اکس کاپیتال

رتبه:
( تعداد: 14 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، تیکت، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

(BTC) / فروش
(BTC)
قیمت ریالی
6,297,560,010
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
(ETH) / فروش
(ETH)
قیمت ریالی
343,060,370
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
(USDT) / فروش
(USDT)
قیمت ریالی
304,870
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
(USDC) / فروش
(USDC)
قیمت ریالی
306,290
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰

قیمت ارزهای دیجیتال در اکس کاپیتال

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
(BTC) 6,297,560,010 ریال 0 (0%) 6,297,560,010 ریال 6,297,560,010 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ETH) 343,060,370 ریال 0 (0%) 343,060,370 ریال 343,060,370 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(USDT) 304,870 ریال 0 (0%) 304,870 ریال 304,870 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(USDC) 306,290 ریال 0 (0%) 306,290 ریال 306,290 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BNB) 64,656,540 ریال 0 (0%) 64,656,540 ریال 64,656,540 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BUSD) 305,070 ریال 0 (0%) 305,070 ریال 305,070 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ADA) 149,560 ریال 0 (0%) 149,560 ریال 149,560 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XRP) 98,730 ریال 0 (0%) 98,730 ریال 98,730 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(SOL) 10,570,680 ریال 0 (0%) 10,570,680 ریال 10,570,680 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(DOT) 2,315,480 ریال 0 (0%) 2,315,480 ریال 2,315,480 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(DOGE) 18,330 ریال 0 (0%) 18,330 ریال 18,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(DAI) 305,070 ریال 0 (0%) 305,070 ریال 305,070 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(TRX) 18,530 ریال 0 (0%) 18,530 ریال 18,530 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(WBTC) 6,305,796,900 ریال 0 (0%) 6,305,796,900 ریال 6,305,796,900 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(LEO) 1,644,330 ریال 0 (0%) 1,644,330 ریال 1,644,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(AVAX) 5,228,900 ریال 0 (0%) 5,228,900 ریال 5,228,900 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(STETH) 321,934,270 ریال 0 (0%) 321,934,270 ریال 321,934,270 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(LTC) 15,991,770 ریال 0 (0%) 15,991,770 ریال 15,991,770 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FTT) 7,715,220 ریال 0 (0%) 7,715,220 ریال 7,715,220 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(LINK) 2,031,770 ریال 0 (0%) 2,031,770 ریال 2,031,770 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CRO) 35,240 ریال 0 (0%) 35,240 ریال 35,240 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XLM) 35,110 ریال 0 (0%) 35,110 ریال 35,110 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(OKB) 3,322,210 ریال 0 (0%) 3,322,210 ریال 3,322,210 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(MATIC) 119,470 ریال 0 (0%) 119,470 ریال 119,470 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(NEAR) 1,021,980 ریال 0 (0%) 1,021,980 ریال 1,021,980 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BCH) 37,017,190 ریال 0 (0%) 37,017,190 ریال 37,017,190 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ALGO) 96,420 ریال 0 (0%) 96,420 ریال 96,420 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ETC) 4,829,260 ریال 0 (0%) 4,829,260 ریال 4,829,260 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XMR) 34,610,190 ریال 0 (0%) 34,610,190 ریال 34,610,190 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ATOM) 2,077,530 ریال 0 (0%) 2,077,530 ریال 2,077,530 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(UNI) 1,275,190 ریال 0 (0%) 1,275,190 ریال 1,275,190 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(TFUEL) 16,280 ریال 0 (0%) 16,280 ریال 16,280 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XCN) 24,700 ریال 0 (0%) 24,700 ریال 24,700 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(VET) 7,020 ریال 0 (0%) 7,020 ریال 7,020 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(HBAR) 21,900 ریال 0 (0%) 21,900 ریال 21,900 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FLOW) 433,200 ریال 0 (0%) 433,200 ریال 433,200 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FRAX) 305,380 ریال 0 (0%) 305,380 ریال 305,380 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ICP) 1,699,240 ریال 0 (0%) 1,699,240 ریال 1,699,240 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(THETA) 393,540 ریال 0 (0%) 393,540 ریال 393,540 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XTZ) 433,200 ریال 0 (0%) 433,200 ریال 433,200 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(EGLD) 17,010,700 ریال 0 (0%) 17,010,700 ریال 17,010,700 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(APE) 1,284,340 ریال 0 (0%) 1,284,340 ریال 1,284,340 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(MANA) 254,130 ریال 0 (0%) 254,130 ریال 254,130 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FIL) 1,680,940 ریال 0 (0%) 1,680,940 ریال 1,680,940 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BSV) 19,518,380 ریال 0 (0%) 19,518,380 ریال 19,518,380 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(TUSD) 305,990 ریال 0 (0%) 305,990 ریال 305,990 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(HNT) 3,380,180 ریال 0 (0%) 3,380,180 ریال 3,380,180 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(AXS) 4,243,520 ریال 0 (0%) 4,243,520 ریال 4,243,520 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(SAND) 266,090 ریال 0 (0%) 266,090 ریال 266,090 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(KCS) 3,184,930 ریال 0 (0%) 3,184,930 ریال 3,184,930 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(EOS) 294,400 ریال 0 (0%) 294,400 ریال 294,400 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CUSDC) 6,920 ریال 0 (0%) 6,920 ریال 6,920 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(USDP) 305,680 ریال 0 (0%) 305,680 ریال 305,680 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ZEC) 20,711,200 ریال 0 (0%) 20,711,200 ریال 20,711,200 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(MKR) 281,619,270 ریال 0 (0%) 281,619,270 ریال 281,619,270 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(AAVE) 18,157,770 ریال 0 (0%) 18,157,770 ریال 18,157,770 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(HBTC) 6,397,012,830 ریال 0 (0%) 6,397,012,830 ریال 6,397,012,830 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(HT) 1,595,520 ریال 0 (0%) 1,595,520 ریال 1,595,520 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(USDN) 302,210 ریال 0 (0%) 302,210 ریال 302,210 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(GRT) 32,780 ریال 0 (0%) 32,780 ریال 32,780 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(MIOTA) 85,560 ریال 0 (0%) 85,560 ریال 85,560 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(QNT) 17,205,950 ریال 0 (0%) 17,205,950 ریال 17,205,950 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CETH) 6,879,330 ریال 0 (0%) 6,879,330 ریال 6,879,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(KLAY) 75,100 ریال 0 (0%) 75,100 ریال 75,100 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XRD) 21,250 ریال 0 (0%) 21,250 ریال 21,250 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(USDD) 290,330 ریال 0 (0%) 290,330 ریال 290,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FTM) 78,070 ریال 0 (0%) 78,070 ریال 78,070 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(NEO) 2,770,040 ریال 0 (0%) 2,770,040 ریال 2,770,040 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(SNX) 857,250 ریال 0 (0%) 857,250 ریال 857,250 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CDAI) 6,740 ریال 0 (0%) 6,740 ریال 6,740 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(PAXG) 563,089,050 ریال 0 (0%) 563,089,050 ریال 563,089,050 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(GT) 1,195,870 ریال 0 (0%) 1,195,870 ریال 1,195,870 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BAT) 116,350 ریال 0 (0%) 116,350 ریال 116,350 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(DFI) 320,630 ریال 0 (0%) 320,630 ریال 320,630 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(RUNE) 561,330 ریال 0 (0%) 561,330 ریال 561,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(10SET) 841,990 ریال 0 (0%) 841,990 ریال 841,990 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ZIL) 10,440 ریال 0 (0%) 10,440 ریال 10,440 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CHZ) 28,340 ریال 0 (0%) 28,340 ریال 28,340 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(DASH) 13,908,140 ریال 0 (0%) 13,908,140 ریال 13,908,140 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(BIT) 132,650 ریال 0 (0%) 132,650 ریال 132,650 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(WAVES) 1,449,080 ریال 0 (0%) 1,449,080 ریال 1,449,080 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(KSM) 15,946,010 ریال 0 (0%) 15,946,010 ریال 15,946,010 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FLEX) 1,449,080 ریال 0 (0%) 1,449,080 ریال 1,449,080 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(LRC) 113,920 ریال 0 (0%) 113,920 ریال 113,920 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XAUT) 569,641,960 ریال 0 (0%) 569,641,960 ریال 569,641,960 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(AR) 2,782,240 ریال 0 (0%) 2,782,240 ریال 2,782,240 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(GMT) 233,870 ریال 0 (0%) 233,870 ریال 233,870 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CAKE) 912,160 ریال 0 (0%) 912,160 ریال 912,160 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(AMP) 2,810 ریال 0 (0%) 2,810 ریال 2,810 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(ENJ) 138,880 ریال 0 (0%) 138,880 ریال 138,880 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(GALA) 17,030 ریال 0 (0%) 17,030 ریال 17,030 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CEL) 285,650 ریال 0 (0%) 285,650 ریال 285,650 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(FEI) 305,680 ریال 0 (0%) 305,680 ریال 305,680 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(XDC) 9,670 ریال 0 (0%) 9,670 ریال 9,670 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(STX) 110,940 ریال 0 (0%) 110,940 ریال 110,940 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
(CELO) 261,660 ریال 0 (0%) 261,660 ریال 261,660 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
BTC 5,875,721,420 ریال 78,506,720 (1.35%) 6,253,019,790 ریال 5,735,370,910 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ETH 321,501,070 ریال 9,869,010 (3.17%) 336,229,850 ریال 309,222,000 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 307,210 ریال 2,140 (0.7%) 307,510 ریال 302,120 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
USDC 307,210 ریال 1,530 (0.5%) 307,210 ریال 301,510 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
BNB 67,176,410 ریال 2,065,320 (3.17%) 69,177,670 ریال 64,464,340 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
BUSD 304,570 ریال 1,420 (0.47%) 314,530 ریال 301,970 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ADA 137,580 ریال 1,180 (0.87%) 143,190 ریال 134,730 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 95,810 ریال 3,770 (3.93%) 101,780 ریال 95,700 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 9,884,270 ریال 118,980 (1.22%) 10,717,110 ریال 9,698,180 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
DOT 2,050,070 ریال 30,510 (1.49%) 2,190,400 ریال 2,019,560 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 19,770 ریال 10 (0.05%) 20,750 ریال 19,370 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
DAI 306,600 ریال 920 (0.3%) 307,210 ریال 301,360 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
TRX 19,910 ریال 620 (3.21%) 20,150 ریال 19,240 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 5,883,760,010 ریال 86,167,020 (1.49%) 6,240,816,990 ریال 5,749,568,870 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
LEO 1,836,520 ریال 76,270 (4.33%) 1,912,790 ریال 1,748,050 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
AVAX 4,884,170 ریال 79,320 (1.62%) 5,344,830 ریال 4,847,560 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
STETH 309,017,610 ریال 8,813,480 (2.94%) 323,063,030 ریال 297,971,020 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
LTC 15,534,160 ریال 183,050 (1.18%) 16,900,880 ریال 15,534,160 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 7,425,400 ریال 216,600 (3%) 7,748,780 ریال 7,135,590 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
LINK 1,842,620 ریال 12,210 (0.66%) 1,949,400 ریال 1,827,370 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 34,490 ریال 520 (1.53%) 35,870 ریال 33,650 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XLM 33,300 ریال 260 (0.79%) 34,890 ریال 32,720 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
OKB 3,669,990 ریال 21,350 (0.59%) 3,810,320 ریال 3,621,180 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
MATIC 143,950 ریال 6,880 (5.02%) 151,260 ریال 135,670 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,006,730 ریال 15,250 (1.54%) 1,040,290 ریال 982,330 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
BCH 30,473,440 ریال 173,890 (0.57%) 32,160,480 ریال 30,140,920 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ALGO 93,650 ریال 1,530 (1.66%) 97,580 ریال 91,360 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ETC 4,435,720 ریال 9,150 (0.21%) 4,667,570 ریال 4,393,010 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XMR 34,366,140 ریال 719,970 (2.14%) 35,665,730 ریال 33,292,290 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 2,236,160 ریال 51,860 (2.37%) 2,367,340 ریال 2,166,000 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
UNI 1,467,390 ریال 3,050 (0.21%) 1,561,960 ریال 1,452,130 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
TFUEL 14,380 ریال 400 (2.86%) 14,770 ریال 13,930 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XCN 26,300 ریال 370 (1.43%) 26,690 ریال 25,710 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
VET 6,760 ریال 60 (0.9%) 7,060 ریال 6,630 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
HBAR 18,790 ریال 30 (0.16%) 19,730 ریال 18,560 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 445,400 ریال 3,050 (0.69%) 472,860 ریال 436,250 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
FRAX 307,210 ریال 2,140 (0.7%) 307,820 ریال 299,860 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,598,570 ریال 9,160 (0.58%) 1,662,630 ریال 1,568,060 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
THETA 353,880 ریال 0 (0%) 372,190 ریال 350,830 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 411,840 ریال 12,210 (2.96%) 442,350 ریال 408,790 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
EGLD 15,406,040 ریال 546,080 (3.67%) 15,872,790 ریال 14,625,060 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
APE 1,351,460 ریال 27,460 (2.07%) 1,439,930 ریال 1,311,800 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
MANA 259,200 ریال 5,640 (2.22%) 272,560 ریال 251,620 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,622,970 ریال 18,300 (1.14%) 1,677,890 ریال 1,586,360 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 16,141,250 ریال 503,370 (3.12%) 17,212,050 ریال 16,141,250 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
TUSD 306,600 ریال 610 (0.2%) 307,210 ریال 302,030 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
HNT 2,794,440 ریال 12,200 (0.44%) 2,916,470 ریال 2,724,280 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
AXS 4,252,680 ریال 36,600 (0.86%) 4,545,540 ریال 4,240,470 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 335,580 ریال 16,170 (5.06%) 356,930 ریال 315,440 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
KCS 2,968,330 ریال 33,560 (1.14%) 3,059,850 ریال 2,916,470 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
EOS 275,630 ریال 1,570 (0.57%) 289,060 ریال 271,350 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CUSDC 6,920 ریال 10 (0.14%) 6,920 ریال 6,810 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
USDP 307,510 ریال 1,520 (0.5%) 307,510 ریال 299,450 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ZEC 16,229,720 ریال 18,300 (0.11%) 17,172,390 ریال 15,970,410 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
MKR 273,974,210 ریال 9,832,400 (3.72%) 281,808,410 ریال 261,518,210 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
AAVE 17,053,410 ریال 359,980 (2.16%) 17,910,660 ریال 16,479,880 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
HBTC 5,875,410,250 ریال 84,095,600 (1.45%) 6,254,850,210 ریال 5,720,285,200 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
HT 1,461,290 ریال 12,210 (0.84%) 1,516,200 ریال 1,436,880 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
USDN 301,830 ریال 1,610 (0.54%) 301,830 ریال 295,390 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
GRT 27,830 ریال 650 (2.34%) 30,000 ریال 27,640 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
MIOTA 79,930 ریال 560 (0.71%) 83,570 ریال 78,400 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
QNT 16,211,420 ریال 646,750 (4.16%) 17,767,280 ریال 15,442,640 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CETH 6,516,300 ریال 280,670 (4.5%) 6,711,540 ریال 6,232,580 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
KLAY 70,260 ریال 300 (0.43%) 76,760 ریال 70,190 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XRD 19,600 ریال 190 (0.98%) 19,940 ریال 19,310 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
USDD 305,070 ریال 2,280 (0.75%) 305,070 ریال 296,900 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
FTM 75,650 ریال 1,300 (1.75%) 79,720 ریال 73,600 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
NEO 2,507,680 ریال 6,110 (0.24%) 2,638,860 ریال 2,471,070 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
SNX 674,200 ریال 3,050 (0.45%) 707,760 ریال 662,000 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CDAI 6,730 ریال 10 (0.15%) 6,770 ریال 6,610 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
PAXG 550,639,150 ریال 3,261,200 (0.59%) 563,860,880 ریال 547,564,040 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
GT 1,238,580 ریال 9,150 (0.74%) 1,275,190 ریال 1,214,180 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 121,500 ریال 8,250 (7.28%) 124,760 ریال 112,700 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI 272,180 ریال 2,510 (0.93%) 289,500 ریال 267,230 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 549,130 ریال 6,110 (1.13%) 582,680 ریال 536,920 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
تنست
تنست
Tenset
10SET 1,171,470 ریال 73,220 (6.67%) 1,174,520 ریال 1,089,100 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ZIL 11,790 ریال 310 (2.7%) 12,180 ریال 11,340 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CHZ 29,010 ریال 130 (0.45%) 30,280 ریال 28,680 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 12,632,950 ریال 82,370 (0.66%) 13,130,210 ریال 12,477,360 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
BIT 130,900 ریال 1,960 (1.52%) 132,840 ریال 128,180 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
WAVES 1,525,350 ریال 24,410 (1.63%) 1,601,620 ریال 1,491,790 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
KSM 14,536,590 ریال 314,230 (2.21%) 15,155,880 ریال 14,048,470 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
FLEX 1,311,800 ریال 0 (0%) 1,317,900 ریال 1,305,700 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
LRC 114,440 ریال 760 (0.67%) 119,910 ریال 112,310 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XAUT 563,351,410 ریال 3,450,350 (0.61%) 568,928,090 ریال 557,176,800 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
AR 2,983,580 ریال 192,190 (6.89%) 3,206,290 ریال 2,791,390 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 255,230 ریال 7,980 (3.23%) 267,570 ریال 240,630 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CAKE 927,410 ریال 27,450 (3.05%) 957,920 ریال 890,800 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
AMP 3,010 ریال 460 (15.28%) 3,470 ریال 2,890 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
ENJ 149,160 ریال 1,890 (1.28%) 157,660 ریال 146,570 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
GALA 15,900 ریال 210 (1.32%) 16,810 ریال 15,690 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CEL 285,680 ریال 0 (0%) 285,680 ریال 285,680 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI 305,380 ریال 0 (0%) 306,900 ریال 304,060 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
XDC 9,570 ریال 0 (0%) 9,610 ریال 9,390 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
STX 119,490 ریال 2,840 (2.38%) 126,730 ریال 119,490 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
CELO 254,510 ریال 2,080 (0.82%) 267,380 ریال 252,250 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
NEXO 223,700 ریال 4,860 (2.22%) 224,010 ریال 218,710 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
1INCH 204,400 ریال 6,910 (3.38%) 216,060 ریال 204,400 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
TITAN 1,186,720 ریال 207,450 (17.48%) 1,415,520 ریال 1,183,670 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 680 ریال 10 (1.49%) 680 ریال 670 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
EVMOS 600,990 ریال 6,100 (1.03%) 634,550 ریال 579,630 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 216,010 ریال 1,770 (0.82%) 218,990 ریال 216,010 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
KAVA 536,920 ریال 3,050 (0.57%) 567,430 ریال 530,820 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
OMI 430 ریال 10 (2.38%) 430 ریال 420 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
FXS 1,766,360 ریال 0 (0%) 1,775,510 ریال 1,708,390 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
DOME 3,170 ریال 0 (0%) 3,170 ریال 3,170 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو
USTC 12,700 ریال 2,870 (22.6%) 15,600 ریال 12,490 ریال ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۵:۳۰
آرشیو

مشخصات اکس کاپیتال

توضیحات

نظرات اکس کاپیتال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین