خبر

هلواکس

رتبه:
( تعداد: 1 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.1

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، تلفن

زمان احراز هویت: 5 دقیقه

پایه پولی: تومان

NTRN نوترون / فروش
NTRN
قیمت ریالی
352,737
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
WBETH / فروش
WBETH
قیمت ریالی
1,150,446,890
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
NULS نالس / فروش
NULS
قیمت ریالی
116,459
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
OAX او ای اکس / فروش
OAX
قیمت ریالی
89,228
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸

قیمت ارزهای دیجیتال در هلواکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
NTRN 352,737 ریال 5,294 (1.5%) 400,110 ریال 349,072 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NTRN 349,272 ریال 5,242 (1.5%) 396,184 ریال 345,643 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WBETH 1,150,446,890 ریال 13,239,090 (1.15%) 1,174,198,795 ریال 1,148,853,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WBETH 1,139,145,840 ریال 13,109,040 (1.15%) 1,162,675,745 ریال 1,137,568,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NULS 116,459 ریال 458 (0.39%) 119,376 ریال 116,307 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NULS 115,315 ریال 454 (0.39%) 118,204 ریال 115,164 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OAX 89,228 ریال 306 (0.34%) 91,048 ریال 88,296 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OAX 88,351 ریال 302 (0.34%) 90,154 ریال 87,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AST 64,898 ریال 51 (0.08%) 66,643 ریال 62,444 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AST 64,260 ریال 50 (0.08%) 65,989 ریال 61,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMB 4,174 ریال 15 (0.36%) 4,245 ریال 4,127 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMB 4,133 ریال 15 (0.36%) 4,203 ریال 4,086 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NYM 79,659 ریال 2,036 (2.56%) 82,182 ریال 79,455 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NYM 78,876 ریال 2,016 (2.56%) 81,376 ریال 78,674 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMI 1,115,932 ریال 305 (0.03%) 1,137,153 ریال 1,102,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMI 1,104,970 ریال 302 (0.03%) 1,125,994 ریال 1,091,689 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SEI 150,257 ریال 6,719 (4.68%) 159,928 ریال 138,024 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SEI 148,781 ریال 6,653 (4.68%) 158,357 ریال 136,669 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CYBER 3,596,085 ریال 115,034 (3.3%) 3,748,901 ریال 3,430,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CYBER 3,560,760 ریال 113,904 (3.3%) 3,712,111 ریال 3,396,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FDUSD 508,644 ریال 102 (0.02%) 509,194 ریال 507,992 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FDUSD 503,647 ریال 101 (0.02%) 504,197 ریال 502,997 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARKM 259,641 ریال 7,940 (3.15%) 269,047 ریال 249,665 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARKM 257,090 ریال 7,862 (3.15%) 266,402 ریال 247,212 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PENDLE 646,837 ریال 7,380 (1.15%) 681,085 ریال 626,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PENDLE 640,483 ریال 7,308 (1.15%) 674,388 ریال 620,283 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MAV 177,336 ریال 14,354 (8.81%) 194,272 ریال 162,066 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MAV 175,594 ریال 14,213 (8.81%) 192,366 ریال 160,474 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CREAM 8,999,120 ریال 15,270 (0.17%) 9,227,045 ریال 8,968,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CREAM 8,910,720 ریال 15,120 (0.17%) 9,136,495 ریال 8,880,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OVR 150,511 ریال 712 (0.48%) 154,277 ریال 146,379 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OVR 149,033 ریال 706 (0.48%) 152,763 ریال 144,943 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SIN 7,082 ریال 227 (3.31%) 7,333 ریال 6,746 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SIN 7,012 ریال 224 (3.3%) 7,260 ریال 6,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BRN 73,606 ریال 2,907 (3.95%) 77,846 ریال 72,166 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BRN 72,883 ریال 2,878 (3.95%) 77,082 ریال 71,457 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VEMP 7,551 ریال 13 (0.17%) 7,745 ریال 7,079 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VEMP 7,476 ریال 14 (0.19%) 7,669 ریال 7,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
REVV 9,669 ریال 44 (0.46%) 9,869 ریال 9,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
REVV 9,574 ریال 44 (0.46%) 9,772 ریال 9,456 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SENSO 41,993 ریال 67 (0.16%) 42,599 ریال 41,163 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SENSO 41,580 ریال 66 (0.16%) 42,181 ریال 40,759 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
X2Y2 7,924 ریال 310 (3.91%) 8,381 ریال 7,817 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
X2Y2 7,846 ریال 307 (3.91%) 8,299 ریال 7,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUDO 206,603 ریال 5,039 (2.5%) 336,270 ریال 201,564 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUDO 204,574 ریال 4,990 (2.5%) 332,970 ریال 199,584 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DPX 35,431,490 ریال 402,110 (1.13%) 36,612,670 ریال 35,202,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DPX 35,083,440 ریال 398,160 (1.13%) 36,253,370 ریال 34,856,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GRAIL 739,744,970 ریال 50,233,210 (7.29%) 788,175,000 ریال 672,903,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GRAIL 732,478,320 ریال 49,739,760 (7.29%) 780,425,000 ریال 666,293,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XDB 443 ریال 26 (5.87%) 510 ریال 407 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XDB 439 ریال 26 (5.92%) 505 ریال 403 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WOOF 133 ریال 3 (2.31%) 134 ریال 122 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WOOF 131 ریال 2 (1.55%) 133 ریال 121 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PEPES 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PEPES 6 ریال 1 (20%) 6 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PAW 2 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PAW 2 ریال 0 (0%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DIS 181,968 ریال 1,782 (0.99%) 183,698 ریال 174,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DIS 180,180 ریال 1,764 (0.99%) 181,894 ریال 172,589 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLI 411,730 ریال 2,901 (0.7%) 426,084 ریال 404,197 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLI 407,686 ریال 2,872 (0.7%) 421,898 ریال 400,226 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WLD 1,226,181 ریال 10,180 (0.83%) 1,288,016 ریال 1,224,654 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WLD 1,214,136 ریال 10,080 (0.83%) 1,275,376 ریال 1,212,624 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TSUKA 12,959 ریال 952 (7.35%) 14,083 ریال 12,959 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TSUKA 12,832 ریال 942 (7.34%) 13,944 ریال 12,832 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 509,000 ریال 500 (0.1%) 509,500 ریال 508,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 504,000 ریال 500 (0.1%) 504,500 ریال 503,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUI 326,320 ریال 7,991 (2.51%) 335,380 ریال 314,362 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUI 323,114 ریال 7,912 (2.51%) 332,086 ریال 311,277 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EDU 325,032 ریال 7,014 (2.21%) 334,515 ریال 315,391 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EDU 321,839 ریال 6,945 (2.21%) 331,229 ریال 312,296 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RDNT 135,903 ریال 1,782 (1.31%) 140,826 ریال 135,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RDNT 134,568 ریال 1,764 (1.31%) 139,444 ریال 133,862 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARB 543,052 ریال 5,599 (1.03%) 564,628 ریال 540,813 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARB 537,718 ریال 5,544 (1.03%) 559,087 ریال 535,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ID 148,994 ریال 3,456 (2.37%) 156,146 ریال 143,582 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ID 147,531 ریال 3,422 (2.37%) 154,614 ریال 142,173 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LQTY 780,297 ریال 17,306 (2.22%) 813,162 ریال 778,261 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LQTY 772,632 ریال 17,136 (2.22%) 805,182 ریال 770,616 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SYN 255,365 ریال 18,120 (7.64%) 263,917 ریال 235,514 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SYN 252,857 ریال 17,943 (7.64%) 261,324 ریال 233,201 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GNS 1,998,843 ریال 10,180 (0.51%) 2,038,000 ریال 1,980,519 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GNS 1,979,208 ریال 10,080 (0.51%) 2,018,000 ریال 1,961,064 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 15,565,220 ریال 335,940 (2.16%) 16,242,860 ریال 15,565,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 15,412,320 ریال 332,640 (2.16%) 16,083,460 ریال 15,412,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MAGIC 459,932 ریال 45,911 (11.09%) 481,448 ریال 411,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MAGIC 455,414 ریال 45,460 (11.09%) 476,714 ریال 407,686 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HOOK 575,017 ریال 40,109 (7.5%) 585,859 ریال 531,396 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HOOK 569,369 ریال 39,715 (7.5%) 580,104 ریال 526,176 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HFT 168,021 ریال 3,359 (2.04%) 172,653 ریال 162,123 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HFT 166,370 ریال 3,326 (2.04%) 170,957 ریال 160,532 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AGIX 157,337 ریال 1,430 (0.91%) 160,844 ریال 156,406 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AGIX 155,791 ریال 1,417 (0.91%) 159,262 ریال 154,871 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KAS 70,839 ریال 1,541 (2.18%) 74,906 ریال 70,774 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KAS 70,143 ریال 1,526 (2.18%) 74,171 ریال 70,079 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TAMA 4,459 ریال 123 (2.76%) 4,598 ریال 4,347 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TAMA 4,415 ریال 122 (2.76%) 4,553 ریال 4,304 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OSMO 366,429 ریال 11,962 (3.26%) 379,832 ریال 366,276 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OSMO 362,830 ریال 11,844 (3.26%) 376,105 ریال 362,678 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTM 8,270 ریال 23 (0.28%) 8,593 ریال 8,223 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTM 8,188 ریال 22 (0.27%) 8,508 ریال 8,142 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AE 12,506 ریال 0 (0%) 12,783 ریال 12,468 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AE 12,383 ریال 0 (0%) 12,658 ریال 12,346 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CENNZ 12,882 ریال 285 (2.21%) 13,173 ریال 12,628 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CENNZ 12,755 ریال 283 (2.22%) 13,044 ریال 12,504 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SPA 3,556 ریال 104 (2.92%) 3,775 ریال 3,466 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SPA 3,521 ریال 103 (2.93%) 3,738 ریال 3,432 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 11,391 ریال 983 (8.63%) 12,738 ریال 11,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 11,280 ریال 972 (8.62%) 12,613 ریال 11,228 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FSN 114,423 ریال 2,443 (2.18%) 116,013 ریال 111,013 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FSN 113,299 ریال 2,419 (2.18%) 114,875 ریال 109,922 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MTRG 1,024,108 ریال 32,067 (3.13%) 1,089,311 ریال 980,788 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MTRG 1,014,048 ریال 31,752 (3.13%) 1,078,621 ریال 971,163 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GMX 25,668,870 ریال 967,100 (3.77%) 26,662,135 ریال 25,526,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GMX 25,416,720 ریال 957,600 (3.77%) 26,400,485 ریال 25,275,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
APT 3,821,928 ریال 610 (0.02%) 3,994,888 ریال 3,790,014 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
APT 3,784,385 ریال 605 (0.02%) 3,955,684 ریال 3,752,784 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VIB 36,806 ریال 137 (0.37%) 37,800 ریال 36,806 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VIB 36,444 ریال 136 (0.37%) 37,429 ریال 36,444 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLM 124,043 ریال 1,221 (0.99%) 125,905 ریال 122,516 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLM 122,825 ریال 1,210 (0.99%) 124,667 ریال 121,313 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 431,887 ریال 6,516 (1.53%) 442,246 ریال 418,096 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 427,644 ریال 6,451 (1.53%) 437,906 ریال 413,993 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OP 891,768 ریال 7,126 (0.8%) 918,119 ریال 885,511 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OP 883,008 ریال 7,056 (0.8%) 909,109 ریال 876,821 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DC 443 ریال 13 (3.02%) 483 ریال 430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DC 439 ریال 13 (3.05%) 478 ریال 426 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STG 289,876 ریال 2,342 (0.81%) 295,133 ریال 284,607 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STG 287,028 ریال 2,318 (0.81%) 292,231 ریال 281,814 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SSV 13,854,980 ریال 229,050 (1.65%) 14,607,365 ریال 13,753,180 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SSV 13,718,880 ریال 226,800 (1.65%) 14,464,015 ریال 13,618,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PROM 2,344,454 ریال 2,036 (0.09%) 2,391,084 ریال 2,342,418 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PROM 2,321,424 ریال 2,016 (0.09%) 2,367,619 ریال 2,319,408 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بِث
بِث
Binance ETH
BETH 787,347,802 ریال 775,865 (0.1%) 788,123,667 ریال 785,796,072 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بِث
بِث
Binance ETH
BETH 779,589,152 ریال 775,865 (0.1%) 780,365,017 ریال 778,037,422 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 58,662 ریال 15 (0.03%) 60,126 ریال 58,479 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 58,086 ریال 15 (0.03%) 59,536 ریال 57,905 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HIGH 789,968 ریال 35,121 (4.65%) 799,639 ریال 750,775 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HIGH 782,208 ریال 34,776 (4.65%) 791,784 ریال 743,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 21,113,167,300 ریال 181,422,870 (0.86%) 21,544,100,505 ریال 21,079,125,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 20,905,768,800 ریال 179,640,720 (0.86%) 21,332,676,555 ریال 20,872,061,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BIFI 199,273,500 ریال 712,600 (0.36%) 202,679,100 ریال 198,297,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BIFI 197,316,000 ریال 705,600 (0.36%) 200,690,100 ریال 196,351,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINKUP 3,095 ریال 3 (0.1%) 3,098 ریال 3,092 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINKUP 3,064 ریال 3 (0.1%) 3,067 ریال 3,061 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINKDOWN 456 ریال 1 (0.22%) 456 ریال 455 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINKDOWN 451 ریال 1 (0.22%) 452 ریال 451 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XRPUP 43,520 ریال 42 (0.1%) 43,562 ریال 43,477 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XRPUP 43,092 ریال 43 (0.1%) 43,135 ریال 43,049 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XRPDOWN 42 ریال 1 (2.44%) 42 ریال 41 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XRPDOWN 41 ریال 1 (2.44%) 42 ریال 41 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTCUP 5,695,201 ریال 97,219 (1.71%) 5,925,485 ریال 5,688,584 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTCUP 5,639,256 ریال 96,264 (1.71%) 5,867,335 ریال 5,632,704 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTCDOWN 1,498 ریال 34 (2.32%) 1,500 ریال 1,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTCDOWN 1,484 ریال 34 (2.34%) 1,485 ریال 1,407 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETHUP 3,349,220 ریال 69,224 (2.07%) 3,481,923 ریال 3,339,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETHUP 3,316,320 ریال 68,544 (2.07%) 3,447,753 ریال 3,306,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETHDOWN 68,002 ریال 1,985 (3.01%) 68,359 ریال 64,605 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETHDOWN 67,334 ریال 1,965 (3.01%) 67,687 ریال 63,971 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNBUP 10,633,010 ریال 157,790 (1.48%) 11,005,200 ریال 10,587,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNBUP 10,528,560 ریال 156,240 (1.48%) 10,897,200 ریال 10,483,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNBDOWN 6,490 ریال 143 (2.25%) 6,520 ریال 6,053 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNBDOWN 6,426 ریال 141 (2.24%) 6,456 ریال 5,993 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADAUP 52,936 ریال 52 (0.1%) 52,988 ریال 52,884 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADAUP 52,416 ریال 52 (0.1%) 52,468 ریال 52,364 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADADOWN 976 ریال 1 (0.1%) 977 ریال 975 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADADOWN 966 ریال 1 (0.1%) 967 ریال 965 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEXO 413,817 ریال 4,072 (0.98%) 425,942 ریال 412,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEXO 409,752 ریال 4,032 (0.98%) 421,762 ریال 408,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MOB 282,495 ریال 5,599 (1.98%) 296,964 ریال 280,459 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MOB 279,720 ریال 5,544 (1.98%) 294,044 ریال 277,704 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 829,161 ریال 9,671 (1.18%) 841,377 ریال 807,048 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 821,016 ریال 9,576 (1.18%) 833,112 ریال 799,128 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LDO 1,206,839 ریال 3,563 (0.3%) 1,249,804 ریال 1,196,816 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LDO 1,194,984 ریال 3,528 (0.3%) 1,237,539 ریال 1,185,071 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LUNC 118 ریال 12 (10.17%) 142 ریال 116 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LUNC 117 ریال 12 (10.26%) 141 ریال 115 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 552,621 ریال 41,891 (7.58%) 650,733 ریال 552,621 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 547,193 ریال 41,479 (7.58%) 644,347 ریال 547,193 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JASMY 2,879 ریال 32 (1.11%) 3,039 ریال 2,857 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JASMY 2,851 ریال 32 (1.12%) 3,009 ریال 2,828 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLMR 159,317 ریال 10,384 (6.97%) 163,330 ریال 148,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GLMR 157,752 ریال 10,282 (6.97%) 161,724 ریال 147,269 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MULTI 995,095 ریال 14,252 (1.43%) 1,023,586 ریال 995,095 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MULTI 985,320 ریال 14,112 (1.43%) 1,013,541 ریال 985,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SERO 2,152 ریال 122 (5.67%) 2,385 ریال 2,135 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SERO 2,131 ریال 121 (5.68%) 2,362 ریال 2,114 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SANTOS 1,518,856 ریال 3,054 (0.2%) 1,540,219 ریال 1,513,257 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SANTOS 1,503,936 ریال 3,024 (0.2%) 1,525,104 ریال 1,498,392 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USTC 27,155 ریال 2,554 (9.41%) 29,894 ریال 26,956 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USTC 26,889 ریال 2,528 (9.4%) 29,600 ریال 26,692 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 145,065 ریال 9,162 (6.74%) 149,392 ریال 135,241 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 143,640 ریال 9,072 (6.74%) 147,924 ریال 133,913 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BSW 43,418 ریال 153 (0.35%) 44,377 ریال 43,163 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BSW 42,991 ریال 151 (0.35%) 43,942 ریال 42,739 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALPINE 971,681 ریال 18,833 (1.98%) 983,388 ریال 948,689 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALPINE 962,136 ریال 18,648 (1.98%) 973,728 ریال 939,379 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
APE 824,071 ریال 12,725 (1.57%) 839,147 ریال 802,463 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
APE 815,976 ریال 12,600 (1.57%) 830,912 ریال 794,588 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LOKA 140,993 ریال 8,449 (6.37%) 150,969 ریال 130,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LOKA 139,608 ریال 8,366 (6.37%) 149,486 ریال 129,556 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AERGO 86,382 ریال 1,695 (1.96%) 88,903 ریال 86,087 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AERGO 85,534 ریال 1,678 (1.96%) 88,030 ریال 85,242 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DAO 529,106 ریال 27,945 (5.58%) 547,458 ریال 495,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DAO 523,908 ریال 27,670 (5.58%) 542,085 ریال 491,098 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VRA 4,142 ریال 13 (0.31%) 4,494 ریال 4,123 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VRA 4,102 ریال 12 (0.29%) 4,450 ریال 4,083 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SFUND 1,330,526 ریال 57,619 (4.53%) 1,372,442 ریال 1,272,907 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SFUND 1,317,456 ریال 57,053 (4.53%) 1,358,947 ریال 1,260,403 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOLO 65,422 ریال 2,107 (3.22%) 67,850 ریال 65,096 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOLO 64,779 ریال 2,087 (3.22%) 67,184 ریال 64,457 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VOXEL 119,870 ریال 12,369 (11.51%) 131,220 ریال 106,941 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VOXEL 118,692 ریال 12,247 (11.51%) 129,931 ریال 105,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOKE 533,330 ریال 1,324 (0.25%) 553,725 ریال 506,008 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOKE 528,091 ریال 1,311 (0.25%) 548,291 ریال 501,033 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XCH 14,150,200 ریال 178,150 (1.28%) 14,262,180 ریال 13,776,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XCH 14,011,200 ریال 176,400 (1.28%) 14,122,080 ریال 13,641,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SLIM 70,756 ریال 2,341 (3.31%) 78,560 ریال 70,346 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SLIM 70,061 ریال 2,318 (3.31%) 77,789 ریال 69,654 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KAI 5,267 ریال 293 (5.56%) 5,636 ریال 5,258 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KAI 5,215 ریال 290 (5.56%) 5,580 ریال 5,207 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FXS 4,361,112 ریال 0 (0%) 4,465,768 ریال 4,333,807 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FXS 4,318,272 ریال 0 (0%) 4,421,943 ریال 4,291,277 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 11,366 ریال 20 (0.18%) 11,831 ریال 11,214 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 11,254 ریال 20 (0.18%) 11,714 ریال 11,104 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STEEM 131,831 ریال 1,374 (1.05%) 134,457 ریال 130,406 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STEEM 130,536 ریال 1,361 (1.05%) 133,138 ریال 129,125 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LOOKS 54,030 ریال 1,426 (2.64%) 56,279 ریال 53,725 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LOOKS 53,500 ریال 1,411 (2.64%) 55,727 ریال 53,197 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KLV 2,383 ریال 38 (1.59%) 2,422 ریال 2,382 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KLV 2,359 ریال 39 (1.65%) 2,398 ریال 2,359 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMPL 726,438 ریال 30,935 (4.26%) 784,493 ریال 711,346 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMPL 719,302 ریال 30,631 (4.26%) 776,795 ریال 704,358 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QKC 5,891 ریال 214 (3.77%) 5,969 ریال 5,659 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QKC 5,833 ریال 211 (3.75%) 5,910 ریال 5,603 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALCX 9,782,980 ریال 66,170 (0.68%) 10,149,240 ریال 9,767,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALCX 9,686,880 ریال 65,520 (0.68%) 10,049,640 ریال 9,671,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WNCG 47,607 ریال 2,382 (5%) 51,944 ریال 47,409 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WNCG 47,139 ریال 2,359 (5%) 51,434 ریال 46,944 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BICO 156,314 ریال 6,617 (4.42%) 160,742 ریال 147,806 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BICO 154,778 ریال 6,552 (4.42%) 159,163 ریال 146,355 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PEOPLE 6,983 ریال 229 (3.39%) 7,360 ریال 6,709 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PEOPLE 6,915 ریال 227 (3.39%) 7,288 ریال 6,643 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TLOS 66,058 ریال 407 (0.62%) 66,225 ریال 65,208 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TLOS 65,409 ریال 403 (0.62%) 65,575 ریال 64,567 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
API3 771,644 ریال 14,252 (1.88%) 817,238 ریال 754,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
API3 764,064 ریال 14,112 (1.88%) 809,218 ریال 747,165 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLUX 270,686 ریال 9,569 (3.66%) 277,100 ریال 258,827 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLUX 268,027 ریال 9,475 (3.66%) 274,378 ریال 256,284 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PLA 108,264 ریال 610 (0.57%) 110,249 ریال 107,195 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
PLA 107,201 ریال 605 (0.57%) 109,166 ریال 106,142 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNT 22,264 ریال 168 (0.75%) 22,836 ریال 22,152 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNT 22,045 ریال 166 (0.75%) 22,612 ریال 21,934 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,783,906 ریال 71,260 (1.88%) 3,962,565 ریال 3,743,695 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,746,736 ریال 70,560 (1.88%) 3,923,640 ریال 3,706,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XWG 871 ریال 65 (8.06%) 881 ریال 790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XWG 863 ریال 65 (8.15%) 873 ریال 782 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JOE 246,661 ریال 8,093 (3.39%) 259,081 ریال 235,848 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JOE 244,238 ریال 8,013 (3.39%) 256,533 ریال 233,533 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ASTR 36,241 ریال 203 (0.56%) 37,652 ریال 36,139 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ASTR 35,885 ریال 201 (0.56%) 37,283 ریال 35,784 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BOBA 95,779 ریال 13,779 (16.8%) 103,754 ریال 81,827 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BOBA 94,838 ریال 13,644 (16.8%) 102,734 ریال 81,023 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BFC 27,471 ریال 1,293 (4.71%) 28,774 ریال 27,294 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BFC 27,201 ریال 1,280 (4.71%) 28,491 ریال 27,026 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HT 1,406,367 ریال 23,923 (1.7%) 1,458,189 ریال 1,381,764 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HT 1,392,552 ریال 23,688 (1.7%) 1,443,879 ریال 1,368,204 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 25,521,362 ریال 839,748 (3.29%) 26,809,737 ریال 25,393,399 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 25,270,661 ریال 831,499 (3.29%) 26,546,639 ریال 25,143,955 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANC 11,524 ریال 704 (6.11%) 14,206 ریال 11,462 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANC 11,411 ریال 697 (6.11%) 14,066 ریال 11,349 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CVX 1,931,146 ریال 43,265 (2.24%) 2,005,392 ریال 1,924,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CVX 1,912,176 ریال 42,840 (2.24%) 1,985,712 ریال 1,905,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SGB 4,015 ریال 27 (0.68%) 4,532 ریال 3,627 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SGB 3,976 ریال 27 (0.68%) 4,487 ریال 3,591 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 185,378 ریال 356 (0.19%) 188,806 ریال 183,777 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 183,557 ریال 353 (0.19%) 186,950 ریال 181,973 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTC 105,618 ریال 1,985 (1.88%) 108,371 ریال 105,465 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTC 104,580 ریال 1,966 (1.88%) 107,307 ریال 104,429 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKT 7,019,110 ریال 66,170 (0.94%) 7,199,235 ریال 6,993,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKT 6,950,160 ریال 65,520 (0.94%) 7,128,585 ریال 6,924,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POKT 70,140 ریال 2,183 (3.21%) 70,780 ریال 67,366 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POKT 69,451 ریال 2,162 (3.21%) 70,085 ریال 66,705 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 73,856 ریال 1,018 (1.38%) 76,578 ریال 73,856 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 73,130 ریال 1,008 (1.38%) 75,826 ریال 73,130 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
METIS 11,895,330 ریال 335,940 (2.82%) 12,472,560 ریال 11,726,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
METIS 11,778,480 ریال 332,640 (2.82%) 12,350,160 ریال 11,610,710 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HERO 798 ریال 18 (2.31%) 862 ریال 736 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HERO 790 ریال 17 (2.2%) 854 ریال 729 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SPELL 307 ریال 4 (1.32%) 316 ریال 302 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SPELL 304 ریال 4 (1.33%) 313 ریال 299 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TON 1,208,162 ریال 8,144 (0.67%) 1,224,227 ریال 1,204,243 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TON 1,196,294 ریال 8,064 (0.67%) 1,212,213 ریال 1,192,414 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 47,943 ریال 1,399 (2.92%) 49,561 ریال 47,943 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 47,472 ریال 1,386 (2.92%) 49,074 ریال 47,472 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DAI 504,674 ریال 3,054 (0.61%) 514,595 ریال 503,910 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DAI 499,716 ریال 3,024 (0.61%) 509,545 ریال 498,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARGON 867 ریال 8 (0.93%) 876 ریال 850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ARGON 858 ریال 7 (0.82%) 866 ریال 842 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WILD 96,795 ریال 0 (0%) 97,360 ریال 96,641 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WILD 286,160 ریال 37,208 (14.95%) 309,623 ریال 248,952 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WILD 95,852 ریال 0 (0%) 96,412 ریال 95,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WILD 283,349 ریال 36,843 (14.95%) 306,585 ریال 246,506 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POLIS 63,777 ریال 0 (0%) 64,033 ریال 63,725 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POLIS 288,959 ریال 6,516 (2.25%) 313,037 ریال 283,869 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POLIS 63,156 ریال 0 (0%) 63,410 ریال 63,105 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
POLIS 286,121 ریال 6,451 (2.25%) 309,965 ریال 281,081 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 891,950 ریال 0 (0%) 891,950 ریال 889,382 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 1,817,130 ریال 55,990 (3.08%) 1,915,720 ریال 1,808,986 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 883,265 ریال 0 (0%) 883,265 ریال 880,722 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 1,799,280 ریال 55,440 (3.08%) 1,896,920 ریال 1,791,216 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ACA 23,108 ریال 0 (0%) 23,159 ریال 23,108 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ACA 35,426 ریال 3,563 (11.18%) 36,037 ریال 31,742 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ACA 22,883 ریال 0 (0%) 22,933 ریال 22,883 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ACA 35,078 ریال 3,528 (11.18%) 35,683 ریال 31,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMP 750 ریال 0 (0%) 752 ریال 749 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMP 1,306 ریال 5 (0.38%) 1,344 ریال 1,296 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMP 742 ریال 0 (0%) 744 ریال 741 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AMP 1,293 ریال 5 (0.39%) 1,331 ریال 1,283 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KDA 222,346 ریال 0 (0%) 222,346 ریال 221,832 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KDA 327,796 ریال 11,707 (3.57%) 340,856 ریال 326,778 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KDA 220,181 ریال 0 (0%) 220,181 ریال 219,672 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KDA 324,576 ریال 11,592 (3.57%) 337,511 ریال 323,568 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKB 22,121,067 ریال 0 (0%) 22,122,607 ریال 22,110,283 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKB 29,326,035 ریال 858,683 (2.93%) 30,327,478 ریال 29,287,351 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKB 21,905,672 ریال 0 (0%) 21,907,197 ریال 21,894,993 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OKB 29,037,960 ریال 850,248 (2.93%) 30,029,858 ریال 28,999,656 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IMX 271,898 ریال 0 (0%) 271,898 ریال 271,539 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IMX 715,196 ریال 2,341 (0.33%) 732,916 ریال 702,696 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IMX 269,251 ریال 0 (0%) 269,251 ریال 268,895 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IMX 708,170 ریال 2,319 (0.33%) 725,723 ریال 695,787 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BLOK 673 ریال 0 (0%) 673 ریال 673 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BLOK 1,140 ریال 4 (0.35%) 1,162 ریال 1,127 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BLOK 667 ریال 0 (0%) 667 ریال 667 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BLOK 1,128 ریال 3 (0.27%) 1,150 ریال 1,116 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CEEK 18,127 ریال 0 (0%) 18,137 ریال 18,055 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CEEK 25,440 ریال 173 (0.68%) 26,280 ریال 25,307 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CEEK 17,950 ریال 0 (0%) 17,960 ریال 17,879 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CEEK 25,190 ریال 171 (0.68%) 26,022 ریال 25,059 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OOE 4,633 ریال 0 (0%) 4,645 ریال 4,632 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OOE 8,262 ریال 168 (2.08%) 8,595 ریال 8,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OOE 4,588 ریال 0 (0%) 4,599 ریال 4,587 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OOE 8,181 ریال 140 (1.74%) 8,511 ریال 7,971 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ATLAS 734 ریال 0 (0%) 734 ریال 732 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ATLAS 3,518 ریال 58 (1.65%) 3,690 ریال 3,472 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ATLAS 727 ریال 0 (0%) 727 ریال 725 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ATLAS 3,484 ریال 57 (1.64%) 3,654 ریال 3,438 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOGGY 139 ریال 0 (0%) 140 ریال 139 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOGGY 544 ریال 41 (7.54%) 589 ریال 544 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOGGY 137 ریال 0 (0%) 138 ریال 137 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOGGY 539 ریال 41 (7.61%) 584 ریال 539 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAMO 1,527 ریال 0 (0%) 1,527 ریال 1,523 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAMO 4,934 ریال 40 (0.81%) 5,401 ریال 4,919 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAMO 1,512 ریال 0 (0%) 1,512 ریال 1,508 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAMO 4,885 ریال 41 (0.84%) 5,348 ریال 4,871 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RACA 45 ریال 0 (0%) 45 ریال 45 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RACA 90 ریال 0 (0%) 94 ریال 90 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RACA 45 ریال 0 (0%) 45 ریال 45 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RACA 89 ریال 0 (0%) 93 ریال 89 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STARL 2 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STARL 2 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 90,735 ریال 0 (0%) 90,787 ریال 90,633 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 119,157 ریال 1,120 (0.95%) 122,178 ریال 117,732 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 89,852 ریال 0 (0%) 89,903 ریال 89,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 117,986 ریال 1,108 (0.95%) 120,979 ریال 116,575 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLOKI 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLOKI 20 ریال 1 (5.26%) 21 ریال 18 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLOKI 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FLOKI 19 ریال 0 (0%) 21 ریال 18 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DVI 5,197 ریال 0 (0%) 5,216 ریال 5,189 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DVI 5,434 ریال 341 (6.28%) 5,881 ریال 5,375 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DVI 5,146 ریال 0 (0%) 5,165 ریال 5,138 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DVI 5,381 ریال 202 (3.75%) 5,823 ریال 5,322 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MC 247,182 ریال 972 (0.39%) 248,154 ریال 246,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MC 171,150 ریال 0 (0%) 171,560 ریال 171,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MC 244,751 ریال 973 (0.4%) 245,724 ریال 243,779 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MC 169,483 ریال 0 (0%) 169,890 ریال 169,483 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KIN 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KIN 10 ریال 1 (10%) 11 ریال 10 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KIN 10 ریال 1 (10%) 11 ریال 10 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KIN 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAITAMA 487 ریال 0 (0%) 488 ریال 478 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAITAMA 458 ریال 0 (0%) 459 ریال 458 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAITAMA 454 ریال 0 (0%) 455 ریال 453 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SAITAMA 483 ریال 1 (0.21%) 483 ریال 473 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTC 13,812,631,365 ریال 0 (0%) 13,812,631,365 ریال 13,804,261,315 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTC 21,138,311,900 ریال 191,760,660 (0.97%) 21,598,510,010 ریال 21,111,594,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTC 13,678,136,415 ریال 0 (0%) 13,678,136,415 ریال 13,669,847,865 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BTC 20,930,666,400 ریال 189,876,960 (0.97%) 21,386,552,110 ریال 20,904,211,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETH 799,134,375 ریال 0 (0%) 799,134,375 ریال 798,292,235 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETH 1,125,292,110 ریال 12,256,720 (1.09%) 1,148,306,005 ریال 1,123,846,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETH 1,114,238,160 ریال 12,136,320 (1.09%) 1,137,037,055 ریال 1,112,806,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETH 791,353,125 ریال 0 (0%) 791,353,125 ریال 790,519,185 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 249,818 ریال 0 (0%) 249,818 ریال 249,612 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 311,915 ریال 4,530 (1.45%) 321,189 ریال 311,661 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 247,385 ریال 0 (0%) 247,385 ریال 247,182 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 308,851 ریال 4,486 (1.45%) 318,037 ریال 308,599 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINK 3,772,685 ریال 0 (0%) 3,772,685 ریال 3,766,523 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINK 7,830,456 ریال 135,903 (1.74%) 8,157,605 ریال 7,789,736 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINK 3,735,950 ریال 0 (0%) 3,735,950 ریال 3,729,848 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LINK 7,753,536 ریال 134,568 (1.74%) 8,077,550 ریال 7,713,216 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNB 106,602,600 ریال 0 (0%) 106,602,600 ریال 106,448,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNB 117,120,900 ریال 763,500 (0.65%) 119,681,550 ریال 116,764,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNB 115,970,400 ریال 756,000 (0.65%) 118,507,050 ریال 115,617,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BNB 105,564,600 ریال 0 (0%) 105,564,600 ریال 105,412,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOT 1,916,382 ریال 0 (0%) 1,917,409 ریال 1,913,301 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOT 2,870,760 ریال 23,923 (0.84%) 2,900,584 ریال 2,830,273 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOT 1,897,722 ریال 0 (0%) 1,898,739 ریال 1,894,671 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DOT 2,842,560 ریال 23,688 (0.84%) 2,872,119 ریال 2,802,498 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BCH 122,618,100 ریال 4,021,100 (3.28%) 128,699,700 ریال 122,109,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BCH 110,197,100 ریال 0 (0%) 110,248,450 ریال 110,094,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BCH 109,124,100 ریال 0 (0%) 109,174,950 ریال 109,022,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BCH 121,413,600 ریال 3,981,600 (3.28%) 127,436,700 ریال 120,909,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LTC 31,621,330 ریال 0 (0%) 31,621,330 ریال 31,611,060 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LTC 36,637,820 ریال 45,810 (0.13%) 37,483,915 ریال 36,454,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LTC 31,313,430 ریال 0 (0%) 31,313,430 ریال 31,303,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LTC 36,277,920 ریال 45,360 (0.13%) 37,116,065 ریال 36,096,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EOS 279,858 ریال 0 (0%) 280,371 ریال 279,858 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EOS 365,971 ریال 2,036 (0.56%) 372,954 ریال 362,917 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EOS 277,133 ریال 0 (0%) 277,641 ریال 277,133 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EOS 362,376 ریال 2,016 (0.56%) 369,294 ریال 359,352 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADA 127,348 ریال 0 (0%) 127,348 ریال 127,091 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADA 203,905 ریال 662 (0.32%) 209,303 ریال 202,989 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADA 126,108 ریال 0 (0%) 126,108 ریال 125,854 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ADA 201,902 ریال 656 (0.32%) 207,249 ریال 200,995 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TRX 43,750 ریال 0 (0%) 43,750 ریال 43,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TRX 52,483 ریال 10 (0.02%) 53,075 ریال 52,401 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TRX 43,324 ریال 0 (0%) 43,324 ریال 43,304 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TRX 51,967 ریال 10 (0.02%) 52,554 ریال 51,886 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 444,866 ریال 3,563 (0.81%) 453,455 ریال 439,267 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 334,802 ریال 0 (0%) 334,802 ریال 334,289 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 440,496 ریال 3,528 (0.81%) 449,005 ریال 434,952 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 331,542 ریال 0 (0%) 331,542 ریال 331,034 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDC 508,949 ریال 0 (0%) 509,551 ریال 508,449 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDC 513,500 ریال 0 (0%) 513,551 ریال 513,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDC 508,500 ریال 0 (0%) 508,551 ریال 508,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDC 503,950 ریال 0 (0%) 504,550 ریال 503,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XLM 61,844 ریال 101 (0.16%) 62,669 ریال 61,538 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XLM 53,918 ریال 0 (0%) 53,969 ریال 53,866 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XLM 53,393 ریال 0 (0%) 53,443 ریال 53,342 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XLM 61,236 ریال 101 (0.16%) 62,054 ریال 60,934 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XMR 78,616,850 ریال 0 (0%) 78,616,850 ریال 78,462,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XMR 86,173,700 ریال 1,119,800 (1.32%) 87,430,200 ریال 84,901,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XMR 77,851,350 ریال 0 (0%) 77,851,350 ریال 77,698,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XMR 85,327,200 ریال 1,108,800 (1.32%) 86,572,200 ریال 84,067,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOTA 75,279 ریال 0 (0%) 75,279 ریال 75,125 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOTA 163,135 ریال 5,446 (3.34%) 170,835 ریال 162,727 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOTA 74,546 ریال 0 (0%) 74,546 ریال 74,394 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOTA 161,532 ریال 5,393 (3.34%) 169,159 ریال 161,129 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEO 3,553,420 ریال 0 (0%) 3,553,420 ریال 3,553,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEO 6,067,280 ریال 61,080 (1.01%) 6,205,710 ریال 6,020,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEO 3,518,820 ریال 0 (0%) 3,518,820 ریال 3,518,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NEO 6,007,680 ریال 60,480 (1.01%) 6,144,810 ریال 5,961,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFI 2,632,714,500 ریال 0 (0%) 2,633,741,500 ریال 2,632,201,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFI 4,342,279,000 ریال 13,743,000 (0.32%) 4,490,733,000 ریال 4,326,500,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFI 2,607,079,500 ریال 0 (0%) 2,608,096,500 ریال 2,606,571,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFI 4,299,624,000 ریال 13,608,000 (0.32%) 4,446,663,000 ریال 4,284,000,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,372,668 ریال 0 (0%) 3,373,695 ریال 3,370,614 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,902,179 ریال 21,378 (0.44%) 5,023,670 ریال 4,867,871 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,339,828 ریال 0 (0%) 3,340,845 ریال 3,337,794 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,854,024 ریال 21,168 (0.44%) 4,974,370 ریال 4,820,006 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UMA 1,008,329 ریال 12,725 (1.26%) 1,040,909 ریال 1,005,275 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UMA 663,956 ریال 0 (0%) 663,956 ریال 663,442 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UMA 657,491 ریال 0 (0%) 657,491 ریال 656,982 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UMA 998,424 ریال 12,600 (1.26%) 1,030,694 ریال 995,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VET 8,529 ریال 0 (0%) 8,534 ریال 8,529 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VET 11,936 ریال 178 (1.49%) 12,360 ریال 11,921 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VET 8,446 ریال 0 (0%) 8,451 ریال 8,446 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
VET 11,819 ریال 176 (1.49%) 12,239 ریال 11,804 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 13,155,870 ریال 0 (0%) 13,155,870 ریال 13,135,330 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,221,830 ریال 71,260 (0.44%) 16,686,125 ریال 16,125,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 13,027,770 ریال 0 (0%) 13,027,770 ریال 13,007,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,062,480 ریال 70,560 (0.44%) 16,522,375 ریال 15,966,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZEC 12,868,310 ریال 0 (0%) 12,868,310 ریال 12,863,175 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZEC 15,753,550 ریال 279,950 (1.78%) 16,339,665 ریال 15,646,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZEC 15,598,800 ریال 277,200 (1.78%) 16,179,315 ریال 15,492,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZEC 12,743,010 ریال 0 (0%) 12,743,010 ریال 12,737,925 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNX 959,732 ریال 0 (0%) 959,732 ریال 955,624 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNX 1,833,927 ریال 61,080 (3.33%) 1,932,024 ریال 1,825,783 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNX 950,387 ریال 0 (0%) 950,387 ریال 946,319 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SNX 1,815,912 ریال 60,480 (3.33%) 1,913,064 ریال 1,807,848 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OMG 343,066 ریال 4,581 (1.35%) 351,374 ریال 336,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OMG 227,994 ریال 0 (0%) 227,994 ریال 227,481 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OMG 225,774 ریال 0 (0%) 225,774 ریال 225,266 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OMG 339,696 ریال 4,536 (1.35%) 347,919 ریال 333,475 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONT 84,265 ریال 0 (0%) 84,265 ریال 84,163 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONT 117,223 ریال 51 (0.04%) 118,764 ریال 116,319 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONT 83,445 ریال 0 (0%) 83,445 ریال 83,343 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONT 116,071 ریال 101 (0.04%) 117,599 ریال 115,177 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONG 199,986 ریال 3,003 (1.5%) 205,532 ریال 199,375 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONG 118,002 ریال 0 (0%) 118,002 ریال 118,002 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONG 116,853 ریال 0 (0%) 116,853 ریال 116,853 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONG 198,022 ریال 2,973 (1.5%) 203,515 ریال 197,417 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MKR 727,116,000 ریال 0 (0%) 727,629,500 ریال 727,116,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MKR 745,176,000 ریال 7,635,000 (1.02%) 760,683,500 ریال 744,667,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MKR 720,036,000 ریال 0 (0%) 720,544,500 ریال 720,036,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MKR 737,856,000 ریال 7,560,000 (1.02%) 753,218,500 ریال 737,352,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,955,935 ریال 0 (0%) 20,976,475 ریال 20,935,395 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 25,648,510 ریال 229,050 (0.89%) 26,590,805 ریال 25,531,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,751,885 ریال 0 (0%) 20,772,225 ریال 20,731,545 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 25,396,560 ریال 226,800 (0.89%) 26,329,855 ریال 25,280,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TUSD 507,524 ریال 0 (0%) 508,328 ریال 507,025 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TUSD 513,089 ریال 0 (0%) 513,089 ریال 513,038 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TUSD 508,093 ریال 0 (0%) 508,093 ریال 508,042 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TUSD 502,538 ریال 0 (0%) 503,340 ریال 502,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
THETA 306,560 ریال 0 (0%) 306,560 ریال 306,046 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
THETA 583,314 ریال 31,049 (5.62%) 595,096 ریال 549,211 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
THETA 303,575 ریال 0 (0%) 303,575 ریال 303,066 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
THETA 577,584 ریال 30,744 (5.62%) 589,256 ریال 543,816 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALGO 77,419 ریال 305 (0.4%) 78,922 ریال 76,629 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALGO 48,988 ریال 0 (0%) 48,988 ریال 48,885 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALGO 48,511 ریال 0 (0%) 48,511 ریال 48,409 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ALGO 76,658 ریال 302 (0.4%) 78,147 ریال 75,877 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 90,530 ریال 0 (0%) 90,530 ریال 90,479 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 124,196 ریال 1,069 (0.86%) 127,375 ریال 123,229 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 89,649 ریال 0 (0%) 89,649 ریال 89,598 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 122,976 ریال 1,058 (0.86%) 126,125 ریال 122,018 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 544,464 ریال 0 (0%) 547,494 ریال 544,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 2,163,454 ریال 291,962 (13.5%) 2,513,137 ریال 2,151,289 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 539,163 ریال 0 (0%) 542,163 ریال 539,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 2,142,202 ریال 289,094 (13.5%) 2,488,450 ریال 2,130,156 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZRX 211,999 ریال 4,072 (1.96%) 219,391 ریال 206,602 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZRX 114,613 ریال 0 (0%) 114,767 ریال 113,586 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZRX 113,497 ریال 0 (0%) 113,650 ریال 112,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZRX 209,916 ریال 4,032 (1.96%) 217,238 ریال 204,575 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 45,209 ریال 11 (0.02%) 46,996 ریال 45,036 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 30,507 ریال 0 (0%) 30,507 ریال 30,486 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 44,765 ریال 10 (0.02%) 46,535 ریال 44,594 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 30,210 ریال 0 (0%) 30,210 ریال 30,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KSM 9,047,870 ریال 0 (0%) 9,047,870 ریال 9,027,330 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KSM 13,407,060 ریال 91,620 (0.69%) 13,624,030 ریال 13,175,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KSM 8,959,770 ریال 0 (0%) 8,959,770 ریال 8,939,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KSM 13,275,360 ریال 90,720 (0.69%) 13,490,330 ریال 13,046,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DGB 3,204 ریال 0 (0%) 3,204 ریال 3,204 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DGB 4,179 ریال 15 (0.36%) 4,265 ریال 4,133 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DGB 3,173 ریال 0 (0%) 3,173 ریال 3,173 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DGB 4,138 ریال 15 (0.36%) 4,224 ریال 4,092 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 22,757 ریال 0 (0%) 22,839 ریال 22,757 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 34,706 ریال 1,712 (5.19%) 35,376 ریال 32,879 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 22,536 ریال 0 (0%) 22,617 ریال 22,536 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 34,365 ریال 1,695 (5.19%) 35,028 ریال 32,556 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BUSD 513,705 ریال 0 (0%) 513,705 ریال 513,654 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BUSD 507,400 ریال 51 (0.01%) 508,002 ریال 506,451 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BUSD 502,400 ریال 50 (0.01%) 503,001 ریال 501,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BUSD 508,703 ریال 0 (0%) 508,703 ریال 508,653 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LRC 119,310 ریال 2,444 (2.09%) 123,197 ریال 116,765 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LRC 86,371 ریال 0 (0%) 86,371 ریال 86,319 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LRC 85,530 ریال 0 (0%) 85,530 ریال 85,479 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LRC 118,138 ریال 2,420 (2.09%) 121,988 ریال 115,618 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ICX 88,887 ریال 0 (0%) 89,144 ریال 88,887 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ICX 134,732 ریال 713 (0.53%) 139,297 ریال 133,867 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ICX 88,021 ریال 0 (0%) 88,276 ریال 88,021 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ICX 133,409 ریال 705 (0.53%) 137,930 ریال 132,552 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUSHI 281,398 ریال 0 (0%) 281,398 ریال 280,885 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUSHI 695,294 ریال 7,635 (1.1%) 762,722 ریال 694,276 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUSHI 278,658 ریال 0 (0%) 278,658 ریال 278,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SUSHI 688,464 ریال 7,560 (1.1%) 755,237 ریال 687,456 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WAVES 756,899 ریال 0 (0%) 757,413 ریال 756,899 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WAVES 1,119,800 ریال 15,270 (1.38%) 1,149,942 ریال 1,098,482 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WAVES 749,529 ریال 0 (0%) 750,038 ریال 749,529 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
WAVES 1,108,800 ریال 15,120 (1.38%) 1,138,657 ریال 1,087,702 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QTUM 1,111,214 ریال 0 (0%) 1,111,214 ریال 1,110,701 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QTUM 1,587,571 ریال 5,599 (0.35%) 1,629,891 ریال 1,581,463 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QTUM 1,100,394 ریال 0 (0%) 1,100,394 ریال 1,099,886 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
QTUM 1,571,976 ریال 5,544 (0.35%) 1,613,896 ریال 1,565,928 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KNC 376,660 ریال 10,689 (2.92%) 381,884 ریال 364,293 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KNC 329,154 ریال 0 (0%) 329,154 ریال 328,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KNC 325,949 ریال 0 (0%) 325,949 ریال 325,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
KNC 372,960 ریال 10,584 (2.92%) 378,129 ریال 360,718 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDP 513,654 ریال 0 (0%) 513,654 ریال 513,654 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDP 508,949 ریال 51 (0.01%) 509,551 ریال 508,398 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDP 508,653 ریال 0 (0%) 508,653 ریال 508,653 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
USDP 503,950 ریال 51 (0.01%) 504,550 ریال 503,399 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFII 253,833,577 ریال 0 (0%) 253,837,736 ریال 253,624,017 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFII 594,248,287 ریال 12,215,491 (2.06%) 896,517,474 ریال 571,588,485 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFII 251,361,974 ریال 0 (0%) 251,366,093 ریال 251,154,455 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
YFII 588,410,878 ریال 12,095,496 (2.06%) 887,719,461 ریال 565,979,177 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 532,500 ریال 0 (0%) 532,500 ریال 531,473 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 787,423 ریال 18,833 (2.45%) 806,539 ریال 760,174 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 527,315 ریال 0 (0%) 527,315 ریال 526,298 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 779,688 ریال 18,648 (2.45%) 798,624 ریال 752,714 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EGLD 12,257,245 ریال 0 (0%) 12,257,245 ریال 12,246,975 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EGLD 25,220,950 ریال 1,165,610 (4.62%) 26,611,185 ریال 25,119,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EGLD 12,137,895 ریال 0 (0%) 12,137,895 ریال 12,127,725 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
EGLD 24,973,200 ریال 1,154,160 (4.62%) 26,350,035 ریال 24,872,400 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LSK 405,665 ریال 0 (0%) 405,665 ریال 405,665 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LSK 618,944 ریال 1,018 (0.16%) 635,856 ریال 616,399 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LSK 401,715 ریال 0 (0%) 401,715 ریال 401,715 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
LSK 612,864 ریال 1,008 (0.16%) 629,616 ریال 610,344 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZIL 8,632 ریال 0 (0%) 8,642 ریال 8,627 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZIL 11,824 ریال 417 (3.66%) 11,985 ریال 11,331 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZIL 8,548 ریال 0 (0%) 8,558 ریال 8,543 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ZIL 11,708 ریال 413 (3.66%) 11,867 ریال 11,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BAL 1,585,688 ریال 0 (0%) 1,585,688 ریال 1,583,121 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BAL 2,160,705 ریال 6,617 (0.31%) 2,224,477 ریال 2,137,291 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BAL 1,570,248 ریال 0 (0%) 1,570,248 ریال 1,567,706 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
BAL 2,139,480 ریال 6,552 (0.31%) 2,202,647 ریال 2,116,296 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DCR 6,269,835 ریال 0 (0%) 6,269,835 ریال 6,249,295 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DCR 7,324,510 ریال 40,720 (0.56%) 7,438,700 ریال 7,283,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DCR 6,208,785 ریال 0 (0%) 6,208,785 ریال 6,188,445 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DCR 7,252,560 ریال 40,320 (0.56%) 7,365,700 ریال 7,212,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANT 2,376,478 ریال 0 (0%) 2,377,505 ریال 2,369,803 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANT 2,860,580 ریال 39,702 (1.39%) 2,934,211 ریال 2,852,436 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANT 2,353,338 ریال 0 (0%) 2,354,355 ریال 2,346,728 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANT 2,832,480 ریال 39,312 (1.39%) 2,905,416 ریال 2,824,416 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SC 1,517 ریال 0 (0%) 1,518 ریال 1,515 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SC 3,254 ریال 28 (0.87%) 3,424 ریال 3,133 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SC 1,502 ریال 0 (0%) 1,503 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SC 3,222 ریال 28 (0.88%) 3,390 ریال 3,102 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ENJ 157,892 ریال 3,309 (2.14%) 161,308 ریال 153,054 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ENJ 109,273 ریال 0 (0%) 109,273 ریال 109,119 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ENJ 108,209 ریال 0 (0%) 108,209 ریال 108,056 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ENJ 156,341 ریال 3,276 (2.14%) 159,725 ریال 151,552 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OCEAN 148,350 ریال 0 (0%) 148,350 ریال 148,196 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OCEAN 273,486 ریال 3,359 (1.23%) 281,601 ریال 270,341 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OCEAN 146,906 ریال 0 (0%) 146,906 ریال 146,753 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
OCEAN 270,799 ریال 3,327 (1.23%) 278,837 ریال 267,688 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SXP 138,696 ریال 0 (0%) 138,696 ریال 138,388 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SXP 185,836 ریال 2,545 (1.39%) 189,993 ریال 182,782 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SXP 184,010 ریال 2,520 (1.39%) 188,128 ریال 180,986 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SXP 137,346 ریال 0 (0%) 137,346 ریال 137,041 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STX 261,372 ریال 0 (0%) 261,423 ریال 260,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STX 592,629 ریال 30,540 (5.43%) 631,678 ریال 552,655 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STX 258,827 ریال 0 (0%) 258,877 ریال 258,013 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
STX 586,807 ریال 30,240 (5.43%) 625,479 ریال 547,231 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RVN 10,521 ریال 41 (0.39%) 10,734 ریال 10,297 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RVN 7,266 ریال 0 (0%) 7,266 ریال 7,256 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RVN 10,418 ریال 41 (0.4%) 10,629 ریال 10,196 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RVN 7,195 ریال 0 (0%) 7,195 ریال 7,185 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOST 5,044 ریال 56 (1.12%) 5,319 ریال 4,912 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOST 3,641 ریال 0 (0%) 3,641 ریال 3,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOST 3,605 ریال 0 (0%) 3,605 ریال 3,595 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
IOST 4,995 ریال 56 (1.13%) 5,267 ریال 4,863 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 943 ریال 0 (0%) 943 ریال 942 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,500 ریال 60 (4%) 1,577 ریال 1,494 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,485 ریال 59 (3.97%) 1,562 ریال 1,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 934 ریال 0 (0%) 934 ریال 933 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XNO 313,235 ریال 0 (0%) 313,235 ریال 313,235 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XNO 386,840 ریال 509 (0.13%) 394,353 ریال 386,201 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XNO 310,185 ریال 0 (0%) 310,185 ریال 310,185 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XNO 383,040 ریال 504 (0.13%) 390,483 ریال 382,411 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MANA 147,477 ریال 0 (0%) 147,477 ریال 147,169 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MANA 238,619 ریال 11,350 (4.99%) 240,943 ریال 226,269 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MANA 146,041 ریال 0 (0%) 146,041 ریال 145,736 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MANA 236,275 ریال 11,239 (4.99%) 238,578 ریال 224,048 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 850,356 ریال 0 (0%) 850,356 ریال 848,302 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,295,266 ریال 92,638 (2.81%) 3,451,353 ریال 3,276,942 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 842,076 ریال 0 (0%) 842,076 ریال 840,042 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,262,896 ریال 91,728 (2.81%) 3,417,483 ریال 3,244,752 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SRM 16,663 ریال 0 (0%) 16,766 ریال 16,663 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SRM 24,905 ریال 565 (2.27%) 25,954 ریال 24,794 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SRM 16,501 ریال 0 (0%) 16,603 ریال 16,501 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SRM 24,661 ریال 559 (2.27%) 25,699 ریال 24,551 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOL 30,285,500 ریال 1,058,720 (3.5%) 31,655,235 ریال 30,122,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOL 11,266,190 ریال 0 (0%) 11,266,190 ریال 11,240,515 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOL 11,156,490 ریال 0 (0%) 11,156,490 ریال 11,131,065 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
SOL 29,988,000 ریال 1,048,320 (3.5%) 31,344,585 ریال 29,826,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NMR 8,011,660 ریال 30,540 (0.38%) 8,121,430 ریال 7,912,535 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NMR 6,290,375 ریال 0 (0%) 6,290,375 ریال 6,274,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NMR 7,932,960 ریال 30,240 (0.38%) 8,041,730 ریال 7,834,885 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NMR 6,229,125 ریال 0 (0%) 6,229,125 ریال 6,213,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FET 269,057 ریال 1,324 (0.49%) 278,646 ریال 267,734 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FET 109,632 ریال 0 (0%) 109,632 ریال 109,427 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FET 108,565 ریال 0 (0%) 108,565 ریال 108,361 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FET 266,414 ریال 1,311 (0.49%) 275,911 ریال 265,104 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 6,106 ریال 0 (0%) 6,136 ریال 6,106 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 8,332 ریال 51 (0.62%) 8,605 ریال 8,236 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 6,046 ریال 0 (0%) 6,077 ریال 6,046 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 8,250 ریال 50 (0.61%) 8,521 ریال 8,155 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONE 4,740 ریال 0 (0%) 4,745 ریال 4,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONE 7,462 ریال 244 (3.38%) 7,640 ریال 7,177 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONE 4,693 ریال 0 (0%) 4,699 ریال 4,693 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ONE 7,389 ریال 242 (3.39%) 7,565 ریال 7,106 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GFT 10,491 ریال 0 (0%) 10,706 ریال 10,491 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GFT 12,542 ریال 1,079 (9.41%) 12,667 ریال 11,362 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GFT 10,389 ریال 0 (0%) 10,602 ریال 10,389 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
GFT 12,419 ریال 1,069 (9.42%) 12,542 ریال 11,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 31 ریال 0 (0%) 31 ریال 31 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 1 (2.5%) 41 ریال 40 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 39 ریال 0 (0%) 41 ریال 39 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MATIC 265,736 ریال 0 (0%) 265,736 ریال 265,274 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MATIC 403,688 ریال 4,123 (1.02%) 418,096 ریال 401,957 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MATIC 263,149 ریال 0 (0%) 263,149 ریال 262,691 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
MATIC 399,722 ریال 4,083 (1.02%) 413,993 ریال 398,009 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANKR 10,126 ریال 0 (0%) 10,157 ریال 10,111 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANKR 14,741 ریال 942 (6.83%) 15,463 ریال 13,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANKR 10,028 ریال 0 (0%) 10,058 ریال 10,012 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ANKR 14,596 ریال 933 (6.83%) 15,311 ریال 13,536 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 583 ریال 0 (0%) 586 ریال 583 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 874 ریال 0 (0%) 904 ریال 868 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 578 ریال 0 (0%) 581 ریال 578 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 866 ریال 2 (0.23%) 895 ریال 859 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
COS 2,265 ریال 0 (0%) 2,270 ریال 2,229 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
COS 3,461 ریال 15 (0.43%) 3,546 ریال 3,461 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
COS 2,242 ریال 0 (0%) 2,248 ریال 2,207 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
COS 3,427 ریال 15 (0.44%) 3,511 ریال 3,427 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FTM 162,117 ریال 3,614 (2.28%) 171,192 ریال 157,586 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FTM 94,689 ریال 0 (0%) 94,741 ریال 94,638 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FTM 160,524 ریال 3,578 (2.28%) 169,512 ریال 156,038 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
FTM 93,767 ریال 0 (0%) 93,818 ریال 93,717 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DUSK 55,715 ریال 0 (0%) 55,766 ریال 55,663 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DUSK 86,428 ریال 2,239 (2.66%) 88,653 ریال 83,781 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DUSK 55,172 ریال 0 (0%) 55,223 ریال 55,121 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
DUSK 85,579 ریال 2,217 (2.66%) 87,783 ریال 82,958 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JST 11,595 ریال 0 (0%) 11,605 ریال 11,595 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JST 15,972 ریال 51 (0.32%) 16,243 ریال 15,972 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JST 11,482 ریال 0 (0%) 11,492 ریال 11,482 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
JST 15,816 ریال 50 (0.32%) 16,083 ریال 15,816 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,757 ریال 0 (0%) 2,757 ریال 2,752 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 3,135 ریال 30 (0.97%) 3,149 ریال 3,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 3,105 ریال 31 (1.01%) 3,118 ریال 3,069 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,731 ریال 0 (0%) 2,731 ریال 2,726 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 572 ریال 0 (0%) 572 ریال 571 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 810 ریال 16 (1.98%) 844 ریال 808 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 802 ریال 15 (1.87%) 836 ریال 800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 566 ریال 0 (0%) 566 ریال 565 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TFUEL 24,228 ریال 102 (0.42%) 24,797 ریال 24,152 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TFUEL 16,910 ریال 0 (0%) 16,910 ریال 16,853 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TFUEL 23,990 ریال 101 (0.42%) 24,554 ریال 23,915 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TFUEL 16,745 ریال 0 (0%) 16,745 ریال 16,689 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 184,258 ریال 865 (0.47%) 187,281 ریال 182,401 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 152,407 ریال 0 (0%) 152,766 ریال 151,893 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 150,923 ریال 0 (0%) 151,279 ریال 150,414 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 182,448 ریال 857 (0.47%) 185,439 ریال 180,611 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 227,070 ریال 0 (0%) 227,224 ریال 227,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 302,041 ریال 3,155 (1.04%) 313,037 ریال 300,463 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 224,859 ریال 0 (0%) 225,011 ریال 224,859 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 299,074 ریال 3,124 (1.04%) 309,965 ریال 297,511 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AAVE 49,495,160 ریال 834,760 (1.69%) 51,286,270 ریال 49,123,590 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AAVE 33,053,995 ریال 0 (0%) 33,053,995 ریال 33,033,455 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AAVE 49,008,960 ریال 826,560 (1.69%) 50,782,970 ریال 48,641,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AAVE 32,732,145 ریال 0 (0%) 32,732,145 ریال 32,711,805 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETC 7,692,230 ریال 0 (0%) 7,692,230 ریال 7,687,095 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETC 9,961,130 ریال 111,980 (1.12%) 10,220,570 ریال 9,925,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETC 9,863,280 ریال 110,880 (1.12%) 10,120,270 ریال 9,828,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ETC 7,617,330 ریال 0 (0%) 7,617,330 ریال 7,612,245 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RLC 493,474 ریال 0 (0%) 493,474 ریال 491,933 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RLC 757,901 ریال 3,054 (0.4%) 785,649 ریال 753,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RLC 750,456 ریال 3,024 (0.4%) 777,939 ریال 745,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
RLC 488,669 ریال 0 (0%) 488,669 ریال 487,143 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMO 748,067 ریال 0 (0%) 748,067 ریال 744,062 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMO 706,151 ریال 3,455 (0.49%) 709,606 ریال 704,769 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMO 699,241 ریال 3,455 (0.49%) 702,696 ریال 697,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
TOMO 740,783 ریال 0 (0%) 740,783 ریال 736,817 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 41,555 ریال 819 (1.97%) 42,874 ریال 41,377 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 20,853 ریال 0 (0%) 20,858 ریال 20,828 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 41,147 ریال 811 (1.97%) 42,454 ریال 40,970 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 20,650 ریال 0 (0%) 20,655 ریال 20,625 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UNI 3,090,139 ریال 509 (0.02%) 3,178,771 ریال 3,054,453 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UNI 2,117,161 ریال 0 (0%) 2,117,161 ریال 2,116,134 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UNI 2,096,546 ریال 0 (0%) 2,096,546 ریال 2,095,529 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
UNI 3,059,784 ریال 504 (0.02%) 3,147,576 ریال 3,024,478 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NKN 42,415 ریال 0 (0%) 42,415 ریال 42,364 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NKN 57,721 ریال 356 (0.62%) 59,102 ریال 57,415 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NKN 57,154 ریال 352 (0.62%) 58,522 ریال 56,851 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
NKN 42,002 ریال 0 (0%) 42,002 ریال 41,951 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 649 ریال 0 (0%) 650 ریال 649 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 949 ریال 0 (0%) 972 ریال 936 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 643 ریال 0 (0%) 643 ریال 643 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 939 ریال 2 (0.21%) 963 ریال 927 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AVAX 4,713,930 ریال 0 (0%) 4,713,930 ریال 4,703,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AVAX 11,340,520 ریال 81,440 (0.72%) 11,815,305 ریال 11,167,460 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AVAX 4,668,030 ریال 0 (0%) 4,668,030 ریال 4,657,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
AVAX 11,229,120 ریال 80,640 (0.72%) 11,699,355 ریال 11,057,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XEM 13,289 ریال 0 (0%) 13,315 ریال 13,289 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XEM 19,556 ریال 586 (3.09%) 20,086 ریال 18,914 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XEM 13,160 ریال 0 (0%) 13,185 ریال 13,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
XEM 19,364 ریال 580 (3.09%) 19,888 ریال 18,729 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTSI 81,949 ریال 865 (1.06%) 85,494 ریال 81,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTSI 67,782 ریال 0 (0%) 67,782 ریال 67,679 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTSI 67,122 ریال 0 (0%) 67,122 ریال 67,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
CTSI 81,144 ریال 857 (1.06%) 84,655 ریال 80,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو
HBAR 32,932 ریال 610 (1.89%) 33,561 ریال 32,169 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۸
آرشیو