خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
65003.75
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۸:۲۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3390.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۸:۲۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.119443
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۸:۲۵
MKR ماکر
MKR
قیمت دلاری
2146.91
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۸:۲۵

قیمت ارزهای دیجیتال در Hotcoin

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/USDT
$ 0.002541 312840.22 51
72.03
79.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
1INCH/USDT
$ 0.371016 523618.84 247
46345.64
70683.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AAVE/USDT
$ 77.76 482968.97 295
806094.83
748656.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ABT/USDT
$ 2.79 687184.28 231
725.00
1448.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ACE/USDT
$ 3.34 417783.32 405
10451.20
9287.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020845 327363.19 1
35638.79
49087.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ADA/ETH
$ 0.369824 386849.55 230
17340.72
19937.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ADA/USDT
$ 0.369816 9228635.21 460
973680.63
901343.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ADM/USDT
$ 0.029930 132643.54 221
807.73
1100.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AE/USDT
$ 0.033412 456220.19 10
6.64
13.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AERO/USDT
$ 0.791821 327692.57 194
1037.25
1184.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AEVO/USDT
$ 0.479891 332472.15 1
4592.71
198496.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AGIX/USDT
$ 0.477492 1927212.96 448
29084.96
33143.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AGLD/USDT
$ 1.12 176000.46 288
16457.68
28059.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -30733037700.00 1210692.43 253
1872.66
2867.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AIOZ/USDT
$ 0.470793 313806.26 103
162.41
171.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AKRO/USDT
$ 0.004649 207398.58 199
7858.38
9114.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AKT/USDT
$ 2.70 1180847.56 241
1624.69
3263.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALCX/USDT
$ 17.78 232843.93 244
8936.34
11337.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALEX/USDT
$ 0.083081 316988.89 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALGO/USDT
$ 0.131570 439331.49 302
140092.59
130983.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.10 438693.59 261
76066.47
66817.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALPACA/USDT
$ 0.122572 586792.95 257
3303.50
8173.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.079782 163343.29 248
8291.56
14983.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALPINE/USDT
$ 1.38 230613.11 293
4258.97
7910.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALT/USDT
$ 0.181589 834194.66 463
68040.63
40473.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ALU/USDT
$ 0.032883 53146.91 3
25.30
23.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AMP/USDT
$ 0.004640 361281.37 348
4175.39
12508.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ANKR/USDT
$ 0.029153 575600.90 381
103984.73
72607.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
APE/USDT
$ 0.893798 1967873.99 346
26398.39
25092.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
API3/USDT
$ 2.18 225340.34 288
36369.41
46603.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
APT/USDT
$ 6.60 1510453.28 568
1129657.00
972042.44
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
APU/USDT
$ 0.000555 685840.50 65
233.56
231.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AR/USDT
$ 24.87 888905.38 435
18449.36
10442.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ARB/USDT
$ 0.778124 934787.11 489
186722.35
256307.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ARKM/USDT
$ 1.51 563514.33 429
18361.44
31598.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ARPA/USDT
$ 0.045810 261574.63 315
5479.05
5984.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ARTY/USDT
$ 0.452098 468174.65 124
333.68
139.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ASTR/USDT
$ 0.096909 155094.16 ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ - ۱۷:۲۴
ASTR/USDT
$ 0.065985 1952338.28 297
107333.87
117905.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ATA/USDT
$ 0.107476 219453.26 341
51185.13
49526.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
آتریم
آتریم
Athereum
ATH/USDT
$ 0.064585 315624.13 3
6.87
38.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.41 915347.09 263
122618.35
145484.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AUCTION/USDT
$ 16.97 599744.83 395
56903.49
107031.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AUDIO/USDT
$ 0.148966 175825.64 1
15058.12
14474.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AVAX/USDT
$ 25.95 2811451.76 392
901368.30
892132.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AVIVE/USDT
$ 0.005409 462582.24 21
268.70
265.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AXL/USDT
$ 0.625058 600090.63 458
90446.83
34284.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AXS/USDT
$ 5.66 236931.32 124
48077.43
52800.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
AZY/USDT
$ 0.005174 461263.69 26
72.52
96.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BADGER/USDT
$ 3.08 251579.45 325
81049.09
78970.66
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BAKE/USDT
$ 0.384413 408172.35 341
492411.56
451733.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BAL/USDT
$ 3.03 244601.05 297
6317.59
17094.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.12 238289.89 301
19820.46
36168.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.180459 276741.42 312
27813.76
41922.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بلک بری توکن
بلک بری توکن
BlackBerry Token
BB/USDT
$ 0.394511 511786.56 447
87283.21
112201.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.038401 456003.19 1
138.32
124.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BCCOIN/USDT
$ 7.60 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BCH/BTC
$ 377.99 178264.85 308
48337.62
49719.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BCH/USDT
$ 378.13 6176615.40 339
1150861.05
890672.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.017276 516565.48 378
6808.59
6814.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BEER/USDT
$ -773800.00 684547.85 6
15.36
6.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.559973 171427.44 351
371283.32
348058.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BENDOG/USDT
$ 0.022459 315149.69 71
1051.88
881.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BETA/USDT
$ 0.044910 218666.90 243
25477.45
23110.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BFT/USDT
$ 0.045790 13918.03 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BICO/USDT
$ 0.369016 251342.59 262
45619.52
28290.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BIGTIME/USDT
$ 0.112674 1919665.90 319
18828.21
9566.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BLOCK/USDT
$ 0.087080 313526.03 99
210.52
147.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BLUR/USDT
$ 0.247644 1783935.91 392
7242.81
22366.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.242245 228549.74 306
11581.94
15309.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BNB/USDT
$ 577.51 6327591.45 503
1516855.66
2195745.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BNB/USDC
$ 577.58 1551671.66 354
44709.39
48679.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BNT/USDT
$ 0.619860 225933.89 251
3022.03
22853.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BOBA/USDT
$ 0.251643 693235.73 156
530.47
562.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BOME/USDT
$ 0.008192 1955576.48 374
23531.94
34423.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.23 218892.58 261
15669.32
26111.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BONE/USDT
$ 0.483790 1936141.89 227
1723.79
2179.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BONK/USDT
$ -204700.00 2697454.68 416
40720.68
32472.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BRETT/USDT
$ 0.121962 686484.05 164
376.22
400.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 42.34 742645.95 208
4375.15
256.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 42.28 1945190.42 407
17971.55
32358.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BSW/USDT
$ 0.061986 160692.39 299
9505.53
15496.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BTC/USDT
$ 65003.75 669964104.43 676
34052051.80
20733710.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BTC/USDC
$ 64989.90 69327083.54 600
276023.22
288811.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BTCS/USDT
$ 0.273538 316712.22 11
68.44
89.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BTM/USDT
$ 0.010381 456890.12 28
144.26
151.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BTT/USDT
$ -86000000.00 1949191.85 320
3004.51
2995.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BUBBLE/USDT
$ 0.005299 687714.83 16
131.77
197.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BURGER/USDT
$ 0.535879 457774.05 296
119513.92
70264.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BURN/USDT
$ 7.69 55835.48 ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۷:۲۱
BURN/USDT
$ 3.77 2022.71 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BVM/USDT
$ 0.863804 681820.36 38
50.13
112.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
BZZ/USDT
$ 0.547676 466387.11 113
455.01
898.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
C98/USDT
$ 0.171961 327202.17 178
17299.21
25413.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CA/USDT
$ 0.373425 276487.64 11
109.04
27.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CAKE/USDT
$ 2.18 427541.30 190
38247.11
35941.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CATCH/USDT
$ 0.093343 115555.05 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ - ۴:۴۶
CEEK/USDT
$ 0.037162 312101.68 87
111.58
94.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CEL/USDT
$ 1.14 2672970.27 396
26982.93
37618.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CELO/USDT
$ 0.555674 1655992.73 502
47867.14
51491.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.016006 241648.55 279
17621.60
17010.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CETUS/USDT
$ 0.069794 450665.04 340
5687.49
8338.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CFG/USDT
$ 0.417905 471448.20 246
2039.31
2000.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CFX/USDT
$ 0.148066 728210.73 350
178329.79
241024.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CHO/USDT
$ 0.042190 464620.99 1
23.93
26.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CHR/USDT
$ 0.233747 312182.84 315
42174.09
13577.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CHZ/USDT
$ 0.079232 653726.30 338
172745.36
121156.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CITY/USDT
$ 2.19 227976.89 260
5007.42
5405.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.010354 638647.70 399
28397.45
24812.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
COMBO/USDT
$ 0.712839 521479.79 302
10429.02
12836.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 45.93 430129.54 324
126689.22
124165.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CORE/USDT
$ 1.29 1907382.38 414
15028.17
27745.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
COS/USDT
$ 0.008278 292583.52 320
5576.36
16035.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
COTI/USDT
$ 0.090699 277998.13 439
10846.31
37576.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CREAM/USDT
$ 66.86 577308.20 350
10656.96
11298.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.092229 1184801.03 307
2320.75
4162.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.300232 2238691.91 327
320680.07
300921.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CSAS/USDT
$ 0.001387 311290.95 1
26.50
55.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.021245 1335949.19 311
11139.00
6927.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CTA/USDT
$ 0.137669 315752.84 58
100.63
67.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CTK/USDT
$ 0.754829 182984.05 236
1584.84
5581.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CTSI/USDT
$ 0.156864 183180.70 314
47149.74
30030.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CVC/USDT
$ 0.102677 458519.64 48
790.82
458.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.302731 419497.01 310
24218.84
18152.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CVX/USDT
$ 2.74 995112.95 241
9816.42
7106.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
CYBER/USDT
$ 5.59 408829.61 473
25313.32
57884.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DAI/USDT
$ 0.999973 459341.83 545
83605.69
150669.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DAO/USDT
$ 0.516783 312748.27 129
235.10
302.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DAR/USDT
$ 0.115694 199518.80 328
214432.23
155894.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 22.47 194919.49 68
5302.07
7443.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 22.48 406561.59 329
19966.08
25269.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DATA/USDT
$ 0.045430 233152.34 279
7014.79
2620.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DCR/USDT
$ 14.79 156950.16 235
2925.30
23805.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DEGEN/USDT
$ 0.008247 1357360.07 294
7498.46
11566.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DENT/USDT
$ 0.000918 250707.26 250
17218.73
34481.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DEXE/USDT
$ 10.74 523764.91 289
1816.87
1042.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.397010 186883.79 161
22652.35
16396.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DMAIL/USDT
$ 0.451798 462100.28 303
6382.53
7322.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.131970 247640.66 1
11586.53
9917.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DOG/USDT
$ 0.005942 1194377.25 172
679.23
734.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DOG/USDT
$ 0.004977 26902.45
1538.69
61.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ - ۱۴:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.119443 1781446.60 566
721205.84
676173.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DOT/USDT
$ 5.79 1689697.81 415
878605.16
914654.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DOT/BTC
$ 5.79 223978.52 276
42197.80
58145.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DRIFT/USDT
$ 0.391911 1454100.31 303
3808.03
5200.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DUEL/USDT
$ 0.005287 314286.16 55
101.65
97.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DUSK/USDT
$ 0.291234 239537.93 328
29455.62
42182.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DYDX/USDT
$ 1.32 507695.19 314
351450.83
361939.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
DYM/USDT
$ 1.62 444277.81 388
119507.63
114785.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EDU/USDT
$ 0.570071 502117.76 368
10098.11
9931.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EGLD/USDT
$ 28.54 266586.47 436
42198.37
66135.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ELF/USDT
$ 0.384953 575332.70 402
808766.40
963102.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ELON/USDT
$ -17000000.00 462114.04 73
181.31
113.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ENA/USDT
$ 0.587867 552026.52 301
130666.65
169080.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ENJ/USDT
$ 0.185458 285158.63 318
20775.10
17094.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ENS/USDT
$ 21.62 982703.39 329
282550.42
169959.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ENT/USDT
$ 0.061004 394.91 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ - ۸:۱۸
EOS/BTC
$ 0.547494 166865.45 1
11566.99
13781.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EOS/USDT
$ 0.547976 1166716.43 316
164940.84
201367.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EOS/ETH
$ 0.547787 160061.61 187
340406.63
280202.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EPX/USDT
$ 0.000123 201447.24 153
3864.66
3026.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 2.46 198228.89 366
34075.93
70860.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ESE/USDT
$ 0.043730 693162.73 99
133.19
115.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETC/ETH
$ 22.60 299056.29 210
12651.43
12394.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETC/BTC
$ 22.80 617468.88 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETC/USDT
$ 22.63 5985782.03 520
3557985.97
3777655.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETH/USDC
$ 3388.91 39762890.56 541
287479.66
299119.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETH/USDT
$ 3390.29 243869173.86 733
3195662.41
3758710.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETH/BTC
$ 3385.63 1049271.84 406
2040258.66
2172684.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ETHFI/USDT
$ 3.12 641974.63 359
24574.64
30498.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
EURT/USDT
$ 1.04 458355.09 170
2533.29
3086.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FAR/USDT
$ 0.038261 264919.70 46
133.51
123.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FDUSD/USDT
$ 0.999774 8636755.59 558
1879669.31
2539690.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FERC/USDT
$ 0.019416 312126.13 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FET/USDT
$ 1.13 678187.53 325
180594.09
221031.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FIDA/USDT
$ 0.308330 248618.26 293
25798.28
22839.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.29 207084.00 318
36899.76
67942.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.28 1757734.95 246
467111.41
315848.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FIRE/USDT
$ 1.40 704783.94 329
5242.69
5027.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FIS/USDT
$ 0.370116 100600.24 271
7044.03
24934.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FLOKI/USDT
$ 0.000163 1663861.24 492
34827.10
63821.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.589866 319604.74 156
57779.87
58666.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FLR/USDT
$ 0.023035 457895.34 203
1245.05
974.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FLUX/USDT
$ 0.599564 218041.55 404
517146.38
612694.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FLY/USDT
$ 0.001159 529807.41 18
52.70
78.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FOR/USDT
$ 0.015207 234802.59 255
7288.84
7209.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FOXY/USDT
$ 0.012734 453799.81 355
7255.77
10780.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FTM/USDT
$ 0.488989 544748.10 441
285060.22
235552.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FUN/USDT
$ 0.003943 154969.13 319
12948.28
16668.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FURY/USDT
$ 0.208053 689516.07 51
156.85
187.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
FXS/USDT
$ 3.31 489211.06 334
19806.56
29003.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 2.19 205067.42 320
21535.27
21792.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GALA/USDT
$ 0.026374 328359.29 385
277692.08
241310.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 3.40 569185.54 414
40055.83
51388.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GF/USDT
$ 0.394832 0 1
76.41
95.51
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ - ۴:۰۳
GFI/USDT
$ 2.34 825110.30 137
403.81
430.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GHST/USDT
$ 2.06 92992.51
39178.59
51246.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۳۲
GHST/USDT
$ 1.24 653766.10 310
12708.13
19366.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GME/USDT
$ 0.008178 683072.54 3
7.86
37.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GMRX/USDT
$ 0.002472 312420.81 64
198.88
152.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.155065 355645.34 318
132919.58
103490.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GMX/USDT
$ 27.67 287521.15 393
35833.24
51620.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GNO/USDT
$ 308.73 211331.32 325
29334.80
61003.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GNS/USDT
$ 2.68 209792.17 240
3307.52
7948.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GPT/USDT
$ 0.157264 1360579.73 219
2006.30
3016.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GROK/USDT
$ 0.007840 309865.19 10
50.13
20.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GRT/USDT
$ 0.195756 381288.91 317
100120.37
93708.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GT/USDT
$ 8.02 462879.83 183
997.30
1448.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GTAI/USDT
$ 0.999774 313226.65 36
87.41
65.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.943786 537275.25 306
35763.16
39986.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
GUMMY/USDT
$ 0.036352 462492.91 23
443.55
227.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HBAR/USDT
$ 0.074583 1234349.26 314
183327.99
197576.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HFT/USDT
$ 0.203554 251036.01 307
74210.45
50637.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HGPT/USDT
$ 0.043070 316318.94 2
2.16
7.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HIFI/USDT
$ 0.478892 298989.03 412
55339.01
25169.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HIGH/USDT
$ 2.11 1147703.37 339
103333.14
116427.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HOOK/USDT
$ 0.556974 300910.58 312
124594.78
127796.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001704 179069.45 300
46264.04
51555.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HTX/USDT
$ -1160000.00 1947111.85 269
4512.07
8423.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
HUGE/USDT
$ 0.000506 1066778.28 182
4223.76
2637.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ICE/USDT
$ 0.004796 316553.41 4
22.42
54.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 7.95 796680.04 350
4227564.92
3254559.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ID/USDT
$ 0.447279 624116.61 440
19838.07
19689.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ILV/USDT
$ 69.39 187099.31 320
97531.21
79280.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IMX/USDT
$ 1.45 263723.93 358
2045062.90
1647759.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
INJ/USDT
$ 19.62 1810551.78 354
3625177.01
4606230.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IO/USDT
$ 3.84 817472.61 442
113897.14
142898.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IOST/USDT
$ 0.006239 213448.27 270
15101.51
47607.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IOTA/USDT
$ 0.159464 251607.98 291
38743.21
32628.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IOTX/USDT
$ 0.044390 307380.76 410
64134.38
37522.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IQ/USDT
$ 0.005805 492489.41 261
13508.66
14307.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
IQ50/USDT
$ -151400.00 814884.94 125
598.57
523.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
JASMY/USDT
$ 0.031533 630565.41 502
296263.94
275084.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
JOE/USDT
$ 0.311929 509906.36 420
22567.01
30972.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
JST/USDT
$ 0.027064 228245.37 307
10157.75
13559.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
JTO/USDT
$ 2.37 631859.32 443
23481.37
14386.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
مون جوس
مون جوس
Moon Juice
JUICE/USDT
$ 0.053288 635090.62 174
267.06
362.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
JUP/USDT
$ 0.729335 1042653.53 492
270440.27
99694.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KARRAT/USDT
$ 0.726136 678902.97 2
28.17
14.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KAVA/USDT
$ 0.445799 1497238.56 447
38021.04
73520.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KDA/USDT
$ 0.532879 517721.22 275
32277.23
32951.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KEY/USDT
$ 0.005529 530156.57 142
260.11
249.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KLAY/USDT
$ 0.156165 188296.34 280
19730.47
30630.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KP3R/USDT
$ 59.66 123698.36 220
880.91
1104.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KSM/USDT
$ 22.95 263180.90 326
21264.67
56319.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
KUNCI/USDT
$ 0.007048 9407.95 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 468240.89 47
112.53
108.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LAZIO/USDT
$ 1.51 255166.30 275
14714.95
17463.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LDO/USDT
$ 1.95 967763.41 320
330244.27
160540.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LEO/USDT
$ 5.72 1193965.29 150
417.33
456.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LEVER/USDT
$ 0.002166 313366.97 269
96574.13
40802.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LINA/USDT
$ 0.006079 377383.41 341
30102.21
13870.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LINK/BTC
$ 13.42 236003.73 283
75476.33
89480.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LINK/ETH
$ 13.43 451823.54 297
80744.37
52823.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LINK/USDT
$ 13.41 8235007.02 558
1408608.98
1380586.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LIT/USDT
$ 0.764827 214883.67 273
35351.49
43110.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LOBO/USDT
$ 0.001747 322076.27 131
289.60
254.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LOKA/USDT
$ 0.207853 226803.28 253
10986.70
5200.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LON/USDT
$ 0.919692 44294.95 1
566.67
214.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LPT/USDT
$ 18.11 397592.71 162
8117.67
11505.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LQTY/USDT
$ 0.844809 278184.51 325
81499.42
110738.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LRC/USDT
$ 0.164563 201104.21 313
43849.70
48068.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LSK/USDT
$ 0.958783 675476.32 339
37702.91
58240.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LTC/BTC
$ 71.44 829849.44 353
175098.98
198376.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LTC/USDT
$ 71.56 8870568.82 533
2208482.53
1561858.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.422804 2673639.93 397
20959.48
74137.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
LUNC/USDT
$ -881600.00 2636809.55 410
14954.54
22375.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MAGA/USDT
$ 0.000183 317805.83 154
589.56
573.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MAGIC/USDT
$ 0.557774 325448.33 326
64941.85
65649.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MANA/USDT
$ 0.315728 304300.90 436
53456.93
55569.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MANEKI/USDT
$ 0.007658 459537.83 122
338.42
503.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MANTA/USDT
$ 1.01 689308.01 387
11239.46
6868.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MASA/USDT
$ 0.074053 687967.77 17
62.97
80.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MASK/USDT
$ 2.37 359048.71 414
174370.38
154734.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MATH/USDT
$ 0.321627 678572.03 29
148.68
212.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MATIC/USDT
$ 0.546376 1891005.83 455
1144563.29
1013493.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MAV/USDT
$ 0.297633 577513.60 379
55410.08
63901.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MAVIA/USDT
$ 1.82 1191729.77 146
2020.14
2884.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MAX/USDT
$ 0.000700 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MBOX/USDT
$ 0.227848 141919.72 281
9051.50
26320.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.044960 236656.96 271
8151.68
9389.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MDUS/USDT
$ 0.004069 311806.38 3
50.18
29.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.038691 424290.72 203
1615.42
4740.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.017251 616023.27 392
106366.99
116471.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MERL/USDT
$ 0.294233 1929931.01 347
25405.21
32156.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
METIS/USDT
$ 51.91 1429580.71 302
1768.05
1965.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MEW/USDT
$ 0.004332 462430.02 117
391.58
408.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MICE/USDT
$ 0.003239 676804.94 1
45.17
25.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MILO/USDT
$ -2E08 1204965.94 165
1167.98
781.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.536378 552779.57 469
68299.38
80604.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MKR/USDT
$ 2146.91 2595350.07 408
118551.55
170137.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MLN/USDT
$ 16.60 155623.96 170
3809.12
4945.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MMSS/USDT
$ 0.041891 536674.84 20
22.06
47.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MNT/USDT
$ 0.804518 458081.06 154
877.24
944.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MOBILE/USDT
$ 0.001085 311372.36 12
37.54
47.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MODE/USDT
$ 0.021295 312839.49 2
27.29
15.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MOG/USDT
$ -73000000.00 449150.92 55
140.52
140.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MON/USDT
$ 0.227688 687631.25 71
128.37
141.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MOVR/USDT
$ 10.55 549421.54 467
18523.52
14491.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MPC/USDT
$ 0.230048 315632.99 23
80.31
74.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MSN/USDT
$ 0.727535 1466554.27 308
951.96
7429.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MUBI/USDT
$ 0.040661 457267.57 90
341.78
148.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MXC/USDT
$ 0.010248 458150.32 102
315.55
327.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.141868 819266.62 148
545.69
595.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NAVX/USDT
$ 0.082749 1178631.72 131
2454.63
3492.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 4.62 1027200.96 342
640360.97
552805.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NEO/BTC
$ 10.76 367939.34 29
11050.08
13854.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NEO/USDT
$ 10.78 595973.14 296
80066.55
92211.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NEON/USDT
$ 0.612261 1207458.70 222
800.28
994.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NEXO/USDT
$ 1.25 236668.20 354
25017.36
27474.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NFP/USDT
$ 0.300332 543370.51 380
4709.39
3853.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NKN/USDT
$ 0.077782 194978.00 267
8211.39
5942.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NMR/USDT
$ 17.48 329121.63 308
13029.64
16019.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NORMIE/USDT
$ 0.006594 781365.90 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ - ۵:۰۱
NOT/USDT
$ 0.015396 683986.23 493
64160.26
60567.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NTRN/USDT
$ 0.509685 921701.69 439
55155.66
65506.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NYAN/USDT
$ 0.158764 681088.74 89
342.76
351.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
NYM/USDT
$ 0.129971 458196.20 91
169.25
123.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OCEAN/USDT
$ 0.485590 231638.56 329
260051.99
313498.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OG/USDT
$ 3.13 685491.33 369
14507.07
5916.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OGN/USDT
$ 0.096378 180695.43 277
8219.26
15564.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OKB/USDT
$ 43.31 1966918.35 417
29969.85
34474.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OM/USDT
$ 0.669748 343857.08 308
5346245.58
4333583.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OMNI/USDT
$ 13.19 693265.09 344
68840.36
102665.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ONDO/USDT
$ 1.09 1952845.26 346
4536.60
5920.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ONT/USDT
$ 0.202044 271497.18 356
36221.41
84299.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OOKI/USDT
$ 0.001698 161875.94 1
1081.43
1101.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OORT/USDT
$ 0.398710 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OP/USDT
$ 1.77 1292671.51 349
485705.70
488064.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ORBS/USDT
$ 0.021795 452255.40 213
557.74
690.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ORDI/USDT
$ 36.24 627228.95 472
36081.84
26000.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ORDS/USDT
$ 0.037741 689418.28 31
50.20
75.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ORN/USDT
$ 1.80 305232.66 275
3787.55
7529.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
OWL/USDT
$ 0.002909 115403.17 132
1465.21
22.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PANDORA/USDT
$ 3233.41 268052.29 1
48.51
23.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PAXG/USDT
$ 2306.48 530354.83 449
118909.52
156274.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PENDLE/USDT
$ 4.97 520751.59 494
92796.03
55696.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PENG/USDT
$ 0.262840 684649.06 167
277.15
583.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PEOPLE/USDT
$ 0.088930 760713.49 337
68208.51
52293.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PEPE/USDT
$ -103100.00 3538117.21 500
55653.90
81919.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PERP/USDT
$ 0.716448 145885.54 378
16209.80
23713.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PEW/USDT
$ -6070000.00 457329.68 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PHA/USDT
$ 0.131570 233185.69 245
8397.51
14405.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.63 1023575.10 401
11634.74
14679.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PIRATE/USDT
$ 0.171931 316486.09 25
90.11
83.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PIXEL/USDT
$ 0.276537 692665.40 400
126794.10
184896.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PKF/USDT
$ 0.052088 684073.47 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PMG/USDT
$ 0.005099 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.552375 221206.73 345
8436.05
11605.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
POND/USDT
$ 0.015926 219600.45 194
7332.78
4133.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PONKE/USDT
$ 0.323657 684141.23 175
973.46
996.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
POPCAT/USDT
$ 0.226649 458129.56 90
240.83
279.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PORT3/USDT
$ 0.093129 692611.42 14
79.19
73.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PORTAL/USDT
$ 0.486390 624249.51 439
26848.56
29516.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PORTO/USDT
$ 1.62 226870.25 268
7153.39
12252.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PRCL/USDT
$ 0.232847 456616.66 96
212.07
221.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PRIME/USDT
$ 9.02 831930.94 128
379.86
413.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PROM/USDT
$ 7.84 261935.01 394
13914.70
21531.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.101077 151559.09 20
56.56
51.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PUMP/USDT
$ -1370000.00 532861.12 1
27.18
30.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PUNDIX/USDT
$ 0.353220 224158.40 286
6234.72
36325.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PUNDU/USDT
$ 0.010034 1347365.45 169
763.84
684.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PUNKAI/USDT
$ -479900.00 319145.71 1
65.76
2.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 3.44 169889.12 287
70806.31
66626.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PYTH/USDT
$ 0.296833 1939389.01 387
14738.78
16594.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
PYUSD/USDT
$ 0.998174 680545.74 543
419273.92
425811.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
QI/USDT
$ 0.014107 562992.78 330
19896.57
26785.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
QNT/USDT
$ 74.38 455261.94 265
34908.28
53546.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
QTUM/USDT
$ 2.49 233787.09 322
142433.74
127532.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.044040 209554.91 311
12305.44
4211.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RACA/USDT
$ 0.000174 1448488.23 195
880.56
863.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RAD/USDT
$ 1.21 185876.32 285
15529.64
19586.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RATS/USDT
$ -670100.00 458209.60 222
2195.95
2667.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RAY/USDT
$ 1.43 278812.27 297
1635978.04
1252370.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RDNT/USDT
$ 0.118873 1439214.44 138
736.34
398.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001385 172360.35 370
13636.63
13719.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.045052 250647.65 327
19565.59
17289.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
REZ/USDT
$ 0.097578 458373.97 331
157148.62
135901.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RFD/USDT
$ -6050000.00 529915.36 3
9.48
31.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RIF/USDT
$ 0.098678 184633.10 332
66441.85
58878.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RLC/USDT
$ 2.02 257547.32 307
41483.13
32989.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 6.95 519095.93 344
385525.79
327250.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RON/USDT
$ 2.24 1341793.50 238
2424.00
3776.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ROOT/USDT
$ 0.033372 676751.60 158
561.78
626.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.093259 522649.58 444
23952.49
22551.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 26.30 503901.14 310
15130.09
26234.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005254 308117.84 313
172799.29
182080.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RSS3/USDT
$ 0.244545 465736.27 81
181.26
154.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 3.94 1969573.56 464
146781.70
145339.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
RVN/USDT
$ 0.019546 756589.93 258
48947.84
38375.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SAFE/USDT
$ 1.24 1345303.17 190
479.91
897.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SAGA/USDT
$ 1.37 577905.53 427
17029.18
24636.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.309030 470911.79 330
524496.95
283450.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SANTOS/USDT
$ 3.22 244741.21 283
8126.81
8890.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SATS/USDT
$ -17000000.00 1343670.02 261
2491.02
1955.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SCA/USDT
$ 0.442600 457095.49 1
323.11
1017.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SEI/USDT
$ 0.342622 900962.12 440
177757.36
201114.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.740432 203805.18 347
38761.80
29013.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SFUND/USDT
$ 1.70 1066473.09 118
307.81
343.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SHIB/USDT
$ -176300.00 702590.12 396
112022.23
161175.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SILLY/USDT
$ 0.016016 456392.75 35
151.64
212.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SIS/USDT
$ 0.217151 461282.30 136
491.88
619.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SKL/USDT
$ 0.052678 227891.07 340
23937.86
21514.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SLERF/USDT
$ 0.235247 1337564.10 230
2618.12
3406.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SLP/USDT
$ 0.003061 273002.97 322
41089.12
56164.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SMOLE/USDT
$ -387900.00 673587.31 35
102.00
84.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SNX/USDT
$ 1.85 363814.42 330
79726.76
57363.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SOL/USDT
$ 134.87 47152014.75 570
2244090.60
3305421.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SOLS/USDT
$ 0.300132 313269.01 15
230.61
173.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SPELL/USDT
$ 0.000690 213406.99 1
20170.32
21031.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SSV/USDT
$ 34.95 1930732.12 404
47810.88
82081.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STC/USDT
$ 0.000584 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STG/USDT
$ 0.419905 284062.02 335
87867.52
41158.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STMX/USDT
$ 0.004509 409847.72 261
5155.25
5090.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STORE/USDT
$ 0.031542 124003.50 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۴:۳۲
STORJ/USDT
$ 0.354720 318655.53 320
50662.47
75689.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STRK/USDT
$ 0.720837 1103047.80 323
176227.63
218551.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STRM/USDT
$ 0.000870 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
STX/USDT
$ 1.58 990305.66 419
92608.56
188828.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SUI/USDT
$ 0.786322 1952178.68 398
88958.98
138915.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.011547 159409.03 288
6077.42
19864.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SUPER/USDT
$ 0.659950 221657.59 387
32731.51
67556.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SUSHI/USDT
$ 0.784822 310020.53 405
76688.98
164530.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SWAP/USDT
$ 0.116984 460605.58 1
59.37
56.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SWEAT/USDT
$ 0.005844 681826.01 25
54.91
52.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SWFTC/USDT
$ 0.005559 1198033.48 158
325.33
342.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SXP/USDT
$ 0.234647 184509.57 412
19766.22
16792.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
SYN/USDT
$ 0.547176 507526.33 359
8914.99
4830.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
T/USDT
$ 0.044840 0 358
102845.23
93630.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TAIKO/USDT
$ 1.90 685787.44 66
83.45
77.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TAO/USDT
$ 263.44 981045.76 415
61277.35
66960.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TBC/USDT
$ 0.378294 1188456.76 75
27.07
209.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TBCI/USDT
$ 0.001380 35.39 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TFUEL/USDT
$ 0.119013 105897.73 ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ - ۱۴:۲۳
TFUEL/USDT
$ 0.066965 875432.69 368
9258.03
9332.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
THETA/USDT
$ 1.37 427261.76 305
78997.99
90346.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TIA/USDT
$ 6.44 793052.57 395
25015.20
11714.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TIP/USDT
$ -719600.00 459198.25 1
12.34
2.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.012097 244085.61 173
12312.49
21886.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TNSR/USDT
$ 0.635756 665520.01 449
50744.47
30458.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TOMI/USDT
$ 0.190557 312815.45 9
22.59
35.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TOMI/USDT
$ 0.298253 8466.61 15
164.03
51.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۳:۳۱
TON/USDT
$ 7.07 2716059.58 432
70332.22
135681.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 87.23 416601.23 349
163517.73
88584.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TREMP/USDT
$ 0.552375 314010.15 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.149356 419545.67 353
30459.03
38107.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TRX/ETH
$ 0.114676 218851.93 289
56939.37
34424.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TRX/USDT
$ 0.114854 5436882.01 560
1704386.32
1632782.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
TURBO/USDT
$ 0.003806 1952442.47 338
27857.83
30450.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 0.969880 206033.76 331
29629.38
26818.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UFO/USDT
$ -66000000.00 537460.11 1
51.98
21.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ULTI/USDT
$ 0.038941 683057.07 14
23.24
42.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UMA/USDT
$ 2.39 176669.77 335
37237.13
51287.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 4.29 595835.42 328
48733.89
41072.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UNI/USDT
$ 9.46 602111.01 501
2744473.07
3527004.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UOS/USDT
$ 0.108076 311238.57 26
136.05
86.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
USDC/USDT
$ 0.999973 1449016.52 522
18553711.96
16895693.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
USTC/USDT
$ 0.017516 1944154.15 397
40716.17
42113.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UTG/USDT
$ 0.015996 1.44 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
UTK/USDT
$ 0.056587 265155.61 100
437.83
589.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
VET/USDT
$ 0.024974 558483.14 323
64218.58
86927.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
VINU/USDT
$ -2E08 238160.58 196
899.89
1029.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
VMPX/USDT
$ 0.030443 682155.76 9
24.63
22.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
VOLT/USDT
$ -69000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
VP/USDT
$ 0.115974 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
W/USDT
$ 0.364917 936717.66 285
107982.95
133903.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WAVES/USDT
$ 1.07 219589.29 264
10504.68
11555.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WEN/USDT
$ 0.000105 467210.42 22
129.41
107.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WIF/USDT
$ 2.01 1169008.44 568
88689.64
94376.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -875800.00 222922.96 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WLD/USDT
$ 2.65 3219350.83 398
307315.60
369217.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WLKN/USDT
$ 0.003436 814192.12 85
227.58
247.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.204854 179674.77 302
37172.05
38787.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WSM/USDT
$ 0.004949 453082.26 33
144.42
101.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WUSD/USDT
$ 0.999574 29997.66 266
3572.62
3572.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
WUSD/USDT
$ 0.999489 5457.65
3373.75
3366.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ - ۱۱:۲۲
XAI/USDT
$ 0.485890 588000.71 427
24952.06
25848.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
XAUT/USDT
$ 2318.37 459127.93 448
49341.80
51529.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
XCH/USDT
$ 23.67 1967012.45 309
10685.67
10602.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
XEC/USDT
$ -306200.00 389069.47 351
27246.12
39845762.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
XLM/USDT
$ 0.089480 322496.15 1
130787.34
114160.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.490991 1866159.49 307
133116.58
165161.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.491489 34964235.12 493
1923748.80
1416760.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.712839 437747.79 263
62373.08
67674.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
XVS/USDT
$ 6.71 376669.28 301
45689.61
40996.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
YFI/USDT
$ 5544.74 271059.51 451
206757.37
207013.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.616260 618286.76 354
354990.87
270865.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZBC/USDT
$ 0.033488 0 19
7.46
14.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZBCN/USDT
$ 0.001206 460005.04 158
681.98
537.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZEC/USDT
$ 19.82 260910.31 213
12663.81
29418.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZEN/USDT
$ 6.19 260164.94 305
22036.41
27739.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZENT/USDT
$ 0.024864 486129.41 396
26647.25
29841.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZENT/USDT
$ 0.035653 19989.41 373
19649.69
19383.14
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۱۴:۳۷
ZETA/USDT
$ 0.812316 463598.50 263
1729.54
2376.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZEUS/USDT
$ 0.226549 464698.74 268
5494.52
6807.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZK/USDT
$ 0.204464 313390.67 1
10.20
468.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZKF/USDT
$ 0.001240 312422.24 13
98.80
34.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷
ZRX/USDT
$ 0.328326 908230.43 433
59760.62
50956.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۷:۱۷

مشخصات Hotcoin

توضیحات

نظرات Hotcoin

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین