دیجی بیت

رتبه:
( تعداد: 3 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: ایمیل، تیکت، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
15,419,157,020
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
1,345,809,420
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
EOS ایاس / فروش
EOS
قیمت ریالی
1,061,340
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
282,910
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳

قیمت ارزهای دیجیتال در دیجی بیت

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 15,419,157,020 ریال 322,850,730 (2.09%) 15,865,207,400 ریال 15,380,019,670 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BTC 15,174,796,370 ریال 314,571,230 (2.07%) 15,611,185,250 ریال 15,135,923,370 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ETH 1,345,809,420 ریال 25,016,810 (1.86%) 1,393,348,210 ریال 1,342,353,940 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ETH 1,324,481,220 ریال 24,344,910 (1.84%) 1,370,961,510 ریال 1,321,049,440 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
EOS 1,061,340 ریال 88,590 (8.35%) 1,151,140 ریال 1,055,700 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
EOS 1,044,520 ریال 86,960 (8.33%) 1,132,710 ریال 1,038,940 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 282,910 ریال 12,420 (4.59%) 291,490 ریال 262,040 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 278,430 ریال 12,280 (4.61%) 286,830 ریال 257,880 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BNB 185,072,300 ریال 237,640 (0.13%) 191,414,970 ریال 184,802,460 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BNB 182,139,300 ریال 196,640 (0.11%) 188,336,470 ریال 181,869,460 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 315,410 ریال 3,890 (1.25%) 315,410 ریال 310,660 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 310,410 ریال 3,890 (1.27%) 310,410 ریال 305,660 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XLM 90,300 ریال 3,980 (4.41%) 95,450 ریال 90,020 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XLM 88,870 ریال 3,890 (4.38%) 93,920 ریال 88,590 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LTC 48,965,600 ریال 2,097,450 (4.28%) 51,848,700 ریال 48,894,210 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LTC 48,189,600 ریال 2,053,950 (4.26%) 51,015,200 ریال 48,118,210 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
TRX 28,510 ریال 330 (1.16%) 29,100 ریال 28,200 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
TRX 28,060 ریال 320 (1.14%) 28,630 ریال 27,750 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LINK 6,631,810 ریال 334,450 (5.04%) 7,150,580 ریال 6,606,390 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LINK 6,526,710 ریال 327,750 (5.02%) 7,035,630 ریال 6,501,540 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ADA 425,930 ریال 8,990 (2.11%) 439,730 ریال 423,810 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ADA 419,180 ریال 8,760 (2.09%) 432,690 ریال 417,070 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XMR 62,311,250 ریال 2,927,320 (4.7%) 66,203,360 ریال 62,031,380 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XMR 61,323,750 ریال 2,867,820 (4.68%) 65,143,360 ریال 61,046,880 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 45,400,450 ریال 156,930 (0.35%) 47,152,550 ریال 44,256,790 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 44,680,950 ریال 145,430 (0.33%) 46,403,550 ریال 43,549,790 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BCH 144,656,750 ریال 4,697,920 (3.25%) 150,331,590 ریال 144,009,550 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BCH 142,364,250 ریال 4,593,920 (3.23%) 147,924,590 ریال 141,720,050 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ETC 12,282,420 ریال 366,510 (2.98%) 12,845,540 ریال 12,226,700 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ETC 12,087,770 ریال 358,160 (2.96%) 12,639,040 ریال 12,032,650 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ZEC 54,423,750 ریال 876,380 (1.61%) 58,276,880 ریال 53,646,800 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ZEC 53,561,250 ریال 851,380 (1.59%) 57,345,880 ریال 52,786,800 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XZC 1,402,710 ریال 17,290 (1.25%) 1,402,710 ریال 1,381,590 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
XZC 1,380,480 ریال 17,290 (1.27%) 1,380,480 ریال 1,359,360 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BAL 5,073,240 ریال 54,170 (1.08%) 5,336,800 ریال 4,959,210 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BAL 4,992,840 ریال 54,320 (1.1%) 5,252,000 ریال 4,879,710 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LSK 854,370 ریال 53,490 (6.26%) 912,600 ریال 853,440 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
LSK 840,830 ریال 52,460 (6.24%) 897,980 ریال 839,900 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NEO 9,127,420 ریال 480,780 (5.27%) 9,718,140 ریال 9,088,900 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NEO 8,982,770 ریال 471,230 (5.25%) 9,562,590 ریال 8,944,650 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NANO 1,217,510 ریال 62,960 (5.17%) 1,318,290 ریال 1,212,590 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NANO 1,198,220 ریال 61,700 (5.15%) 1,297,190 ریال 1,193,340 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 374,880 ریال 760 (0.2%) 387,280 ریال 362,540 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 368,940 ریال 670 (0.18%) 381,120 ریال 356,740 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ALGO 511,490 ریال 10,390 (2.03%) 532,230 ریال 509,740 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ALGO 503,380 ریال 10,120 (2.01%) 523,680 ریال 501,610 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
WAVES 5,600,130 ریال 325,550 (5.81%) 5,970,920 ریال 5,579,360 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
WAVES 5,511,380 ریال 319,200 (5.79%) 5,875,370 ریال 5,490,810 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 375,260 ریال 34,900 (9.3%) 410,930 ریال 374,050 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 369,310 ریال 34,260 (9.28%) 404,350 ریال 368,110 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 315,370 ریال 3,880 (1.25%) 315,370 ریال 310,630 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 310,380 ریال 3,890 (1.27%) 310,380 ریال 305,630 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BTT 1,050 ریال 110 (10.48%) 1,200 ریال 1,050 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
BTT 1,030 ریال 110 (10.68%) 1,180 ریال 1,030 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 64,898,350 ریال 2,832,620 (4.36%) 68,826,510 ریال 64,520,190 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 63,869,850 ریال 2,774,120 (4.34%) 67,724,510 ریال 63,496,190 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
SNX 1,822,640 ریال 50,400 (2.77%) 1,957,310 ریال 1,816,520 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
SNX 1,793,760 ریال 49,220 (2.74%) 1,925,850 ریال 1,787,690 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
موناکو
موناکو
Monaco
MCO 865,730 ریال 10,670 (1.25%) 865,730 ریال 852,700 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
موناکو
موناکو
Monaco
MCO 852,010 ریال 10,670 (1.27%) 852,010 ریال 838,980 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NULS 223,910 ریال 19,660 (8.78%) 246,890 ریال 223,810 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
NULS 220,360 ریال 19,300 (8.76%) 242,940 ریال 220,250 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 7,398,480 ریال 284,340 (3.84%) 7,927,590 ریال 7,397,140 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 7,281,230 ریال 278,290 (3.82%) 7,800,190 ریال 7,279,740 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ONT 236,030 ریال 13,710 (5.81%) 252,430 ریال 235,890 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
ONT 232,290 ریال 13,440 (5.79%) 248,390 ریال 232,150 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
QTUM 3,300,130 ریال 231,600 (7.02%) 3,554,370 ریال 3,287,440 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
QTUM 3,247,830 ریال 227,220 (7%) 3,497,460 ریال 3,235,270 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
SOL 58,610,440 ریال 1,671,370 (2.85%) 61,057,480 ریال 58,487,180 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
SOL 57,681,590 ریال 1,632,770 (2.83%) 60,075,880 ریال 57,558,930 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
STORM 1,070 ریال 0 (0%) 1,070 ریال 1,060 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
STORM 1,050 ریال 0 (0%) 1,050 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 520,990 ریال 6,060 (1.16%) 601,650 ریال 517,670 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 512,730 ریال 5,860 (1.14%) 592,010 ریال 509,460 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 55,210 ریال 780 (1.41%) 56,360 ریال 54,930 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 54,340 ریال 750 (1.38%) 55,460 ریال 54,050 ریال ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۸:۱۳
آرشیو

مشخصات دیجی بیت

توضیحات

نظرات دیجی بیت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی