خبر
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
104,572,200
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,173,770,240
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
452,526,110
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
LTC لایت کوین / فروش
LTC
قیمت ریالی
27,676,780
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در ارزی کوین

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BNB 104,572,200 ریال 281,050 (0.27%) 105,012,500 ریال 103,838,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BNB 103,717,200 ریال 276,550 (0.27%) 104,153,900 ریال 102,989,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BTC 6,173,770,240 ریال 14,660,300 (0.24%) 6,211,591,630 ریال 6,159,786,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BTC 6,123,292,450 ریال 14,671,100 (0.24%) 6,160,935,760 ریال 6,109,423,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ETH 452,526,110 ریال 914,130 (0.2%) 454,801,360 ریال 449,609,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ETH 448,826,180 ریال 916,230 (0.2%) 451,092,430 ریال 445,933,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LTC 27,676,780 ریال 704,390 (2.55%) 28,421,640 ریال 27,364,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LTC 27,450,490 ریال 699,230 (2.55%) 28,189,860 ریال 27,141,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ADA 114,080 ریال 670 (0.59%) 114,480 ریال 113,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ADA 113,140 ریال 650 (0.58%) 113,540 ریال 112,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 366,920 ریال 950 (0.26%) 366,920 ریال 366,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 363,920 ریال 950 (0.26%) 363,920 ریال 363,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 141,630 ریال 960 (0.68%) 143,620 ریال 140,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 140,470 ریال 940 (0.67%) 142,450 ریال 139,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TUSD 366,880 ریال 950 (0.26%) 366,880 ریال 366,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TUSD 363,880 ریال 950 (0.26%) 363,880 ریال 363,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BTTC 366,920 ریال 950 (0.26%) 366,920 ریال 366,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BTTC 363,920 ریال 950 (0.26%) 363,920 ریال 363,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MANA 146,250 ریال 1,570 (1.09%) 146,990 ریال 144,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MANA 145,060 ریال 1,560 (1.09%) 145,790 ریال 142,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
EOS 361,050 ریال 5,350 (1.48%) 367,870 ریال 357,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
EOS 358,100 ریال 5,310 (1.48%) 364,870 ریال 354,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
CHZ 56,180 ریال 590 (1.06%) 56,510 ریال 55,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
CHZ 55,720 ریال 590 (1.07%) 56,040 ریال 54,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DOT 1,944,680 ریال 6,010 (0.31%) 1,957,070 ریال 1,931,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DOT 1,928,780 ریال 5,920 (0.31%) 1,941,110 ریال 1,915,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XLM 30,970 ریال 70 (0.23%) 31,050 ریال 30,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XLM 30,710 ریال 60 (0.2%) 30,800 ریال 30,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRX 19,600 ریال 40 (0.2%) 19,670 ریال 19,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRX 19,440 ریال 40 (0.21%) 19,510 ریال 19,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 75,620 ریال 240 (0.32%) 76,170 ریال 75,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 75,000 ریال 240 (0.32%) 75,550 ریال 74,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
QTUM 788,140 ریال 7,890 (1.01%) 794,750 ریال 776,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
QTUM 781,700 ریال 7,810 (1.01%) 788,250 ریال 770,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,603,440 ریال 17,920 (1.13%) 1,614,950 ریال 1,581,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,590,330 ریال 17,740 (1.13%) 1,601,780 ریال 1,568,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NEO 2,557,430 ریال 63,270 (2.54%) 2,557,430 ریال 2,486,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NEO 2,536,520 ریال 62,700 (2.53%) 2,536,520 ریال 2,466,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 362,880 ریال 1,260 (0.35%) 363,460 ریال 359,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 359,920 ریال 1,250 (0.35%) 360,490 ریال 356,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
YFI 2,561,101,600 ریال 20,242,190 (0.79%) 2,599,001,550 ریال 2,542,349,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
YFI 2,540,161,600 ریال 20,131,190 (0.79%) 2,577,806,550 ریال 2,521,616,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AR 3,283,930 ریال 19,540 (0.6%) 3,329,220 ریال 3,229,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AR 3,257,080 ریال 19,450 (0.6%) 3,302,070 ریال 3,203,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MATIC 327,990 ریال 1,620 (0.5%) 331,050 ریال 325,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MATIC 325,310 ریال 1,600 (0.49%) 328,350 ریال 322,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,100 ریال 0 (0%) 1,110 ریال 1,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,090 ریال 0 (0%) 1,100 ریال 1,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 471,490 ریال 4,300 (0.92%) 472,590 ریال 465,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 467,640 ریال 4,260 (0.92%) 468,730 ریال 461,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 223,780 ریال 4,120 (1.84%) 235,730 ریال 221,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 221,950 ریال 4,090 (1.84%) 233,810 ریال 219,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XEM 11,850 ریال 40 (0.34%) 11,960 ریال 11,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XEM 11,750 ریال 40 (0.34%) 11,860 ریال 11,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LINA 2,260 ریال 30 (1.35%) 2,270 ریال 2,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LINA 2,240 ریال 30 (1.36%) 2,250 ریال 2,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NKN 29,680 ریال 100 (0.34%) 30,020 ریال 29,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NKN 29,440 ریال 100 (0.34%) 29,770 ریال 29,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,960,760 ریال 31,240 (0.63%) 5,006,710 ریال 4,872,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,920,200 ریال 31,090 (0.63%) 4,965,880 ریال 4,832,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,536,010 ریال 21,010 (0.6%) 3,549,950 ریال 3,501,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,507,100 ریال 20,770 (0.6%) 3,521,000 ریال 3,473,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
VET 6,880 ریال 10 (0.15%) 6,900 ریال 6,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
VET 6,830 ریال 0 (0%) 6,850 ریال 6,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
HNT 1,713,520 ریال 4,430 (0.26%) 1,713,520 ریال 1,713,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
HNT 1,699,510 ریال 4,430 (0.26%) 1,699,510 ریال 1,699,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SYS 42,640 ریال 140 (0.33%) 43,000 ریال 42,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SYS 42,290 ریال 140 (0.33%) 42,650 ریال 41,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 83,290 ریال 2,400 (2.97%) 84,240 ریال 80,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 82,610 ریال 2,380 (2.97%) 83,560 ریال 79,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GALA 9,490 ریال 80 (0.85%) 9,550 ریال 9,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GALA 9,410 ریال 80 (0.86%) 9,470 ریال 9,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ILV 15,850,940 ریال 261,770 (1.65%) 16,112,710 ریال 15,777,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ILV 15,721,340 ریال 259,970 (1.65%) 15,981,310 ریال 15,648,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 98,920 ریال 260 (0.26%) 98,920 ریال 98,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 98,110 ریال 260 (0.27%) 98,110 ریال 98,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONT 65,280 ریال 310 (0.48%) 65,700 ریال 64,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONT 64,740 ریال 300 (0.47%) 65,170 ریال 64,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ICX 64,650 ریال 20 (0.03%) 64,910 ریال 63,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ICX 64,120 ریال 10 (0.02%) 64,380 ریال 63,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
WAVES 855,660 ریال 5,140 (0.6%) 868,870 ریال 848,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
WAVES 848,660 ریال 5,080 (0.6%) 861,760 ریال 841,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONG 93,090 ریال 1,050 (1.14%) 94,760 ریال 91,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONG 92,330 ریال 1,040 (1.14%) 93,990 ریال 91,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
THETA 315,920 ریال 5,230 (1.66%) 323,360 ریال 313,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
THETA 313,340 ریال 5,190 (1.66%) 320,720 ریال 310,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MITH 4,270 ریال 60 (1.43%) 4,320 ریال 4,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MITH 4,240 ریال 60 (1.44%) 4,280 ریال 4,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
OMG 425,630 ریال 4,420 (1.05%) 427,460 ریال 419,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
OMG 422,150 ریال 4,370 (1.05%) 423,980 ریال 416,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NANO 794,750 ریال 2,060 (0.26%) 794,750 ریال 794,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NANO 788,250 ریال 2,060 (0.26%) 788,250 ریال 788,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
EGLD 16,349,960 ریال 101,140 (0.62%) 16,550,470 ریال 16,178,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
EGLD 16,216,280 ریال 99,970 (0.62%) 16,415,500 ریال 16,046,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
1INCH 160,710 ریال 1,520 (0.95%) 163,330 ریال 160,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
1INCH 159,400 ریال 1,510 (0.95%) 162,000 ریال 158,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,532,990 ریال 2,500 (0.16%) 1,545,790 ریال 1,516,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,520,460 ریال 2,510 (0.17%) 1,533,180 ریال 1,503,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LRC 89,010 ریال 870 (0.99%) 90,010 ریال 87,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LRC 88,290 ریال 870 (1%) 89,270 ریال 87,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AXS 3,034,430 ریال 110,860 (3.65%) 3,148,970 ریال 2,961,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AXS 3,009,620 ریال 110,020 (3.66%) 3,123,290 ریال 2,937,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,341,780 ریال 24,190 (0.26%) 9,341,780 ریال 9,341,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,265,400 ریال 24,190 (0.26%) 9,265,400 ریال 9,265,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KAVA 308,210 ریال 1,040 (0.34%) 313,060 ریال 303,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KAVA 305,690 ریال 1,020 (0.33%) 310,500 ریال 300,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SRM 89,680 ریال 230 (0.26%) 89,680 ریال 89,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SRM 88,950 ریال 230 (0.26%) 88,950 ریال 88,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 618,630 ریال 500 (0.08%) 626,850 ریال 610,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 613,570 ریال 510 (0.08%) 621,740 ریال 605,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DENT 250 ریال 0 (0%) 260 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DENT 250 ریال 0 (0%) 250 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZEN 3,687,550 ریال 16,210 (0.44%) 3,715,490 ریال 3,660,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZEN 3,657,400 ریال 16,000 (0.44%) 3,685,190 ریال 3,630,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KSM 11,051,630 ریال 302,470 (2.81%) 11,088,320 ریال 10,671,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KSM 10,961,270 ریال 299,770 (2.81%) 10,997,660 ریال 10,584,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,247,220 ریال 64,620 (0.4%) 16,329,750 ریال 15,969,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,114,380 ریال 63,750 (0.4%) 16,196,580 ریال 15,839,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GRT 22,820 ریال 160 (0.71%) 22,930 ریال 22,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GRT 22,640 ریال 160 (0.71%) 22,750 ریال 22,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 620 ریال 0 (0%) 620 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 620 ریال 0 (0%) 620 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,630 ریال 370 (0.86%) 43,960 ریال 43,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,270 ریال 360 (0.84%) 43,600 ریال 42,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BAKE 66,270 ریال 640 (0.98%) 66,730 ریال 65,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BAKE 65,720 ریال 630 (0.97%) 66,190 ریال 65,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,979,650 ریال 258,100 (1.88%) 14,133,570 ریال 13,636,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,865,350 ریال 255,700 (1.88%) 14,018,310 ریال 13,525,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 214,170 ریال 1,580 (0.74%) 215,680 ریال 212,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 212,420 ریال 1,560 (0.74%) 213,910 ریال 210,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AVAX 4,850,680 ریال 1,530 (0.03%) 4,900,030 ریال 4,828,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AVAX 4,811,020 ریال 1,620 (0.03%) 4,860,070 ریال 4,789,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
STORJ 115,470 ریال 440 (0.38%) 115,760 ریال 114,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
STORJ 114,530 ریال 440 (0.39%) 114,820 ریال 113,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DOCK 5,840 ریال 60 (1.03%) 5,930 ریال 5,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DOCK 5,790 ریال 70 (1.21%) 5,880 ریال 5,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,000 ریال 20 (0.06%) 32,670 ریال 31,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 31,740 ریال 20 (0.06%) 32,400 ریال 31,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
HBAR 17,320 ریال 140 (0.81%) 17,400 ریال 17,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
HBAR 17,180 ریال 140 (0.82%) 17,260 ریال 17,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 165,440 ریال 1,370 (0.84%) 169,410 ریال 163,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 164,090 ریال 1,360 (0.84%) 168,020 ریال 161,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,390,630 ریال 80 (0.01%) 1,449,410 ریال 1,364,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,379,260 ریال 50 (0%) 1,437,590 ریال 1,353,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 5,019,470 ریال 181,980 (3.76%) 5,103,860 ریال 4,822,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,978,430 ریال 180,390 (3.76%) 5,062,130 ریال 4,783,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BZRX 79,110 ریال 200 (0.25%) 79,110 ریال 79,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BZRX 78,460 ریال 210 (0.27%) 78,460 ریال 78,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SUPER 36,180 ریال 130 (0.36%) 36,290 ریال 35,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SUPER 35,880 ریال 120 (0.34%) 35,990 ریال 35,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FTM 85,270 ریال 1,030 (1.22%) 86,850 ریال 84,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FTM 84,580 ریال 1,020 (1.22%) 86,140 ریال 83,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZRX 67,770 ریال 450 (0.67%) 68,030 ریال 66,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZRX 67,220 ریال 450 (0.67%) 67,470 ریال 66,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LIT 311,520 ریال 38,690 (12.42%) 348,370 ریال 309,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LIT 308,970 ریال 38,390 (12.43%) 345,530 ریال 306,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,380 ریال 30 (0.68%) 4,440 ریال 4,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,350 ریال 20 (0.46%) 4,410 ریال 4,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ALPACA 98,330 ریال 660 (0.68%) 99,910 ریال 100,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ALPACA 97,530 ریال 660 (0.68%) 99,350 ریال 97,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SC 940 ریال 20 (2.17%) 940 ریال 920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SC 930 ریال 10 (1.09%) 940 ریال 910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ENJ 109,930 ریال 890 (0.82%) 110,770 ریال 108,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ENJ 109,030 ریال 880 (0.81%) 109,870 ریال 107,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BAL 2,138,040 ریال 10,320 (0.48%) 2,169,700 ریال 2,122,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BAL 2,120,560 ریال 10,280 (0.48%) 2,152,000 ریال 2,105,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,783,600 ریال 25,580 (1.43%) 1,848,910 ریال 1,769,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,769,020 ریال 25,410 (1.44%) 1,833,840 ریال 1,755,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 892,720 ریال 4,510 (0.51%) 907,580 ریال 879,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 885,420 ریال 4,500 (0.51%) 900,160 ریال 872,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AUDIO 55,990 ریال 40 (0.07%) 56,140 ریال 55,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AUDIO 55,530 ریال 40 (0.07%) 55,680 ریال 55,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ANKR 7,670 ریال 60 (0.79%) 7,680 ریال 7,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ANKR 7,610 ریال 60 (0.79%) 7,610 ریال 7,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONE 5,200 ریال 50 (0.97%) 5,220 ریال 5,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ONE 5,150 ریال 40 (0.78%) 5,180 ریال 5,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MKR 223,454,280 ریال 578,550 (0.26%) 224,188,120 ریال 221,457,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MKR 221,627,280 ریال 578,550 (0.26%) 222,355,120 ریال 219,651,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FLM 30,670 ریال 250 (0.82%) 30,790 ریال 30,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FLM 30,420 ریال 250 (0.83%) 30,540 ریال 30,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRIBE 74,040 ریال 200 (0.27%) 74,040 ریال 74,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRIBE 73,440 ریال 190 (0.26%) 73,440 ریال 73,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FIRO 667,790 ریال 2,680 (0.4%) 679,170 ریال 661,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FIRO 662,330 ریال 2,640 (0.4%) 673,620 ریال 656,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ASR 981,880 ریال 1,800 (0.18%) 991,040 ریال 971,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ASR 973,850 ریال 1,810 (0.19%) 982,960 ریال 964,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
STPT 11,080 ریال 100 (0.91%) 11,210 ریال 10,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
STPT 10,990 ریال 90 (0.83%) 11,120 ریال 10,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KMD 76,430 ریال 130 (0.17%) 76,960 ریال 75,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KMD 75,800 ریال 130 (0.17%) 76,330 ریال 75,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
OG 1,158,730 ریال 4,470 (0.39%) 1,183,810 ریال 1,158,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
OG 1,149,260 ریال 4,460 (0.39%) 1,174,150 ریال 1,148,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NBS 700 ریال 0 (0%) 700 ریال 690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NBS 690 ریال 0 (0%) 690 ریال 690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ARDR 27,260 ریال 70 (0.26%) 27,340 ریال 26,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ARDR 27,040 ریال 80 (0.3%) 27,110 ریال 26,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
REQ 33,460 ریال 130 (0.39%) 33,660 ریال 33,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
REQ 33,190 ریال 130 (0.39%) 33,390 ریال 32,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ANT 829,610 ریال 2,510 (0.3%) 849,040 ریال 809,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ANT 822,820 ریال 2,520 (0.31%) 842,120 ریال 802,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,370 ریال 200 (0.57%) 35,910 ریال 35,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,080 ریال 200 (0.57%) 35,620 ریال 34,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DCR 7,595,240 ریال 53,900 (0.71%) 7,668,630 ریال 7,448,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DCR 7,533,140 ریال 53,300 (0.71%) 7,605,930 ریال 7,387,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,955,680 ریال 9,650 (0.5%) 1,979,140 ریال 1,931,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,939,690 ریال 9,530 (0.49%) 1,963,000 ریال 1,915,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
WAN 65,350 ریال 420 (0.65%) 65,640 ریال 64,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
WAN 64,810 ریال 410 (0.64%) 65,110 ریال 63,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,434,660 ریال 12,170 (0.85%) 1,439,430 ریال 1,421,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,422,930 ریال 12,100 (0.85%) 1,427,660 ریال 1,409,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ETC 6,905,430 ریال 40,980 (0.6%) 6,931,120 ریال 6,823,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ETC 6,848,970 ریال 40,500 (0.59%) 6,874,450 ریال 6,768,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NULS 68,610 ریال 180 (0.26%) 69,090 ریال 68,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NULS 68,050 ریال 180 (0.26%) 68,520 ریال 67,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZIL 8,040 ریال 10 (0.12%) 8,070 ریال 7,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZIL 7,970 ریال 10 (0.13%) 8,010 ریال 7,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FET 27,370 ریال 850 (3.11%) 30,830 ریال 27,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FET 27,150 ریال 840 (3.09%) 30,580 ریال 26,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 81,820 ریال 140 (0.17%) 82,330 ریال 81,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 81,150 ریال 140 (0.17%) 81,660 ریال 80,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XMR 53,130,020 ریال 929,270 (1.78%) 53,240,090 ریال 52,163,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XMR 52,695,620 ریال 920,570 (1.78%) 52,804,790 ریال 51,738,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GTO 4,520 ریال 20 (0.44%) 4,520 ریال 4,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
GTO 4,490 ریال 10 (0.22%) 4,490 ریال 4,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PERL 6,220 ریال 30 (0.48%) 6,320 ریال 6,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PERL 6,170 ریال 30 (0.49%) 6,270 ریال 6,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FUN 2,330 ریال 20 (0.86%) 2,360 ریال 2,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
FUN 2,310 ریال 20 (0.87%) 2,340 ریال 2,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DREP 110,630 ریال 1,060 (0.96%) 112,200 ریال 110,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DREP 109,720 ریال 1,050 (0.96%) 111,290 ریال 109,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ARPA 10,160 ریال 10 (0.1%) 10,200 ریال 10,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ARPA 10,080 ریال 10 (0.1%) 10,120 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BEAM 42,340 ریال 110 (0.26%) 42,600 ریال 41,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BEAM 42,000 ریال 110 (0.26%) 42,250 ریال 41,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریون-کوین 7,950 ریال 60 (0.76%) 8,810 ریال 7,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ریون-کوین 7,890 ریال 60 (0.77%) 8,740 ریال 7,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MBL 970 ریال 10 (1.04%) 990 ریال 950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
MBL 960 ریال 10 (1.05%) 980 ریال 940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NPXS 366,920 ریال 950 (0.26%) 366,920 ریال 366,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
NPXS 363,920 ریال 950 (0.26%) 363,920 ریال 363,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
UMA 654,590 ریال 150 (0.02%) 689,390 ریال 652,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
UMA 649,230 ریال 130 (0.02%) 683,770 ریال 647,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DAI 366,920 ریال 950 (0.26%) 366,920 ریال 366,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
DAI 363,920 ریال 950 (0.26%) 363,920 ریال 363,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
IOTX 8,270 ریال 40 (0.48%) 8,340 ریال 8,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
IOTX 8,210 ریال 30 (0.37%) 8,270 ریال 8,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
JASMY 1,390 ریال 0 (0%) 1,410 ریال 1,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
JASMY 1,380 ریال 0 (0%) 1,400 ریال 1,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PAXG 654,218,360 ریال 3,533,200 (0.54%) 658,119,430 ریال 653,851,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PAXG 648,869,360 ریال 3,518,200 (0.54%) 652,752,430 ریال 648,505,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XZC 366,920 ریال 950 (0.26%) 366,920 ریال 366,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
XZC 363,920 ریال 950 (0.26%) 363,920 ریال 363,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRXDOWN 417,920 ریال 1,080 (0.26%) 417,920 ریال 417,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TRXDOWN 414,500 ریال 1,090 (0.26%) 414,500 ریال 414,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
QNT 43,480,020 ریال 476,020 (1.11%) 43,960,470 ریال 43,040,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
QNT 43,124,520 ریال 471,220 (1.1%) 43,601,970 ریال 42,689,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
UNI 2,186,840 ریال 20,380 (0.93%) 2,221,930 ریال 2,172,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
UNI 2,168,960 ریال 20,260 (0.93%) 2,203,810 ریال 2,154,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 609,010 ریال 32,590 (5.65%) 617,860 ریال 574,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 604,030 ریال 32,320 (5.65%) 612,800 ریال 569,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BCH 40,104,360 ریال 6,530 (0.02%) 40,281,770 ریال 39,810,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
BCH 39,776,460 ریال 5,630 (0.01%) 39,953,270 ریال 39,485,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZEC 16,144,480 ریال 105,350 (0.66%) 16,327,940 ریال 15,965,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ZEC 16,012,480 ریال 104,150 (0.65%) 16,194,440 ریال 15,835,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LINK 2,520,010 ریال 3,410 (0.14%) 2,547,500 ریال 2,493,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
LINK 2,499,400 ریال 3,320 (0.13%) 2,526,720 ریال 2,473,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
CAKE 1,432,820 ریال 5,120 (0.36%) 1,443,890 ریال 1,425,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
CAKE 1,421,110 ریال 5,050 (0.36%) 1,432,110 ریال 1,413,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 378,290 ریال 620 (0.16%) 383,690 ریال 373,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 375,200 ریال 620 (0.17%) 380,560 ریال 370,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TOMO 115,100 ریال 840 (0.74%) 115,580 ریال 113,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TOMO 114,160 ریال 830 (0.73%) 114,630 ریال 112,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PUNDIX 139,060 ریال 740 (0.53%) 139,800 ریال 137,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PUNDIX 137,930 ریال 740 (0.54%) 138,650 ریال 136,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AAVE 22,492,200 ریال 162,490 (0.73%) 22,734,370 ریال 22,292,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AAVE 22,308,300 ریال 160,690 (0.73%) 22,548,970 ریال 22,111,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
C98 82,230 ریال 710 (0.87%) 82,670 ریال 80,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
C98 81,550 ریال 690 (0.85%) 81,990 ریال 80,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SUSHI 430,030 ریال 6,630 (1.54%) 439,240 ریال 424,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
SUSHI 426,510 ریال 6,590 (1.55%) 435,650 ریال 420,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 900 ریال 0 (0%) 920 ریال 900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 890 ریال 0 (0%) 930 ریال 890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AKRO 1,100 ریال 30 (2.8%) 1,110 ریال 1,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
AKRO 1,090 ریال 20 (1.87%) 1,100 ریال 1,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TFUEL 15,920 ریال 10 (0.06%) 16,080 ریال 15,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
TFUEL 15,790 ریال 10 (0.06%) 15,940 ریال 15,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KDA 358,850 ریال 3,130 (0.87%) 366,400 ریال 358,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
KDA 355,910 ریال 3,120 (0.88%) 363,410 ریال 355,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PERFECT-MONEY 320,000 ریال 0 (0%) 320,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو
PERFECT-MONEY 330,000 ریال 0 (0%) 330,000 ریال 330,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۷
آرشیو

مشخصات ارزی کوین

توضیحات

نظرات ارزی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین