خبر

مشهد اکسچنج

رتبه:
( تعداد: 8 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: تیکت، چت، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
21,014,656,110
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
1,112,276,930
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
505,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
309,670
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹

قیمت ارزهای دیجیتال در مشهد اکسچنج

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 21,014,656,110 ریال 168,751,070 (0.8%) 21,402,187,580 ریال 20,958,030,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BTC 20,761,066,790 ریال 166,714,700 (0.8%) 21,143,921,810 ریال 20,705,124,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ETH 1,112,276,930 ریال 17,449,860 (1.57%) 1,138,547,760 ریال 1,110,694,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ETH 1,098,854,790 ریال 17,239,290 (1.57%) 1,124,808,610 ریال 1,097,291,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 505,000 ریال 0 (0%) 505,000 ریال 50,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 500,000 ریال 0 (0%) 500,000 ریال 50,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 309,670 ریال 4,600 (1.49%) 318,670 ریال 309,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 305,930 ریال 4,550 (1.49%) 314,820 ریال 305,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BCH 121,876,050 ریال 3,892,350 (3.19%) 127,638,750 ریال 121,269,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BCH 120,405,340 ریال 3,845,380 (3.19%) 126,098,500 ریال 119,806,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LTC 36,325,230 ریال 126,380 (0.35%) 37,184,580 ریال 36,158,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LTC 35,886,880 ریال 124,850 (0.35%) 36,735,860 ریال 35,722,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ADA 201,850 ریال 1,160 (0.57%) 207,450 ریال 201,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ADA 199,850 ریال 1,150 (0.58%) 205,400 ریال 199,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DOT 2,850,010 ریال 23,760 (0.84%) 2,877,310 ریال 2,807,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DOT 2,815,620 ریال 23,470 (0.84%) 2,842,580 ریال 2,773,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LINK 7,727,580 ریال 181,980 (2.35%) 8,098,110 ریال 7,718,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LINK 7,634,330 ریال 179,780 (2.35%) 8,000,390 ریال 7,625,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,079,960 ریال 156,700 (0.97%) 16,550,070 ریال 15,994,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,885,910 ریال 154,820 (0.97%) 16,350,360 ریال 15,801,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NEO 6,035,670 ریال 45,500 (0.75%) 6,156,990 ریال 5,990,180 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NEO 5,962,840 ریال 44,940 (0.75%) 6,082,690 ریال 5,917,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XEM 19,570 ریال 740 (3.93%) 19,950 ریال 18,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XEM 19,340 ریال 730 (3.92%) 19,710 ریال 18,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XMR 85,799,500 ریال 1,464,500 (1.74%) 86,658,000 ریال 84,284,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XMR 84,950,000 ریال 1,450,000 (1.74%) 85,800,000 ریال 83,450,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ETC 9,862,310 ریال 136,480 (1.38%) 10,140,330 ریال 9,842,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ETC 9,743,290 ریال 134,840 (1.38%) 10,017,960 ریال 9,723,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONT 116,110 ریال 260 (0.22%) 117,980 ریال 115,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONT 114,710 ریال 250 (0.22%) 116,560 ریال 114,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZEC 15,614,900 ریال 308,350 (1.97%) 16,211,390 ریال 15,483,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZEC 15,426,470 ریال 304,630 (1.97%) 16,015,760 ریال 15,296,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LSK 614,180 ریال 500 (0.08%) 630,860 ریال 611,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LSK 606,770 ریال 500 (0.08%) 623,250 ریال 604,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAVES 1,113,620 ریال 19,210 (1.76%) 1,141,920 ریال 1,089,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAVES 1,100,180 ریال 18,980 (1.76%) 1,128,140 ریال 1,076,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SC 3,240 ریال 40 (1.25%) 3,370 ریال 3,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SC 3,200 ریال 40 (1.27%) 3,330 ریال 3,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CVC 55,610 ریال 260 (0.47%) 56,360 ریال 55,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CVC 54,930 ریال 250 (0.46%) 55,680 ریال 54,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOTA 161,760 ریال 5,510 (3.41%) 169,390 ریال 160,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOTA 159,810 ریال 5,440 (3.4%) 167,350 ریال 158,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
USDC 505,450 ریال 50 (0.01%) 505,550 ریال 505,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
USDC 499,350 ریال 50 (0.01%) 500,000 ریال 499,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KMD 133,600 ریال 1,570 (1.18%) 136,490 ریال 133,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KMD 131,990 ریال 1,550 (1.17%) 134,840 ریال 131,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
QTUM 1,575,640 ریال 6,070 (0.39%) 1,615,580 ریال 1,560,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
QTUM 1,556,630 ریال 5,990 (0.38%) 1,596,080 ریال 1,542,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STORJ 415,420 ریال 43,420 (11.67%) 429,070 ریال 370,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STORJ 410,410 ریال 42,900 (11.67%) 423,890 ریال 366,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
EOS 363,960 ریال 1,520 (0.42%) 370,030 ریال 359,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
EOS 359,570 ریال 1,500 (0.42%) 365,560 ریال 355,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XLM 61,220 ریال 300 (0.49%) 62,180 ریال 61,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XLM 60,480 ریال 300 (0.5%) 61,430 ریال 60,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 44,710 ریال 170 (0.38%) 46,650 ریال 44,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 44,170 ریال 170 (0.38%) 46,080 ریال 44,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNB 116,163,900 ریال 1,011,000 (0.87%) 118,640,850 ریال 115,557,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNB 114,762,120 ریال 998,800 (0.87%) 117,209,180 ریال 114,162,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VET 11,850 ریال 190 (1.6%) 12,250 ریال 11,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VET 11,710 ریال 190 (1.62%) 12,110 ریال 11,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,337,940 ریال 34,880 (1.49%) 2,438,030 ریال 2,327,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,309,730 ریال 34,450 (1.49%) 2,408,610 ریال 2,299,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AAVE 49,008,230 ریال 965,500 (1.97%) 50,868,470 ریال 48,694,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AAVE 48,416,830 ریال 953,850 (1.97%) 50,254,620 ریال 48,107,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FTM 161,000 ریال 3,690 (2.35%) 169,750 ریال 156,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FTM 159,060 ریال 3,650 (2.35%) 167,700 ریال 154,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 25,477,200 ریال 222,420 (0.87%) 26,371,940 ریال 25,254,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 25,169,760 ریال 219,740 (0.87%) 26,053,700 ریال 24,950,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 440,800 ریال 2,030 (0.46%) 449,390 ریال 436,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 435,480 ریال 2,000 (0.46%) 443,970 ریال 430,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CHZ 39,250 ریال 60 (0.15%) 40,140 ریال 39,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CHZ 38,780 ریال 60 (0.15%) 39,650 ریال 38,590 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JST 15,840 ریال 70 (0.44%) 16,120 ریال 15,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JST 15,650 ریال 70 (0.45%) 15,920 ریال 15,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DGB 4,150 ریال 20 (0.48%) 4,230 ریال 4,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DGB 4,100 ریال 20 (0.49%) 4,180 ریال 4,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 782,010 ریال 19,720 (2.59%) 801,720 ریال 752,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 772,570 ریال 19,470 (2.59%) 792,050 ریال 743,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ALGO 76,890 ریال 310 (0.4%) 78,300 ریال 76,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ALGO 75,960 ریال 300 (0.4%) 77,360 ریال 75,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,867,970 ریال 21,730 (0.45%) 4,980,690 ریال 4,831,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,809,220 ریال 21,480 (0.45%) 4,920,590 ریال 4,772,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RVN 10,460 ریال 70 (0.67%) 10,680 ریال 10,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RVN 10,340 ریال 80 (0.78%) 10,550 ریال 10,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
THETA 576,270 ریال 29,320 (5.36%) 590,420 ریال 546,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
THETA 569,320 ریال 28,970 (5.36%) 583,300 ریال 539,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZIL 11,660 ریال 340 (3%) 11,900 ریال 11,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZIL 11,520 ریال 330 (2.95%) 11,760 ریال 11,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NANO 1,086,830 ریال 0 (0%) 1,086,830 ریال 108,683 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NANO 1,073,710 ریال 0 (0%) 1,073,710 ریال 107,371 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FLM 45,440 ریال 660 (1.45%) 46,560 ریال 44,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FLM 44,900 ریال 650 (1.45%) 45,990 ریال 44,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANT 2,833,830 ریال 46,000 (1.62%) 2,909,150 ریال 2,822,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANT 2,799,640 ریال 45,440 (1.62%) 2,874,050 ریال 2,788,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TOMO 698,550 ریال 68,390 (10.85%) 698,550 ریال 628,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TOMO 690,120 ریال 67,570 (10.85%) 690,120 ریال 620,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TRX 52,030 ریال 90 (0.17%) 52,650 ریال 52,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TRX 51,400 ریال 90 (0.18%) 52,010 ریال 51,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 10 (25%) 50 ریال 40 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 10 (25%) 50 ریال 40 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 870 ریال 10 (1.15%) 900 ریال 860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 860 ریال 10 (1.16%) 890 ریال 850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DENT 460 ریال 20 (4.55%) 460 ریال 440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DENT 450 ریال 0 (0%) 460 ریال 440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BTS 3,090 ریال 30 (0.97%) 3,180 ریال 3,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BTS 3,050 ریال 30 (0.98%) 3,150 ریال 2,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UMA 1,000,890 ریال 13,140 (1.31%) 1,032,230 ریال 993,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UMA 988,810 ریال 12,990 (1.31%) 1,019,770 ریال 981,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONG 198,510 ریال 3,080 (1.55%) 203,620 ریال 197,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONG 196,110 ریال 3,050 (1.56%) 201,160 ریال 194,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONE 7,410 ریال 240 (3.35%) 7,540 ریال 7,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ONE 7,320 ریال 250 (3.54%) 7,450 ریال 7,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 940 ریال 10 (1.08%) 960 ریال 930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 930 ریال 10 (1.09%) 950 ریال 920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SUSHI 692,540 ریال 6,060 (0.88%) 757,240 ریال 682,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SUSHI 684,180 ریال 5,990 (0.88%) 748,100 ریال 674,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پولیگان 399,550 ریال 5,610 (1.4%) 414,510 ریال 398,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پولیگان 394,730 ریال 5,540 (1.4%) 409,510 ریال 393,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZRX 211,650 ریال 5,150 (2.49%) 217,420 ریال 205,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZRX 209,100 ریال 5,100 (2.5%) 214,790 ریال 202,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OXT 505,000 ریال 0 (0%) 505,000 ریال 50,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OXT 500,000 ریال 0 (0%) 500,000 ریال 50,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SNX 1,814,240 ریال 68,240 (3.76%) 1,914,830 ریال 1,802,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SNX 1,792,350 ریال 67,420 (3.76%) 1,891,730 ریال 1,780,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UNI 3,060,300 ریال 2,020 (0.07%) 3,147,670 ریال 3,026,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UNI 3,030,000 ریال 2,000 (0.07%) 3,116,500 ریال 2,997,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OMG 340,200 ریال 3,030 (0.9%) 349,810 ریال 334,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OMG 336,100 ریال 3,000 (0.9%) 345,580 ریال 330,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MKR 741,063,000 ریال 6,066,000 (0.82%) 754,711,500 ریال 738,030,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MKR 732,120,400 ریال 5,992,800 (0.82%) 745,604,200 ریال 729,124,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 123,850 ریال 600 (0.48%) 126,480 ریال 122,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 122,350 ریال 600 (0.49%) 124,950 ریال 120,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 2,180,780 ریال 258,260 (11.84%) 2,491,210 ریال 2,147,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 2,154,460 ریال 255,150 (11.84%) 2,461,140 ریال 2,121,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KSM 13,319,930 ریال 96,050 (0.73%) 13,491,800 ریال 13,041,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KSM 13,159,190 ریال 94,890 (0.73%) 13,328,990 ریال 12,884,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 34,110 ریال 1,390 (4.25%) 35,160 ریال 32,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 33,700 ریال 1,370 (4.24%) 34,740 ریال 32,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LRC 118,640 ریال 2,320 (1.99%) 122,130 ریال 115,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LRC 117,210 ریال 2,300 (2%) 120,660 ریال 114,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ICX 134,110 ریال 350 (0.26%) 138,150 ریال 132,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ICX 132,490 ریال 350 (0.26%) 136,490 ریال 131,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KNC 378,620 ریال 15,170 (4.17%) 379,630 ریال 361,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KNC 374,050 ریال 14,980 (4.17%) 375,050 ریال 357,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
YFII 219,927,500 ریال 0 (0%) 219,927,500 ریال 21,992,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
YFII 217,750,000 ریال 0 (0%) 217,750,000 ریال 21,775,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
EGLD 25,143,570 ریال 1,076,720 (4.28%) 26,402,270 ریال 24,926,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
EGLD 24,840,160 ریال 1,063,720 (4.28%) 26,083,660 ریال 24,625,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 606,250 ریال 11,320 (1.87%) 626,370 ریال 602,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 598,930 ریال 11,190 (1.87%) 618,810 ریال 595,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 299,710 ریال 3,440 (1.15%) 310,480 ریال 297,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 296,090 ریال 3,400 (1.15%) 306,730 ریال 293,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 800 ریال 30 (3.75%) 840 ریال 800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 790 ریال 30 (3.8%) 830 ریال 790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DCR 7,248,870 ریال 15,170 (0.21%) 7,395,470 ریال 7,223,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DCR 7,161,400 ریال 14,980 (0.21%) 7,306,220 ریال 7,136,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ENJ 157,010 ریال 3,190 (2.07%) 159,990 ریال 151,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ENJ 155,110 ریال 3,140 (2.07%) 158,060 ریال 149,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SXP 185,010 ریال 3,080 (1.69%) 187,790 ریال 181,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SXP 182,780 ریال 3,050 (1.7%) 185,530 ریال 179,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STX 583,400 ریال 26,790 (4.81%) 623,030 ریال 550,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STX 576,360 ریال 26,470 (4.81%) 615,510 ریال 544,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 505,000 ریال 0 (0%) 505,000 ریال 50,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 500,000 ریال 0 (0%) 500,000 ریال 50,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOST 5,000 ریال 50 (1.01%) 5,280 ریال 4,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOST 4,940 ریال 50 (1.02%) 5,220 ریال 4,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MANA 235,770 ریال 10,170 (4.51%) 239,000 ریال 224,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MANA 232,920 ریال 10,040 (4.5%) 236,120 ریال 221,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SOL 30,244,070 ریال 930,120 (3.08%) 31,401,660 ریال 29,996,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SOL 29,879,100 ریال 918,900 (3.08%) 31,022,730 ریال 29,634,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOTX 22,250 ریال 3,420 (18.16%) 24,160 ریال 18,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IOTX 21,980 ریال 3,370 (18.11%) 23,870 ریال 18,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANKR 14,590 ریال 890 (6.5%) 15,330 ریال 13,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANKR 14,410 ریال 870 (6.43%) 15,150 ریال 13,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FUN 2,390 ریال 20 (0.84%) 2,440 ریال 2,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FUN 2,370 ریال 10 (0.42%) 2,410 ریال 2,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 8,270 ریال 40 (0.49%) 8,520 ریال 8,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 8,170 ریال 40 (0.49%) 8,420 ریال 8,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AKRO 2,910 ریال 20 (0.69%) 2,950 ریال 2,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AKRO 2,870 ریال 20 (0.7%) 2,910 ریال 2,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DREP 131,330 ریال 200 (0.15%) 132,950 ریال 129,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DREP 129,740 ریال 200 (0.15%) 131,340 ریال 127,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STMX 4,210 ریال 120 (2.93%) 4,300 ریال 4,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STMX 4,160 ریال 110 (2.72%) 4,250 ریال 4,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PERL 3,830 ریال 570 (14.88%) 4,530 ریال 3,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PERL 3,790 ریال 550 (14.51%) 4,480 ریال 3,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
COS 3,450 ریال 10 (0.29%) 3,520 ریال 3,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
COS 3,410 ریال 10 (0.29%) 3,480 ریال 3,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DUSK 86,140 ریال 2,530 (3.03%) 87,960 ریال 83,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DUSK 85,100 ریال 2,500 (3.03%) 86,900 ریال 82,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RLC 751,170 ریال 4,550 (0.61%) 778,470 ریال 746,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RLC 742,110 ریال 4,490 (0.61%) 769,080 ریال 737,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AVAX 11,217,050 ریال 40,440 (0.36%) 11,707,380 ریال 11,090,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AVAX 11,081,690 ریال 39,960 (0.36%) 11,566,100 ریال 10,956,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
1INCH 185,060 ریال 4,090 (2.26%) 188,700 ریال 179,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
1INCH 182,830 ریال 4,040 (2.26%) 186,430 ریال 177,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,480 ریال 80 (5.41%) 1,570 ریال 1,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,460 ریال 80 (5.48%) 1,550 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AXS 3,533,450 ریال 156,710 (4.64%) 3,636,000 ریال 3,356,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AXS 3,490,810 ریال 154,820 (4.64%) 3,595,680 ریال 3,316,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 39,100,430 ریال 1,162,650 (2.97%) 40,409,670 ریال 38,938,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 38,628,590 ریال 1,148,620 (2.97%) 39,922,040 ریال 38,468,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,252,890 ریال 114,250 (3.51%) 3,422,740 ریال 3,236,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,213,640 ریال 112,860 (3.51%) 3,381,440 ریال 3,197,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 505,300 ریال 0 (0%) 505,300 ریال 50,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 499,200 ریال 0 (0%) 499,200 ریال 49,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BAL 2,145,340 ریال 4,040 (0.19%) 2,205,500 ریال 2,121,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BAL 2,119,450 ریال 3,990 (0.19%) 2,178,880 ریال 2,095,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OCEAN 273,830 ریال 760 (0.28%) 279,540 ریال 268,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OCEAN 270,530 ریال 740 (0.27%) 276,170 ریال 264,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SRM 123,550 ریال 0 (0%) 123,550 ریال 12,355 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SRM 122,060 ریال 0 (0%) 122,060 ریال 12,206 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NMR 7,971,740 ریال 60,660 (0.77%) 8,057,670 ریال 7,860,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NMR 7,875,540 ریال 59,930 (0.77%) 7,960,440 ریال 7,765,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FET 267,010 ریال 1,710 (0.64%) 276,360 ریال 264,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FET 263,780 ریال 1,700 (0.64%) 273,020 ریال 261,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NULS 115,860 ریال 250 (0.22%) 118,390 ریال 115,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NULS 114,460 ریال 250 (0.22%) 116,960 ریال 114,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CAKE 1,187,420 ریال 23,760 (2%) 1,231,400 ریال 1,181,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CAKE 1,173,090 ریال 23,470 (2%) 1,216,540 ریال 1,167,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MTL 857,830 ریال 0 (0%) 885,130 ریال 852,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MTL 847,480 ریال 0 (0%) 874,450 ریال 842,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,175,290 ریال 0 (0%) 1,208,650 ریال 1,171,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,161,110 ریال 0 (0%) 1,194,070 ریال 1,157,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NKN 57,270 ریال 310 (0.54%) 58,590 ریال 56,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NKN 56,580 ریال 300 (0.53%) 57,880 ریال 56,130 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 3,110 ریال 10 (0.32%) 3,120 ریال 3,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 3,060 ریال 10 (0.33%) 3,090 ریال 3,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
INJ 8,269,470 ریال 101,610 (1.23%) 8,634,450 ریال 8,210,330 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
INJ 8,169,680 ریال 100,380 (1.23%) 8,530,250 ریال 8,111,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OGN 67,130 ریال 810 (1.21%) 70,320 ریال 66,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OGN 66,320 ریال 800 (1.21%) 69,470 ریال 65,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GTO 6,230 ریال 0 (0%) 6,230 ریال 623 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GTO 6,160 ریال 0 (0%) 6,160 ریال 616 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XVS 4,276,530 ریال 25,270 (0.59%) 4,433,240 ریال 4,079,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XVS 4,224,920 ریال 24,970 (0.59%) 4,379,740 ریال 4,030,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GRT 76,890 ریال 1,920 (2.56%) 78,910 ریال 74,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GRT 75,960 ریال 1,900 (2.57%) 77,960 ریال 73,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZEN 5,686,880 ریال 116,270 (2.09%) 5,909,300 ریال 5,555,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ZEN 5,618,250 ریال 114,860 (2.09%) 5,837,990 ریال 5,488,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CELO 293,700 ریال 3,540 (1.22%) 299,260 ریال 286,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CELO 290,150 ریال 3,490 (1.22%) 295,640 ریال 282,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 49,790 ریال 150 (0.3%) 50,750 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 49,190 ریال 150 (0.31%) 50,140 ریال 48,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 127,230 ریال 560 (0.44%) 131,380 ریال 126,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 125,700 ریال 550 (0.44%) 129,790 ریال 125,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
COTI 28,880 ریال 150 (0.52%) 29,650 ریال 28,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
COTI 28,540 ریال 140 (0.49%) 29,290 ریال 28,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HBAR 32,600 ریال 550 (1.72%) 33,310 ریال 31,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HBAR 32,210 ریال 550 (1.74%) 32,910 ریال 31,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CHR 75,520 ریال 660 (0.87%) 78,500 ریال 74,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CHR 74,610 ریال 650 (0.87%) 77,560 ریال 73,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 1,610,020 ریال 15,160 (0.94%) 1,639,840 ریال 1,603,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 1,590,590 ریال 14,980 (0.94%) 1,620,050 ریال 1,584,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TFUEL 23,970 ریال 180 (0.75%) 24,600 ریال 23,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TFUEL 23,680 ریال 180 (0.76%) 24,310 ریال 23,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MITH 1,740 ریال 0 (0%) 1,740 ریال 174 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MITH 1,720 ریال 0 (0%) 1,720 ریال 172 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WRX 64,860 ریال 1,020 (1.6%) 65,820 ریال 63,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WRX 64,070 ریال 1,000 (1.59%) 65,020 ریال 62,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,122,720 ریال 64,200 (6.07%) 1,166,190 ریال 1,052,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,109,170 ریال 63,430 (6.07%) 1,152,120 ریال 1,040,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LIT 449,900 ریال 4,040 (0.9%) 467,590 ریال 446,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LIT 444,470 ریال 3,990 (0.9%) 461,950 ریال 441,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,704,430 ریال 0 (0%) 2,704,430 ریال 270,443 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,671,790 ریال 0 (0%) 2,671,790 ریال 267,179 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 354,100 ریال 4,960 (1.4%) 363,300 ریال 353,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 349,830 ریال 4,890 (1.4%) 358,920 ریال 349,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PUNDIX 254,970 ریال 810 (0.32%) 259,370 ریال 253,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PUNDIX 251,900 ریال 800 (0.32%) 256,240 ریال 250,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KEY 3,180 ریال 90 (2.91%) 3,270 ریال 3,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KEY 3,140 ریال 90 (2.95%) 3,230 ریال 3,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 65,920 ریال 150 (0.23%) 67,180 ریال 65,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 65,120 ریال 150 (0.23%) 66,370 ریال 64,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KAVA 408,440 ریال 2,030 (0.5%) 414,510 ریال 404,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KAVA 403,520 ریال 1,990 (0.49%) 409,510 ریال 400,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 225,000 ریال 10,720 (5%) 231,570 ریال 213,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 222,280 ریال 10,580 (5%) 228,780 ریال 210,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LINA 5,400 ریال 130 (2.47%) 5,510 ریال 5,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LINA 5,340 ریال 140 (2.69%) 5,450 ریال 5,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTSI 81,390 ریال 800 (0.98%) 84,820 ریال 80,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTSI 80,400 ریال 800 (1%) 83,800 ریال 79,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 7,960 ریال 220 (2.84%) 8,230 ریال 7,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 7,860 ریال 210 (2.75%) 8,130 ریال 7,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 26,490 ریال 0 (0%) 26,490 ریال 2,649 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 26,170 ریال 0 (0%) 26,170 ریال 2,617 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HARD 80,530 ریال 450 (0.56%) 81,940 ریال 79,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HARD 79,550 ریال 450 (0.57%) 80,950 ریال 78,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NBS 840 ریال 0 (0%) 840 ریال 84 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NBS 830 ریال 0 (0%) 830 ریال 83 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VITE 7,790 ریال 50 (0.65%) 7,950 ریال 7,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VITE 7,700 ریال 50 (0.65%) 7,850 ریال 7,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 347,330 ریال 18,450 (5.61%) 355,470 ریال 328,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 343,140 ریال 18,230 (5.61%) 351,180 ریال 324,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 152,710 ریال 50 (0.03%) 155,740 ریال 151,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 150,870 ریال 50 (0.03%) 153,870 ریال 150,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUDIO 116,270 ریال 3,750 (3.33%) 122,890 ریال 111,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUDIO 114,860 ریال 3,690 (3.32%) 121,400 ریال 110,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RIF 68,900 ریال 610 (0.89%) 73,300 ریال 66,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RIF 68,070 ریال 600 (0.89%) 72,410 ریال 65,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 29,020 ریال 630 (2.17%) 30,090 ریال 28,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 28,670 ریال 620 (2.16%) 29,730 ریال 28,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OG 2,346,530 ریال 510 (0.02%) 2,404,660 ریال 2,338,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OG 2,318,210 ریال 500 (0.02%) 2,375,650 ریال 2,310,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIS 172,330 ریال 1,060 (0.62%) 175,360 ریال 170,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIS 170,250 ریال 1,040 (0.61%) 173,240 ریال 168,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUTO 48,174,150 ریال 47,650 (0.1%) 48,174,150 ریال 48,126,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUTO 47,592,820 ریال 57,180 (0.12%) 47,650,000 ریال 47,592,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ASR 1,226,340 ریال 7,590 (0.62%) 1,251,110 ریال 1,223,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ASR 1,211,540 ریال 7,500 (0.62%) 1,236,020 ریال 1,208,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTXC 156,350 ریال 6,570 (4.2%) 163,180 ریال 154,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTXC 154,460 ریال 6,500 (4.21%) 161,210 ریال 152,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IRIS 12,040 ریال 170 (1.43%) 12,260 ریال 11,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IRIS 11,890 ریال 160 (1.36%) 12,110 ریال 11,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BADGER 2,271,720 ریال 127,380 (5.61%) 2,458,250 ریال 2,255,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BADGER 2,244,300 ریال 125,850 (5.61%) 2,428,580 ریال 2,227,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,391,020 ریال 2,370 (0.1%) 2,391,020 ریال 2,388,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,362,160 ریال 2,840 (0.12%) 2,365,000 ریال 2,362,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TCT 1,580 ریال 0 (0%) 1,580 ریال 158 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TCT 1,560 ریال 0 (0%) 1,560 ریال 156 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIRO 979,700 ریال 20,710 (2.11%) 1,016,570 ریال 979,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIRO 970,000 ریال 20,500 (2.11%) 1,006,500 ریال 970,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 886,950 ریال 880 (0.1%) 886,950 ریال 886,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 876,250 ریال 1,050 (0.12%) 877,300 ریال 876,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OM 12,160 ریال 70 (0.58%) 12,450 ریال 12,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
OM 12,010 ریال 80 (0.67%) 12,300 ریال 11,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNT 395,050 ریال 2,420 (0.61%) 404,650 ریال 391,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNT 390,280 ریال 2,400 (0.61%) 399,770 ریال 386,590 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ACM 982,190 ریال 0 (0%) 994,820 ریال 973,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ACM 970,330 ریال 0 (0%) 982,820 ریال 961,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DATA 15,270 ریال 340 (2.28%) 15,450 ریال 14,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DATA 15,090 ریال 340 (2.31%) 15,270 ریال 14,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UTK 40,290 ریال 350 (0.87%) 40,950 ریال 40,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UTK 39,800 ریال 350 (0.88%) 40,450 ریال 39,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SUPER 334,140 ریال 16,370 (4.9%) 374,930 ریال 323,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SUPER 330,100 ریال 16,180 (4.9%) 370,410 ریال 319,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,417,180 ریال 20,220 (0.59%) 3,487,950 ریال 3,391,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,375,940 ریال 19,980 (0.59%) 3,445,860 ریال 3,350,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CFX 104,440 ریال 4,550 (4.56%) 115,560 ریال 98,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CFX 103,180 ریال 4,500 (4.56%) 114,160 ریال 97,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIO 11,960 ریال 170 (1.42%) 12,200 ریال 11,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FIO 11,820 ریال 160 (1.35%) 12,050 ریال 11,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STRAX 556,050 ریال 9,100 (1.66%) 568,690 ریال 540,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STRAX 549,340 ریال 8,990 (1.66%) 561,830 ریال 533,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAN 107,570 ریال 710 (0.66%) 110,500 ریال 107,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAN 106,270 ریال 700 (0.66%) 109,170 ریال 105,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 183,140 ریال 1,060 (0.58%) 186,130 ریال 180,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 180,930 ریال 1,050 (0.58%) 183,880 ریال 178,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 29,730 ریال 490 (1.65%) 30,440 ریال 29,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 29,370 ریال 480 (1.63%) 30,070 ریال 29,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 23,150 ریال 5,160 (22.29%) 28,210 ریال 22,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 22,870 ریال 5,100 (22.3%) 27,870 ریال 22,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ATM 1,392,650 ریال 6,570 (0.47%) 1,402,260 ریال 1,372,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ATM 1,375,850 ریال 6,490 (0.47%) 1,385,340 ریال 1,355,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 288,640 ریال 5,050 (1.78%) 293,190 ریال 281,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 285,160 ریال 5,000 (1.78%) 289,650 ریال 278,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LTO 37,100 ریال 100 (0.27%) 37,910 ریال 37,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LTO 36,660 ریال 100 (0.27%) 37,460 ریال 36,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DEGO 853,280 ریال 5,060 (0.59%) 876,030 ریال 847,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DEGO 842,990 ریال 4,990 (0.59%) 865,460 ریال 836,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
POND 6,070 ریال 30 (0.49%) 6,340 ریال 6,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
POND 5,990 ریال 40 (0.67%) 6,270 ریال 5,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PERP 350,200 ریال 2,940 (0.84%) 360,090 ریال 347,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PERP 345,970 ریال 2,910 (0.84%) 355,740 ریال 343,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 84,870 ریال 80 (0.09%) 84,870 ریال 84,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 83,850 ریال 100 (0.12%) 83,950 ریال 83,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 5,055,000 ریال 146,090 (2.89%) 5,247,090 ریال 5,001,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 4,994,000 ریال 144,330 (2.89%) 5,183,770 ریال 4,941,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PNT 120,810 ریال 310 (0.26%) 123,800 ریال 120,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PNT 119,360 ریال 300 (0.25%) 122,300 ریال 118,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DOCK 9,850 ریال 30 (0.3%) 10,060 ریال 9,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DOCK 9,730 ریال 30 (0.31%) 9,940 ریال 9,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ARPA 26,130 ریال 690 (2.71%) 26,620 ریال 25,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ARPA 25,810 ریال 680 (2.71%) 26,300 ریال 25,130 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MIR 71,620 ریال 70 (0.1%) 71,620 ریال 71,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MIR 70,760 ریال 80 (0.11%) 70,840 ریال 70,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ARDR 50,150 ریال 310 (0.62%) 50,850 ریال 49,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ARDR 49,540 ریال 300 (0.61%) 50,240 ریال 48,940 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TROY 1,210 ریال 10 (0.83%) 1,230 ریال 1,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TROY 1,200 ریال 0 (0%) 1,220 ریال 1,180 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DNT 18,200 ریال 20 (0.11%) 18,200 ریال 18,180 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DNT 17,980 ریال 20 (0.11%) 18,000 ریال 17,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ORN 388,530 ریال 23,050 (6.31%) 405,010 ریال 362,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ORN 383,840 ریال 22,770 (6.31%) 400,120 ریال 357,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BEAM 32,960 ریال 30 (0.09%) 32,960 ریال 32,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BEAM 32,560 ریال 40 (0.12%) 32,600 ریال 32,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AION 4,770 ریال 10 (0.21%) 4,770 ریال 4,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AION 4,710 ریال 10 (0.21%) 4,720 ریال 4,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MFT 2,660 ریال 10 (0.38%) 2,660 ریال 2,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MFT 2,620 ریال 10 (0.38%) 2,630 ریال 2,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 134,410 ریال 4,250 (3.16%) 140,680 ریال 133,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 132,790 ریال 4,200 (3.16%) 138,980 ریال 131,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTK 290,160 ریال 8,600 (3.05%) 292,680 ریال 281,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CTK 286,660 ریال 8,490 (3.05%) 289,150 ریال 277,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 41,340 ریال 720 (1.74%) 42,540 ریال 41,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 40,850 ریال 710 (1.74%) 42,020 ریال 40,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PAXG 1,025,659,500 ریال 2,527,500 (0.25%) 1,028,187,000 ریال 1,021,110,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PAXG 1,013,282,600 ریال 2,497,000 (0.25%) 1,015,779,600 ریال 1,008,788,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SKL 21,420 ریال 300 (1.4%) 22,030 ریال 21,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SKL 21,160 ریال 290 (1.37%) 21,760 ریال 20,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 598,010 ریال 500 (0.08%) 614,690 ریال 588,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 590,790 ریال 500 (0.08%) 607,270 ریال 581,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MBL 2,700 ریال 0 (0%) 2,770 ریال 2,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MBL 2,670 ریال 0 (0%) 2,740 ریال 2,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STPT 33,440 ریال 310 (0.94%) 33,840 ریال 32,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
STPT 33,040 ریال 310 (0.95%) 33,430 ریال 32,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WNXM 22,838,490 ریال 90,990 (0.4%) 23,313,660 ریال 22,722,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WNXM 22,562,890 ریال 89,890 (0.4%) 23,032,330 ریال 22,448,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HNT 2,360,690 ریال 2,340 (0.1%) 2,360,690 ریال 2,358,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
HNT 2,332,200 ریال 2,800 (0.12%) 2,335,000 ریال 2,332,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JUV 1,277,900 ریال 2,020 (0.16%) 1,290,040 ریال 1,269,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JUV 1,262,480 ریال 1,990 (0.16%) 1,274,470 ریال 1,253,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,720 ریال 10 (0.58%) 1,750 ریال 1,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,700 ریال 10 (0.59%) 1,730 ریال 1,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BTG 8,922,080 ریال 8,830 (0.1%) 8,922,080 ریال 8,913,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BTG 8,814,410 ریال 10,590 (0.12%) 8,825,000 ریال 8,814,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,780,880 ریال 52,070 (3.01%) 1,808,680 ریال 1,712,130 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,759,390 ریال 51,440 (3.01%) 1,786,850 ریال 1,691,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SHIB 5 ریال 1 (25%) 5 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SHIB 5 ریال 1 (25%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 236,830 ریال 4,850 (2.05%) 245,720 ریال 236,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 233,970 ریال 4,790 (2.05%) 242,760 ریال 233,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 34,630 ریال 510 (1.49%) 35,180 ریال 34,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 34,210 ریال 500 (1.48%) 34,760 ریال 33,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LPT 505,000 ریال 0 (0%) 505,000 ریال 50,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LPT 500,000 ریال 0 (0%) 500,000 ریال 50,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SLP 1,350 ریال 20 (1.48%) 1,430 ریال 1,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SLP 1,340 ریال 30 (2.24%) 1,410 ریال 1,330 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BAKE 90,790 ریال 3,090 (3.52%) 90,790 ریال 85,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BAKE 89,690 ریال 3,040 (3.51%) 89,690 ریال 84,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BURGER 214,530 ریال 2,530 (1.18%) 218,170 ریال 213,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BURGER 211,950 ریال 2,490 (1.17%) 215,540 ریال 210,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
YFI 4,298,266,500 ریال 26,286,000 (0.61%) 4,454,466,000 ریال 4,276,024,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
YFI 4,246,398,200 ریال 25,968,800 (0.61%) 4,400,712,800 ریال 4,224,424,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,855,190 ریال 107,670 (5.8%) 1,979,540 ریال 1,807,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,832,800 ریال 106,370 (5.8%) 1,955,650 ریال 1,785,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MLN 8,037,450 ریال 65,720 (0.82%) 8,224,490 ریال 7,951,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MLN 7,940,460 ریال 64,920 (0.82%) 8,125,240 ریال 7,855,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ATA 51,860 ریال 110 (0.21%) 54,340 ریال 51,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ATA 51,240 ریال 100 (0.2%) 53,690 ریال 50,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 936,690 ریال 24,270 (2.59%) 986,740 ریال 933,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 925,390 ریال 23,970 (2.59%) 974,830 ریال 921,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AR 4,118,810 ریال 53,070 (1.31%) 4,297,260 ریال 4,055,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AR 4,069,110 ریال 52,440 (1.31%) 4,245,400 ریال 4,006,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KLAY 103,270 ریال 910 (0.89%) 105,400 ریال 102,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
KLAY 102,030 ریال 900 (0.89%) 104,120 ریال 100,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,870 ریال 10 (0.53%) 1,910 ریال 1,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,850 ریال 20 (1.08%) 1,880 ریال 1,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ALPACA 95,190 ریال 350 (0.37%) 96,850 ریال 92,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ALPACA 94,040 ریال 350 (0.37%) 95,690 ریال 91,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NU 274,790 ریال 270 (0.1%) 274,790 ریال 274,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
NU 271,470 ریال 330 (0.12%) 271,800 ریال 271,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
QNT 51,156,600 ریال 101,100 (0.2%) 51,712,650 ریال 50,600,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
QNT 50,539,280 ریال 99,880 (0.2%) 51,088,620 ریال 49,989,940 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 603,570 ریال 26,290 (4.55%) 622,780 ریال 573,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 596,280 ریال 25,970 (4.55%) 615,260 ریال 566,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 315,990 ریال 310 (0.1%) 315,990 ریال 315,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 312,170 ریال 380 (0.12%) 312,550 ریال 312,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,519,920 ریال 33,360 (1.32%) 2,626,580 ریال 2,486,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,489,510 ریال 32,960 (1.32%) 2,594,880 ریال 2,456,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MASK 1,962,350 ریال 47,010 (2.45%) 2,180,730 ریال 1,887,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MASK 1,938,670 ریال 46,440 (2.45%) 2,154,410 ریال 1,864,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GHST 458,490 ریال 1,520 (0.33%) 472,140 ریال 456,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GHST 452,960 ریال 1,490 (0.33%) 466,440 ریال 450,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FARM 17,869,430 ریال 389,240 (2.23%) 18,567,020 ریال 17,439,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FARM 17,653,790 ریال 384,540 (2.23%) 18,342,960 ریال 17,229,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
REQ 45,500 ریال 1,020 (2.29%) 45,600 ریال 43,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
REQ 44,950 ریال 1,000 (2.28%) 45,050 ریال 43,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 407,430 ریال 44,990 (12.41%) 425,630 ریال 357,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 402,520 ریال 44,450 (12.41%) 420,490 ریال 353,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TORN 2,052,330 ریال 2,030 (0.1%) 2,052,330 ریال 2,050,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TORN 2,027,560 ریال 2,440 (0.12%) 2,030,000 ریال 2,027,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
C98 99,740 ریال 2,430 (2.5%) 102,720 ریال 96,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
C98 98,530 ریال 2,400 (2.5%) 101,480 ریال 94,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 27,320 ریال 0 (0%) 27,320 ریال 27,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 26,990 ریال 0 (0%) 26,990 ریال 26,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAXP 32,400 ریال 450 (1.41%) 33,360 ریال 31,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
WAXP 32,010 ریال 450 (1.43%) 32,960 ریال 31,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FOR 10,090 ریال 100 (0.99%) 10,360 ریال 10,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FOR 9,970 ریال 90 (0.9%) 10,230 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MBOX 145,630 ریال 5,010 (3.44%) 153,620 ریال 143,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
MBOX 143,880 ریال 4,940 (3.43%) 151,770 ریال 142,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CLV 22,160 ریال 290 (1.33%) 22,390 ریال 21,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CLV 21,890 ریال 280 (1.3%) 22,120 ریال 21,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DEXE 2,154,440 ریال 132,440 (6.55%) 2,188,310 ریال 1,951,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DEXE 2,128,440 ریال 130,840 (6.55%) 2,161,900 ریال 1,927,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PHA 55,400 ریال 410 (0.74%) 56,620 ریال 55,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PHA 54,730 ریال 400 (0.73%) 55,930 ریال 54,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DAR 68,160 ریال 1,350 (2.02%) 69,310 ریال 66,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DAR 67,330 ریال 1,320 (2%) 68,470 ریال 65,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DAI 505,500 ریال 500 (0.1%) 505,500 ریال 505,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DAI 499,400 ریال 600 (0.12%) 500,000 ریال 499,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SYS 69,810 ریال 1,060 (1.52%) 73,800 ریال 69,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SYS 68,970 ریال 1,050 (1.52%) 72,910 ریال 68,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DYDX 1,566,040 ریال 41,450 (2.65%) 1,636,810 ریال 1,553,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
DYDX 1,547,140 ریال 40,950 (2.65%) 1,617,060 ریال 1,534,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNX 150,990 ریال 2,370 (1.59%) 151,950 ریال 148,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BNX 149,170 ریال 2,350 (1.6%) 150,120 ریال 146,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 186,930 ریال 2,020 (1.09%) 192,390 ریال 181,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 184,680 ریال 2,000 (1.09%) 190,070 ریال 179,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BETA 31,390 ریال 280 (0.89%) 32,310 ریال 31,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BETA 31,010 ریال 280 (0.9%) 31,920 ریال 30,940 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GALA 15,560 ریال 1,460 (10.35%) 16,090 ریال 14,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GALA 15,370 ریال 1,440 (10.34%) 15,900 ریال 13,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 373,670 ریال 700 (0.19%) 385,900 ریال 369,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 369,160 ریال 700 (0.19%) 381,240 ریال 365,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,299,420 ریال 7,220 (0.1%) 7,299,420 ریال 7,292,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,211,340 ریال 8,660 (0.12%) 7,220,000 ریال 7,211,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RAY 210,140 ریال 8,590 (4.09%) 221,970 ریال 207,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RAY 207,600 ریال 8,490 (4.09%) 219,290 ریال 204,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ILV 54,149,160 ریال 748,140 (1.38%) 57,990,960 ریال 53,567,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ILV 53,495,730 ریال 739,110 (1.38%) 57,291,170 ریال 52,921,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LAZIO 938,210 ریال 4,050 (0.43%) 950,340 ریال 933,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
LAZIO 926,890 ریال 4,000 (0.43%) 938,870 ریال 920,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AGLD 587,900 ریال 84,930 (16.89%) 598,010 ریال 499,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AGLD 580,800 ریال 83,900 (16.88%) 590,790 ریال 493,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TUSD 504,080 ریال 50 (0.01%) 504,290 ریال 503,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TUSD 498,000 ریال 50 (0.01%) 498,250 ریال 497,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TRIBE 102,010 ریال 100 (0.1%) 102,010 ریال 101,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
TRIBE 100,780 ریال 120 (0.12%) 100,900 ریال 100,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ADX 83,050 ریال 410 (0.49%) 84,270 ریال 82,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ADX 82,050 ریال 400 (0.49%) 83,250 ریال 81,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IDEX 30,800 ریال 30 (0.1%) 31,800 ریال 30,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IDEX 30,430 ریال 30 (0.1%) 31,410 ریال 30,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RARE 77,090 ریال 12,230 (15.86%) 91,900 ریال 74,460 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RARE 76,160 ریال 12,080 (15.86%) 90,790 ریال 73,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VIDT 12,100 ریال 60 (0.5%) 12,330 ریال 12,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
VIDT 11,950 ریال 60 (0.5%) 12,190 ریال 11,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 136,280 ریال 130 (0.1%) 136,280 ریال 136,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 134,640 ریال 160 (0.12%) 134,800 ریال 134,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RAD 820,930 ریال 15,160 (1.88%) 841,150 ریال 801,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
RAD 811,030 ریال 14,990 (1.88%) 831,000 ریال 792,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FRONT 177,330 ریال 1,670 (0.94%) 182,330 ریال 175,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FRONT 175,190 ریال 1,650 (0.94%) 180,130 ریال 172,940 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUCTION 10,327,370 ریال 1,218,260 (13.37%) 10,514,400 ریال 8,982,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AUCTION 10,202,740 ریال 1,203,550 (13.37%) 10,387,520 ریال 8,874,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,920 ریال 160 (0.85%) 19,360 ریال 18,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,690 ریال 160 (0.86%) 19,120 ریال 18,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 25,060 ریال 110 (0.44%) 25,320 ریال 24,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 24,760 ریال 110 (0.45%) 25,010 ریال 24,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ENS 4,584,890 ریال 25,270 (0.55%) 4,736,540 ریال 4,534,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ENS 4,529,560 ریال 24,970 (0.55%) 4,679,380 ریال 4,479,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 1,800,590 ریال 59,140 (3.28%) 1,900,170 ریال 1,788,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 1,778,860 ریال 58,430 (3.28%) 1,877,240 ریال 1,767,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JASMY 2,860 ریال 30 (1.05%) 3,020 ریال 2,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
JASMY 2,830 ریال 30 (1.06%) 2,980 ریال 2,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BUSD 505,250 ریال 150 (0.03%) 505,450 ریال 505,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
BUSD 499,150 ریال 150 (0.03%) 499,350 ریال 499,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UST 124,240 ریال 120 (0.1%) 124,240 ریال 124,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
UST 122,740 ریال 150 (0.12%) 122,890 ریال 122,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CVX 1,920,900 ریال 29,820 (1.55%) 1,986,620 ریال 1,903,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
CVX 1,897,720 ریال 29,460 (1.55%) 1,962,640 ریال 1,880,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AMP 1,300 ریال 10 (0.77%) 1,330 ریال 1,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
AMP 1,280 ریال 10 (0.78%) 1,320 ریال 1,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
USDP 505,450 ریال 50 (0.01%) 505,550 ریال 505,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
USDP 499,350 ریال 50 (0.01%) 499,450 ریال 499,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 184,910 ریال 1,160 (0.63%) 187,590 ریال 182,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 182,680 ریال 1,150 (0.63%) 185,330 ریال 179,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SPELL 310 ریال 0 (0%) 310 ریال 300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
SPELL 300 ریال 10 (3.33%) 310 ریال 300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GNO 100,442,850 ریال 1,061,550 (1.06%) 102,363,750 ریال 100,089,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GNO 99,230,780 ریال 1,048,740 (1.06%) 101,128,500 ریال 98,881,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 73,350 ریال 1,160 (1.58%) 76,030 ریال 72,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 72,460 ریال 1,150 (1.59%) 75,110 ریال 71,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IMX 713,410 ریال 710 (0.1%) 725,750 ریال 698,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
IMX 704,800 ریال 700 (0.1%) 716,990 ریال 690,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GLMR 158,470 ریال 10,660 (7.21%) 162,270 ریال 147,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
GLMR 156,560 ریال 10,540 (7.22%) 160,310 ریال 145,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PEOPLE 6,930 ریال 220 (3.28%) 7,310 ریال 6,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
PEOPLE 6,840 ریال 210 (3.17%) 7,230 ریال 6,560 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FLUX 269,080 ریال 10,770 (4.17%) 275,300 ریال 257,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FLUX 265,830 ریال 10,640 (4.17%) 271,970 ریال 253,940 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FXS 4,329,100 ریال 3,040 (0.07%) 4,429,190 ریال 4,297,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
FXS 4,276,860 ریال 3,000 (0.07%) 4,375,740 ریال 4,245,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANC 15,930 ریال 20 (0.13%) 15,930 ریال 15,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ANC 15,740 ریال 20 (0.13%) 15,760 ریال 15,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XNO 383,670 ریال 510 (0.13%) 390,750 ریال 383,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XNO 379,040 ریال 500 (0.13%) 386,040 ریال 378,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,721,490 ریال 111,720 (3%) 3,930,260 ریال 3,698,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,676,580 ریال 110,370 (3%) 3,882,840 ریال 3,653,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 492,000 ریال 0 (0%) 492,000 ریال 49,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 478,000 ریال 0 (0%) 478,000 ریال 47,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۳۹
آرشیو

مشخصات مشهد اکسچنج

توضیحات

مشهد اکسچنج با نام تجاری Mchanger یک صرافی آنلاین هوشمند و معتبر در زمینه ارزهای دیجیتال است که از اسفندماه سال 1395 با هدف فراهم آوردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شروع به فعالیت کرده است .در این میان همواره تمامی سعی ما در مشهداکسچنج رفع نیاز های مشتریان بوده به شکلی که همیشه سعی کرده ایم بهترین و بروزترین خدمات را با نرخ منصفانه، کمترین کارمزد و بالاترین سطح امنیت و کیفیت در اختیار مشتریان عزیزمان قرار دهیم.

نظرات مشهد اکسچنج

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین