خبر

آنلاین تتر

رتبه:
( تعداد: 18 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
488,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
DOGE دوج / فروش
DOGE
قیمت ریالی
38,200
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
13,471,335,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
888,160,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵

قیمت ارزهای دیجیتال در آنلاین تتر

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 488,000 ریال 0 (0%) 488,000 ریال 488,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 484,000 ریال 0 (0%) 484,000 ریال 484,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 38,200 ریال 0 (0%) 38,200 ریال 38,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 37,510 ریال 0 (0%) 37,510 ریال 37,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTC 13,471,335,000 ریال 0 (0%) 13,471,335,000 ریال 13,471,335,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTC 13,231,500,000 ریال 0 (0%) 13,231,500,000 ریال 13,231,500,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ETH 888,160,000 ریال 0 (0%) 888,160,000 ریال 888,160,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ETH 872,495,000 ریال 0 (0%) 872,495,000 ریال 872,495,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNB 168,445,000 ریال 0 (0%) 168,445,000 ریال 168,445,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNB 165,452,700 ریال 0 (0%) 165,452,700 ریال 165,452,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 187,650 ریال 0 (0%) 187,650 ریال 187,650 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 184,520 ریال 0 (0%) 184,520 ریال 184,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MATIC 604,170 ریال 0 (0%) 604,170 ریال 604,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MATIC 593,250 ریال 0 (0%) 593,250 ریال 593,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ADA 172,340 ریال 0 (0%) 172,340 ریال 172,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ADA 169,220 ریال 0 (0%) 169,220 ریال 169,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTT 78,560 ریال 0 (0%) 78,560 ریال 78,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTT 76,950 ریال 0 (0%) 76,950 ریال 76,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DOT 3,239,350 ریال 0 (0%) 3,239,350 ریال 3,239,350 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DOT 3,180,830 ریال 0 (0%) 3,180,830 ریال 3,180,830 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
EOS 564,490 ریال 0 (0%) 564,490 ریال 564,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
EOS 554,290 ریال 0 (0%) 554,290 ریال 554,290 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BUSD 489,900 ریال 0 (0%) 489,900 ریال 489,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BUSD 481,050 ریال 0 (0%) 481,050 ریال 481,050 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SHIB 550 ریال 0 (0%) 550 ریال 550 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SHIB 540 ریال 0 (0%) 540 ریال 540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ETC 10,779,870 ریال 0 (0%) 10,779,870 ریال 10,779,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ETC 10,585,120 ریال 0 (0%) 10,585,120 ریال 10,585,120 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 4,440 ریال 0 (0%) 4,440 ریال 4,440 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 4,360 ریال 0 (0%) 4,360 ریال 4,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LTC 42,275,900 ریال 0 (0%) 42,275,900 ریال 42,275,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LTC 41,590,200 ریال 0 (0%) 41,590,200 ریال 41,590,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VET 11,860 ریال 0 (0%) 11,860 ریال 11,860 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VET 11,640 ریال 0 (0%) 11,640 ریال 11,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TRX 32,870 ریال 0 (0%) 32,870 ریال 32,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TRX 32,280 ریال 0 (0%) 32,280 ریال 32,280 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LINK 3,534,110 ریال 0 (0%) 3,534,110 ریال 3,534,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LINK 3,470,260 ریال 0 (0%) 3,470,260 ریال 3,470,260 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 10,980,950 ریال 0 (0%) 10,980,950 ریال 10,980,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 10,782,570 ریال 0 (0%) 10,782,570 ریال 10,782,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHZ 61,200 ریال 0 (0%) 61,200 ریال 61,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHZ 60,100 ریال 0 (0%) 60,100 ریال 60,100 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XLM 43,200 ریال 0 (0%) 43,200 ریال 43,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XLM 42,420 ریال 0 (0%) 42,420 ریال 42,420 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AAVE 39,578,500 ریال 0 (0%) 39,578,500 ریال 39,578,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AAVE 38,863,500 ریال 0 (0%) 38,863,500 ریال 38,863,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 95,490 ریال 0 (0%) 95,490 ریال 95,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 93,760 ریال 0 (0%) 93,760 ریال 93,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BCH 66,676,010 ریال 0 (0%) 66,676,010 ریال 66,676,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BCH 65,922,510 ریال 0 (0%) 65,922,510 ریال 65,922,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 3,129,980 ریال 0 (0%) 3,129,980 ریال 3,129,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 3,073,440 ریال 0 (0%) 3,073,440 ریال 3,073,440 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UNI 3,198,640 ریال 0 (0%) 3,198,640 ریال 3,198,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UNI 3,140,860 ریال 0 (0%) 3,140,860 ریال 3,140,860 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
THETA 535,560 ریال 0 (0%) 535,560 ریال 535,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
THETA 525,880 ریال 0 (0%) 525,880 ریال 525,880 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZEC 18,440,540 ریال 0 (0%) 18,440,540 ریال 18,440,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZEC 18,107,400 ریال 0 (0%) 18,107,400 ریال 18,107,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CAKE 1,940,180 ریال 0 (0%) 1,940,180 ریال 1,940,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CAKE 1,905,130 ریال 0 (0%) 1,905,130 ریال 1,905,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUSHI 619,420 ریال 0 (0%) 619,420 ریال 619,420 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUSHI 608,230 ریال 0 (0%) 608,230 ریال 608,230 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XVS 2,515,950 ریال 0 (0%) 2,515,950 ریال 2,515,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XVS 2,470,500 ریال 0 (0%) 2,470,500 ریال 2,470,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONT 124,130 ریال 0 (0%) 124,130 ریال 124,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONT 121,880 ریال 0 (0%) 121,880 ریال 121,880 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OMG 741,050 ریال 0 (0%) 741,050 ریال 741,050 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OMG 727,660 ریال 0 (0%) 727,660 ریال 727,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SXP 146,730 ریال 0 (0%) 146,730 ریال 146,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SXP 144,080 ریال 0 (0%) 144,080 ریال 144,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BAKE 96,270 ریال 0 (0%) 96,270 ریال 96,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BAKE 94,530 ریال 0 (0%) 94,530 ریال 94,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,768,040 ریال 0 (0%) 2,768,040 ریال 2,768,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,718,030 ریال 0 (0%) 2,718,030 ریال 2,718,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 720,400 ریال 0 (0%) 720,400 ریال 720,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 707,390 ریال 0 (0%) 707,390 ریال 707,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONE 11,200 ریال 0 (0%) 11,200 ریال 11,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONE 11,000 ریال 0 (0%) 11,000 ریال 11,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 142,130 ریال 0 (0%) 142,130 ریال 142,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 139,560 ریال 0 (0%) 139,560 ریال 139,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RLC 819,520 ریال 0 (0%) 819,520 ریال 819,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RLC 804,720 ریال 0 (0%) 804,720 ریال 804,720 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KSM 18,283,600 ریال 0 (0%) 18,283,600 ریال 18,283,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KSM 17,953,300 ریال 0 (0%) 17,953,300 ریال 17,953,300 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HBAR 32,120 ریال 0 (0%) 32,120 ریال 32,120 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HBAR 31,540 ریال 0 (0%) 31,540 ریال 31,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ENJ 212,160 ریال 0 (0%) 212,160 ریال 212,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ENJ 208,330 ریال 0 (0%) 208,330 ریال 208,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
YFI 4,448,781,230 ریال 0 (0%) 4,448,781,230 ریال 4,448,781,230 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
YFI 4,368,412,180 ریال 0 (0%) 4,368,412,180 ریال 4,368,412,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ATM 1,419,330 ریال 0 (0%) 1,419,330 ریال 1,419,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ATM 1,393,690 ریال 0 (0%) 1,393,690 ریال 1,393,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FTM 247,420 ریال 0 (0%) 247,420 ریال 247,420 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FTM 242,950 ریال 0 (0%) 242,950 ریال 242,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 6,439,470 ریال 0 (0%) 6,439,470 ریال 6,439,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 6,323,140 ریال 0 (0%) 6,323,140 ریال 6,323,140 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AVAX 8,695,500 ریال 0 (0%) 8,695,500 ریال 8,695,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AVAX 8,538,410 ریال 0 (0%) 8,538,410 ریال 8,538,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
1INCH 264,340 ریال 0 (0%) 264,340 ریال 264,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
1INCH 259,570 ریال 0 (0%) 259,570 ریال 259,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XMR 75,282,530 ریال 0 (0%) 75,282,530 ریال 75,282,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XMR 73,922,530 ریال 0 (0%) 73,922,530 ریال 73,922,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 612,060 ریال 0 (0%) 612,060 ریال 612,060 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 601,010 ریال 0 (0%) 601,010 ریال 601,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SNX 1,475,240 ریال 0 (0%) 1,475,240 ریال 1,475,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SNX 1,448,590 ریال 0 (0%) 1,448,590 ریال 1,448,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DENT 5,640 ریال 0 (0%) 5,640 ریال 5,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DENT 55,380 ریال 0 (0%) 55,380 ریال 55,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 29,043,850 ریال 0 (0%) 29,043,850 ریال 29,043,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 28,519,160 ریال 0 (0%) 28,519,160 ریال 28,519,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NEO 6,238,390 ریال 0 (0%) 6,238,390 ریال 6,238,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NEO 6,125,690 ریال 0 (0%) 6,125,690 ریال 6,125,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 727,810 ریال 0 (0%) 727,810 ریال 727,810 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 714,660 ریال 0 (0%) 714,660 ریال 714,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NANO 648,180 ریال 0 (0%) 648,180 ریال 648,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NANO 635,090 ریال 0 (0%) 635,090 ریال 635,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 500,240 ریال 0 (0%) 500,240 ریال 500,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 491,210 ریال 0 (0%) 491,210 ریال 491,210 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAVES 1,165,770 ریال 0 (0%) 1,165,770 ریال 1,165,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAVES 1,144,710 ریال 0 (0%) 1,144,710 ریال 1,144,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QTUM 1,543,410 ریال 0 (0%) 1,543,410 ریال 1,543,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QTUM 1,515,530 ریال 0 (0%) 1,515,530 ریال 1,515,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 112,550 ریال 0 (0%) 112,550 ریال 112,550 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 110,520 ریال 0 (0%) 110,520 ریال 110,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GRT 78,470 ریال 0 (0%) 78,470 ریال 78,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GRT 77,050 ریال 0 (0%) 77,050 ریال 77,050 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SRM 89,160 ریال 0 (0%) 94,840 ریال 101,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SRM 87,550 ریال 0 (0%) 99,660 ریال 85,440 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZIL 14,480 ریال 0 (0%) 14,480 ریال 14,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZIL 14,220 ریال 0 (0%) 14,220 ریال 14,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WRX 87,590 ریال 0 (0%) 87,590 ریال 87,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WRX 86,010 ریال 0 (0%) 86,010 ریال 86,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,071,610 ریال 0 (0%) 1,071,610 ریال 1,071,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,052,250 ریال 0 (0%) 1,052,250 ریال 1,052,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 841,590 ریال 0 (0%) 841,590 ریال 841,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 826,390 ریال 0 (0%) 826,390 ریال 826,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
COTI 39,380 ریال 0 (0%) 39,380 ریال 39,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
COTI 38,670 ریال 0 (0%) 38,670 ریال 38,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 10,770 ریال 0 (0%) 10,770 ریال 10,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 10,570 ریال 0 (0%) 10,570 ریال 10,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZEN 5,468,400 ریال 0 (0%) 5,468,400 ریال 5,468,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZEN 5,369,610 ریال 0 (0%) 5,369,610 ریال 5,369,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 983,330 ریال 0 (0%) 983,330 ریال 983,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 965,570 ریال 0 (0%) 965,570 ریال 965,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
EGLD 21,883,430 ریال 0 (0%) 21,883,430 ریال 21,883,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
EGLD 21,488,090 ریال 0 (0%) 21,488,090 ریال 21,488,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KAVA 520,840 ریال 0 (0%) 520,840 ریال 520,840 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KAVA 511,430 ریال 0 (0%) 511,430 ریال 511,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALGO 111,420 ریال 0 (0%) 111,420 ریال 111,420 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALGO 109,410 ریال 0 (0%) 109,410 ریال 109,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 58,060 ریال 0 (0%) 58,060 ریال 58,060 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 57,010 ریال 0 (0%) 57,010 ریال 57,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHR 82,340 ریال 0 (0%) 82,340 ریال 82,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHR 80,850 ریال 0 (0%) 80,850 ریال 80,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OGN 60,560 ریال 0 (0%) 60,560 ریال 60,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OGN 59,470 ریال 0 (0%) 59,470 ریال 59,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SLP 145,170 ریال 0 (0%) 145,170 ریال 145,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SLP 142,550 ریال 0 (0%) 142,550 ریال 142,550 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MANA 326,190 ریال 0 (0%) 326,190 ریال 326,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MANA 320,290 ریال 0 (0%) 320,290 ریال 320,290 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 23,021,250 ریال 0 (0%) 23,021,250 ریال 23,021,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 22,605,360 ریال 0 (0%) 22,605,360 ریال 22,605,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MKR 362,925,590 ریال 0 (0%) 362,925,590 ریال 362,925,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MKR 356,369,200 ریال 0 (0%) 356,369,200 ریال 356,369,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LRC 181,600 ریال 0 (0%) 181,600 ریال 181,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LRC 178,320 ریال 0 (0%) 178,320 ریال 178,320 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IOST 547,820 ریال 0 (0%) 547,820 ریال 547,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IOST 537,920 ریال 0 (0%) 537,920 ریال 537,920 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONG 152,030 ریال 0 (0%) 152,030 ریال 152,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ONG 149,280 ریال 0 (0%) 149,280 ریال 149,280 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 348,160 ریال 0 (0%) 348,160 ریال 348,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 341,870 ریال 0 (0%) 341,870 ریال 341,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTSI 77,040 ریال 0 (0%) 77,040 ریال 77,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTSI 75,650 ریال 0 (0%) 75,650 ریال 75,650 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 921,530 ریال 0 (0%) 921,530 ریال 921,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 904,880 ریال 0 (0%) 904,880 ریال 904,880 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 188,030 ریال 0 (0%) 188,030 ریال 188,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 184,630 ریال 0 (0%) 184,630 ریال 184,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 126,920 ریال 0 (0%) 126,920 ریال 126,920 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 124,630 ریال 0 (0%) 124,630 ریال 124,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SKL 22,600 ریال 0 (0%) 22,600 ریال 22,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SKL 22,200 ریال 0 (0%) 22,200 ریال 22,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
USDC 489,160 ریال 0 (0%) 489,160 ریال 489,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
USDC 480,320 ریال 0 (0%) 480,320 ریال 480,320 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANKR 18,580 ریال 0 (0%) 18,580 ریال 18,580 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANKR 18,240 ریال 0 (0%) 18,240 ریال 18,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,692,510 ریال 0 (0%) 2,692,510 ریال 2,692,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,643,870 ریال 0 (0%) 2,643,870 ریال 2,643,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ACM 1,265,330 ریال 0 (0%) 1,265,330 ریال 1,265,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ACM 1,242,470 ریال 0 (0%) 1,242,470 ریال 1,242,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SC 212,360 ریال 0 (0%) 212,360 ریال 212,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SC 208,520 ریال 0 (0%) 208,520 ریال 208,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HNT 1,576,960 ریال 0 (0%) 1,576,960 ریال 1,576,960 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HNT 1,551,980 ریال 0 (0%) 1,551,980 ریال 1,551,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XEM 20,450 ریال 0 (0%) 20,450 ریال 20,450 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XEM 20,080 ریال 0 (0%) 20,080 ریال 20,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 509,750 ریال 0 (0%) 509,750 ریال 509,750 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 499,330 ریال 0 (0%) 499,330 ریال 499,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STMX 310,790 ریال 0 (0%) 310,790 ریال 310,790 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STMX 305,180 ریال 0 (0%) 305,180 ریال 305,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RVN 13,980 ریال 0 (0%) 13,980 ریال 13,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RVN 13,720 ریال 0 (0%) 13,720 ریال 13,720 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BAL 3,362,940 ریال 0 (0%) 3,362,940 ریال 3,362,940 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BAL 3,302,190 ریال 0 (0%) 3,302,190 ریال 3,302,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 35,990 ریال 0 (0%) 35,990 ریال 35,990 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 35,340 ریال 0 (0%) 35,340 ریال 35,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 627,370 ریال 0 (0%) 627,370 ریال 627,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 616,030 ریال 0 (0%) 616,030 ریال 616,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TOMO 316,080 ریال 0 (0%) 316,080 ریال 316,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TOMO 310,370 ریال 0 (0%) 310,370 ریال 310,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KMD 127,460 ریال 0 (0%) 127,460 ریال 127,460 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KMD 125,160 ریال 0 (0%) 125,160 ریال 125,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IOTX 13,270 ریال 0 (0%) 13,270 ریال 13,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IOTX 13,030 ریال 0 (0%) 13,030 ریال 13,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FLM 49,430 ریال 0 (0%) 49,430 ریال 49,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FLM 48,540 ریال 0 (0%) 48,540 ریال 48,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PERL 15,930 ریال 0 (0%) 15,930 ریال 15,930 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PERL 15,640 ریال 0 (0%) 15,640 ریال 15,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 190,780 ریال 0 (0%) 190,780 ریال 190,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 187,330 ریال 0 (0%) 187,330 ریال 187,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 328,250 ریال 0 (0%) 328,250 ریال 328,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 322,320 ریال 0 (0%) 322,320 ریال 322,320 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STX 621,380 ریال 0 (0%) 621,380 ریال 621,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STX 610,160 ریال 0 (0%) 610,160 ریال 610,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PERP 466,670 ریال 0 (0%) 466,670 ریال 466,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PERP 458,240 ریال 0 (0%) 458,240 ریال 458,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DREP 237,960 ریال 0 (0%) 237,960 ریال 237,960 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DREP 233,660 ریال 0 (0%) 233,660 ریال 233,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DEGO 1,052,480 ریال 0 (0%) 1,052,480 ریال 1,052,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DEGO 1,033,470 ریال 0 (0%) 1,033,470 ریال 1,033,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BADGER 1,607,660 ریال 0 (0%) 1,607,660 ریال 1,607,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BADGER 1,578,610 ریال 0 (0%) 1,578,610 ریال 1,578,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 95,290 ریال 0 (0%) 95,290 ریال 95,290 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 93,570 ریال 0 (0%) 93,570 ریال 93,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CELO 326,630 ریال 0 (0%) 326,630 ریال 326,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CELO 320,730 ریال 0 (0%) 320,730 ریال 320,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 211,180 ریال 0 (0%) 211,180 ریال 211,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 207,370 ریال 0 (0%) 207,370 ریال 207,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 31,470 ریال 0 (0%) 31,470 ریال 31,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 30,900 ریال 0 (0%) 30,900 ریال 30,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,592,460 ریال 0 (0%) 2,592,460 ریال 2,592,460 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,545,630 ریال 0 (0%) 2,545,630 ریال 2,545,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
POND 524,770 ریال 0 (0%) 524,770 ریال 524,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
POND 515,290 ریال 0 (0%) 515,290 ریال 515,290 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OG 1,312,900 ریال 0 (0%) 1,312,900 ریال 1,312,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OG 1,289,180 ریال 0 (0%) 1,289,180 ریال 1,289,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANT 1,218,740 ریال 0 (0%) 1,218,740 ریال 1,218,740 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANT 1,196,720 ریال 0 (0%) 1,196,720 ریال 1,196,720 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAN 141,780 ریال 0 (0%) 141,780 ریال 141,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAN 139,220 ریال 0 (0%) 139,220 ریال 139,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PNT 125,890 ریال 0 (0%) 125,890 ریال 125,890 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PNT 123,620 ریال 0 (0%) 123,620 ریال 123,620 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NKN 54,580 ریال 0 (0%) 54,580 ریال 54,580 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NKN 53,590 ریال 0 (0%) 53,590 ریال 53,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STPT 24,940 ریال 0 (0%) 24,940 ریال 24,940 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STPT 24,490 ریال 0 (0%) 24,490 ریال 24,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AXS 4,526,760 ریال 0 (0%) 4,526,760 ریال 4,526,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AXS 4,444,980 ریال 0 (0%) 4,444,980 ریال 4,444,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PAXG 960,281,510 ریال 0 (0%) 960,281,510 ریال 960,281,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PAXG 942,933,640 ریال 0 (0%) 942,933,640 ریال 942,933,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LIT 599,800 ریال 0 (0%) 599,800 ریال 599,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LIT 588,970 ریال 0 (0%) 588,970 ریال 588,970 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NULS 138,300 ریال 0 (0%) 138,300 ریال 138,300 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NULS 135,800 ریال 0 (0%) 135,800 ریال 135,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AKRO 248,650 ریال 0 (0%) 248,650 ریال 248,650 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AKRO 244,160 ریال 0 (0%) 244,160 ریال 244,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TFUEL 28,640 ریال 0 (0%) 28,640 ریال 28,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TFUEL 28,120 ریال 0 (0%) 28,120 ریال 28,120 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LINA 423,640 ریال 0 (0%) 423,640 ریال 423,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LINA 415,990 ریال 0 (0%) 415,990 ریال 415,990 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BEAM 28,960 ریال 0 (0%) 29,760 ریال 28,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BEAM 28,540 ریال 0 (0%) 29,330 ریال 28,450 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TUSD 489,800 ریال 0 (0%) 489,800 ریال 489,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TUSD 480,950 ریال 0 (0%) 480,950 ریال 480,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OXT 45,850 ریال 0 (0%) 45,850 ریال 45,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OXT 45,020 ریال 0 (0%) 45,020 ریال 45,020 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTXC 133,930 ریال 0 (0%) 133,930 ریال 133,930 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTXC 131,510 ریال 0 (0%) 131,510 ریال 131,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 327,610 ریال 0 (0%) 327,610 ریال 327,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 321,690 ریال 0 (0%) 321,690 ریال 321,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 209,660 ریال 0 (0%) 209,660 ریال 209,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 205,870 ریال 0 (0%) 205,870 ریال 205,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FET 221,430 ریال 0 (0%) 221,430 ریال 221,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FET 217,430 ریال 0 (0%) 217,430 ریال 217,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 44,580 ریال 0 (0%) 44,580 ریال 44,580 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 43,770 ریال 0 (0%) 43,770 ریال 43,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DGB 489,950 ریال 0 (0%) 489,950 ریال 489,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DGB 48,110 ریال 0 (0%) 48,110 ریال 48,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DATA 18,910 ریال 0 (0%) 18,910 ریال 18,910 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DATA 18,560 ریال 0 (0%) 18,560 ریال 18,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NMR 9,740,130 ریال 0 (0%) 9,740,130 ریال 9,740,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NMR 9,564,170 ریال 0 (0%) 9,564,170 ریال 9,564,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZRX 118,880 ریال 0 (0%) 118,880 ریال 118,880 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ZRX 116,730 ریال 0 (0%) 116,730 ریال 116,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIRO 1,115,260 ریال 0 (0%) 1,115,260 ریال 1,115,260 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIRO 1,095,110 ریال 0 (0%) 1,095,110 ریال 1,095,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JST 13,600 ریال 0 (0%) 13,600 ریال 13,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JST 13,360 ریال 0 (0%) 13,360 ریال 13,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 943,110 ریال 0 (0%) 943,110 ریال 943,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 926,070 ریال 0 (0%) 926,070 ریال 926,070 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FUN 34,610 ریال 0 (0%) 34,610 ریال 34,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FUN 339,850 ریال 0 (0%) 339,850 ریال 339,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DCR 10,868,150 ریال 0 (0%) 10,868,150 ریال 10,868,150 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DCR 10,671,810 ریال 0 (0%) 10,671,810 ریال 10,671,810 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UMA 1,046,590 ریال 0 (0%) 1,046,590 ریال 1,046,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UMA 1,027,690 ریال 0 (0%) 1,027,690 ریال 1,027,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIO 17,700 ریال 0 (0%) 17,700 ریال 17,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIO 17,380 ریال 0 (0%) 17,380 ریال 17,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 233,940 ریال 0 (0%) 233,940 ریال 233,940 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 229,710 ریال 0 (0%) 229,710 ریال 229,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LSK 551,250 ریال 0 (0%) 551,250 ریال 551,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LSK 541,290 ریال 0 (0%) 541,290 ریال 541,290 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WNXM 12,241,380 ریال 0 (0%) 12,241,380 ریال 12,241,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WNXM 12,020,230 ریال 0 (0%) 12,020,230 ریال 12,020,230 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UTK 49,330 ریال 0 (0%) 49,330 ریال 49,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UTK 48,440 ریال 0 (0%) 48,440 ریال 48,440 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIS 285,330 ریال 0 (0%) 285,330 ریال 285,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIS 280,180 ریال 0 (0%) 280,180 ریال 280,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GTO 449,820 ریال 0 (0%) 487,030 ریال 448,720 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GTO 441,660 ریال 0 (0%) 47,820 ریال 440,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,951,760 ریال 0 (0%) 2,075,790 ریال 1,904,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,916,370 ریال 0 (0%) 2,038,150 ریال 1,869,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MFT 215,960 ریال 0 (0%) 217,770 ریال 210,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MFT 212,770 ریال 0 (0%) 214,550 ریال 207,440 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KNC 372,240 ریال 0 (0%) 372,240 ریال 372,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KNC 365,510 ریال 0 (0%) 365,510 ریال 365,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AION 543,990 ریال 0 (0%) 782,830 ریال 543,990 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AION 53,670 ریال 0 (0%) 772,370 ریال 53,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STRAX 279,060 ریال 0 (0%) 279,060 ریال 279,060 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STRAX 274,010 ریال 0 (0%) 274,010 ریال 274,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MITH 138,690 ریال 0 (0%) 157,580 ریال 129,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MITH 136,620 ریال 0 (0%) 155,240 ریال 127,120 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUSD 281,270 ریال 0 (0%) 281,270 ریال 281,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUSD 275,500 ریال 0 (0%) 275,500 ریال 275,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 276,760 ریال 0 (0%) 276,760 ریال 276,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 271,020 ریال 0 (0%) 271,020 ریال 271,020 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ARPA 25,980 ریال 0 (0%) 25,980 ریال 25,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ARPA 25,510 ریال 0 (0%) 25,510 ریال 25,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUDIO 136,780 ریال 0 (0%) 136,780 ریال 136,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUDIO 134,310 ریال 0 (0%) 134,310 ریال 134,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 49,030 ریال 0 (0%) 49,030 ریال 49,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 48,140 ریال 0 (0%) 48,140 ریال 48,140 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 48,500 ریال 0 (0%) 48,500 ریال 48,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 47,620 ریال 0 (0%) 47,620 ریال 47,620 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TROY 18,970 ریال 0 (0%) 18,970 ریال 18,970 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TROY 186,280 ریال 0 (0%) 186,280 ریال 186,280 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ARDR 46,880 ریال 0 (0%) 46,880 ریال 46,880 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ARDR 46,030 ریال 0 (0%) 46,030 ریال 46,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LTO 57,920 ریال 0 (0%) 57,920 ریال 57,920 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LTO 56,870 ریال 0 (0%) 56,870 ریال 56,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUPER 63,460 ریال 0 (0%) 63,460 ریال 63,460 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SUPER 62,310 ریال 0 (0%) 62,310 ریال 62,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MBL 169,690 ریال 0 (0%) 169,690 ریال 169,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MBL 166,630 ریال 0 (0%) 166,630 ریال 166,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ORN 471,800 ریال 0 (0%) 471,800 ریال 471,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ORN 463,270 ریال 0 (0%) 463,270 ریال 463,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 49,470 ریال 0 (0%) 49,470 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 48,470 ریال 0 (0%) 48,470 ریال 48,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HARD 93,820 ریال 0 (0%) 93,820 ریال 93,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HARD 92,120 ریال 0 (0%) 92,120 ریال 92,120 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ICX 109,800 ریال 0 (0%) 109,800 ریال 109,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ICX 107,820 ریال 0 (0%) 107,820 ریال 107,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OM 17,800 ریال 0 (0%) 17,800 ریال 17,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OM 17,480 ریال 0 (0%) 17,480 ریال 17,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BZRX 65,970 ریال 0 (0%) 65,970 ریال 65,970 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BZRX 64,670 ریال 0 (0%) 64,670 ریال 64,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 319,770 ریال 0 (0%) 319,770 ریال 319,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 313,990 ریال 0 (0%) 313,990 ریال 313,990 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VITE 11,800 ریال 0 (0%) 11,800 ریال 11,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VITE 11,590 ریال 0 (0%) 11,590 ریال 11,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DUSK 108,970 ریال 0 (0%) 108,970 ریال 108,970 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DUSK 107,000 ریال 0 (0%) 107,000 ریال 107,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 7,587,100 ریال 0 (0%) 7,587,100 ریال 7,587,100 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 7,450,040 ریال 0 (0%) 7,450,040 ریال 7,450,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNT 269,200 ریال 0 (0%) 269,200 ریال 269,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNT 264,330 ریال 0 (0%) 264,330 ریال 264,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IRIS 18,510 ریال 0 (0%) 18,510 ریال 18,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IRIS 18,180 ریال 0 (0%) 18,180 ریال 18,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
INJ 2,347,240 ریال 0 (0%) 2,347,240 ریال 2,347,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
INJ 2,304,840 ریال 0 (0%) 2,304,840 ریال 2,304,840 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,315,370 ریال 0 (0%) 3,315,370 ریال 3,315,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,255,480 ریال 0 (0%) 3,255,480 ریال 3,255,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DNT 12,010 ریال 0 (0%) 12,010 ریال 12,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DNT 11,820 ریال 0 (0%) 11,820 ریال 11,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CVC 36,360 ریال 0 (0%) 36,470 ریال 35,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CVC 35,810 ریال 0 (0%) 35,920 ریال 35,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
COS 355,080 ریال 0 (0%) 355,080 ریال 355,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
COS 348,660 ریال 0 (0%) 348,660 ریال 348,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MTL 627,760 ریال 0 (0%) 627,760 ریال 627,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MTL 616,420 ریال 0 (0%) 616,420 ریال 616,420 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,901,460 ریال 0 (0%) 1,937,630 ریال 1,881,350 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,873,120 ریال 0 (0%) 1,908,760 ریال 1,853,320 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KEY 602,410 ریال 0 (0%) 602,410 ریال 602,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KEY 591,520 ریال 0 (0%) 591,520 ریال 591,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 108,480 ریال 0 (0%) 108,480 ریال 108,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 106,520 ریال 0 (0%) 106,520 ریال 106,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JUV 1,307,510 ریال 0 (0%) 1,307,510 ریال 1,307,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JUV 1,283,890 ریال 0 (0%) 1,283,890 ریال 1,283,890 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 525,240 ریال 0 (0%) 525,240 ریال 525,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 517,160 ریال 0 (0%) 517,160 ریال 517,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ASR 1,359,490 ریال 0 (0%) 1,359,490 ریال 1,359,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ASR 1,334,930 ریال 0 (0%) 1,334,930 ریال 1,334,930 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STORJ 186,900 ریال 0 (0%) 186,900 ریال 186,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
STORJ 183,530 ریال 0 (0%) 183,530 ریال 183,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RIF 97,000 ریال 0 (0%) 97,000 ریال 97,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RIF 95,250 ریال 0 (0%) 95,250 ریال 95,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NBS 55,390 ریال 0 (0%) 55,390 ریال 55,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NBS 54,510 ریال 0 (0%) 54,510 ریال 54,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 17,160 ریال 0 (0%) 17,160 ریال 17,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 16,840 ریال 0 (0%) 16,840 ریال 16,840 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OCEAN 216,030 ریال 0 (0%) 216,030 ریال 216,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OCEAN 212,130 ریال 0 (0%) 212,130 ریال 212,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
YFII 574,991,850 ریال 0 (0%) 574,991,850 ریال 574,991,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
YFII 564,604,390 ریال 0 (0%) 564,604,390 ریال 564,604,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTS 583,620 ریال 0 (0%) 583,620 ریال 583,620 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTS 573,080 ریال 0 (0%) 573,080 ریال 573,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUTO 126,778,730 ریال 0 (0%) 126,778,730 ریال 126,778,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUTO 124,488,430 ریال 0 (0%) 124,488,430 ریال 124,488,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 238,250 ریال 0 (0%) 238,250 ریال 238,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 233,950 ریال 0 (0%) 233,950 ریال 233,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DOCK 10,980 ریال 0 (0%) 10,980 ریال 10,980 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DOCK 10,780 ریال 0 (0%) 10,780 ریال 10,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CFX 209,660 ریال 0 (0%) 209,660 ریال 209,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CFX 205,870 ریال 0 (0%) 205,870 ریال 205,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTK 403,630 ریال 0 (0%) 403,630 ریال 403,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CTK 396,340 ریال 0 (0%) 396,340 ریال 396,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTG 5,889,090 ریال 0 (0%) 5,889,090 ریال 5,889,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BTG 5,795,370 ریال 0 (0%) 5,795,370 ریال 5,795,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MIR 60,080 ریال 0 (0%) 70,700 ریال 60,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MIR 59,200 ریال 0 (0%) 69,660 ریال 59,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,858,760 ریال 0 (0%) 1,858,760 ریال 1,858,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,825,180 ریال 0 (0%) 1,825,180 ریال 1,825,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,898,000 ریال 0 (0%) 1,898,000 ریال 1,898,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,863,710 ریال 0 (0%) 1,863,710 ریال 1,863,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TCT 10,410 ریال 0 (0%) 10,410 ریال 10,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TCT 102,450 ریال 0 (0%) 102,450 ریال 102,450 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 74,690 ریال 0 (0%) 74,690 ریال 74,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 73,340 ریال 0 (0%) 73,340 ریال 73,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BURGER 321,870 ریال 0 (0%) 321,870 ریال 321,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BURGER 316,060 ریال 0 (0%) 316,060 ریال 316,060 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PUNDIX 237,860 ریال 0 (0%) 237,860 ریال 237,860 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PUNDIX 233,560 ریال 0 (0%) 233,560 ریال 233,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AR 4,703,310 ریال 0 (0%) 4,703,310 ریال 4,703,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AR 4,618,350 ریال 0 (0%) 4,618,350 ریال 4,618,350 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 235,410 ریال 0 (0%) 235,410 ریال 235,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 231,150 ریال 0 (0%) 231,150 ریال 231,150 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 42,660 ریال 0 (0%) 42,660 ریال 42,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 41,890 ریال 0 (0%) 41,890 ریال 41,890 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MASK 3,134,890 ریال 0 (0%) 3,134,890 ریال 3,134,890 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MASK 3,078,250 ریال 0 (0%) 3,078,250 ریال 3,078,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LPT 3,158,430 ریال 0 (0%) 3,158,430 ریال 3,158,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LPT 3,101,370 ریال 0 (0%) 3,101,370 ریال 3,101,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NU 149,410 ریال 0 (0%) 149,410 ریال 149,410 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NU 146,300 ریال 0 (0%) 146,300 ریال 146,300 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ATA 85,230 ریال 0 (0%) 85,230 ریال 85,230 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ATA 83,690 ریال 0 (0%) 83,690 ریال 83,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 147,670 ریال 0 (0%) 147,670 ریال 147,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,450 ریال 0 (0%) 1,450 ریال 1,450 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TORN 1,721,880 ریال 0 (0%) 1,865,890 ریال 1,704,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TORN 1,696,670 ریال 0 (0%) 1,838,550 ریال 1,679,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 927,910 ریال 0 (0%) 927,910 ریال 927,910 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 911,140 ریال 0 (0%) 911,140 ریال 911,140 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 171,810 ریال 0 (0%) 171,810 ریال 171,810 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 168,240 ریال 0 (0%) 168,240 ریال 168,240 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 941,640 ریال 0 (0%) 941,640 ریال 941,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 924,630 ریال 0 (0%) 924,630 ریال 924,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KLAY 121,670 ریال 0 (0%) 121,670 ریال 121,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KLAY 119,470 ریال 0 (0%) 119,470 ریال 119,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PHA 83,030 ریال 0 (0%) 83,030 ریال 83,030 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PHA 81,530 ریال 0 (0%) 81,530 ریال 81,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,164,310 ریال 0 (0%) 2,164,310 ریال 2,164,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,125,210 ریال 0 (0%) 2,125,210 ریال 2,125,210 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
C98 116,920 ریال 0 (0%) 116,920 ریال 116,920 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
C98 114,800 ریال 0 (0%) 114,800 ریال 114,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DEXE 1,454,640 ریال 0 (0%) 1,454,640 ریال 1,454,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DEXE 1,428,360 ریال 0 (0%) 1,428,360 ریال 1,428,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CLV 32,610 ریال 0 (0%) 32,610 ریال 32,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CLV 32,020 ریال 0 (0%) 32,020 ریال 32,020 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QNT 65,326,600 ریال 0 (0%) 65,326,600 ریال 65,326,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QNT 64,146,450 ریال 0 (0%) 64,146,450 ریال 64,146,450 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 535,070 ریال 0 (0%) 535,070 ریال 535,070 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 525,400 ریال 0 (0%) 525,400 ریال 525,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 450,220 ریال 0 (0%) 450,220 ریال 450,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 442,090 ریال 0 (0%) 442,090 ریال 442,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 21,280 ریال 0 (0%) 21,280 ریال 21,280 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 20,900 ریال 0 (0%) 20,900 ریال 20,900 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RAY 128,100 ریال 0 (0%) 128,100 ریال 128,100 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RAY 125,780 ریال 0 (0%) 125,780 ریال 125,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FARM 18,391,490 ریال 0 (0%) 18,391,490 ریال 18,391,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FARM 18,059,250 ریال 0 (0%) 18,059,250 ریال 18,059,250 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALPACA 152,330 ریال 0 (0%) 152,330 ریال 152,330 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALPACA 149,570 ریال 0 (0%) 149,570 ریال 149,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 46,150,400 ریال 0 (0%) 46,150,400 ریال 46,150,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 45,316,670 ریال 0 (0%) 45,316,670 ریال 45,316,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAXP 35,600 ریال 0 (0%) 35,600 ریال 35,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
WAXP 34,960 ریال 0 (0%) 34,960 ریال 34,960 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MBOX 261,400 ریال 0 (0%) 261,400 ریال 261,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MBOX 256,680 ریال 0 (0%) 256,680 ریال 256,680 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FOR 11,800 ریال 0 (0%) 11,800 ریال 11,800 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FOR 11,590 ریال 0 (0%) 11,590 ریال 11,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TRIBE 73,610 ریال 0 (0%) 74,600 ریال 72,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
TRIBE 72,280 ریال 0 (0%) 73,250 ریال 71,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GHST 712,600 ریال 0 (0%) 712,600 ریال 712,600 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GHST 699,730 ریال 0 (0%) 699,730 ریال 699,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IDEX 28,630 ریال 0 (0%) 28,630 ریال 28,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IDEX 28,110 ریال 0 (0%) 28,110 ریال 28,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 38,350 ریال 0 (0%) 38,350 ریال 38,350 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 37,650 ریال 0 (0%) 37,650 ریال 37,650 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GALA 23,590 ریال 0 (0%) 23,590 ریال 23,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GALA 23,160 ریال 0 (0%) 23,160 ریال 23,160 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 137,170 ریال 0 (0%) 137,170 ریال 137,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 134,690 ریال 0 (0%) 134,690 ریال 134,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XEC 1,620 ریال 0 (0%) 1,620 ریال 1,620 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XEC 1,590 ریال 0 (0%) 1,590 ریال 1,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DYDX 1,426,190 ریال 0 (0%) 1,426,190 ریال 1,426,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DYDX 1,400,430 ریال 0 (0%) 1,400,430 ریال 1,400,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VIDT 20,100 ریال 0 (0%) 20,100 ریال 20,100 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VIDT 19,740 ریال 0 (0%) 19,740 ریال 19,740 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ILV 37,420,570 ریال 0 (0%) 37,420,570 ریال 37,420,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ILV 36,744,550 ریال 0 (0%) 36,744,550 ریال 36,744,550 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
USDP 489,310 ریال 0 (0%) 489,310 ریال 489,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
USDP 480,470 ریال 0 (0%) 480,470 ریال 480,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIDA 220,500 ریال 0 (0%) 220,500 ریال 220,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FIDA 216,510 ریال 0 (0%) 216,510 ریال 216,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 263,950 ریال 0 (0%) 263,950 ریال 263,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 259,180 ریال 0 (0%) 259,180 ریال 259,180 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FRONT 116,870 ریال 0 (0%) 116,870 ریال 116,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FRONT 114,760 ریال 0 (0%) 114,760 ریال 114,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AGLD 224,130 ریال 0 (0%) 224,130 ریال 224,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AGLD 220,080 ریال 0 (0%) 220,080 ریال 220,080 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BETA 47,490 ریال 0 (0%) 47,490 ریال 47,490 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BETA 46,640 ریال 0 (0%) 46,640 ریال 46,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RARE 63,950 ریال 0 (0%) 63,950 ریال 63,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RARE 62,790 ریال 0 (0%) 62,790 ریال 62,790 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RAD 1,010,300 ریال 0 (0%) 1,010,300 ریال 1,010,300 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
RAD 992,050 ریال 0 (0%) 992,050 ریال 992,050 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LAZIO 1,402,650 ریال 0 (0%) 1,402,650 ریال 1,402,650 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LAZIO 1,377,310 ریال 0 (0%) 1,377,310 ریال 1,377,310 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHESS 124,520 ریال 0 (0%) 124,520 ریال 124,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CHESS 122,270 ریال 0 (0%) 122,270 ریال 122,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUCTION 3,021,110 ریال 0 (0%) 3,021,110 ریال 3,021,110 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
AUCTION 2,966,530 ریال 0 (0%) 2,966,530 ریال 2,966,530 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DAR 90,700 ریال 0 (0%) 90,700 ریال 90,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
DAR 89,060 ریال 0 (0%) 89,060 ریال 89,060 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,903,780 ریال 0 (0%) 3,903,780 ریال 3,903,780 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,821,830 ریال 0 (0%) 3,821,830 ریال 3,821,830 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNX 334,480 ریال 0 (0%) 334,480 ریال 334,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BNX 328,430 ریال 0 (0%) 328,430 ریال 328,430 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MOVR 4,458,090 ریال 0 (0%) 4,458,090 ریال 4,458,090 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MOVR 4,377,560 ریال 0 (0%) 4,377,560 ریال 4,377,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ENS 7,317,360 ریال 0 (0%) 7,317,360 ریال 7,317,360 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ENS 7,185,170 ریال 0 (0%) 7,185,170 ریال 7,185,170 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CITY 2,280,540 ریال 0 (0%) 2,280,540 ریال 2,280,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CITY 2,239,340 ریال 0 (0%) 2,239,340 ریال 2,239,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KP3R 43,202,850 ریال 0 (0%) 43,202,850 ریال 43,202,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KP3R 42,422,380 ریال 0 (0%) 42,422,380 ریال 42,422,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QI 476,710 ریال 0 (0%) 476,710 ریال 476,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
QI 46,810 ریال 0 (0%) 46,810 ریال 46,810 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PORTO 1,225,850 ریال 0 (0%) 1,225,850 ریال 1,225,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PORTO 1,203,700 ریال 0 (0%) 1,203,700 ریال 1,203,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JASMY 261,010 ریال 0 (0%) 261,010 ریال 261,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JASMY 25,630 ریال 0 (0%) 25,630 ریال 25,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 179,010 ریال 0 (0%) 179,010 ریال 179,010 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 175,770 ریال 0 (0%) 175,770 ریال 175,770 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PLA 114,270 ریال 0 (0%) 114,270 ریال 114,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PLA 112,200 ریال 0 (0%) 112,200 ریال 112,200 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 758,710 ریال 0 (0%) 758,710 ریال 758,710 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 745,000 ریال 0 (0%) 745,000 ریال 745,000 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,770,480 ریال 0 (0%) 1,770,480 ریال 1,770,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,738,500 ریال 0 (0%) 1,738,500 ریال 1,738,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SANTOS 2,320,760 ریال 0 (0%) 2,320,760 ریال 2,320,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SANTOS 2,278,830 ریال 0 (0%) 2,278,830 ریال 2,278,830 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALCX 11,559,670 ریال 0 (0%) 11,559,670 ریال 11,559,670 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALCX 11,350,840 ریال 0 (0%) 11,350,840 ریال 11,350,840 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MC 159,390 ریال 0 (0%) 159,390 ریال 159,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MC 156,510 ریال 0 (0%) 156,510 ریال 156,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANY 3,362,320 ریال 0 (0%) 3,362,320 ریال 3,362,320 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANY 3,292,150 ریال 0 (0%) 3,292,150 ریال 3,292,150 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BICO 211,870 ریال 0 (0%) 211,870 ریال 211,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BICO 208,040 ریال 0 (0%) 208,040 ریال 208,040 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FLUX 340,850 ریال 0 (0%) 340,850 ریال 340,850 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FLUX 334,690 ریال 0 (0%) 334,690 ریال 334,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FXS 4,436,520 ریال 0 (0%) 4,436,520 ریال 4,436,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
FXS 4,356,370 ریال 0 (0%) 4,356,370 ریال 4,356,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VOXEL 137,760 ریال 0 (0%) 137,760 ریال 137,760 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
VOXEL 135,270 ریال 0 (0%) 135,270 ریال 135,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HIGH 1,224,620 ریال 0 (0%) 1,224,620 ریال 1,224,620 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
HIGH 1,202,500 ریال 0 (0%) 1,202,500 ریال 1,202,500 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OOKI 211,380 ریال 0 (0%) 211,380 ریال 211,380 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
OOKI 207,560 ریال 0 (0%) 207,560 ریال 207,560 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PEOPLE 11,870 ریال 0 (0%) 11,870 ریال 11,870 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
PEOPLE 11,660 ریال 0 (0%) 11,660 ریال 11,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UST 79,220 ریال 0 (0%) 79,220 ریال 79,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
UST 77,700 ریال 0 (0%) 77,700 ریال 77,700 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SPELL 37,210 ریال 0 (0%) 37,210 ریال 37,210 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
SPELL 36,540 ریال 0 (0%) 36,540 ریال 36,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CVX 2,852,390 ریال 0 (0%) 2,852,390 ریال 2,852,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
CVX 2,800,860 ریال 0 (0%) 2,800,860 ریال 2,800,860 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JOE 140,950 ریال 0 (0%) 140,950 ریال 140,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
JOE 138,400 ریال 0 (0%) 138,400 ریال 138,400 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GLMR 210,340 ریال 0 (0%) 210,340 ریال 210,340 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
GLMR 206,540 ریال 0 (0%) 206,540 ریال 206,540 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 20,520 ریال 0 (0%) 20,520 ریال 20,520 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 20,140 ریال 0 (0%) 20,140 ریال 20,140 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IMX 739,580 ریال 0 (0%) 739,580 ریال 739,580 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
IMX 726,220 ریال 0 (0%) 726,220 ریال 726,220 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LOKA 276,460 ریال 0 (0%) 276,460 ریال 276,460 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
LOKA 271,460 ریال 0 (0%) 271,460 ریال 271,460 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
API3 763,610 ریال 0 (0%) 763,610 ریال 763,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
API3 749,820 ریال 0 (0%) 749,820 ریال 749,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 355,070 ریال 0 (0%) 355,070 ریال 355,070 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 348,660 ریال 0 (0%) 348,660 ریال 348,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ACA 53,550 ریال 0 (0%) 53,550 ریال 53,550 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ACA 52,580 ریال 0 (0%) 52,580 ریال 52,580 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANC 13,360 ریال 0 (0%) 15,950 ریال 13,130 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ANC 13,160 ریال 0 (0%) 15,720 ریال 12,940 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XNO 432,070 ریال 0 (0%) 432,070 ریال 432,070 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
XNO 424,270 ریال 0 (0%) 424,270 ریال 424,270 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 115,100 ریال 0 (0%) 115,100 ریال 115,100 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 113,020 ریال 0 (0%) 113,020 ریال 113,020 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALPINE 1,205,690 ریال 0 (0%) 1,205,690 ریال 1,205,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ALPINE 1,183,910 ریال 0 (0%) 1,183,910 ریال 1,183,910 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
T 21,970 ریال 0 (0%) 21,970 ریال 21,970 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
T 21,570 ریال 0 (0%) 21,570 ریال 21,570 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ASTR 34,820 ریال 0 (0%) 34,820 ریال 34,820 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
ASTR 34,190 ریال 0 (0%) 34,190 ریال 34,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 214,510 ریال 0 (0%) 214,510 ریال 214,510 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 210,640 ریال 0 (0%) 210,640 ریال 210,640 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NBT 167,730 ریال 0 (0%) 167,730 ریال 167,730 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
NBT 16,470 ریال 0 (0%) 16,470 ریال 16,470 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KDA 520,350 ریال 0 (0%) 520,350 ریال 520,350 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
KDA 510,950 ریال 0 (0%) 510,950 ریال 510,950 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
APE 2,226,590 ریال 0 (0%) 2,226,590 ریال 2,226,590 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
APE 2,186,370 ریال 0 (0%) 2,186,370 ریال 2,186,370 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BSW 95,390 ریال 0 (0%) 95,390 ریال 95,390 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BSW 93,660 ریال 0 (0%) 93,660 ریال 93,660 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BIFI 248,162,630 ریال 0 (0%) 248,162,630 ریال 248,162,630 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
BIFI 243,679,480 ریال 0 (0%) 243,679,480 ریال 243,679,480 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MULTI 5,120,190 ریال 0 (0%) 5,120,190 ریال 5,120,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MULTI 5,027,690 ریال 0 (0%) 5,027,690 ریال 5,027,690 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MOB 862,190 ریال 0 (0%) 862,190 ریال 862,190 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو
MOB 846,610 ریال 0 (0%) 846,610 ریال 846,610 ریال ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ - ۵:۵۵
آرشیو

مشخصات آنلاین تتر

توضیحات

نظرات آنلاین تتر

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین