خبر
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
584,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
PM پومسکی / فروش
PM
قیمت ریالی
570,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
UUSD / فروش
UUSD
قیمت ریالی
580,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
ENS / فروش
ENS
قیمت ریالی
14,438,250
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ایکس پی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 584,000 ریال 4,000 (0.69%) 584,000 ریال 565,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 589,000 ریال 3,000 (0.51%) 590,000 ریال 586,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 570,000 ریال 5,000 (0.88%) 570,000 ریال 565,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 595,000 ریال 5,000 (0.85%) 595,000 ریال 590,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
UUSD 580,000 ریال 0 (0%) 580,000 ریال 580,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
UUSD 600,000 ریال 0 (0%) 600,000 ریال 600,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ENS 14,438,250 ریال 0 (0%) 14,438,250 ریال 14,438,250 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ENS 14,865,120 ریال 0 (0%) 14,865,120 ریال 14,865,120 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 307,400 ریال 2,650 (0.87%) 310,500 ریال 293,250 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 314,820 ریال 1,060 (0.34%) 319,680 ریال 301,920 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
XMR 92,452,000 ریال 2,062,000 (2.28%) 92,452,000 ریال 89,757,500 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
XMR 94,683,600 ریال 1,621,200 (1.74%) 94,683,600 ریال 92,188,800 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ETH 1,854,109,200 ریال 36,286,950 (2%) 1,859,045,000 ریال 1,811,876,750 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ETH 1,898,863,560 ریال 27,297,000 (1.46%) 1,906,636,640 ریال 1,865,445,280 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MKR 1,608,340,000 ریال 80,565,000 (5.27%) 1,654,740,000 ریال 1,527,775,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MKR 1,647,162,000 ریال 74,218,000 (4.72%) 1,694,682,000 ریال 1,572,944,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AAVE 59,914,000 ریال 2,701,500 (4.72%) 60,494,000 ریال 56,925,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AAVE 61,360,200 ریال 2,456,200 (4.17%) 61,954,200 ریال 58,608,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
UNI 4,750,200 ریال 86,950 (1.86%) 4,838,400 ریال 4,651,750 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
UNI 4,864,860 ریال 63,740 (1.33%) 4,972,800 ریال 4,789,280 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
1INCH 243,020 ریال 3,820 (1.6%) 243,020 ریال 236,330 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
1INCH 248,890 ریال 2,620 (1.06%) 248,890 ریال 243,310 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BNB 311,715,200 ریال 7,183,700 (2.36%) 312,142,080 ریال 303,583,330 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BNB 319,239,360 ریال 5,704,320 (1.82%) 319,676,540 ریال 312,558,830 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
TRX 79,870 ریال 1,150 (1.44%) 81,020 ریال 79,290 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
TRX 81,790 ریال 1,620 (1.98%) 83,410 ریال 81,560 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BTC 34,799,884,000 ریال 1,114,601,500 (3.31%) 34,880,852,000 ریال 33,611,855,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BTC 35,639,881,200 ریال 958,686,000 (2.76%) 35,722,803,600 ریال 34,605,596,800 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
YFI 3,402,280,000 ریال 90,855,000 (2.74%) 3,402,280,000 ریال 3,309,125,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
YFI 3,484,404,000 ریال 75,076,000 (2.2%) 3,484,404,000 ریال 3,406,960,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MATIC 303,050 ریال 3,200 (1.06%) 307,400 ریال 300,500 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MATIC 310,370 ریال 4,930 (1.59%) 316,480 ریال 307,750 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,567,000 ریال 14,680 (0.41%) 3,590,880 ریال 3,536,840 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,653,100 ریال 34,470 (0.94%) 3,697,040 ریال 3,622,210 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
LINK 7,696,600 ریال 187,100 (2.49%) 7,725,600 ریال 7,475,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
LINK 7,882,380 ریال 150,860 (1.95%) 7,912,080 ریال 7,696,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
JST 17,270 ریال 50 (0.29%) 17,280 ریال 17,090 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
JST 17,690 ریال 30 (0.17%) 17,760 ریال 17,520 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
FTM 278,690 ریال 1,710 (0.62%) 290,030 ریال 274,280 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
FTM 285,420 ریال 250 (0.09%) 298,600 ریال 282,380 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 452,400 ریال 1,600 (0.35%) 459,360 ریال 449,080 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 463,320 ریال 810 (0.17%) 470,450 ریال 460,940 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 3,057,760 ریال 90,180 (3.04%) 3,151,870 ریال 2,944,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 3,131,570 ریال 76,260 (2.5%) 3,239,420 ریال 3,031,040 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
SNX 1,018,480 ریال 59,380 (6.19%) 1,022,540 ریال 953,930 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
SNX 1,043,060 ریال 55,600 (5.63%) 1,047,220 ریال 982,130 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 182,640 ریال 650 (0.36%) 184,150 ریال 180,840 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 187,050 ریال 320 (0.17%) 188,730 ریال 186,040 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
TON 4,254,820 ریال 53,470 (1.27%) 4,278,250 ریال 4,173,290 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
TON 4,357,520 ریال 31,950 (0.74%) 4,381,520 ریال 4,296,680 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
LTC 40,391,200 ریال 307,950 (0.77%) 40,682,360 ریال 39,944,680 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
LTC 41,366,160 ریال 97,840 (0.24%) 41,706,400 ریال 41,125,650 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BCH 214,559,400 ریال 1,887,850 (0.88%) 222,283,500 ریال 211,700,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
BCH 219,738,420 ریال 3,108,140 (1.41%) 228,855,360 ریال 216,810,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 64,960 ریال 560 (0.87%) 65,660 ریال 64,380 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 66,530 ریال 230 (0.35%) 67,490 ریال 65,930 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ADA 252,130 ریال 1,730 (0.69%) 255,130 ریال 246,220 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ADA 258,210 ریال 3,160 (1.22%) 262,670 ریال 252,630 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ZEC 16,933,680 ریال 1,564,500 (10.18%) 17,143,640 ریال 15,303,050 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ZEC 17,342,420 ریال 1,518,850 (9.6%) 17,557,450 ریال 15,755,490 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
NEO 6,194,400 ریال 260,400 (4.39%) 6,394,000 ریال 5,916,750 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
NEO 6,343,920 ریال 234,480 (3.84%) 6,583,040 ریال 6,091,680 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ETC 13,021,000 ریال 210,000 (1.64%) 13,044,200 ریال 12,788,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ETC 13,335,300 ریال 145,540 (1.1%) 13,359,060 ریال 13,166,080 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
DOT 3,625,000 ریال 19,750 (0.55%) 3,642,400 ریال 3,542,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
DOT 3,712,500 ریال 660 (0.02%) 3,730,320 ریال 3,646,720 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
XLM 61,190 ریال 1,450 (2.43%) 61,770 ریال 57,440 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
XLM 62,670 ریال 1,160 (1.89%) 63,260 ریال 59,140 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ZIL 9,410 ریال 70 (0.75%) 9,510 ریال 9,340 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ZIL 9,630 ریال 0 (0%) 9,790 ریال 9,610 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ALGO 87,350 ریال 5,120 (6.23%) 87,350 ریال 81,940 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ALGO 89,460 ریال 4,800 (5.67%) 89,460 ریال 84,360 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 4,982,200 ریال 226,950 (4.77%) 5,179,400 ریال 4,732,250 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 5,102,460 ریال 206,620 (4.22%) 5,316,160 ریال 4,872,160 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ONE 7,970 ریال 240 (3.1%) 8,000 ریال 7,680 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ONE 8,160 ریال 200 (2.51%) 8,190 ریال 7,910 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,428,000 ریال 478,000 (3.2%) 15,428,000 ریال 14,720,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,800,400 ریال 408,400 (2.65%) 15,800,400 ریال 15,147,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MANA 192,680 ریال 1,150 (0.6%) 194,530 ریال 190,470 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MANA 197,330 ریال 130 (0.07%) 199,230 ریال 195,070 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,441,800 ریال 13,450 (0.55%) 2,478,250 ریال 2,424,400 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,500,740 ریال 27,100 (1.08%) 2,551,520 ریال 2,482,920 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 331,180 ریال 4,000 (1.22%) 333,500 ریال 324,300 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 339,170 ریال 2,320 (0.69%) 343,360 ریال 333,890 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
APE 427,460 ریال 7,710 (1.84%) 432,000 ریال 418,600 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
APE 437,780 ریال 5,620 (1.3%) 444,000 ریال 430,980 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AXS 3,219,000 ریال 10,500 (0.33%) 3,248,750 ریال 3,179,750 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AXS 3,296,700 ریال 6,660 (0.2%) 3,344,800 ریال 3,261,060 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 84,850 ریال 770 (0.91%) 86,250 ریال 84,330 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 86,900 ریال 1,250 (1.44%) 88,800 ریال 86,370 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MASK 1,305,000 ریال 44,020 (3.49%) 1,312,540 ریال 1,260,980 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
MASK 1,336,500 ریال 38,240 (2.95%) 1,344,220 ریال 1,298,260 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ENJ 99,760 ریال 4,310 (4.52%) 100,340 ریال 95,450 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
ENJ 102,170 ریال 3,900 (3.97%) 102,760 ریال 98,270 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
EOS 328,280 ریال 14,900 (4.75%) 328,280 ریال 312,800 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
EOS 336,200 ریال 13,560 (4.2%) 336,200 ریال 322,050 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
FLOKI 80 ریال 10 (12.5%) 90 ریال 80 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
FLOKI 90 ریال 0 (0%) 90 ریال 80 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
NOT 8,830 ریال 130 (1.49%) 8,950 ریال 8,690 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
NOT 9,060 ریال 130 (1.46%) 9,180 ریال 8,910 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
SOL 84,355,200 ریال 3,860,950 (4.8%) 84,639,400 ریال 80,166,500 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
SOL 86,391,360 ریال 3,517,280 (4.24%) 86,893,760 ریال 82,536,640 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
CHZ 38,980 ریال 350 (0.9%) 39,850 ریال 38,760 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
CHZ 39,920 ریال 570 (1.43%) 41,030 ریال 39,800 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
QNT 42,746,000 ریال 1,691,000 (4.12%) 42,920,000 ریال 40,710,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
QNT 43,777,800 ریال 1,509,000 (3.57%) 43,956,000 ریال 41,913,600 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AVAX 14,935,000 ریال 128,750 (0.87%) 15,178,600 ریال 14,697,000 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو
AVAX 15,295,500 ریال 51,500 (0.34%) 15,593,280 ریال 15,131,520 ریال ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ - ۰:۵۳
آرشیو

مشخصات ایکس پی

توضیحات

نظرات ایکس پی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین