USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
309,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
DOGE دوج / فروش
DOGE
قیمت ریالی
26,390
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
9,003,006,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
607,156,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱

قیمت ارزهای دیجیتال در آنلاین تتر

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 309,000 ریال 5,000 (1.62%) 314,000 ریال 309,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 306,000 ریال 5,000 (1.63%) 311,000 ریال 306,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 26,390 ریال 1,400 (5.31%) 28,250 ریال 26,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 25,870 ریال 1,380 (5.33%) 27,700 ریال 25,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTC 9,003,006,000 ریال 346,922,000 (3.85%) 9,515,156,000 ریال 8,970,022,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTC 8,830,480,000 ریال 340,110,000 (3.85%) 9,332,600,000 ریال 8,797,950,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ETH 607,156,000 ریال 29,474,000 (4.85%) 654,617,000 ریال 605,905,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ETH 595,655,000 ریال 28,900,000 (4.85%) 642,185,000 ریال 594,435,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNB 90,596,000 ریال 3,043,000 (3.36%) 95,688,000 ریال 90,223,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNB 88,874,210 ریال 2,983,830 (3.36%) 93,867,540 ریال 88,508,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 126,630 ریال 7,080 (5.59%) 137,370 ریال 125,570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 124,410 ریال 6,940 (5.58%) 134,940 ریال 123,370 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MATIC 200,920 ریال 18,320 (9.12%) 228,870 ریال 198,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MATIC 196,990 ریال 17,960 (9.12%) 224,390 ریال 194,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ADA 162,130 ریال 13,760 (8.49%) 181,350 ریال 161,040 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ADA 158,960 ریال 13,490 (8.49%) 177,810 ریال 157,890 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTT 78,560 ریال 0 (0%) 78,560 ریال 786 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTT 76,950 ریال 0 (0%) 76,950 ریال 770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DOT 3,046,440 ریال 326,070 (10.7%) 3,468,780 ریال 3,018,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DOT 2,986,850 ریال 319,690 (10.7%) 3,400,920 ریال 2,959,440 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
EOS 399,360 ریال 20,490 (5.13%) 431,650 ریال 396,250 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
EOS 391,540 ریال 20,100 (5.13%) 423,210 ریال 388,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BUSD 310,970 ریال 90 (0.03%) 310,970 ریال 310,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BUSD 304,890 ریال 90 (0.03%) 304,890 ریال 304,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SHIB 370 ریال 10 (2.7%) 390 ریال 360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SHIB 360 ریال 30 (8.33%) 390 ریال 360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ETC 6,232,630 ریال 385,080 (6.18%) 6,813,350 ریال 6,198,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ETC 6,110,710 ریال 377,540 (6.18%) 6,680,070 ریال 6,077,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 4,340 ریال 180 (4.15%) 4,590 ریال 440 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 4,260 ریال 180 (4.23%) 4,510 ریال 430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LTC 20,992,800 ریال 1,366,400 (6.51%) 23,073,400 ریال 20,837,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LTC 20,660,200 ریال 1,339,700 (6.48%) 22,700,200 ریال 20,508,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VET 929,150 ریال 61,180 (6.58%) 1,019,830 ریال 9,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VET 910,970 ریال 59,980 (6.58%) 999,880 ریال 9,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TRX 21,660 ریال 970 (4.48%) 22,890 ریال 21,570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TRX 21,230 ریال 960 (4.52%) 22,440 ریال 21,140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LINK 2,173,810 ریال 170,800 (7.86%) 2,422,250 ریال 2,158,280 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LINK 2,131,290 ریال 167,450 (7.86%) 2,374,860 ریال 2,116,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 15,666,990 ریال 1,546,510 (9.87%) 17,943,290 ریال 15,493,090 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 15,360,510 ریال 1,516,260 (9.87%) 17,592,270 ریال 15,190,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHZ 38,810 ریال 2,420 (6.65%) 41,550 ریال 36,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHZ 38,050 ریال 2,370 (6.64%) 40,730 ریال 35,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XLM 40,770 ریال 1,800 (4.42%) 44,430 ریال 40,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XLM 39,970 ریال 1,770 (4.43%) 43,560 ریال 39,730 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AAVE 25,899,450 ریال 1,645,890 (6.35%) 29,812,310 ریال 25,651,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AAVE 25,392,790 ریال 1,613,690 (6.35%) 29,229,120 ریال 25,149,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 7,770 ریال 74,680 (961.13%) 84,620 ریال 790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 76,180 ریال 4,660 (6.12%) 82,970 ریال 7,730 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BCH 59,342,530 ریال 5,434,530 (9.16%) 64,777,060 ریال 58,876,710 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BCH 58,632,340 ریال 5,328,230 (9.09%) 63,960,570 ریال 58,175,640 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,409,820 ریال 192,540 (7.99%) 2,701,740 ریال 2,384,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,362,680 ریال 188,770 (7.99%) 2,648,880 ریال 2,338,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UNI 1,524,770 ریال 102,480 (6.72%) 1,723,520 ریال 1,515,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UNI 1,494,940 ریال 100,480 (6.72%) 1,689,800 ریال 1,485,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
THETA 382,280 ریال 34,160 (8.94%) 443,140 ریال 382,280 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
THETA 374,800 ریال 33,490 (8.94%) 434,470 ریال 374,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZEC 31,986,130 ریال 807,420 (2.52%) 36,147,430 ریال 31,644,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZEC 31,360,410 ریال 791,620 (2.52%) 35,440,300 ریال 31,025,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CAKE 1,362,050 ریال 65,830 (4.83%) 1,482,540 ریال 1,358,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CAKE 1,335,400 ریال 64,550 (4.83%) 1,453,530 ریال 1,331,750 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUSHI 399,980 ریال 22,360 (5.59%) 460,840 ریال 397,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUSHI 392,150 ریال 21,920 (5.59%) 451,830 ریال 389,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XVS 1,350,870 ریال 86,950 (6.44%) 1,487,510 ریال 1,344,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XVS 1,324,440 ریال 85,250 (6.44%) 1,458,410 ریال 1,318,350 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONT 81,480 ریال 3,760 (4.61%) 90,330 ریال 80,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONT 79,890 ریال 3,680 (4.61%) 88,570 ریال 79,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یورو / فروش 325,760 ریال 1,550 (0.48%) 328,240 ریال 325,760 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یورو / خرید 319,380 ریال 1,530 (0.48%) 321,820 ریال 319,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OMG 727,600 ریال 47,200 (6.49%) 813,310 ریال 725,120 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OMG 713,370 ریال 46,280 (6.49%) 797,400 ریال 710,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SXP 135,390 ریال 10,250 (7.57%) 153,400 ریال 134,150 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SXP 132,740 ریال 10,050 (7.57%) 150,400 ریال 131,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BAKE 80,430 ریال 4,650 (5.78%) 93,780 ریال 79,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BAKE 78,850 ریال 4,570 (5.8%) 91,940 ریال 78,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,394,300 ریال 192,530 (8.04%) 2,720,370 ریال 2,378,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,347,460 ریال 188,770 (8.04%) 2,667,150 ریال 2,332,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 1,610 ریال 839,870 (52165.8%) 1,018,510 ریال 100 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 1,580 ریال 823,670 (52131%) 998,920 ریال 190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONE 13,760 ریال 1,020 (7.41%) 15,670 ریال 13,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONE 13,490 ریال 1,020 (7.56%) 15,360 ریال 13,390 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 134,160 ریال 10,860 (8.09%) 152,170 ریال 13,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 131,530 ریال 10,660 (8.1%) 149,190 ریال 13,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RLC 260,230 ریال 9,630 (3.7%) 293,150 ریال 258,990 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RLC 255,140 ریال 9,440 (3.7%) 287,410 ریال 253,920 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KSM 23,011,380 ریال 2,515,410 (10.93%) 26,147,880 ریال 22,825,050 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KSM 22,561,220 ریال 2,466,210 (10.93%) 25,636,370 ریال 22,378,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HBAR 30,890 ریال 1,220 (3.95%) 34,190 ریال 30,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HBAR 30,290 ریال 1,190 (3.93%) 33,520 ریال 29,950 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ENJ 207,440 ریال 17,390 (8.38%) 233,210 ریال 205,890 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ENJ 203,380 ریال 17,050 (8.38%) 228,650 ریال 201,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
YFI 2,935,991,800 ریال 130,360,580 (4.44%) 3,180,608,100 ریال 2,904,132,990 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
YFI 2,878,556,810 ریال 127,810,410 (4.44%) 3,118,387,820 ریال 2,847,321,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ATM 1,133,480 ریال 313,650 (38.26%) 1,282,550 ریال 819,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ATM 1,111,310 ریال 307,510 (38.26%) 1,257,460 ریال 803,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FTM 103,000 ریال 4,230 (4.11%) 114,710 ریال 101,730 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FTM 100,990 ریال 4,140 (4.1%) 112,470 ریال 99,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,189,290 ریال 285,700 (8.96%) 3,655,110 ریال 3,176,870 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,126,900 ریال 280,110 (8.96%) 3,583,610 ریال 3,114,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AVAX 9,536,830 ریال 788,790 (8.27%) 10,909,440 ریال 9,421,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AVAX 9,350,270 ریال 773,350 (8.27%) 10,696,030 ریال 9,237,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
1INCH 281,660 ریال 8,070 (2.87%) 300,600 ریال 280,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
1INCH 276,150 ریال 7,920 (2.87%) 294,720 ریال 274,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XMR 50,556,720 ریال 2,732,800 (5.41%) 54,593,810 ریال 50,090,900 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XMR 49,567,710 ریال 2,679,340 (5.41%) 53,525,820 ریال 49,111,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 526,990 ریال 31,680 (6.01%) 586,610 ریال 523,570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 516,680 ریال 31,060 (6.01%) 575,140 ریال 513,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SNX 796,230 ریال 67,080 (8.42%) 908,960 ریال 788,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SNX 780,660 ریال 65,760 (8.42%) 891,180 ریال 773,040 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DENT 31,520 ریال 1,370 (4.35%) 35,740 ریال 340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DENT 3,090 ریال 29,150 (943.37%) 35,040 ریال 320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,576,840 ریال 558,980 (3.18%) 19,067,460 ریال 17,452,620 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,233,000 ریال 548,040 (3.18%) 18,694,450 ریال 17,111,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NEO 3,117,870 ریال 180,110 (5.78%) 3,468,780 ریال 3,080,600 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NEO 3,056,870 ریال 176,600 (5.78%) 3,400,920 ریال 3,020,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 955,850 ریال 80,430 (8.41%) 1,085,660 ریال 949,640 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 937,150 ریال 78,860 (8.41%) 1,064,420 ریال 931,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NANO 648,180 ریال 0 (0%) 648,180 ریال 64,818 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NANO 635,090 ریال 0 (0%) 635,090 ریال 63,509 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 380,720 ریال 39,750 (10.44%) 440,970 ریال 377,620 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 373,280 ریال 38,970 (10.44%) 432,340 ریال 370,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
412,710 ریال 16,460 (3.99%) 435,070 ریال 406,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
404,640 ریال 16,130 (3.99%) 426,560 ریال 398,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAVES 1,962,640 ریال 86,950 (4.43%) 2,270,080 ریال 1,944,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAVES 1,924,250 ریال 85,250 (4.43%) 2,225,670 ریال 1,905,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QTUM 1,204,600 ریال 60,560 (5.03%) 1,342,170 ریال 1,194,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QTUM 1,181,030 ریال 59,380 (5.03%) 1,315,910 ریال 1,171,290 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 109,030 ریال 8,350 (7.66%) 123,340 ریال 108,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 106,890 ریال 8,190 (7.66%) 120,930 ریال 106,350 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GRT 50,550 ریال 4,040 (7.99%) 57,230 ریال 49,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GRT 49,560 ریال 3,960 (7.99%) 56,110 ریال 48,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SRM 357,120 ریال 22,670 (6.35%) 394,080 ریال 354,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SRM 350,140 ریال 22,220 (6.35%) 386,370 ریال 347,090 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پوند / فروش 385,380 ریال 2,490 (0.65%) 388,490 ریال 384,760 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پوند / خرید 377,840 ریال 2,440 (0.65%) 380,890 ریال 377,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZIL 15,070 ریال 920 (6.1%) 17,190 ریال 14,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZIL 14,780 ریال 900 (6.09%) 16,860 ریال 14,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WRX 74,530 ریال 8,380 (11.24%) 85,710 ریال 74,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WRX 73,070 ریال 8,220 (11.25%) 84,030 ریال 73,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,860,780 ریال 122,980 (6.61%) 2,100,830 ریال 1,842,150 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,824,380 ریال 120,570 (6.61%) 2,059,730 ریال 1,806,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 922,310 ریال 9,320 (1.01%) 1,018,580 ریال 906,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 904,270 ریال 9,140 (1.01%) 998,660 ریال 889,050 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
COTI 33,910 ریال 2,360 (6.96%) 38,160 ریال 33,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
COTI 33,240 ریال 2,320 (6.98%) 37,410 ریال 33,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 510,230 ریال 32,290 (6.33%) 596,560 ریال 50,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 500,240 ریال 31,670 (6.33%) 584,890 ریال 5,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZEN 6,033,880 ریال 447,190 (7.41%) 7,021,420 ریال 5,965,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZEN 5,915,850 ریال 438,430 (7.41%) 6,884,060 ریال 5,848,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,240 ریال 690 (6.74%) 1,018,590 ریال 10,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,040 ریال 670 (6.67%) 998,660 ریال 10,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
EGLD 28,688,140 ریال 2,266,980 (7.9%) 31,601,050 ریال 28,442,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
EGLD 28,126,930 ریال 2,222,630 (7.9%) 30,982,860 ریال 27,886,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KAVA 739,090 ریال 51,240 (6.93%) 843,120 ریال 729,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KAVA 724,630 ریال 50,240 (6.93%) 826,630 ریال 715,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALGO 137,570 ریال 13,540 (9.84%) 156,540 ریال 136,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALGO 134,880 ریال 13,270 (9.84%) 153,480 ریال 134,170 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 44,780 ریال 2,730 (6.1%) 52,380 ریال 44,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 43,900 ریال 2,680 (6.1%) 51,360 ریال 43,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHR 65,090 ریال 5,620 (8.63%) 73,590 ریال 64,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHR 63,810 ریال 5,510 (8.64%) 72,150 ریال 62,960 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OGN 68,530 ریال 1,460 (2.13%) 80,430 ریال 67,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OGN 67,190 ریال 1,430 (2.13%) 78,850 ریال 66,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SLP 160,860 ریال 12,110 (7.53%) 181,980 ریال 1,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SLP 157,720 ریال 11,870 (7.53%) 178,420 ریال 16,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MANA 333,860 ریال 34,440 (10.32%) 383,210 ریال 331,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MANA 327,330 ریال 33,770 (10.32%) 375,710 ریال 325,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,185,420 ریال 1,708,000 (8.46%) 23,415,090 ریال 19,905,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 19,790,550 ریال 1,674,580 (8.46%) 22,957,030 ریال 19,516,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MKR 447,805,880 ریال 24,533,060 (5.48%) 496,250,900 ریال 441,594,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MKR 439,045,740 ریال 24,053,130 (5.48%) 486,543,060 ریال 432,956,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LRC 140,700 ریال 9,690 (6.89%) 158,190 ریال 139,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LRC 137,950 ریال 9,500 (6.89%) 155,090 ریال 136,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IOST 509,910 ریال 51,560 (10.11%) 570,160 ریال 51,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IOST 499,940 ریال 50,540 (10.11%) 559,010 ریال 5,310 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONG 119,490 ریال 9,910 (8.29%) 135,360 ریال 118,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ONG 117,160 ریال 9,710 (8.29%) 132,710 ریال 116,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 377,370 ریال 39,470 (10.46%) 432,210 ریال 373,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 369,990 ریال 38,700 (10.46%) 423,760 ریال 365,910 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTSI 58,560 ریال 2,890 (4.94%) 65,640 ریال 57,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTSI 57,420 ریال 2,830 (4.93%) 64,360 ریال 56,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 493,450 ریال 24,840 (5.03%) 563,940 ریال 487,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 483,800 ریال 24,360 (5.04%) 552,910 ریال 478,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 108,060 ریال 7,460 (6.9%) 127,940 ریال 107,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 105,950 ریال 7,310 (6.9%) 125,440 ریال 105,040 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 115,980 ریال 8,610 (7.42%) 130,580 ریال 114,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 113,710 ریال 8,440 (7.42%) 128,020 ریال 112,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SKL 24,840 ریال 2,170 (8.74%) 29,250 ریال 24,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SKL 24,350 ریال 2,130 (8.75%) 28,680 ریال 24,170 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
USDC 310,970 ریال 30 (0.01%) 310,970 ریال 310,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
USDC 304,890 ریال 30 (0.01%) 304,890 ریال 304,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANKR 11,490 ریال 670 (5.83%) 12,850 ریال 11,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANKR 11,270 ریال 650 (5.77%) 12,600 ریال 11,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 3,211,030 ریال 1,586,880 (97.71%) 3,732,750 ریال 1,621,040 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 3,148,210 ریال 1,555,840 (97.71%) 3,659,720 ریال 1,589,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ACM 1,579,120 ریال 416,440 (35.82%) 1,730,660 ریال 1,162,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ACM 1,548,220 ریال 408,290 (35.82%) 1,696,810 ریال 1,139,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SC 154,960 ریال 11,180 (7.21%) 176,080 ریال 1,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SC 151,930 ریال 10,960 (7.21%) 172,630 ریال 15,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HNT 2,571,310 ریال 139,740 (5.43%) 2,903,590 ریال 2,540,250 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HNT 2,521,010 ریال 137,010 (5.43%) 2,846,790 ریال 2,490,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XEM 17,140 ریال 1,670 (9.74%) 19,250 ریال 17,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XEM 16,800 ریال 1,650 (9.82%) 18,870 ریال 16,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 509,750 ریال 6,910 (1.36%) 559,500 ریال 507,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 499,330 ریال 6,770 (1.36%) 548,060 ریال 497,100 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STMX 281,040 ریال 34,470 (12.27%) 327,620 ریال 3,180 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STMX 275,550 ریال 33,790 (12.26%) 321,220 ریال 3,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RVN 879,460 ریال 55,280 (6.29%) 990,950 ریال 9,040 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RVN 862,260 ریال 54,190 (6.28%) 971,560 ریال 9,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BAL 2,487,460 ریال 177,010 (7.12%) 2,751,420 ریال 2,456,410 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BAL 2,438,800 ریال 173,550 (7.12%) 2,697,600 ریال 2,408,350 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 971,380 ریال 961,090 (9340.04%) 1,017,660 ریال 10,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 952,380 ریال 942,290 (9338.85%) 998,970 ریال 9,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 205,390 ریال 18,820 (9.16%) 230,110 ریال 203,870 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 201,370 ریال 18,450 (9.16%) 225,610 ریال 199,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TOMO 170,170 ریال 9,940 (5.84%) 190,670 ریال 169,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TOMO 166,840 ریال 9,750 (5.84%) 186,940 ریال 165,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KMD 70,680 ریال 4,090 (5.79%) 79,000 ریال 70,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KMD 69,290 ریال 4,020 (5.8%) 77,450 ریال 68,960 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IOTX 924,490 ریال 33,230 (3.59%) 1,019,830 ریال 10,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IOTX 906,410 ریال 32,580 (3.59%) 999,880 ریال 9,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FLM 29,870 ریال 2,270 (7.6%) 33,690 ریال 29,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FLM 29,290 ریال 2,220 (7.58%) 33,030 ریال 28,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PERL 484,760 ریال 58,070 (11.98%) 570,160 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PERL 475,280 ریال 56,930 (11.98%) 559,010 ریال 5,310 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 126,700 ریال 4,660 (3.82%) 140,360 ریال 120,180 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 124,220 ریال 4,570 (3.82%) 137,620 ریال 117,820 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 94,400 ریال 6,210 (6.58%) 111,170 ریال 92,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 92,550 ریال 6,090 (6.58%) 109,000 ریال 91,030 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STX 159,620 ریال 11,800 (7.39%) 180,110 ریال 158,990 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STX 156,490 ریال 11,570 (7.39%) 176,590 ریال 155,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PERP 335,380 ریال 18,640 (5.56%) 372,650 ریال 335,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PERP 328,820 ریال 18,270 (5.56%) 365,360 ریال 328,820 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DREP 166,730 ریال 19,530 (11.71%) 188,430 ریال 165,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DREP 163,460 ریال 19,160 (11.72%) 184,750 ریال 162,250 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DEGO 372,650 ریال 40,370 (10.83%) 437,860 ریال 372,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DEGO 365,360 ریال 39,580 (10.83%) 429,300 ریال 365,360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BADGER 1,478,190 ریال 152,170 (10.29%) 1,711,100 ریال 1,478,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BADGER 1,449,270 ریال 149,190 (10.29%) 1,677,620 ریال 1,449,270 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 45,650 ریال 4,960 (10.87%) 54,650 ریال 45,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 44,750 ریال 4,870 (10.88%) 53,580 ریال 44,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CELO 406,190 ریال 28,880 (7.11%) 456,500 ریال 402,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CELO 398,240 ریال 28,320 (7.11%) 447,570 ریال 394,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 13,260 ریال 129,280 (974.96%) 159,310 ریال 1,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 130,010 ریال 9,740 (7.49%) 156,190 ریال 12,910 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 22,270 ریال 3,440 (15.45%) 26,890 ریال 22,140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 21,830 ریال 3,380 (15.48%) 26,370 ریال 21,710 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 595,000 ریال 38,200 (6.42%) 716,730 ریال 585,990 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 583,360 ریال 37,450 (6.42%) 702,710 ریال 574,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
POND 254,340 ریال 30,430 (11.96%) 297,190 ریال 2,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
POND 249,360 ریال 221,440 (793.12%) 291,380 ریال 25,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OG 688,160 ریال 166,140 (31.83%) 707,730 ریال 517,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OG 674,700 ریال 162,890 (31.83%) 693,880 ریال 507,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANT 513,640 ریال 31,060 (6.44%) 565,500 ریال 482,580 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANT 503,590 ریال 30,450 (6.44%) 554,430 ریال 473,140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAN 66,080 ریال 1,120 (1.69%) 70,120 ریال 66,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAN 64,790 ریال 1,090 (1.68%) 68,740 ریال 64,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PNT 68,100 ریال 4,350 (6.39%) 76,700 ریال 67,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PNT 66,770 ریال 4,260 (6.38%) 75,200 ریال 66,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NKN 28,160 ریال 960 (3.41%) 32,570 ریال 27,940 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NKN 27,610 ریال 940 (3.4%) 31,930 ریال 27,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STPT 13,930 ریال 1,380 (9.91%) 15,650 ریال 13,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STPT 13,660 ریال 1,350 (9.88%) 15,350 ریال 13,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AXS 6,512,120 ریال 71,420 (1.11%) 6,909,620 ریال 6,285,430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AXS 6,384,730 ریال 70,030 (1.11%) 6,774,450 ریال 6,162,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PAXG 564,570,800 ریال 1,242,180 (0.22%) 567,365,710 ریال 563,018,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PAXG 553,526,460 ریال 1,217,880 (0.22%) 556,266,690 ریال 552,004,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LIT 168,000 ریال 13,350 (7.95%) 195,950 ریال 166,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LIT 164,710 ریال 13,100 (7.95%) 192,120 ریال 163,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NULS 59,770 ریال 3,270 (5.47%) 66,170 ریال 59,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NULS 58,610 ریال 3,190 (5.44%) 64,880 ریال 58,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AKRO 98,440 ریال 7,150 (7.26%) 122,670 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AKRO 96,520 ریال 7,000 (7.25%) 120,270 ریال 1,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TFUEL 19,370 ریال 2,020 (10.43%) 22,200 ریال 19,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TFUEL 18,990 ریال 1,980 (10.43%) 21,760 ریال 18,960 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LINA 266,760 ریال 930 (0.35%) 305,580 ریال 27,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LINA 261,540 ریال 910 (0.35%) 297,770 ریال 25,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BEAM 42,260 ریال 1,580 (3.74%) 46,200 ریال 41,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BEAM 41,430 ریال 1,560 (3.77%) 45,300 ریال 40,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TUSD 310,970 ریال 60 (0.02%) 310,970 ریال 310,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TUSD 304,890 ریال 60 (0.02%) 304,890 ریال 304,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OXT 40,890 ریال 3,730 (9.12%) 46,830 ریال 40,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OXT 40,090 ریال 3,660 (9.13%) 45,910 ریال 39,760 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTXC 40,990 ریال 3,380 (8.25%) 51,050 ریال 40,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTXC 40,190 ریال 3,310 (8.24%) 50,050 ریال 39,820 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 221,410 ریال 8,080 (3.65%) 243,460 ریال 221,100 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 217,080 ریال 7,920 (3.65%) 238,700 ریال 216,780 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 149,990 ریال 13,230 (8.82%) 176,540 ریال 149,150 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 147,050 ریال 12,970 (8.82%) 173,090 ریال 146,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FET 52,940 ریال 4,160 (7.86%) 59,810 ریال 52,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FET 51,910 ریال 4,080 (7.86%) 58,640 ریال 51,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 21,950 ریال 780 (3.55%) 24,400 ریال 21,760 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 21,520 ریال 760 (3.53%) 23,930 ریال 21,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DGB 356,510 ریال 34,160 (9.58%) 416,750 ریال 3,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DGB 349,530 ریال 33,490 (9.58%) 407,990 ریال 34,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DATA 937,850 ریال 927,580 (9031.94%) 1,019,830 ریال 10,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DATA 91,950 ریال 81,880 (813.11%) 999,880 ریال 9,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NMR 4,027,760 ریال 164,590 (4.09%) 4,440,790 ریال 3,993,600 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NMR 3,948,970 ریال 161,370 (4.09%) 4,353,920 ریال 3,915,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZRX 116,880 ریال 9,320 (7.97%) 133,900 ریال 115,640 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ZRX 114,600 ریال 9,130 (7.97%) 131,280 ریال 113,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIRO 481,340 ریال 41,300 (8.58%) 553,700 ریال 478,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIRO 471,920 ریال 40,500 (8.58%) 542,870 ریال 468,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JST 12,090 ریال 1,110 (9.18%) 13,450 ریال 12,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JST 11,850 ریال 1,090 (9.2%) 13,180 ریال 11,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 231,480 ریال 5,830 (2.52%) 255,260 ریال 229,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 226,950 ریال 5,720 (2.52%) 250,270 ریال 224,750 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FUN 278,560 ریال 4,970 (1.78%) 287,250 ریال 27,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FUN 273,110 ریال 4,870 (1.78%) 281,630 ریال 27,920 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DCR 11,365,940 ریال 434,760 (3.83%) 12,670,230 ریال 11,303,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DCR 11,143,600 ریال 426,260 (3.83%) 12,422,370 ریال 11,082,700 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UMA 933,180 ریال 76,090 (8.15%) 1,040,010 ریال 932,250 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UMA 914,930 ریال 74,590 (8.15%) 1,019,670 ریال 914,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIO 16,170 ریال 1,590 (9.83%) 18,410 ریال 16,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIO 15,860 ریال 1,550 (9.77%) 18,050 ریال 15,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 152,480 ریال 2,480 (1.63%) 160,550 ریال 1,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 149,490 ریال 2,440 (1.63%) 158,930 ریال 15,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LSK 352,460 ریال 31,680 (8.99%) 405,570 ریال 352,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LSK 345,570 ریال 31,050 (8.99%) 397,630 ریال 345,570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WNXM 5,341,370 ریال 583,820 (10.93%) 5,956,250 ریال 5,282,370 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WNXM 5,236,880 ریال 572,400 (10.93%) 5,839,730 ریال 5,179,030 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UTK 40,120 ریال 3,040 (7.58%) 44,810 ریال 40,120 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UTK 39,330 ریال 2,990 (7.6%) 43,930 ریال 39,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIS 99,060 ریال 5,500 (5.55%) 107,600 ریال 98,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIS 97,120 ریال 5,390 (5.55%) 105,490 ریال 96,270 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GTO 49,780 ریال 7,640 (15.35%) 604,940 ریال 5,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GTO 488,070 ریال 74,900 (15.35%) 593,110 ریال 51,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,409,820 ریال 93,160 (4.02%) 2,919,120 ریال 2,282,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,362,680 ریال 91,340 (4.02%) 2,862,010 ریال 2,237,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MFT 140,370 ریال 15,590 (11.11%) 159,150 ریال 1,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MFT 137,620 ریال 122,330 (800.07%) 156,040 ریال 1,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KNC 630,090 ریال 25,770 (4.26%) 726,360 ریال 591,890 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KNC 617,760 ریال 25,270 (4.27%) 712,150 ریال 580,310 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AION 916,110 ریال 99,370 (10.85%) 1,018,590 ریال 9,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AION 898,190 ریال 97,430 (10.85%) 998,660 ریال 10,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STRAX 169,240 ریال 14,600 (8.63%) 190,980 ریال 168,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STRAX 165,930 ریال 14,310 (8.62%) 187,240 ریال 165,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MITH 447,180 ریال 69,570 (15.56%) 537,860 ریال 45,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MITH 438,440 ریال 68,200 (15.56%) 527,340 ریال 4,430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUSD 281,270 ریال 1,000 (0.36%) 282,120 ریال 280,140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUSD 275,500 ریال 990 (0.36%) 276,330 ریال 274,390 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 276,760 ریال 0 (0%) 276,760 ریال 27,676 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 271,020 ریال 0 (0%) 271,020 ریال 27,102 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ARPA 98,350 ریال 88,000 (850.24%) 1,017,970 ریال 10,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ARPA 964,260 ریال 954,120 (9409.47%) 998,050 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUDIO 127,940 ریال 11,800 (9.22%) 150,920 ریال 126,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUDIO 125,440 ریال 11,570 (9.22%) 147,970 ریال 123,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 43,880 ریال 2,600 (5.93%) 50,180 ریال 43,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 43,020 ریال 2,550 (5.93%) 49,200 ریال 42,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 26,110 ریال 3,730 (14.29%) 32,070 ریال 25,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 25,600 ریال 3,650 (14.26%) 31,450 ریال 25,300 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TROY 122,670 ریال 18,380 (14.98%) 149,990 ریال 1,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TROY 120,270 ریال 18,020 (14.98%) 147,060 ریال 1,280 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ARDR 32,570 ریال 2,080 (6.39%) 36,450 ریال 32,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ARDR 31,930 ریال 2,040 (6.39%) 35,740 ریال 31,780 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LTO 30,060 ریال 4,090 (13.61%) 36,020 ریال 29,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LTO 29,470 ریال 4,020 (13.64%) 35,310 ریال 29,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUPER 57,910 ریال 5,160 (8.91%) 65,990 ریال 57,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SUPER 56,780 ریال 5,050 (8.89%) 64,690 ریال 56,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MBL 151,420 ریال 17,050 (11.26%) 172,350 ریال 1,690 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MBL 148,460 ریال 16,710 (11.26%) 168,980 ریال 1,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ORN 411,780 ریال 18,630 (4.52%) 450,910 ریال 411,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ORN 403,720 ریال 18,270 (4.53%) 442,090 ریال 403,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 49,470 ریال 4,350 (8.79%) 56,150 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 48,470 ریال 4,270 (8.81%) 55,020 ریال 48,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HARD 68,690 ریال 8,040 (11.7%) 81,480 ریال 68,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HARD 67,340 ریال 7,890 (11.72%) 79,890 ریال 67,160 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ICX 109,620 ریال 8,690 (7.93%) 126,700 ریال 108,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ICX 107,470 ریال 8,530 (7.94%) 124,220 ریال 106,260 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OM 14,960 ریال 840 (5.61%) 16,450 ریال 14,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OM 14,670 ریال 820 (5.59%) 16,130 ریال 14,640 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BZRX 65,970 ریال 0 (0%) 65,970 ریال 6,597 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BZRX 64,670 ریال 0 (0%) 64,670 ریال 6,467 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 266,450 ریال 10,870 (4.08%) 280,110 ریال 2,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 261,240 ریال 10,650 (4.08%) 274,630 ریال 26,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VITE 628,230 ریال 52,480 (8.35%) 716,740 ریال 6,950 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VITE 615,940 ریال 549,200 (822.89%) 702,720 ریال 6,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DUSK 39,590 ریال 3,260 (8.23%) 46,200 ریال 39,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DUSK 38,810 ریال 3,200 (8.25%) 45,300 ریال 38,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 3,006,070 ریال 40,370 (1.34%) 3,400,460 ریال 2,947,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 2,947,260 ریال 39,590 (1.34%) 3,333,940 ریال 2,889,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNT 423,270 ریال 26,080 (6.16%) 459,910 ریال 421,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNT 414,990 ریال 25,570 (6.16%) 450,920 ریال 413,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IRIS 655,870 ریال 60,560 (9.23%) 749,660 ریال 7,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IRIS 643,040 ریال 59,370 (9.23%) 734,990 ریال 64,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
INJ 727,600 ریال 27,330 (3.9%) 771,390 ریال 685,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
INJ 713,370 ریال 26,800 (3.9%) 756,300 ریال 671,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 944,050 ریال 127,330 (13.49%) 1,117,960 ریال 940,950 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 925,580 ریال 124,840 (13.49%) 1,096,090 ریال 922,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DNT 16,450 ریال 530 (3.22%) 17,760 ریال 16,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DNT 16,130 ریال 520 (3.22%) 17,410 ریال 16,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CVC 53,350 ریال 1,550 (2.91%) 59,560 ریال 52,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CVC 52,300 ریال 1,530 (2.93%) 58,390 ریال 51,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
COS 228,560 ریال 20,500 (8.97%) 264,580 ریال 22,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
COS 224,090 ریال 20,090 (8.97%) 259,410 ریال 2,250 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MTL 391,900 ریال 36,340 (9.27%) 469,850 ریال 388,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MTL 384,240 ریال 35,620 (9.27%) 460,660 ریال 381,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,192,440 ریال 204,960 (9.35%) 2,515,410 ریال 2,192,440 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,149,550 ریال 200,950 (9.35%) 2,466,200 ریال 2,149,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KEY 101,360 ریال 16,490 (16.27%) 126,270 ریال 1,050 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KEY 99,380 ریال 16,170 (16.27%) 123,340 ریال 9,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 50,860 ریال 4,850 (9.54%) 58,440 ریال 50,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 49,870 ریال 4,750 (9.52%) 57,300 ریال 49,620 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JUV 1,291,860 ریال 431,660 (50.18%) 1,462,660 ریال 860,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JUV 1,266,590 ریال 423,210 (50.18%) 1,434,050 ریال 843,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,369,140 ریال 475,130 (5.07%) 10,002,650 ریال 9,347,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,185,850 ریال 465,840 (5.07%) 9,806,970 ریال 9,164,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ASR 699,650 ریال 186,630 (36.38%) 745,920 ریال 513,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ASR 685,970 ریال 182,990 (36.38%) 731,330 ریال 502,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STORJ 167,470 ریال 11,150 (6.66%) 196,790 ریال 165,170 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
STORJ 164,200 ریال 10,930 (6.66%) 192,940 ریال 161,940 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RIF 27,630 ریال 380 (1.38%) 28,290 ریال 27,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RIF 27,090 ریال 370 (1.37%) 27,730 ریال 27,090 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NBS 155,270 ریال 4,350 (2.88%) 168,940 ریال 1,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NBS 152,230 ریال 4,260 (2.88%) 165,630 ریال 14,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 10,460 ریال 710 (6.79%) 12,170 ریال 10,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 10,260 ریال 700 (6.82%) 11,930 ریال 10,260 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OCEAN 66,890 ریال 3,630 (5.43%) 75,210 ریال 66,300 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OCEAN 65,580 ریال 3,560 (5.43%) 73,740 ریال 65,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
YFII 365,822,000 ریال 23,911,970 (6.54%) 413,024,840 ریال 363,958,730 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
YFII 358,665,660 ریال 23,444,190 (6.54%) 404,945,100 ریال 356,838,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTS 365,820 ریال 326,070 (820.3%) 416,130 ریال 3,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTS 358,670 ریال 31,050 (8.66%) 407,990 ریال 36,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUTO 51,426,250 ریال 5,248,210 (10.21%) 59,003,540 ریال 51,208,870 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUTO 50,420,230 ریال 5,145,540 (10.21%) 57,849,300 ریال 50,207,100 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 106,330 ریال 4,720 (4.44%) 121,170 ریال 105,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 104,250 ریال 4,620 (4.43%) 118,800 ریال 103,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DOCK 57,140 ریال 556,500 (973.92%) 623,880 ریال 5,950 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DOCK 560,220 ریال 41,410 (7.39%) 611,680 ریال 57,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CFX 25,740 ریال 400 (1.55%) 27,290 ریال 25,710 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CFX 25,240 ریال 390 (1.55%) 26,760 ریال 25,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTK 231,040 ریال 12,110 (5.24%) 257,130 ریال 229,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CTK 226,520 ریال 11,880 (5.24%) 252,100 ریال 225,300 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTG 5,636,390 ریال 419,230 (7.44%) 6,387,910 ریال 5,599,120 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BTG 5,526,130 ریال 411,030 (7.44%) 6,262,940 ریال 5,489,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MIR 77,580 ریال 7,080 (9.13%) 89,120 ریال 77,580 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MIR 76,060 ریال 6,940 (9.12%) 87,380 ریال 76,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,037,220 ریال 155,270 (14.97%) 1,223,540 ریال 1,034,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,016,920 ریال 152,240 (14.97%) 1,199,610 ریال 1,013,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,481,290 ریال 431,650 (41.12%) 1,720,410 ریال 1,049,640 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,452,320 ریال 423,220 (41.13%) 1,686,760 ریال 1,029,100 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TCT 270,170 ریال 38,820 (14.37%) 322,660 ریال 3,180 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TCT 264,890 ریال 38,060 (14.37%) 316,340 ریال 3,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 56,430 ریال 4,690 (8.31%) 63,690 ریال 590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 55,320 ریال 4,600 (8.32%) 62,450 ریال 570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BURGER 145,330 ریال 22,980 (15.81%) 180,110 ریال 144,090 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BURGER 142,490 ریال 22,530 (15.81%) 176,590 ریال 141,270 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PUNDIX 150,610 ریال 10,250 (6.81%) 167,690 ریال 150,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PUNDIX 147,660 ریال 10,050 (6.81%) 164,410 ریال 147,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AR 4,440,790 ریال 260,860 (5.87%) 4,993,560 ریال 4,384,890 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AR 4,353,920 ریال 255,750 (5.87%) 4,895,870 ریال 4,299,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 186,320 ریال 17,080 (9.17%) 209,920 ریال 186,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 182,680 ریال 16,740 (9.16%) 205,820 ریال 182,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 29,900 ریال 870 (2.91%) 31,980 ریال 29,810 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 29,320 ریال 850 (2.9%) 31,360 ریال 29,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MASK 511,770 ریال 41,930 (8.19%) 588,790 ریال 507,430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MASK 501,760 ریال 41,110 (8.19%) 577,270 ریال 497,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LPT 4,195,460 ریال 375,760 (8.96%) 4,822,760 ریال 4,139,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LPT 4,113,380 ریال 368,410 (8.96%) 4,728,410 ریال 4,058,580 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NU 149,410 ریال 0 (0%) 149,410 ریال 14,941 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NU 146,300 ریال 0 (0%) 146,300 ریال 14,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ATA 45,740 ریال 3,450 (7.54%) 52,970 ریال 45,370 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ATA 44,840 ریال 3,380 (7.54%) 51,940 ریال 44,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 153,410 ریال 136,920 (830.32%) 174,220 ریال 15,620 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 150,410 ریال 11,260 (7.49%) 170,810 ریال 14,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TORN 11,154,770 ریال 503,080 (4.51%) 12,030,510 ریال 11,139,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TORN 10,936,560 ریال 493,240 (4.51%) 11,795,160 ریال 10,921,330 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 700,900 ریال 57,450 (8.2%) 829,770 ریال 691,580 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 687,180 ریال 56,330 (8.2%) 813,540 ریال 678,050 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 171,810 ریال 0 (0%) 171,810 ریال 17,181 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 168,240 ریال 0 (0%) 168,240 ریال 16,824 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 629,470 ریال 29,190 (4.64%) 692,510 ریال 622,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 617,160 ریال 28,620 (4.64%) 678,960 ریال 609,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KLAY 124,520 ریال 6,840 (5.49%) 137,570 ریال 123,900 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KLAY 122,090 ریال 6,700 (5.49%) 134,880 ریال 121,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PHA 35,930 ریال 3,720 (10.35%) 42,140 ریال 35,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PHA 35,220 ریال 3,660 (10.39%) 41,310 ریال 34,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,071,380 ریال 9,310 (0.87%) 1,189,380 ریال 1,071,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,050,420 ریال 9,130 (0.87%) 1,166,120 ریال 1,050,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
C98 146,880 ریال 7,150 (4.87%) 168,620 ریال 144,710 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
C98 144,010 ریال 7,000 (4.86%) 165,320 ریال 141,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DEXE 1,052,740 ریال 102,480 (9.73%) 1,180,070 ریال 1,046,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DEXE 1,032,150 ریال 100,470 (9.73%) 1,156,980 ریال 1,026,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CLV 44,400 ریال 4,350 (9.8%) 50,610 ریال 44,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CLV 43,530 ریال 4,270 (9.81%) 49,620 ریال 43,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QNT 21,148,110 ریال 1,614,830 (7.64%) 23,321,920 ریال 20,992,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QNT 20,734,400 ریال 1,583,250 (7.64%) 22,865,690 ریال 20,582,170 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 850,890 ریال 46,580 (5.47%) 944,050 ریال 838,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 834,240 ریال 45,670 (5.47%) 925,580 ریال 822,060 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 311,470 ریال 24,220 (7.78%) 351,530 ریال 311,160 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 305,380 ریال 23,750 (7.78%) 344,660 ریال 305,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,360 ریال 900 (7.92%) 12,850 ریال 11,300 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,140 ریال 880 (7.9%) 12,600 ریال 11,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RAY 368,920 ریال 21,740 (5.89%) 411,470 ریال 365,510 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RAY 361,710 ریال 21,310 (5.89%) 403,420 ریال 358,360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FARM 15,682,520 ریال 1,024,800 (6.53%) 17,763,170 ریال 15,309,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FARM 15,375,730 ریال 1,004,750 (6.53%) 17,415,680 ریال 15,010,370 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALPACA 95,460 ریال 2,260 (2.37%) 103,440 ریال 95,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALPACA 93,590 ریال 2,220 (2.37%) 101,410 ریال 93,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 23,011,380 ریال 2,422,250 (10.53%) 26,644,760 ریال 22,825,050 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 22,561,220 ریال 2,374,870 (10.53%) 26,123,520 ریال 22,378,540 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAXP 36,790 ریال 2,240 (6.09%) 40,960 ریال 36,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
WAXP 36,070 ریال 2,200 (6.1%) 40,150 ریال 35,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MBOX 314,270 ریال 1,240 (0.39%) 356,810 ریال 311,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MBOX 308,120 ریال 1,220 (0.4%) 349,830 ریال 305,380 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FOR 559,910 ریال 8,380 (1.52%) 622,330 ریال 5,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FOR 548,960 ریال 8,220 (1.52%) 610,160 ریال 5,450 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TRIBE 80,640 ریال 2,550 (3.16%) 84,340 ریال 80,430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
TRIBE 79,070 ریال 2,490 (3.15%) 82,690 ریال 78,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GHST 483,200 ریال 3,420 (0.71%) 493,760 ریال 483,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GHST 473,750 ریال 3,350 (0.71%) 484,100 ریال 473,750 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IDEX 33,940 ریال 6,010 (21.52%) 38,810 ریال 26,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IDEX 33,280 ریال 5,900 (21.55%) 38,050 ریال 26,150 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 1,003,060 ریال 991,760 (8776.64%) 1,018,590 ریال 10,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 983,440 ریال 972,360 (8775.81%) 998,660 ریال 10,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GALA 24,410 ریال 2,610 (10.69%) 28,180 ریال 24,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GALA 23,940 ریال 2,550 (10.65%) 27,630 ریال 23,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 175,760 ریال 16,150 (9.19%) 200,300 ریال 173,280 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 172,330 ریال 15,830 (9.19%) 196,380 ریال 169,890 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XEC 1,390 ریال 120 (8.63%) 1,560 ریال 140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XEC 1,360 ریال 100 (7.35%) 1,530 ریال 140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DYDX 572,640 ریال 26,400 (4.61%) 650,590 ریال 567,360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DYDX 561,440 ریال 25,880 (4.61%) 637,860 ریال 556,260 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VIDT 51,110 ریال 6,340 (12.4%) 59,810 ریال 51,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VIDT 50,110 ریال 6,210 (12.39%) 58,640 ریال 50,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ILV 89,157,460 ریال 4,968,720 (5.57%) 97,573,230 ریال 88,877,970 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ILV 87,413,330 ریال 4,871,520 (5.57%) 95,664,470 ریال 87,139,310 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
USDP 310,970 ریال 90 (0.03%) 310,970 ریال 310,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
USDP 304,890 ریال 90 (0.03%) 304,890 ریال 304,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIDA 180,730 ریال 12,420 (6.87%) 197,500 ریال 179,800 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FIDA 177,200 ریال 12,180 (6.87%) 193,640 ریال 176,280 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 98,750 ریال 8,070 (8.17%) 113,650 ریال 98,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 96,820 ریال 7,910 (8.17%) 111,430 ریال 96,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FRONT 81,450 ریال 60 (0.07%) 86,950 ریال 80,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FRONT 79,860 ریال 60 (0.08%) 85,250 ریال 79,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AGLD 162,100 ریال 33,540 (20.69%) 196,570 ریال 161,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AGLD 158,930 ریال 32,880 (20.69%) 192,720 ریال 158,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BETA 33,900 ریال 4,750 (14.01%) 42,900 ریال 33,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BETA 33,240 ریال 4,660 (14.02%) 42,060 ریال 32,910 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RARE 68,310 ریال 4,350 (6.37%) 88,500 ریال 68,000 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RARE 66,980 ریال 4,260 (6.36%) 86,770 ریال 66,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RAD 589,100 ریال 35,090 (5.96%) 643,750 ریال 584,440 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
RAD 577,570 ریال 34,410 (5.96%) 631,160 ریال 573,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LAZIO 971,440 ریال 356,780 (58.05%) 986,100 ریال 578,880 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LAZIO 952,440 ریال 349,810 (58.05%) 966,810 ریال 567,560 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHESS 85,080 ریال 8,390 (9.86%) 98,130 ریال 84,770 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CHESS 83,420 ریال 8,220 (9.85%) 96,210 ریال 83,120 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUCTION 1,922,270 ریال 52,790 (2.75%) 2,058,910 ریال 1,922,270 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
AUCTION 1,884,660 ریال 51,760 (2.75%) 2,018,630 ریال 1,884,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DAR 133,840 ریال 18,020 (13.46%) 157,480 ریال 131,850 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
DAR 131,220 ریال 17,670 (13.47%) 154,400 ریال 129,270 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,903,780 ریال 0 (0%) 3,903,780 ریال 390,378 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,821,830 ریال 0 (0%) 3,821,830 ریال 382,183 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNX 37,327,500 ریال 1,987,490 (5.32%) 40,619,280 ریال 36,861,690 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BNX 36,597,290 ریال 1,948,610 (5.32%) 39,824,670 ریال 36,140,580 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MOVR 6,987,260 ریال 527,920 (7.56%) 7,794,670 ریال 6,956,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MOVR 6,850,570 ریال 517,600 (7.56%) 7,642,190 ریال 6,820,120 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ENS 3,608,530 ریال 183,220 (5.08%) 4,012,240 ریال 3,502,940 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ENS 3,537,940 ریال 179,630 (5.08%) 3,933,750 ریال 3,434,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CITY 2,124,120 ریال 599,350 (39.31%) 2,453,300 ریال 1,521,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CITY 2,082,570 ریال 587,630 (39.31%) 2,405,310 ریال 1,491,900 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KP3R 35,215,800 ریال 2,447,090 (6.95%) 39,647,280 ریال 35,079,160 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KP3R 34,526,890 ریال 2,399,230 (6.95%) 38,871,680 ریال 34,392,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QI 40,060 ریال 419,550 (1047.3%) 503,080 ریال 39,750 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
QI 392,770 ریال 57,850 (14.73%) 493,240 ریال 40,190 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PORTO 761,610 ریال 251,170 (49.21%) 763,660 ریال 503,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PORTO 746,710 ریال 246,260 (49.21%) 748,720 ریال 493,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JASMY 38,740 ریال 4,190 (10.82%) 468,490 ریال 4,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JASMY 379,830 ریال 337,740 (802.42%) 459,320 ریال 4,480 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 240,670 ریال 18,940 (7.87%) 269,550 ریال 240,360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 235,960 ریال 18,570 (7.87%) 264,270 ریال 235,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PLA 155,580 ریال 22,360 (14.37%) 182,280 ریال 154,960 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PLA 152,530 ریال 21,930 (14.38%) 178,720 ریال 151,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 260,540 ریال 39,750 (15.26%) 310,230 ریال 258,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 255,450 ریال 38,970 (15.26%) 304,160 ریال 253,620 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,416,080 ریال 192,540 (13.6%) 1,714,200 ریال 1,403,660 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,388,380 ریال 188,770 (13.6%) 1,680,670 ریال 1,376,200 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SANTOS 1,933,760 ریال 935,050 (93.63%) 1,971,960 ریال 899,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SANTOS 1,895,930 ریال 916,760 (93.63%) 1,933,380 ریال 881,440 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALCX 9,626,890 ریال 745,310 (7.74%) 11,024,340 ریال 9,564,780 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALCX 9,438,570 ریال 730,720 (7.74%) 10,808,680 ریال 9,377,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MC 319,860 ریال 12,420 (3.88%) 350,910 ریال 316,750 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MC 313,600 ریال 12,180 (3.88%) 344,050 ریال 310,550 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANY 3,362,320 ریال 0 (0%) 3,362,320 ریال 336,232 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANY 3,292,150 ریال 0 (0%) 3,292,150 ریال 329,215 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BICO 177,630 ریال 11,490 (6.47%) 200,300 ریال 174,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BICO 174,150 ریال 11,270 (6.47%) 196,380 ریال 171,410 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FLUX 199,680 ریال 23,910 (11.97%) 235,390 ریال 199,360 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FLUX 195,770 ریال 23,440 (11.97%) 230,780 ریال 195,460 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FXS 2,344,920 ریال 233,220 (9.95%) 2,619,750 ریال 2,324,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
FXS 2,299,050 ریال 228,650 (9.95%) 2,568,500 ریال 2,278,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VOXEL 162,100 ریال 12,820 (7.91%) 185,360 ریال 160,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
VOXEL 158,930 ریال 12,570 (7.91%) 181,730 ریال 157,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HIGH 596,240 ریال 34,160 (5.73%) 670,770 ریال 590,030 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
HIGH 584,580 ریال 33,490 (5.73%) 657,650 ریال 578,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OOKI 16,210 ریال 170,120 (1049.48%) 192,230 ریال 16,210 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
OOKI 158,930 ریال 23,750 (14.94%) 188,470 ریال 16,320 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PEOPLE 45,340 ریال 442,220 (975.34%) 537,240 ریال 45,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
PEOPLE 444,530 ریال 33,490 (7.53%) 526,730 ریال 45,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UST 79,220 ریال 29,370 (37.07%) 163,750 ریال 79,220 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
UST 77,700 ریال 28,790 (37.05%) 160,600 ریال 77,700 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SPELL 40,990 ریال 2,180 (5.32%) 45,960 ریال 4,130 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
SPELL 40,190 ریال 2,130 (5.3%) 45,060 ریال 4,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CVX 3,400,460 ریال 307,440 (9.04%) 3,897,330 ریال 3,384,940 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
CVX 3,333,940 ریال 301,430 (9.04%) 3,821,090 ریال 3,318,720 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JOE 139,430 ریال 11,490 (8.24%) 158,990 ریال 138,500 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
JOE 136,700 ریال 11,270 (8.24%) 155,880 ریال 135,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GLMR 376,930 ریال 45,100 (11.97%) 443,080 ریال 375,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
GLMR 369,560 ریال 44,210 (11.96%) 434,410 ریال 368,430 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 46,520 ریال 447,870 (962.75%) 510,540 ریال 4,860 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 45,610 ریال 439,110 (962.75%) 500,550 ریال 45,610 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IMX 253,400 ریال 23,600 (9.31%) 293,150 ریال 246,570 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
IMX 248,440 ریال 23,140 (9.31%) 287,410 ریال 241,740 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LOKA 314,580 ریال 16,890 (5.37%) 362,000 ریال 310,140 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
LOKA 308,420 ریال 16,570 (5.37%) 354,920 ریال 304,070 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
API3 525,750 ریال 43,780 (8.33%) 607,730 ریال 520,160 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
API3 515,460 ریال 42,930 (8.33%) 595,840 ریال 509,980 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 600,590 ریال 930 (0.15%) 624,500 ریال 600,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 588,840 ریال 910 (0.15%) 612,280 ریال 588,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ACA 127,940 ریال 17,390 (13.59%) 150,920 ریال 124,830 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ACA 125,440 ریال 17,050 (13.59%) 147,970 ریال 122,390 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANC 37,690 ریال 3,170 (8.41%) 42,630 ریال 37,240 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ANC 36,950 ریال 3,110 (8.42%) 41,800 ریال 36,510 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XNO 332,590 ریال 13,350 (4.01%) 365,200 ریال 329,790 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
XNO 326,080 ریال 13,090 (4.01%) 358,050 ریال 323,340 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 56,200 ریال 4,750 (8.45%) 66,360 ریال 55,490 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 55,100 ریال 4,660 (8.46%) 65,060 ریال 54,400 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALPINE 1,144,970 ریال 202,720 (21.51%) 1,156,780 ریال 896,630 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ALPINE 1,122,580 ریال 198,760 (21.52%) 1,134,150 ریال 879,090 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
T 14,650 ریال 810 (5.53%) 15,930 ریال 14,590 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
T 14,370 ریال 790 (5.5%) 15,610 ریال 14,310 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ASTR 18,940 ریال 2,170 (11.46%) 22,790 ریال 18,780 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
ASTR 18,570 ریال 2,130 (11.47%) 22,340 ریال 18,420 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 430,720 ریال 35,050 (8.14%) 509,780 ریال 424,230 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 422,290 ریال 34,370 (8.14%) 499,810 ریال 415,930 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NBT 373,590 ریال 9,930 (2.66%) 402,160 ریال 3,680 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
NBT 366,280 ریال 9,740 (2.66%) 394,290 ریال 36,080 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KDA 758,970 ریال 162,410 (21.4%) 949,950 ریال 749,650 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
KDA 744,120 ریال 159,240 (21.4%) 931,370 ریال 734,990 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
APE 2,405,170 ریال 228,250 (9.49%) 2,814,030 ریال 2,374,110 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
APE 2,358,120 ریال 223,780 (9.49%) 2,758,980 ریال 2,327,670 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BSW 181,570 ریال 10,810 (5.95%) 198,560 ریال 181,010 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BSW 178,020 ریال 10,590 (5.95%) 194,670 ریال 177,470 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BIFI 200,301,520 ریال 24,936,760 (12.45%) 228,374,790 ریال 200,301,520 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
BIFI 196,383,150 ریال 24,448,940 (12.45%) 223,907,230 ریال 196,383,150 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MULTI 2,139,650 ریال 229,800 (10.74%) 2,403,610 ریال 2,121,020 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MULTI 2,097,790 ریال 225,310 (10.74%) 2,356,590 ریال 2,079,530 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MOB 562,700 ریال 24,230 (4.31%) 604,320 ریال 560,840 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو
MOB 551,690 ریال 23,750 (4.3%) 592,490 ریال 549,870 ریال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
آرشیو

مشخصات آنلاین تتر

توضیحات

نظرات آنلاین تتر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین