خبر

آریومکس

رتبه:
( تعداد: 17 )

مدل کسب و کار: صرافی, بازار مبادلاتی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.32 ~ %0.15

اپلیکیشن‌ها: اندروید

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت: 15 دقیقه

پایه پولی: تومان

ATOM کازماز / فروش
ATOM
قیمت ریالی
3,871,690
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
ATOM کازماز / فروش
ATOM
قیمت ریالی
5,364,430
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
BCH بیت کوین کش / فروش
BCH
قیمت ریالی
127,459,170
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
BCH بیت کوین کش / فروش
BCH
قیمت ریالی
127,459,170
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰

قیمت ارزهای دیجیتال در آریومکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,871,690 ریال 0 (0%) 3,872,050 ریال 3,871,690 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,364,430 ریال 60,400 (1.14%) 5,718,550 ریال 5,232,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,838,990 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,838,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,839,660 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,839,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,838,990 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,838,990 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,317,810 ریال 87,030 (1.66%) 5,655,230 ریال 5,169,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 128,148,110 ریال 371,770 (0.29%) 132,444,770 ریال 127,359,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BCH 126,378,110 ریال 276,400 (0.22%) 131,237,570 ریال 126,281,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 120,651,070 ریال 353,430 (0.29%) 123,767,610 ریال 120,247,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BNB 119,858,050 ریال 430,660 (0.36%) 122,859,780 ریال 119,276,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 22,217,040,470 ریال 48,829,370 (0.22%) 22,497,905,840 ریال 22,094,168,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BTC 22,167,844,660 ریال 99,001,760 (0.45%) 22,413,347,480 ریال 21,924,870,860 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,012,040 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,012,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,716,150 ریال 252,490 (1.45%) 18,080,230 ریال 17,435,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,012,040 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,012,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,029,930 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,029,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,857,700 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,857,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,870,740 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,870,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,857,700 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,857,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,518,190 ریال 221,720 (1.28%) 17,889,450 ریال 17,293,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 323,640 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 323,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 429,070 ریال 29,360 (7.35%) 434,720 ریال 399,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 323,640 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 323,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 324,050 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 324,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 319,520 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 319,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 320,140 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 320,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 319,520 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 319,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EOS 425,060 ریال 26,240 (6.58%) 430,510 ریال 396,160 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 11,261,900 ریال 146,010 (1.31%) 11,795,380 ریال 11,107,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETC 11,135,190 ریال 152,060 (1.38%) 11,690,900 ریال 10,983,130 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 939,420,620 ریال 0 (0%) 939,420,620 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 939,363,660 ریال 0 (0%) 939,363,660 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 939,420,620 ریال 0 (0%) 939,420,620 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 1,188,534,560 ریال 3,238,780 (0.27%) 1,210,778,900 ریال 1,183,060,180 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 931,818,860 ریال 0 (0%) 931,818,860 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 1,180,717,300 ریال 384,470 (0.03%) 1,203,262,980 ریال 1,178,328,390 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 931,818,860 ریال 0 (0%) 931,818,860 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ETH 931,473,850 ریال 0 (0%) 931,473,850 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 5,933,660 ریال 0 (0%) 5,933,660 ریال 5,933,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 5,933,660 ریال 0 (0%) 5,933,660 ریال 5,933,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 8,348,360 ریال 117,000 (1.4%) 8,734,350 ریال 8,248,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LINK 8,249,060 ریال 128,780 (1.56%) 8,635,550 ریال 8,171,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 38,811,400 ریال 768,020 (1.98%) 40,169,150 ریال 38,759,590 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
LTC 38,373,370 ریال 672,990 (1.75%) 39,773,950 ریال 38,333,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 6,542,070 ریال 188,810 (2.97%) 6,754,730 ریال 6,330,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
NEO 6,466,600 ریال 168,820 (2.68%) 6,671,180 ریال 6,285,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 54,320 ریال 140 (0.26%) 54,940 ریال 53,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
TRX 53,690 ریال 180 (0.34%) 54,370 ریال 53,230 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 503,310 ریال 3,030 (0.6%) 507,320 ریال 502,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 502,990 ریال 1,520 (0.3%) 506,070 ریال 502,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 68,460 ریال 1,800 (2.7%) 70,030 ریال 66,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XLM 67,680 ریال 1,890 (2.87%) 69,270 ریال 65,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 88,854,070 ریال 1,212,590 (1.38%) 89,498,040 ریال 87,427,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
XMR 88,124,350 ریال 1,511,920 (1.75%) 88,464,390 ریال 86,418,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 298,730 ریال 0 (0%) 298,730 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 297,420 ریال 0 (0%) 297,420 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 298,730 ریال 0 (0%) 298,730 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 338,060 ریال 250 (0.07%) 352,060 ریال 336,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 295,370 ریال 0 (0%) 295,370 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 294,820 ریال 0 (0%) 294,820 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 295,370 ریال 0 (0%) 295,370 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 334,250 ریال 890 (0.27%) 350,000 ریال 332,780 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 105,310 ریال 0 (0%) 105,310 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 105,300 ریال 0 (0%) 105,300 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 105,310 ریال 0 (0%) 105,310 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 124,650 ریال 1,670 (1.36%) 126,410 ریال 122,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ONT 122,010 ریال 1,940 (1.62%) 124,980 ریال 119,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 4,088,890 ریال 101,930 (2.56%) 4,197,310 ریال 3,982,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 4,017,820 ریال 101,030 (2.58%) 4,141,150 ریال 3,912,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 155,080 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 155,410 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 155,080 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 291,200 ریال 21,020 (7.78%) 326,210 ریال 269,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 153,610 ریال 0 (0%) 153,610 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 153,490 ریال 0 (0%) 153,490 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 153,610 ریال 0 (0%) 153,610 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ADA 288,340 ریال 20,350 (7.59%) 322,390 ریال 266,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,247,720 ریال 0 (0%) 2,247,720 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,241,810 ریال 0 (0%) 2,241,810 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,247,720 ریال 0 (0%) 2,247,720 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 3,610,720 ریال 258,470 (7.71%) 3,881,410 ریال 3,352,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,218,310 ریال 0 (0%) 2,218,310 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,218,040 ریال 0 (0%) 2,218,040 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 2,218,310 ریال 0 (0%) 2,218,310 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DOT 3,579,340 ریال 259,580 (7.82%) 3,831,290 ریال 3,319,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 50,330 ریال 470 (0.93%) 53,020 ریال 50,070 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,950 ریال 0 (0%) 35,950 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,850 ریال 0 (0%) 35,850 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,950 ریال 0 (0%) 35,950 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 49,690 ریال 330 (0.66%) 52,320 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,470 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,530 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,470 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 38,070 ریال 1,680 (4.62%) 38,850 ریال 36,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,260 ریال 0 (0%) 27,260 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,200 ریال 0 (0%) 27,200 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 27,260 ریال 0 (0%) 27,260 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
HBAR 37,560 ریال 1,630 (4.54%) 38,430 ریال 35,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 5 ریال 1 (25%) 5 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SHIB 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 3,393,630 ریال 142,310 (4.38%) 3,458,660 ریال 3,250,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
UNI 3,350,710 ریال 127,440 (3.95%) 3,423,220 ریال 3,219,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 1,254,260 ریال 17,560 (1.4%) 1,310,820 ریال 1,252,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 1,242,600 ریال 14,660 (1.18%) 1,299,030 ریال 1,238,920 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 333,760 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 453,410 ریال 1,640 (0.36%) 475,770 ریال 451,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 333,760 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 333,880 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 330,010 ریال 0 (0%) 330,010 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 329,680 ریال 0 (0%) 329,680 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 330,010 ریال 0 (0%) 330,010 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MATIC 448,320 ریال 1,550 (0.35%) 472,810 ریال 446,460 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 35,010 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 35,030 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 35,010 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 46,480 ریال 250 (0.54%) 47,640 ریال 45,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 34,660 ریال 0 (0%) 34,660 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 34,570 ریال 0 (0%) 34,570 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 34,660 ریال 0 (0%) 34,660 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CHZ 45,870 ریال 40 (0.09%) 47,060 ریال 45,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 14,010 ریال 560 (4.16%) 14,290 ریال 13,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,830 ریال 0 (0%) 9,830 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,820 ریال 0 (0%) 9,820 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 9,830 ریال 0 (0%) 9,830 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
VET 13,840 ریال 500 (3.75%) 14,140 ریال 13,330 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 17,986,300 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 17,986,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 18,005,550 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 18,005,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 17,986,300 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 17,986,300 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 37,243,820 ریال 623,120 (1.7%) 39,153,810 ریال 36,554,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 17,779,060 ریال 0 (0%) 17,779,060 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 17,759,810 ریال 0 (0%) 17,759,810 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 17,779,060 ریال 0 (0%) 17,779,060 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SOL 36,794,670 ریال 561,130 (1.55%) 38,813,310 ریال 36,180,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,993,160 ریال 0 (0%) 1,993,160 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,990,760 ریال 0 (0%) 1,990,760 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,993,160 ریال 0 (0%) 1,993,160 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,656,360 ریال 38,190 (1.46%) 2,765,740 ریال 2,618,170 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,971,950 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,971,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,628,790 ریال 33,440 (1.29%) 2,736,370 ریال 2,595,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,971,950 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,971,950 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,972,290 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,972,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 390,740 ریال 0 (0%) 390,740 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 389,980 ریال 0 (0%) 389,980 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 390,740 ریال 0 (0%) 390,740 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 496,780 ریال 23,980 (5.07%) 505,190 ریال 472,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 385,380 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 385,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 492,490 ریال 23,510 (5.01%) 498,490 ریال 468,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 385,380 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 385,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 386,140 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 386,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 195,000 ریال 0 (0%) 195,000 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 194,520 ریال 0 (0%) 194,520 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 195,000 ریال 0 (0%) 195,000 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 267,360 ریال 5,040 (1.92%) 278,590 ریال 260,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 193,160 ریال 0 (0%) 193,160 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 264,880 ریال 5,950 (2.3%) 274,820 ریال 258,350 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 193,160 ریال 0 (0%) 193,160 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MANA 192,720 ریال 0 (0%) 192,720 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,630 ریال 0 (0%) 184,630 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,140 ریال 0 (0%) 184,140 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,630 ریال 0 (0%) 184,630 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 263,040 ریال 13,870 (5.57%) 270,640 ریال 248,040 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 182,190 ریال 0 (0%) 182,190 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 181,660 ریال 0 (0%) 181,660 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 182,190 ریال 0 (0%) 182,190 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 260,330 ریال 13,740 (5.57%) 267,720 ریال 245,630 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 126,990 ریال 0 (0%) 126,990 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 205,530 ریال 21,520 (11.7%) 215,860 ریال 184,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 126,990 ریال 0 (0%) 126,990 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 126,490 ریال 0 (0%) 126,490 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 125,540 ریال 0 (0%) 125,540 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 204,450 ریال 22,500 (12.37%) 214,650 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 125,540 ریال 0 (0%) 125,540 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
FTM 125,110 ریال 0 (0%) 125,110 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 6,006,010 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,006,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 6,016,320 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,016,320 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 6,006,010 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,006,010 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 16,091,180 ریال 1,399,540 (9.53%) 17,312,900 ریال 14,691,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 5,929,520 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,929,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 5,939,820 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,939,820 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 5,929,520 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,929,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AVAX 15,896,030 ریال 1,377,480 (9.49%) 17,103,530 ریال 14,518,550 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,690 ریال 0 (0%) 328,690 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,520 ریال 0 (0%) 328,520 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,690 ریال 0 (0%) 328,690 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 389,260 ریال 1,040 (0.27%) 410,090 ریال 389,260 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 324,360 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 324,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 325,880 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 325,880 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 324,360 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 324,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 385,920 ریال 510 (0.13%) 405,320 ریال 385,220 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 3,019,270 ریال 0 (0%) 3,019,270 ریال 3,001,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 3,009,430 ریال 0 (0%) 3,009,430 ریال 3,009,430 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 3,019,270 ریال 0 (0%) 3,019,270 ریال 3,001,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 3,889,340 ریال 34,620 (0.9%) 3,984,010 ریال 3,828,100 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 2,989,730 ریال 0 (0%) 2,989,730 ریال 2,965,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 2,968,640 ریال 0 (0%) 2,968,640 ریال 2,968,640 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 2,989,730 ریال 0 (0%) 2,989,730 ریال 2,965,890 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AXS 3,845,270 ریال 24,770 (0.65%) 3,932,420 ریال 3,777,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 43,875,440 ریال 0 (0%) 43,875,440 ریال 43,875,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 43,875,440 ریال 0 (0%) 43,875,440 ریال 43,875,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 50,185,150 ریال 593,410 (1.2%) 52,761,050 ریال 49,591,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
AAVE 49,497,570 ریال 489,800 (1%) 52,260,930 ریال 48,985,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 28,286,290 ریال 1,978,610 (7.52%) 28,491,800 ریال 26,216,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
EGLD 28,148,550 ریال 2,186,200 (8.42%) 28,386,270 ریال 25,961,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 560,360 ریال 0 (0%) 560,360 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 558,030 ریال 0 (0%) 558,030 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 560,360 ریال 0 (0%) 560,360 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 629,720 ریال 2,790 (0.44%) 680,020 ریال 627,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,090 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,370 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,370 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,090 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 616,790 ریال 4,320 (0.7%) 640,240 ریال 613,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 7,135,960 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,135,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 7,176,930 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,176,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 7,135,960 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,135,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 9,736,860 ریال 162,410 (1.67%) 10,364,480 ریال 9,448,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 7,005,270 ریال 0 (0%) 7,005,270 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 9,547,240 ریال 132,380 (1.39%) 10,134,940 ریال 9,271,120 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 7,005,270 ریال 0 (0%) 7,005,270 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
INJ 6,986,980 ریال 0 (0%) 6,986,980 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,274,660 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,274,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,275,540 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,275,540 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,274,660 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,274,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,501,130 ریال 44,600 (2.97%) 1,631,050 ریال 1,498,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,259,840 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,259,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,264,110 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,264,110 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,259,840 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,259,840 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
DYDX 1,488,850 ریال 41,550 (2.79%) 1,618,370 ریال 1,481,440 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 728,652,270 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 728,652,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 724,645,790 ریال 2,847,980 (0.39%) 749,527,990 ریال 724,287,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 728,652,270 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 728,652,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 731,404,140 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 731,404,140 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 721,545,450 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,545,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 721,885,680 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,885,680 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 721,545,450 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,545,450 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
MKR 717,400,530 ریال 2,521,080 (0.35%) 742,576,630 ریال 717,110,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 56,150 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 56,270 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 56,150 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,150 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 86,120 ریال 1,590 (1.85%) 89,600 ریال 85,790 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 55,580 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 55,660 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 55,580 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,580 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
GRT 85,110 ریال 1,540 (1.81%) 88,440 ریال 84,810 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 59,693,240 ریال 2,610,480 (4.57%) 61,086,470 ریال 56,950,210 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
QNT 59,099,110 ریال 2,765,750 (4.91%) 60,420,640 ریال 56,333,360 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,216,760 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,216,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,216,760 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,216,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,916,220 ریال 34,350 (1.79%) 1,992,950 ریال 1,903,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,186,830 ریال 0 (0%) 1,186,830 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,186,830 ریال 0 (0%) 1,186,830 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
SNX 1,866,370 ریال 41,830 (2.24%) 1,953,370 ریال 1,864,590 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,480,090 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,480,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 28,153,210 ریال 664,800 (2.42%) 28,921,420 ریال 27,394,470 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,480,090 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,480,090 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,169,050 ریال 0 (0%) 24,169,050 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,169,050 ریال 0 (0%) 24,169,050 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 27,884,920 ریال 679,760 (2.5%) 28,632,450 ریال 27,158,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,538,530 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,538,530 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 2,073,250 ریال 20,420 (0.98%) 2,134,700 ریال 2,072,930 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,517,500 ریال 0 (0%) 1,517,500 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,517,500 ریال 0 (0%) 1,517,500 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
CVX 2,049,190 ریال 18,080 (0.88%) 2,111,750 ریال 2,046,480 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,955,950 ریال 151,950 (3.16%) 5,153,340 ریال 4,788,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ENS 4,896,350 ریال 141,560 (2.98%) 5,084,300 ریال 4,746,530 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
STORJ 362,910 ریال 680 (0.19%) 371,390 ریال 361,240 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
STORJ 359,020 ریال 1,090 (0.3%) 367,830 ریال 356,380 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ANT 3,022,600 ریال 3,470 (0.11%) 3,090,390 ریال 3,001,280 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
ANT 2,995,680 ریال 9,600 (0.32%) 3,050,690 ریال 2,970,660 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 263,960 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 263,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 264,730 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 264,730 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 263,960 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 263,960 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 258,000 ریال 2,570 (1.01%) 266,960 ریال 255,270 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 261,610 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 261,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 262,520 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 262,520 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 261,610 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 261,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو
BLUR 255,000 ریال 2,450 (0.97%) 264,010 ریال 240,600 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۰
آرشیو

مشخصات آریومکس

توضیحات

مجموعه آریومکس با هدف طراحی و ساخت نرم‌افزار و پلتفرم‌ برای معامله‌گران و فعالین حوزه رمزارزها، در سال 97 در تهران ایجاد شد.ایده اصلی آریومکس، صرفا طراحی بستری ساده، برای مبادله رمزارزها نیست. هدف ما، ارائه پلتفرم معاملاتی جامعی است که تمامی نیازهای معامله‌گران در حوزه رمزارزها را برآورده کند، به گونه ای که کاربران ایرانی بتوانند در یک بستر و بازار معاملاتی بومی و پیشرفته و بدون محدودیت‌، معاملات خود را انجام دهند.تیم فنی آریومکس، با بومی‌سازی و پیاده‌سازی هسته پردازش معاملات (Matching-Engine)، توانست گام بزرگی در ایجاد بازار معاملاتی برای معامله‌گران ایرانی، بردارد.تعهد ما، تبادل هوشمندانه ایده هاست و در این راستا، خود را ملزم به ادامه راهی می دانیم که شایسته ایرانیان است. 

نظرات آریومکس

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین