خبر

بیترافی

رتبه:
( تعداد: 1 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: ریال

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
500,500
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
13,479,716,250
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
825,985,160
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
107,479,872
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸

قیمت ارزهای دیجیتال در بیترافی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 500,500 ریال 0 (0%) 502,000 ریال 499,500 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,500 ریال 0 (0%) 365,000 ریال 361,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BTC 13,479,716,250 ریال 88,688,600 (0.66%) 13,589,747,300 ریال 13,447,888,650 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BTC 5,918,386,500 ریال 0 (0%) 5,978,160,000 ریال 5,796,107,700 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ETH 825,985,160 ریال 3,743,740 (0.45%) 831,115,890 ریال 825,188,085 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ETH 428,163,570 ریال 0 (0%) 438,553,630 ریال 418,817,760 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BNB 107,479,872 ریال 242,242 (0.23%) 107,918,286 ریال 107,274,618 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BNB 107,822,745 ریال 0 (0%) 113,351,834 ریال 104,407,698 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
DOT 2,037,035 ریال 4,454 (0.22%) 2,044,966 ریال 2,033,314 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
DOT 1,896,529 ریال 0 (0%) 1,948,461 ریال 1,829,479 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 255,305 ریال 6,056 (2.37%) 266,264 ریال 249,949 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 559,944 ریال 0 (0%) 589,946 ریال 544,532 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 255,890 ریال 1,712 (0.67%) 256,501 ریال 253,875 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 139,862 ریال 0 (0%) 145,638 ریال 135,050 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ADA 125,389 ریال 548 (0.44%) 125,622 ریال 124,442 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ADA 112,505 ریال 0 (0%) 115,018 ریال 108,341 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 30,756 ریال 35 (0.11%) 30,842 ریال 30,674 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,047 ریال 0 (0%) 38,129 ریال 33,097 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
EOS 285,635 ریال 951 (0.33%) 286,872 ریال 284,764 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
EOS 328,888 ریال 0 (0%) 342,913 ریال 319,737 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
TRX 43,884 ریال 652 (1.51%) 43,884 ریال 43,231 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
TRX 19,437 ریال 0 (0%) 19,562 ریال 18,696 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
LTC 32,523,491 ریال 62,061 (0.19%) 32,781,049 ریال 32,502,964 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
LTC 26,935,456 ریال 0 (0%) 27,477,515 ریال 25,672,099 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ALGO 49,499 ریال 550 (1.12%) 49,499 ریال 48,746 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ALGO 85,402 ریال 0 (0%) 88,878 ریال 82,019 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 13,503,490 ریال 15,015 (0.11%) 13,513,700 ریال 13,436,865 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,565,420 ریال 0 (0%) 15,089,799 ریال 14,010,410 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ETC 7,874,566 ریال 44,495 (0.57%) 7,941,904 ریال 7,872,120 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ETC 7,016,078 ریال 0 (0%) 7,334,725 ریال 6,701,676 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
SHIB 4 ریال 1 (33.33%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,552,398 ریال 18,819 (0.53%) 3,575,945 ریال 3,537,658 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,578,260 ریال 0 (0%) 3,681,369 ریال 3,414,374 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BCH 117,912,795 ریال 1,331,330 (1.13%) 120,314,865 ریال 117,417,465 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BCH 40,036,680 ریال 0 (0%) 40,793,000 ریال 38,388,740 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
TOMO 162,428 ریال 0 (0%) 163,497 ریال 160,901 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
TOMO 142,531 ریال 0 (0%) 142,531 ریال 142,494 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
XMR 72,692,620 ریال 175,175 (0.24%) 73,217,587 ریال 72,567,360 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
XMR 48,897,770 ریال 0 (0%) 48,951,130 ریال 48,897,770 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
USDC 500,570 ریال 25 (0%) 502,090 ریال 499,564 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
USDC 363,924 ریال 0 (0%) 364,423 ریال 360,465 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BUSD 500,850 ریال 0 (0%) 502,351 ریال 499,849 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
BUSD 363,854 ریال 0 (0%) 364,562 ریال 359,945 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
SOL 10,079,569 ریال 202,202 (2.05%) 10,155,145 ریال 9,830,403 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 566,065 ریال 3,003 (0.53%) 571,140 ریال 565,434 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,319,295 ریال 85,085 (0.35%) 24,809,205 ریال 23,670,000 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
DGB 3,162 ریال 13 (0.41%) 3,188 ریال 3,147 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
AAVE 33,047,514 ریال 123,623 (0.37%) 33,189,270 ریال 32,573,040 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 258,258 ریال 1,951 (0.76%) 261,231 ریال 256,862 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
MKR 779,894,115 ریال 21,010,990 (2.77%) 788,165,000 ریال 755,198,820 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
UNI 2,208,456 ریال 10,160 (0.46%) 2,224,422 ریال 2,203,794 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
DAO 364,589 ریال 2,502 (0.69%) 368,191 ریال 362,257 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
LINK 3,867,663 ریال 80,331 (2.08%) 3,949,362 ریال 3,846,199 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
SUSHI 296,296 ریال 550 (0.19%) 297,740 ریال 295,094 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
1INCH 133,077 ریال 1,262 (0.95%) 135,076 ریال 132,812 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
KMD 109,459 ریال 851 (0.78%) 109,668 ریال 107,907 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,539,538 ریال 3,504 (0.23%) 1,547,546 ریال 1,533,085 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
FTM 94,584 ریال 131 (0.14%) 94,945 ریال 94,354 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
KNC 357,206 ریال 3,353 (0.95%) 367,132 ریال 353,853 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
MANA 149,649 ریال 440 (0.29%) 150,570 ریال 148,703 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
THETA 320,420 ریال 1,101 (0.34%) 324,848 ریال 320,029 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ONE 4,855 ریال 9 (0.19%) 4,872 ریال 4,831 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
آلکمی
آلکمی
Alchemy
ACOIN 1,202 ریال 0 (0%) 1,206 ریال 1,200 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو
ONT 83,283 ریال 125 (0.15%) 83,572 ریال 82,934 ریال ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۸
آرشیو

مشخصات بیترافی

توضیحات

پیدا کردن یک صرافی ارز دیجیتال امن و در عین حال سریع، همیشه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال بوده است.
تفاوتی ندارد قصد خرید یا فروش کدام رمز ارزها (BTC، LTC، ETH، USDT و ...) را داشته باشید، کارشناسان فنی و پشتیبانی ما، بستری امن، ساده و سریع را برای مبادلات لحظه ای ارز دیجیتال برای شما فراهم کرده اند.

نظرات بیترافی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین