (0.42%) 243 ریال 239 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
APE 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
THETA 15 ریال 0 (0%) 16 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
MANA 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AIOZ 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
KLAY 2 ریال 0 (0%) 94,837 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
NEO 113 ریال 1 (0.88%) 115 ریال 113 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
WAVES 10 ریال 0 (0%) 568,902 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
OXT 1 ریال 0 (0%) 42,914 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 2 ریال 0 (0%) 126,678 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
CAKE 23 ریال 0 (0%) 23 ریال 22 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
SUSHI 8 ریال 0 (0%) 480,941 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
EGLD 288 ریال 0 (0%) 293 ریال 285 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
METIS 494 ریال 0 (0%) 498 ریال 487 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
AXS 60 ریال 0 (0%) 61 ریال 60 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
STG 4 ریال 0 (0%) 243,256 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
NAKA 11 ریال 0 (0%) 665,636 ریال 11 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
KDA 6 ریال 350,576 (5842930%) 356,639 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
GLMR 2 ریال 0 (0%) 117,064 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
BAL 1,872,538 ریال 1,872,506 (5851580%) 1,876,630 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
SNX 20 ریال 434 (0%) 1,217,247 ریال 20 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
ENJ 2 ریال 282 (0.25%) 116,110 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
UPO 1 ریال 1,413 (3.13%) 46,568 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
SLP 1,858 ریال 0 (0%) 1,858 ریال 1,858 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو
IOTX 25,155 ریال 0 (0%) 25,155 ریال 25,155 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۱:۳۵
آرشیو

مشخصات ربیتال

توضیحات

نظرات ربیتال

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین