خبر
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,129,245,500
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
449,407,770
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
140,580
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
DOGE دوج / فروش
DOGE
قیمت ریالی
35,100
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در ایران کوینکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 6,129,245,500 ریال 14,580,370 (0.24%) 6,143,368,150 ریال 6,106,126,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BTC 6,253,075,440 ریال 14,936,100 (0.24%) 6,267,561,820 ریال 6,229,472,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ETH 449,407,770 ریال 1,351,820 (0.3%) 450,318,240 ریال 445,629,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ETH 458,487,210 ریال 1,383,610 (0.3%) 459,424,330 ریال 454,637,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 140,580 ریال 1,580 (1.14%) 142,010 ریال 138,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 143,420 ریال 1,610 (1.14%) 144,880 ریال 141,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,100 ریال 330 (0.95%) 35,440 ریال 34,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,810 ریال 340 (0.96%) 36,150 ریال 35,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
LTC 27,395,360 ریال 640,620 (2.34%) 28,121,540 ریال 27,140,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
LTC 27,948,830 ریال 653,290 (2.34%) 28,690,030 ریال 27,689,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BCH 39,927,280 ریال 306,870 (0.77%) 39,999,040 ریال 39,479,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BCH 40,733,940 ریال 313,470 (0.78%) 40,807,170 ریال 40,278,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
TRX 19,440 ریال 120 (0.62%) 19,460 ریال 19,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
TRX 19,830 ریال 120 (0.61%) 19,850 ریال 19,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BNB 103,789,070 ریال 703,310 (0.68%) 104,091,760 ریال 102,821,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BNB 105,885,930 ریال 718,540 (0.68%) 106,194,600 ریال 104,900,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
LINK 2,504,930 ریال 16,840 (0.68%) 2,519,640 ریال 2,468,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
LINK 2,555,530 ریال 17,200 (0.68%) 2,570,570 ریال 2,518,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,120,280 ریال 123,090 (0.77%) 16,146,950 ریال 15,805,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,445,960 ریال 125,730 (0.77%) 16,473,360 ریال 16,125,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
DOT 1,927,150 ریال 15,190 (0.79%) 1,936,320 ریال 1,909,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
DOT 1,966,080 ریال 15,510 (0.8%) 1,975,480 ریال 1,948,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ZEC 38,160 ریال 0 (0%) 38,160 ریال 38,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ZEC 37,410 ریال 0 (0%) 37,410 ریال 37,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
XMR 52,823,500 ریال 1,207,920 (2.34%) 52,934,240 ریال 51,616,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
XMR 53,890,700 ریال 1,232,840 (2.34%) 54,003,650 ریال 52,657,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
EOS 358,110 ریال 3,930 (1.1%) 364,810 ریال 353,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
EOS 365,340 ریال 4,010 (1.1%) 372,180 ریال 360,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ADA 113,190 ریال 1,090 (0.97%) 113,480 ریال 111,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ADA 115,470 ریال 1,110 (0.97%) 115,770 ریال 114,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
CMOS 7,700 ریال 0 (0%) 7,700 ریال 7,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
CMOS 7,540 ریال 0 (0%) 7,540 ریال 7,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
QTUM 775,960 ریال 5,000 (0.65%) 787,870 ریال 769,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
QTUM 791,640 ریال 5,110 (0.65%) 803,800 ریال 785,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ALGO 80,910 ریال 800 (1%) 82,010 ریال 79,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ALGO 82,550 ریال 820 (1%) 83,660 ریال 81,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,300 ریال 810 (0.22%) 364,310 ریال 363,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 371,660 ریال 830 (0.22%) 371,670 ریال 370,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
XLM 30,710 ریال 180 (0.59%) 30,730 ریال 30,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
XLM 31,330 ریال 180 (0.58%) 31,350 ریال 31,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
USDC 364,260 ریال 810 (0.22%) 364,270 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
USDC 371,620 ریال 830 (0.22%) 371,630 ریال 370,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
AAVE 22,295,160 ریال 231,320 (1.05%) 22,488,400 ریال 22,011,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
AAVE 22,745,590 ریال 236,210 (1.05%) 22,943,250 ریال 22,456,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
UNI 2,185,800 ریال 4,860 (0.22%) 2,198,980 ریال 2,154,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
UNI 2,229,960 ریال 4,980 (0.22%) 2,243,440 ریال 2,197,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
VET 6,830 ریال 30 (0.44%) 6,830 ریال 6,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
VET 6,960 ریال 20 (0.29%) 6,970 ریال 6,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BTT 1,010 ریال 0 (0%) 1,010 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BTT 1,030 ریال 0 (0%) 1,030 ریال 1,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ZCH 16,065,630 ریال 217,470 (1.37%) 16,187,770 ریال 15,790,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ZCH 16,390,210 ریال 222,020 (1.37%) 16,514,400 ریال 16,109,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ETC 6,856,130 ریال 77,040 (1.14%) 6,871,620 ریال 6,751,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ETC 6,994,640 ریال 78,660 (1.14%) 7,010,270 ریال 6,887,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,512,220 ریال 37,980 (1.09%) 3,520,540 ریال 3,465,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,583,170 ریال 38,780 (1.09%) 3,591,590 ریال 3,535,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 74,720 ریال 170 (0.23%) 75,510 ریال 74,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 76,230 ریال 170 (0.22%) 77,030 ریال 75,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ONE 5,140 ریال 50 (0.98%) 5,180 ریال 5,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ONE 5,250 ریال 50 (0.96%) 5,280 ریال 5,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
YFI 2,538,806,700 ریال 19,799,410 (0.78%) 2,572,539,960 ریال 2,516,659,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
YFI 2,590,098,540 ریال 20,173,830 (0.78%) 2,624,560,440 ریال 2,567,531,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,588,350 ریال 21,710 (1.39%) 1,598,050 ریال 1,564,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,620,440 ریال 22,160 (1.39%) 1,630,360 ریال 1,596,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BUSD 364,300 ریال 770 (0.21%) 364,310 ریال 363,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
BUSD 371,660 ریال 790 (0.21%) 371,670 ریال 370,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
SUSHI 426,600 ریال 4,500 (1.05%) 433,910 ریال 419,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
SUSHI 435,210 ریال 4,590 (1.05%) 442,680 ریال 428,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
DAI 371,190 ریال 830 (0.22%) 371,200 ریال 370,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
DAI 378,680 ریال 840 (0.22%) 378,690 ریال 377,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,914,410 ریال 18,150 (0.37%) 4,949,820 ریال 4,829,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 5,013,690 ریال 18,470 (0.37%) 5,049,720 ریال 4,926,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,788,760 ریال 237,850 (1.76%) 13,983,730 ریال 13,491,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 14,067,330 ریال 242,790 (1.76%) 14,266,500 ریال 13,764,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
AVAX 4,808,760 ریال 17,960 (0.37%) 4,850,080 ریال 4,788,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
AVAX 4,905,910 ریال 18,370 (0.38%) 4,948,110 ریال 4,885,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 358,470 ریال 1,160 (0.32%) 360,300 ریال 355,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 365,710 ریال 1,180 (0.32%) 367,590 ریال 362,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
EGLD 16,153,060 ریال 94,070 (0.59%) 16,371,860 ریال 15,995,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
EGLD 16,479,400 ریال 96,130 (0.59%) 16,702,990 ریال 16,318,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
MANA 144,230 ریال 1,230 (0.86%) 145,710 ریال 142,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
MANA 147,140 ریال 1,260 (0.86%) 148,650 ریال 145,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 600,180 ریال 30,700 (5.39%) 615,810 ریال 568,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 612,310 ریال 31,330 (5.39%) 628,270 ریال 579,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۳:۵۷
آرشیو

مشخصات ایران کوینکس

توضیحات

نظرات ایران کوینکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین