BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
7,367,920,020
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
584,677,260
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
306,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
113,460
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰

قیمت ارزهای دیجیتال در مشهد اکسچنج

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 7,367,920,020 ریال 7,727,980 (0.1%) 7,663,301,900 ریال 7,357,825,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BTC 7,295,685,510 ریال 7,176,490 (0.1%) 7,587,925,160 ریال 7,285,689,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ETH 584,677,260 ریال 1,015,220 (0.17%) 611,305,400 ریال 578,484,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ETH 578,945,130 ریال 967,490 (0.17%) 605,292,560 ریال 572,794,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 306,000 ریال 1,000 (0.33%) 306,000 ریال 305,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 303,000 ریال 1,000 (0.33%) 303,000 ریال 302,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 113,460 ریال 1,660 (1.46%) 117,120 ریال 113,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 112,350 ریال 1,640 (1.46%) 115,970 ریال 112,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BCH 41,401,800 ریال 854,200 (2.06%) 43,645,500 ریال 41,358,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BCH 40,995,900 ریال 843,100 (2.06%) 43,216,200 ریال 40,951,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LTC 18,809,820 ریال 451,620 (2.4%) 19,840,250 ریال 18,806,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LTC 18,625,410 ریال 445,950 (2.39%) 19,645,100 ریال 18,621,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ADA 169,680 ریال 2,480 (1.46%) 176,900 ریال 168,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ADA 168,010 ریال 2,450 (1.46%) 175,160 ریال 166,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DOT 2,683,620 ریال 34,140 (1.27%) 2,854,800 ریال 2,683,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DOT 2,657,310 ریال 33,630 (1.27%) 2,826,720 ریال 2,657,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LINK 2,635,580 ریال 40,230 (1.53%) 2,755,370 ریال 2,601,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LINK 2,609,740 ریال 39,660 (1.52%) 2,728,270 ریال 2,575,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,401,600 ریال 318,400 (1.94%) 17,293,500 ریال 16,378,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,240,800 ریال 314,200 (1.93%) 17,123,400 ریال 16,217,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NEO 3,457,800 ریال 47,320 (1.37%) 3,592,900 ریال 3,440,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NEO 3,423,900 ریال 46,630 (1.36%) 3,557,560 ریال 3,406,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XEM 16,190 ریال 260 (1.61%) 16,780 ریال 16,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XEM 16,030 ریال 250 (1.56%) 16,610 ریال 16,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XMR 50,459,400 ریال 1,059,400 (2.14%) 51,362,000 ریال 49,400,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XMR 49,964,700 ریال 1,052,200 (2.15%) 50,856,800 ریال 48,912,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ETC 12,610,260 ریال 100,660 (0.8%) 13,233,950 ریال 12,509,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ETC 12,486,630 ریال 100,480 (0.81%) 13,103,780 ریال 12,386,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONT 88,130 ریال 460 (0.52%) 93,330 ریال 87,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONT 87,260 ریال 450 (0.52%) 92,410 ریال 86,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZEC 22,185,000 ریال 189,400 (0.85%) 23,027,500 ریال 21,990,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZEC 21,967,500 ریال 186,100 (0.85%) 22,801,000 ریال 21,774,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LSK 385,560 ریال 4,650 (1.22%) 410,530 ریال 380,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LSK 381,780 ریال 4,630 (1.23%) 406,490 ریال 377,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAVES 1,830,490 ریال 3,240 (0.18%) 1,916,930 ریال 1,816,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAVES 1,812,550 ریال 3,080 (0.17%) 1,898,070 ریال 1,799,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SC 1,510 ریال 20 (1.32%) 1,550 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SC 1,490 ریال 20 (1.34%) 1,530 ریال 1,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CVC 70,290 ریال 18,000 (34.42%) 77,590 ریال 51,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CVC 69,600 ریال 17,830 (34.44%) 76,830 ریال 51,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 104,900 ریال 1,200 (1.14%) 108,150 ریال 103,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 103,870 ریال 1,180 (1.14%) 107,090 ریال 102,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
USDC 305,910 ریال 1,970 (0.65%) 305,940 ریال 303,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
USDC 302,910 ریال 1,970 (0.65%) 302,940 ریال 300,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KMD 95,320 ریال 590 (0.62%) 97,870 ریال 93,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KMD 94,380 ریال 590 (0.63%) 96,910 ریال 92,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
QTUM 1,249,090 ریال 18,290 (1.46%) 1,301,740 ریال 1,242,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
QTUM 1,236,850 ریال 18,020 (1.46%) 1,288,940 ریال 1,230,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STORJ 215,270 ریال 520 (0.24%) 221,950 ریال 213,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STORJ 213,160 ریال 530 (0.25%) 219,770 ریال 211,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
EOS 390,460 ریال 7,480 (1.92%) 411,450 ریال 390,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
EOS 386,630 ریال 7,380 (1.91%) 407,400 ریال 386,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XLM 37,850 ریال 240 (0.63%) 39,190 ریال 37,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XLM 37,480 ریال 240 (0.64%) 38,810 ریال 37,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 23,540 ریال 730 (3.1%) 25,080 ریال 23,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 23,310 ریال 720 (3.09%) 24,830 ریال 23,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNB 97,246,800 ریال 331,600 (0.34%) 99,674,000 ریال 96,227,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNB 96,293,400 ریال 334,600 (0.35%) 98,693,600 ریال 95,281,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VET 9,680 ریال 140 (1.45%) 10,100 ریال 9,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VET 9,590 ریال 130 (1.36%) 10,000 ریال 9,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,484,720 ریال 1,040 (0.04%) 2,598,600 ریال 2,464,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,460,360 ریال 1,190 (0.05%) 2,573,040 ریال 2,440,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AAVE 32,221,800 ریال 154,200 (0.48%) 34,251,500 ریال 31,872,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AAVE 31,905,900 ریال 150,600 (0.47%) 33,914,600 ریال 31,559,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FTM 116,590 ریال 1,000 (0.86%) 123,250 ریال 115,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FTM 115,440 ریال 990 (0.86%) 122,040 ریال 114,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 18,819,000 ریال 409,000 (2.17%) 19,599,300 ریال 18,598,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 18,634,500 ریال 403,750 (2.17%) 19,406,520 ریال 18,415,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 551,720 ریال 16,150 (2.93%) 570,610 ریال 546,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 546,310 ریال 15,960 (2.92%) 564,980 ریال 541,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CHZ 53,520 ریال 470 (0.88%) 57,220 ریال 52,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CHZ 52,990 ریال 470 (0.89%) 56,660 ریال 52,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JST 10,330 ریال 60 (0.58%) 10,600 ریال 10,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JST 10,230 ریال 40 (0.39%) 10,490 ریال 10,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DGB 3,910 ریال 160 (4.09%) 4,120 ریال 3,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DGB 3,880 ریال 150 (3.87%) 4,080 ریال 3,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 520,810 ریال 3,890 (0.75%) 539,240 ریال 513,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 515,710 ریال 3,820 (0.74%) 533,940 ریال 508,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ALGO 109,180 ریال 1,140 (1.04%) 114,310 ریال 108,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ALGO 108,110 ریال 1,120 (1.04%) 113,190 ریال 107,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,485,950 ریال 47,750 (1.37%) 3,637,740 ریال 3,452,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,451,780 ریال 47,040 (1.36%) 3,601,950 ریال 3,418,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RVN 11,130 ریال 150 (1.35%) 11,640 ریال 11,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RVN 11,020 ریال 140 (1.27%) 11,530 ریال 10,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
THETA 457,780 ریال 4,600 (1%) 479,460 ریال 454,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
THETA 453,290 ریال 4,530 (1%) 474,740 ریال 449,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZIL 14,090 ریال 20 (0.14%) 14,990 ریال 14,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZIL 13,960 ریال 30 (0.22%) 14,850 ریال 13,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NANO 657,900 ریال 2,150 (0.33%) 657,900 ریال 655,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NANO 651,450 ریال 2,150 (0.33%) 651,450 ریال 649,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FLM 57,440 ریال 560 (0.98%) 59,140 ریال 56,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FLM 56,870 ریال 550 (0.98%) 58,560 ریال 56,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANT 606,800 ریال 5,760 (0.95%) 628,300 ریال 600,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANT 600,850 ریال 5,670 (0.94%) 622,120 ریال 594,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TOMO 187,580 ریال 2,420 (1.29%) 196,120 ریال 186,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TOMO 185,740 ریال 2,390 (1.29%) 194,190 ریال 184,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TRX 21,120 ریال 300 (1.42%) 21,690 ریال 21,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TRX 20,910 ریال 300 (1.43%) 21,480 ریال 20,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 10 (25%) 50 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 40 ریال 10 (25%) 50 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 820 ریال 20 (2.5%) 860 ریال 790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 810 ریال 30 (3.85%) 850 ریال 780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DENT 380 ریال 10 (2.63%) 390 ریال 380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DENT 370 ریال 20 (5.41%) 390 ریال 370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BTS 3,920 ریال 50 (1.28%) 4,060 ریال 3,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BTS 3,880 ریال 50 (1.29%) 4,020 ریال 3,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UMA 1,028,160 ریال 30,060 (2.92%) 1,087,020 ریال 1,026,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UMA 1,018,080 ریال 29,700 (2.92%) 1,076,330 ریال 1,015,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONG 137,640 ریال 920 (0.67%) 141,520 ریال 137,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONG 136,290 ریال 910 (0.67%) 140,130 ریال 135,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONE 8,790 ریال 400 (4.55%) 9,670 ریال 8,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ONE 8,710 ریال 390 (4.48%) 9,580 ریال 8,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,370 ریال 20 (1.46%) 1,410 ریال 1,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,350 ریال 20 (1.48%) 1,400 ریال 1,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SUSHI 448,290 ریال 2,540 (0.57%) 470,310 ریال 441,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SUSHI 443,900 ریال 2,480 (0.56%) 465,680 ریال 437,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پولیگان- 295,870 ریال 6,520 (2.2%) 314,180 ریال 294,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پولیگان- 292,970 ریال 6,430 (2.19%) 311,090 ریال 291,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZRX 113,620 ریال 110 (0.1%) 117,240 ریال 112,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZRX 112,500 ریال 110 (0.1%) 116,090 ریال 111,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OXT 306,000 ریال 1,000 (0.33%) 306,000 ریال 305,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OXT 303,000 ریال 1,000 (0.33%) 303,000 ریال 302,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SNX 1,155,150 ریال 5,830 (0.5%) 1,201,090 ریال 1,133,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SNX 1,143,830 ریال 5,690 (0.5%) 1,189,280 ریال 1,121,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UNI 2,677,500 ریال 31,140 (1.16%) 2,781,600 ریال 2,650,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UNI 2,651,250 ریال 30,660 (1.16%) 2,754,240 ریال 2,624,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OMG 705,640 ریال 2,980 (0.42%) 728,650 ریال 699,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OMG 698,720 ریال 2,910 (0.42%) 721,480 ریال 692,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MKR 305,694,000 ریال 6,514,000 (2.13%) 319,030,000 ریال 304,776,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MKR 302,697,000 ریال 6,430,000 (2.12%) 315,892,000 ریال 301,788,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 135,100 ریال 240 (0.18%) 140,240 ریال 134,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 133,770 ریال 240 (0.18%) 138,860 ریال 132,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,336,060 ریال 33,220 (0.36%) 9,699,000 ریال 9,326,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,244,530 ریال 32,290 (0.35%) 9,603,600 ریال 9,235,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KSM 17,625,600 ریال 188,800 (1.07%) 18,422,000 ریال 17,507,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KSM 17,452,800 ریال 185,800 (1.06%) 18,240,800 ریال 17,334,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 51,160 ریال 300 (0.59%) 54,750 ریال 50,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 50,660 ریال 300 (0.6%) 54,210 ریال 50,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LRC 144,620 ریال 300 (0.21%) 151,250 ریال 141,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LRC 143,200 ریال 290 (0.2%) 149,760 ریال 140,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ICX 109,550 ریال 110 (0.1%) 116,510 ریال 107,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ICX 108,470 ریال 110 (0.1%) 115,360 ریال 106,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KNC 512,240 ریال 8,210 (1.63%) 536,800 ریال 498,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KNC 507,220 ریال 8,160 (1.64%) 531,520 ریال 493,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
YFII 499,820,400 ریال 563,600 (0.11%) 510,844,500 ریال 497,485,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
YFII 494,920,200 ریال 525,800 (0.11%) 505,819,800 ریال 492,592,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
EGLD 18,831,240 ریال 190,040 (1.01%) 19,617,600 ریال 18,626,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
EGLD 18,646,620 ریال 186,950 (1%) 19,424,640 ریال 18,443,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 337,150 ریال 6,920 (2.05%) 349,290 ریال 331,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 333,850 ریال 6,820 (2.04%) 345,850 ریال 328,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 413,710 ریال 4,290 (1.04%) 442,560 ریال 409,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 409,660 ریال 4,220 (1.03%) 438,200 ریال 405,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 640 ریال 10 (1.56%) 700 ریال 640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 640 ریال 10 (1.59%) 690 ریال 630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DCR 10,159,200 ریال 176,800 (1.74%) 10,522,500 ریال 10,095,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DCR 10,059,600 ریال 174,400 (1.73%) 10,419,000 ریال 9,996,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ENJ 209,300 ریال 1,680 (0.8%) 219,910 ریال 208,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ENJ 207,250 ریال 1,640 (0.79%) 217,740 ریال 206,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SXP 150,250 ریال 1,590 (1.07%) 158,600 ریال 148,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SXP 148,770 ریال 1,580 (1.07%) 157,040 ریال 147,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STX 148,410 ریال 1,770 (1.19%) 154,640 ریال 148,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STX 146,960 ریال 1,730 (1.18%) 153,110 ریال 146,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 306,000 ریال 1,000 (0.33%) 306,000 ریال 305,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 303,000 ریال 1,000 (0.33%) 303,000 ریال 302,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IOST 4,800 ریال 0 (0%) 4,960 ریال 4,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IOST 4,750 ریال 0 (0%) 4,910 ریال 4,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MANA 321,240 ریال 3,340 (1.04%) 339,470 ریال 320,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MANA 318,090 ریال 3,290 (1.03%) 336,130 ریال 317,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 13,482,360 ریال 179,400 (1.33%) 14,365,500 ریال 13,374,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 13,350,180 ریال 176,760 (1.32%) 14,224,200 ریال 13,242,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IOTX 12,060 ریال 920 (8.26%) 12,290 ریال 11,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IOTX 11,940 ریال 910 (8.25%) 12,170 ریال 10,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANKR 13,960 ریال 470 (3.37%) 14,780 ریال 13,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANKR 13,820 ریال 470 (3.4%) 14,630 ریال 13,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FUN 2,560 ریال 20 (0.79%) 2,600 ریال 2,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FUN 2,540 ریال 10 (0.4%) 2,570 ریال 2,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 7,910 ریال 270 (3.41%) 8,350 ریال 7,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 7,840 ریال 260 (3.32%) 8,270 ریال 7,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AKRO 1,540 ریال 30 (1.95%) 1,610 ریال 1,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AKRO 1,520 ریال 30 (1.97%) 1,590 ریال 1,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DREP 180,850 ریال 1,190 (0.66%) 185,840 ریال 180,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DREP 179,070 ریال 1,170 (0.65%) 184,010 ریال 178,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STMX 2,960 ریال 10 (0.34%) 3,210 ریال 2,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STMX 2,930 ریال 10 (0.34%) 3,170 ریال 2,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PERL 7,820 ریال 130 (1.66%) 8,140 ریال 7,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PERL 7,740 ریال 130 (1.68%) 8,060 ریال 7,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
COS 2,570 ریال 100 (3.89%) 2,810 ریال 2,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
COS 2,540 ریال 100 (3.94%) 2,780 ریال 2,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DUSK 49,020 ریال 1,230 (2.51%) 51,850 ریال 48,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DUSK 48,540 ریال 1,220 (2.51%) 51,340 ریال 47,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RLC 496,940 ریال 85,020 (20.64%) 506,910 ریال 411,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RLC 492,070 ریال 84,210 (20.65%) 501,920 ریال 407,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AVAX 8,451,720 ریال 121,080 (1.43%) 8,918,200 ریال 8,363,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AVAX 8,368,860 ریال 119,340 (1.43%) 8,830,480 ریال 8,280,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
1INCH 250,920 ریال 3,220 (1.28%) 262,910 ریال 250,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
1INCH 248,460 ریال 3,180 (1.28%) 260,320 ریال 248,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,280 ریال 10 (0.44%) 2,350 ریال 2,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,260 ریال 10 (0.44%) 2,330 ریال 2,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AXS 5,593,680 ریال 39,440 (0.71%) 5,831,600 ریال 5,547,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AXS 5,538,840 ریال 38,690 (0.7%) 5,774,240 ریال 5,493,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 12,515,400 ریال 298,200 (2.38%) 12,913,700 ریال 11,763,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 12,392,700 ریال 294,450 (2.38%) 12,786,680 ریال 11,648,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 843,340 ریال 9,380 (1.11%) 896,090 ریال 834,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 835,070 ریال 9,240 (1.11%) 887,280 ریال 826,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 305,880 ریال 1,000 (0.33%) 305,880 ریال 304,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 302,880 ریال 1,000 (0.33%) 302,880 ریال 301,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BAL 2,068,560 ریال 28,720 (1.41%) 2,116,700 ریال 2,034,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BAL 2,048,280 ریال 28,570 (1.41%) 2,095,880 ریال 2,014,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OCEAN 63,980 ریال 1,260 (1.97%) 66,890 ریال 63,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OCEAN 63,360 ریال 1,230 (1.94%) 66,230 ریال 62,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SRM 319,460 ریال 3,300 (1.04%) 334,280 ریال 315,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SRM 316,330 ریال 3,290 (1.05%) 330,990 ریال 312,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NMR 6,318,900 ریال 131,980 (2.09%) 6,530,050 ریال 6,279,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NMR 6,256,950 ریال 130,270 (2.08%) 6,465,820 ریال 6,218,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FET 29,590 ریال 80 (0.27%) 30,900 ریال 29,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FET 29,300 ریال 80 (0.27%) 30,590 ریال 29,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NULS 73,840 ریال 1,400 (1.9%) 76,680 ریال 73,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NULS 73,110 ریال 1,390 (1.9%) 75,920 ریال 72,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CAKE 1,295,910 ریال 9,770 (0.75%) 1,335,900 ریال 1,290,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CAKE 1,283,210 ریال 9,590 (0.75%) 1,322,760 ریال 1,277,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MTL 458,690 ریال 21,840 (5%) 555,100 ریال 436,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MTL 454,200 ریال 21,660 (5.01%) 549,640 ریال 432,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,842,120 ریال 9,240 (0.5%) 1,921,500 ریال 1,839,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,824,060 ریال 9,030 (0.5%) 1,902,600 ریال 1,821,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NKN 34,460 ریال 410 (1.2%) 35,010 ریال 33,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NKN 34,120 ریال 410 (1.22%) 34,670 ریال 33,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,030 ریال 0 (0%) 2,090 ریال 2,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,010 ریال 0 (0%) 2,070 ریال 2,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
INJ 543,150 ریال 11,650 (2.14%) 581,940 ریال 537,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
INJ 537,830 ریال 11,500 (2.14%) 576,220 ریال 532,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OGN 68,300 ریال 250 (0.37%) 70,970 ریال 67,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OGN 67,630 ریال 250 (0.37%) 70,280 ریال 67,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GTO 7,330 ریال 20 (0.27%) 7,520 ریال 7,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GTO 7,260 ریال 20 (0.28%) 7,450 ریال 7,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XVS 1,949,220 ریال 12,740 (0.66%) 2,025,200 ریال 1,936,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XVS 1,930,110 ریال 12,740 (0.66%) 2,005,280 ریال 1,917,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GRT 41,460 ریال 770 (1.86%) 44,130 ریال 41,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GRT 41,060 ریال 750 (1.83%) 43,700 ریال 40,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZEN 6,037,380 ریال 130,780 (2.17%) 6,261,650 ریال 5,974,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ZEN 5,978,190 ریال 129,100 (2.16%) 6,200,060 ریال 5,916,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CELO 329,560 ریال 3,930 (1.19%) 344,350 ریال 328,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CELO 326,330 ریال 3,870 (1.19%) 340,960 ریال 324,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 46,630 ریال 160 (0.34%) 48,280 ریال 46,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 46,180 ریال 140 (0.3%) 47,810 ریال 45,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 99,760 ریال 1,570 (1.6%) 102,180 ریال 98,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 98,780 ریال 1,560 (1.6%) 101,170 ریال 97,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
COTI 35,100 ریال 800 (2.28%) 36,480 ریال 34,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
COTI 34,750 ریال 800 (2.3%) 36,120 ریال 34,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HBAR 23,840 ریال 80 (0.34%) 24,610 ریال 23,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HBAR 23,600 ریال 90 (0.38%) 24,370 ریال 23,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CHR 64,020 ریال 270 (0.42%) 66,700 ریال 63,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CHR 63,390 ریال 270 (0.43%) 66,050 ریال 62,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,680,560 ریال 22,000 (0.82%) 2,738,900 ریال 2,674,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,654,280 ریال 21,610 (0.81%) 2,711,960 ریال 2,648,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TFUEL 22,520 ریال 480 (2.18%) 22,940 ریال 21,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TFUEL 22,300 ریال 480 (2.2%) 22,710 ریال 21,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MITH 8,270 ریال 180 (2.18%) 8,590 ریال 8,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MITH 8,190 ریال 170 (2.08%) 8,510 ریال 8,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WRX 71,910 ریال 140 (0.19%) 74,730 ریال 71,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WRX 71,210 ریال 130 (0.18%) 73,990 ریال 70,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,683,310 ریال 18,180 (1.08%) 1,772,050 ریال 1,669,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,666,800 ریال 17,900 (1.07%) 1,754,620 ریال 1,652,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LIT 287,950 ریال 2,670 (0.93%) 301,340 ریال 287,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LIT 285,120 ریال 2,640 (0.93%) 298,380 ریال 284,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 7,044,120 ریال 119,000 (1.72%) 7,664,650 ریال 6,819,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 6,975,060 ریال 118,280 (1.73%) 7,589,260 ریال 6,752,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 127,420 ریال 1,810 (1.42%) 131,270 ریال 125,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 126,170 ریال 1,790 (1.42%) 129,980 ریال 124,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PUNDIX 196,150 ریال 6,450 (3.4%) 215,640 ریال 189,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PUNDIX 194,220 ریال 6,400 (3.41%) 213,510 ریال 187,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KEY 1,550 ریال 30 (1.94%) 1,600 ریال 1,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KEY 1,540 ریال 10 (0.65%) 1,590 ریال 1,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 51,590 ریال 1,520 (2.95%) 53,860 ریال 51,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 51,090 ریال 1,490 (2.92%) 53,330 ریال 50,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KAVA 677,790 ریال 1,390 (0.21%) 705,470 ریال 674,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KAVA 671,150 ریال 1,420 (0.21%) 698,530 ریال 667,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 404,780 ریال 1,150 (0.28%) 426,360 ریال 401,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 400,810 ریال 1,120 (0.28%) 422,170 ریال 397,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LINA 3,230 ریال 30 (0.93%) 3,350 ریال 3,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LINA 3,190 ریال 40 (1.25%) 3,320 ریال 3,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTSI 55,200 ریال 950 (1.72%) 57,520 ریال 54,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTSI 54,660 ریال 930 (1.7%) 56,960 ریال 53,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 9,680 ریال 20 (0.21%) 10,060 ریال 9,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 9,590 ریال 10 (0.1%) 9,960 ریال 9,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 16,030 ریال 50 (0.31%) 16,030 ریال 15,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 15,880 ریال 60 (0.38%) 15,880 ریال 15,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HARD 79,770 ریال 1,640 (2.06%) 82,200 ریال 79,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HARD 78,990 ریال 1,620 (2.05%) 81,390 ریال 78,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NBS 1,760 ریال 20 (1.15%) 1,800 ریال 1,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NBS 1,740 ریال 30 (1.75%) 1,780 ریال 1,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VITE 9,470 ریال 100 (1.06%) 9,890 ریال 9,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VITE 9,380 ریال 110 (1.17%) 9,790 ریال 9,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 265,300 ریال 1,310 (0.49%) 274,200 ریال 264,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 262,700 ریال 1,280 (0.49%) 271,500 ریال 261,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 147,190 ریال 4,200 (2.85%) 154,030 ریال 146,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 145,740 ریال 4,160 (2.85%) 152,510 ریال 144,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUDIO 114,750 ریال 1,070 (0.93%) 118,950 ریال 112,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUDIO 113,630 ریال 1,050 (0.92%) 117,780 ریال 111,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RIF 24,480 ریال 80 (0.33%) 25,220 ریال 24,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RIF 24,240 ریال 80 (0.33%) 24,980 ریال 24,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 25,890 ریال 560 (2.16%) 26,900 ریال 25,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 25,630 ریال 560 (2.18%) 26,640 ریال 25,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OG 1,883,430 ریال 80,710 (4.29%) 1,964,140 ریال 1,882,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OG 1,864,970 ریال 79,790 (4.28%) 1,944,760 ریال 1,864,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIS 125,860 ریال 2,250 (1.79%) 132,100 ریال 125,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIS 124,620 ریال 2,220 (1.78%) 130,800 ریال 124,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUTO 102,204,000 ریال 424,800 (0.42%) 105,377,500 ریال 101,382,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUTO 101,202,000 ریال 427,200 (0.42%) 104,341,000 ریال 100,384,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ASR 1,237,770 ریال 8,630 (0.7%) 1,266,670 ریال 1,226,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ASR 1,225,640 ریال 8,460 (0.69%) 1,254,210 ریال 1,214,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTXC 45,590 ریال 1,290 (2.83%) 47,280 ریال 45,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTXC 45,150 ریال 1,260 (2.79%) 46,810 ریال 44,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IRIS 7,600 ریال 170 (2.24%) 7,970 ریال 7,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IRIS 7,530 ریال 170 (2.26%) 7,890 ریال 7,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BADGER 1,383,120 ریال 21,360 (1.54%) 1,445,700 ریال 1,375,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BADGER 1,369,560 ریال 21,060 (1.54%) 1,431,480 ریال 1,362,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,827,440 ریال 30,160 (1.07%) 2,906,650 ریال 2,821,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,799,720 ریال 29,680 (1.06%) 2,878,060 ریال 2,793,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TCT 3,790 ریال 50 (1.32%) 3,980 ریال 3,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TCT 3,750 ریال 50 (1.33%) 3,940 ریال 3,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIRO 858,640 ریال 13,230 (1.54%) 899,450 ریال 858,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIRO 850,220 ریال 13,050 (1.53%) 890,600 ریال 850,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 239,630 ریال 530 (0.22%) 246,070 ریال 237,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 237,280 ریال 510 (0.21%) 243,650 ریال 235,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OM 17,840 ریال 330 (1.88%) 17,930 ریال 17,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
OM 17,660 ریال 320 (1.85%) 17,760 ریال 17,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNT 178,090 ریال 50 (0.03%) 185,440 ریال 177,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNT 176,350 ریال 40 (0.02%) 183,620 ریال 176,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ACM 1,243,580 ریال 4,640 (0.37%) 1,275,510 ریال 1,226,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ACM 1,231,390 ریال 4,520 (0.37%) 1,262,960 ریال 1,214,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DATA 11,540 ریال 120 (1.04%) 11,910 ریال 11,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DATA 11,430 ریال 110 (0.96%) 11,790 ریال 11,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UTK 44,160 ریال 410 (0.93%) 45,690 ریال 44,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UTK 43,720 ریال 410 (0.94%) 45,240 ریال 43,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SUPER 55,810 ریال 1,450 (2.67%) 60,910 ریال 53,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SUPER 55,270 ریال 1,450 (2.69%) 60,310 ریال 53,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,241,160 ریال 8,760 (0.21%) 4,373,700 ریال 4,202,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,199,580 ریال 8,400 (0.2%) 4,330,680 ریال 4,161,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CFX 17,810 ریال 340 (1.91%) 18,700 ریال 17,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CFX 17,630 ریال 340 (1.93%) 18,510 ریال 17,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIO 18,210 ریال 640 (3.64%) 19,430 ریال 17,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FIO 18,030 ریال 630 (3.62%) 19,240 ریال 17,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STRAX 230,110 ریال 2,150 (0.93%) 238,210 ریال 229,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STRAX 227,860 ریال 2,100 (0.92%) 235,860 ریال 227,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAN 73,350 ریال 580 (0.79%) 76,280 ریال 72,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAN 72,630 ریال 570 (0.78%) 75,530 ریال 72,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 188,430 ریال 100 (0.05%) 200,170 ریال 187,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 186,590 ریال 120 (0.06%) 198,200 ریال 185,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 9,820 ریال 30 (0.31%) 10,160 ریال 9,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 9,720 ریال 20 (0.21%) 10,060 ریال 9,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 87,880 ریال 120 (0.14%) 89,520 ریال 87,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 87,020 ریال 120 (0.14%) 88,640 ریال 86,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ATM 1,508,580 ریال 11,420 (0.76%) 1,552,450 ریال 1,497,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ATM 1,493,790 ریال 11,210 (0.75%) 1,537,180 ریال 1,482,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 256,730 ریال 3,190 (1.24%) 265,050 ریال 256,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 254,220 ریال 3,140 (1.24%) 262,440 ریال 253,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LTO 31,640 ریال 130 (0.41%) 32,700 ریال 31,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LTO 31,330 ریال 120 (0.38%) 32,370 ریال 31,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DEGO 702,270 ریال 20,030 (2.85%) 727,730 ریال 694,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DEGO 695,390 ریال 19,790 (2.85%) 720,570 ریال 687,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
POND 3,830 ریال 200 (5.22%) 4,070 ریال 3,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
POND 3,790 ریال 200 (5.28%) 4,030 ریال 3,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PERP 297,740 ریال 4,130 (1.39%) 312,020 ریال 297,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PERP 294,820 ریال 4,070 (1.38%) 308,950 ریال 294,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 51,380 ریال 170 (0.33%) 51,380 ریال 51,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 50,870 ریال 160 (0.32%) 50,870 ریال 50,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 3,384,360 ریال 60,570 (1.79%) 3,591,380 ریال 3,331,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 3,351,180 ریال 59,750 (1.78%) 3,556,050 ریال 3,299,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PNT 94,370 ریال 2,610 (2.77%) 97,660 ریال 94,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PNT 93,450 ریال 2,570 (2.75%) 96,700 ریال 93,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DOCK 7,430 ریال 10 (0.13%) 7,660 ریال 7,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DOCK 7,360 ریال 10 (0.14%) 7,580 ریال 7,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ARPA 12,860 ریال 270 (2.1%) 13,310 ریال 12,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ARPA 12,730 ریال 270 (2.12%) 13,180 ریال 12,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MIR 66,630 ریال 2,380 (3.57%) 69,890 ریال 66,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MIR 65,980 ریال 2,350 (3.56%) 69,200 ریال 65,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ARDR 37,670 ریال 210 (0.56%) 39,070 ریال 37,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ARDR 37,300 ریال 200 (0.54%) 38,690 ریال 37,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TROY 1,560 ریال 50 (3.21%) 1,630 ریال 1,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TROY 1,540 ریال 60 (3.9%) 1,610 ریال 1,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DNT 16,430 ریال 80 (0.49%) 17,020 ریال 16,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DNT 16,270 ریال 70 (0.43%) 16,850 ریال 16,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ORN 456,250 ریال 360 (0.08%) 469,400 ریال 450,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ORN 451,770 ریال 330 (0.07%) 464,780 ریال 446,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BEAM 55,140 ریال 520 (0.94%) 57,980 ریال 54,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BEAM 54,600 ریال 510 (0.93%) 57,410 ریال 54,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AION 14,010 ریال 150 (1.07%) 14,240 ریال 13,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AION 13,880 ریال 140 (1.01%) 14,100 ریال 13,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MFT 1,800 ریال 30 (1.67%) 1,850 ریال 1,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MFT 1,790 ریال 20 (1.12%) 1,830 ریال 1,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 29,620 ریال 350 (1.18%) 30,770 ریال 29,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 29,330 ریال 350 (1.19%) 30,470 ریال 29,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTK 285,800 ریال 2,470 (0.87%) 296,160 ریال 282,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CTK 283,000 ریال 2,470 (0.88%) 293,240 ریال 279,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 28,470 ریال 260 (0.92%) 29,440 ریال 27,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 28,190 ریال 260 (0.93%) 29,150 ریال 27,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PAXG 545,292,000 ریال 220,000 (0.04%) 548,390,000 ریال 543,205,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PAXG 539,946,000 ریال 253,000 (0.05%) 542,996,000 ریال 537,862,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SKL 20,440 ریال 10 (0.05%) 21,170 ریال 20,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SKL 20,240 ریال 10 (0.05%) 20,960 ریال 19,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 836,300 ریال 8,520 (1.02%) 867,420 ریال 827,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 828,100 ریال 8,380 (1.01%) 858,890 ریال 819,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MBL 1,460 ریال 30 (2.05%) 1,510 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MBL 1,450 ریال 20 (1.38%) 1,490 ریال 1,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STPT 16,290 ریال 340 (2.09%) 16,830 ریال 16,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
STPT 16,130 ریال 330 (2.05%) 16,670 ریال 16,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WNXM 5,541,660 ریال 30,660 (0.55%) 5,749,250 ریال 5,499,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WNXM 5,487,330 ریال 30,000 (0.55%) 5,692,700 ریال 5,445,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HNT 2,490,840 ریال 29,320 (1.18%) 2,577,250 ریال 2,479,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
HNT 2,466,420 ریال 28,870 (1.17%) 2,551,900 ریال 2,455,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JUV 1,630,980 ریال 4,540 (0.28%) 1,683,600 ریال 1,620,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JUV 1,614,990 ریال 4,390 (0.27%) 1,667,040 ریال 1,604,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,460 ریال 40 (2.74%) 1,530 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,450 ریال 30 (2.07%) 1,520 ریال 1,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BTG 9,173,880 ریال 107,240 (1.17%) 9,567,850 ریال 9,164,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BTG 9,083,940 ریال 105,590 (1.16%) 9,473,740 ریال 9,074,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,695,240 ریال 4,120 (0.24%) 1,750,700 ریال 1,686,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,678,620 ریال 3,970 (0.24%) 1,733,480 ریال 1,669,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SHIB 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 4 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SHIB 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 197,680 ریال 2,050 (1.04%) 204,050 ریال 196,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 195,740 ریال 2,020 (1.03%) 202,040 ریال 194,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 29,620 ریال 80 (0.27%) 30,560 ریال 29,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 29,330 ریال 80 (0.27%) 30,260 ریال 29,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LPT 306,000 ریال 1,000 (0.33%) 306,000 ریال 305,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LPT 303,000 ریال 1,000 (0.33%) 303,000 ریال 302,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SLP 1,580 ریال 30 (1.94%) 1,650 ریال 1,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SLP 1,560 ریال 10 (0.65%) 1,640 ریال 1,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BAKE 101,900 ریال 1,460 (1.43%) 107,060 ریال 101,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BAKE 100,900 ریال 1,440 (1.43%) 106,000 ریال 100,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BURGER 471,850 ریال 1,480 (0.31%) 483,730 ریال 470,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BURGER 467,230 ریال 1,430 (0.31%) 478,970 ریال 465,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
YFI 3,399,286,680 ریال 15,924,760 (0.47%) 3,521,127,400 ریال 3,347,530,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
YFI 3,365,960,340 ریال 15,986,860 (0.48%) 3,486,493,360 ریال 3,314,604,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,297,450 ریال 52,170 (2.27%) 2,406,760 ریال 2,284,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,274,920 ریال 51,510 (2.26%) 2,383,080 ریال 2,262,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MLN 8,690,400 ریال 64,800 (0.75%) 8,967,000 ریال 8,659,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MLN 8,605,200 ریال 63,600 (0.74%) 8,878,800 ریال 8,574,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ATA 61,930 ریال 1,730 (2.79%) 64,900 ریال 61,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ATA 61,330 ریال 1,700 (2.77%) 64,270 ریال 61,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 641,380 ریال 11,310 (1.76%) 664,900 ریال 641,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 635,090 ریال 11,160 (1.76%) 658,360 ریال 635,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AR 4,210,560 ریال 36,640 (0.88%) 4,355,400 ریال 4,172,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AR 4,169,280 ریال 36,550 (0.88%) 4,312,560 ریال 4,131,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KLAY 91,190 ریال 620 (0.68%) 94,550 ریال 91,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
KLAY 90,290 ریال 610 (0.68%) 93,620 ریال 90,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,200 ریال 30 (2.5%) 1,280 ریال 1,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,190 ریال 30 (2.52%) 1,270 ریال 1,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ALPACA 87,150 ریال 450 (0.52%) 88,880 ریال 86,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ALPACA 86,290 ریال 440 (0.51%) 88,000 ریال 85,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NU 166,340 ریال 540 (0.33%) 166,340 ریال 165,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
NU 164,710 ریال 540 (0.33%) 164,710 ریال 164,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
QNT 36,108,000 ریال 432,800 (1.2%) 37,484,500 ریال 35,715,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
QNT 35,754,000 ریال 426,200 (1.19%) 37,115,800 ریال 35,364,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 947,990 ریال 15,620 (1.68%) 970,210 ریال 924,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 938,690 ریال 15,520 (1.68%) 960,660 ریال 915,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 191,280 ریال 620 (0.33%) 191,280 ریال 190,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 189,410 ریال 630 (0.33%) 189,410 ریال 188,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,380,680 ریال 42,200 (1.77%) 2,494,900 ریال 2,372,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,357,340 ریال 41,630 (1.77%) 2,470,360 ریال 2,349,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MASK 526,630 ریال 3,850 (0.73%) 551,750 ریال 520,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MASK 521,460 ریال 3,790 (0.73%) 546,320 ریال 515,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GHST 406,670 ریال 1,440 (0.36%) 408,400 ریال 404,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GHST 402,690 ریال 1,460 (0.36%) 404,380 ریال 400,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FARM 16,830,000 ریال 163,600 (0.97%) 17,354,500 ریال 16,775,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FARM 16,665,000 ریال 160,900 (0.97%) 17,183,800 ریال 16,610,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
REQ 41,280 ریال 240 (0.58%) 42,640 ریال 41,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
REQ 40,870 ریال 230 (0.57%) 42,220 ریال 40,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 846,700 ریال 16,660 (1.97%) 879,620 ریال 839,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 838,400 ریال 16,440 (1.96%) 870,970 ریال 830,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TORN 3,956,580 ریال 338,940 (8.57%) 4,355,400 ریال 3,956,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TORN 3,917,790 ریال 335,340 (8.56%) 4,312,560 ریال 3,917,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
C98 161,870 ریال 1,070 (0.66%) 168,060 ریال 161,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
C98 160,290 ریال 1,050 (0.66%) 166,400 ریال 159,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 16,650 ریال 500 (3%) 17,600 ریال 16,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 16,480 ریال 500 (3.03%) 17,430 ریال 16,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAXP 37,700 ریال 220 (0.59%) 38,860 ریال 37,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WAXP 37,330 ریال 220 (0.59%) 38,470 ریال 36,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FOR 7,060 ریال 30 (0.42%) 7,340 ریال 7,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FOR 6,990 ریال 30 (0.43%) 7,270 ریال 6,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MBOX 225,220 ریال 1,260 (0.56%) 231,800 ریال 222,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
MBOX 223,010 ریال 1,240 (0.56%) 229,520 ریال 220,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CLV 35,960 ریال 210 (0.58%) 37,910 ریال 35,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CLV 35,610 ریال 200 (0.56%) 37,530 ریال 35,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DEXE 1,142,600 ریال 25,370 (2.22%) 1,185,840 ریال 1,138,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DEXE 1,131,400 ریال 25,040 (2.21%) 1,174,180 ریال 1,127,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PHA 39,840 ریال 140 (0.35%) 40,930 ریال 39,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PHA 39,450 ریال 140 (0.36%) 40,530 ریال 39,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DAR 100,590 ریال 1,450 (1.44%) 104,730 ریال 99,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DAR 99,600 ریال 1,430 (1.44%) 103,700 ریال 98,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DAI 306,000 ریال 1,000 (0.33%) 306,000 ریال 305,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DAI 303,000 ریال 1,000 (0.33%) 303,000 ریال 302,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SYS 56,180 ریال 490 (0.88%) 57,710 ریال 55,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SYS 55,630 ریال 490 (0.89%) 57,140 ریال 55,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DYDX 656,680 ریال 12,420 (1.89%) 687,780 ریال 651,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
DYDX 650,240 ریال 12,260 (1.89%) 681,010 ریال 645,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNX 41,493,600 ریال 397,600 (0.96%) 42,151,000 ریال 41,266,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BNX 41,086,800 ریال 391,000 (0.95%) 41,736,400 ریال 40,860,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 225,830 ریال 1,680 (0.74%) 237,720 ریال 220,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 223,610 ریال 1,660 (0.74%) 235,380 ریال 218,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BETA 42,060 ریال 1,410 (3.35%) 44,360 ریال 42,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BETA 41,640 ریال 1,400 (3.36%) 43,920 ریال 41,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GALA 20,840 ریال 240 (1.15%) 22,090 ریال 20,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GALA 20,640 ریال 230 (1.11%) 21,870 ریال 20,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 266,220 ریال 5,560 (2.09%) 278,770 ریال 261,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 263,610 ریال 5,480 (2.08%) 276,030 ریال 258,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 4,418,640 ریال 14,440 (0.33%) 4,418,640 ریال 4,404,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 4,375,320 ریال 14,440 (0.33%) 4,375,320 ریال 4,360,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RAY 258,570 ریال 1,960 (0.76%) 268,100 ریال 256,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RAY 256,040 ریال 1,920 (0.75%) 265,460 ریال 254,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ILV 33,537,600 ریال 1,057,600 (3.15%) 35,502,000 ریال 33,245,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ILV 33,208,800 ریال 1,045,000 (3.15%) 35,152,800 ریال 32,918,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LAZIO 1,065,920 ریال 25,660 (2.47%) 1,079,640 ریال 1,036,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
LAZIO 1,055,470 ریال 25,480 (2.47%) 1,069,020 ریال 1,026,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AGLD 139,540 ریال 6,680 (4.79%) 155,860 ریال 138,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AGLD 138,170 ریال 6,610 (4.78%) 154,320 ریال 137,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TUSD 305,940 ریال 2,030 (0.67%) 305,940 ریال 303,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TUSD 302,940 ریال 2,030 (0.67%) 302,940 ریال 300,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TRIBE 45,990 ریال 270 (0.59%) 46,270 ریال 45,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
TRIBE 45,540 ریال 270 (0.6%) 45,810 ریال 45,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ADX 59,000 ریال 970 (1.67%) 60,420 ریال 57,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ADX 58,420 ریال 960 (1.67%) 59,830 ریال 57,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IDEX 24,580 ریال 200 (0.81%) 25,310 ریال 24,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IDEX 24,340 ریال 190 (0.78%) 25,060 ریال 24,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RARE 85,990 ریال 40 (0.05%) 89,370 ریال 85,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RARE 85,140 ریال 40 (0.05%) 88,490 ریال 84,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VIDT 98,650 ریال 1,550 (1.57%) 102,080 ریال 98,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
VIDT 97,690 ریال 1,520 (1.56%) 101,080 ریال 97,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 74,050 ریال 1,730 (2.39%) 80,640 ریال 71,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 73,330 ریال 1,720 (2.4%) 79,850 ریال 71,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RAD 774,180 ریال 2,020 (0.26%) 789,040 ریال 770,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
RAD 766,590 ریال 2,050 (0.27%) 781,270 ریال 763,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FRONT 84,670 ریال 780 (0.92%) 87,570 ریال 84,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FRONT 83,840 ریال 770 (0.92%) 86,700 ریال 83,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUCTION 3,060,000 ریال 22,560 (0.74%) 3,217,750 ریال 3,043,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AUCTION 3,030,000 ریال 22,140 (0.73%) 3,186,100 ریال 3,013,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 13,100 ریال 220 (1.68%) 13,630 ریال 13,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 12,970 ریال 210 (1.62%) 13,500 ریال 12,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 25,948,800 ریال 347,200 (1.34%) 27,175,500 ریال 25,833,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 25,694,400 ریال 342,100 (1.33%) 26,908,200 ریال 25,579,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ENS 4,372,740 ریال 29,180 (0.67%) 4,590,250 ریال 4,318,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ENS 4,329,870 ریال 28,610 (0.66%) 4,545,100 ریال 4,276,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 213,890 ریال 8,640 (4.04%) 226,310 ریال 212,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 211,800 ریال 8,530 (4.03%) 224,080 ریال 210,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JASMY 3,120 ریال 20 (0.64%) 3,280 ریال 3,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
JASMY 3,090 ریال 20 (0.65%) 3,250 ریال 3,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BUSD 305,910 ریال 1,970 (0.65%) 305,940 ریال 303,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
BUSD 302,910 ریال 1,970 (0.65%) 302,940 ریال 300,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UST 75,210 ریال 250 (0.33%) 75,210 ریال 74,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
UST 74,470 ریال 240 (0.32%) 74,470 ریال 74,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CVX 2,044,080 ریال 62,640 (3.06%) 2,165,500 ریال 2,043,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
CVX 2,024,040 ریال 61,890 (3.06%) 2,144,200 ریال 2,023,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AMP 2,500 ریال 30 (1.2%) 2,560 ریال 2,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
AMP 2,480 ریال 20 (0.81%) 2,530 ریال 2,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
USDP 305,910 ریال 1,000 (0.33%) 305,940 ریال 304,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
USDP 302,910 ریال 1,000 (0.33%) 302,940 ریال 301,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 406,980 ریال 11,020 (2.71%) 440,120 ریال 406,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 402,990 ریال 10,890 (2.7%) 435,790 ریال 402,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SPELL 430 ریال 10 (2.33%) 450 ریال 430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
SPELL 430 ریال 10 (2.38%) 450 ریال 420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GNO 55,967,400 ریال 1,000 (0%) 58,072,000 ریال 55,784,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GNO 55,418,700 ریال 4,600 (0.01%) 57,500,800 ریال 55,235,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 95,470 ریال 3,630 (3.8%) 103,090 ریال 94,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 94,540 ریال 3,590 (3.8%) 102,080 ریال 93,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IMX 323,440 ریال 7,920 (2.45%) 342,820 ریال 319,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
IMX 320,270 ریال 7,820 (2.44%) 339,450 ریال 316,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GLMR 211,870 ریال 990 (0.47%) 222,470 ریال 209,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
GLMR 209,800 ریال 1,000 (0.48%) 220,280 ریال 207,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PEOPLE 8,770 ریال 140 (1.6%) 9,230 ریال 8,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
PEOPLE 8,680 ریال 140 (1.61%) 9,140 ریال 8,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FLUX 307,530 ریال 24,740 (8.04%) 332,270 ریال 303,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FLUX 304,520 ریال 24,470 (8.04%) 328,990 ریال 300,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FXS 1,949,220 ریال 22,520 (1.16%) 1,998,970 ریال 1,944,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
FXS 1,930,110 ریال 22,180 (1.15%) 1,979,310 ریال 1,924,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANC 34,360 ریال 350 (1.02%) 35,700 ریال 34,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ANC 34,020 ریال 350 (1.03%) 35,350 ریال 33,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XNO 324,970 ریال 2,430 (0.75%) 336,720 ریال 322,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
XNO 321,790 ریال 2,430 (0.76%) 333,410 ریال 319,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,337,220 ریال 2,660 (0.2%) 1,409,100 ریال 1,311,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,324,110 ریال 2,720 (0.21%) 1,395,240 ریال 1,298,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 304,000 ریال 0 (0%) 304,000 ریال 304,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 296,000 ریال 0 (0%) 296,000 ریال 296,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WM 282,000 ریال 0 (0%) 282,000 ریال 282,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو
WM 264,000 ریال 1,000 (0.38%) 265,000 ریال 264,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۲:۱۰
آرشیو

مشخصات مشهد اکسچنج

توضیحات

نظرات مشهد اکسچنج

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین