خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61258.75
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2972.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۸
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
530.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۸
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
25.10
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۸

قیمت ارزهای دیجیتال در تووبیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.374979 337439.06 237
17756.91
20795.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AAVE/USDT
$ 82.70 301947.79 400
31824.45
29019.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ای سی
ای سی
AsiaCoin
AC/USDT
$ 0.461574 41719.50 1
4.50
5.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.439875 1188633.76 461
603879.32
616886.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 0.082285 44754.64 1
5.99
5.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AIT/USDT
$ 3.31 45562.65 10
24.76
25.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AITECH/USDT
$ 0.197982 134285.22 82
87.57
101.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.165791 134841.69 402
71743.27
74448.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALT/USDT
$ 0.262485 8592.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APE/USDT
$ 1.17 2431415.45 424
32777.82
32695.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
API3/USDT
$ 2.20 214797.91 307
28047.16
23257.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APT/USDT
$ 8.91 492151.38 475
119291.19
88778.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARB/USDT
$ 1.09 1934857.14 506
1934720.14
1904865.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARKM/USDT
$ 1.53 207960.08 258
358.15
807.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.95 2504773.49 461
34701.15
93635.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/USDT
$ 33.08 601435.99 417
60487.07
54079.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXS/USDT
$ 6.81 140398.09 327
27502.47
29305.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXT/USDT
$ 0.020566 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
BABYBINANCE
BABYBINANCE/USDT
$ -28203300000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAOS/USDT
$ 0.000513 107186.58 71
125.01
208.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAOS/USDT
$ 0.000319 5088.64 37
64.18
113.37
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
BCAT/USDT
$ 0.005980 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BCH/USDT
$ 236.80 2630648.44 424
25860.66
28270.65
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
BLUR/USDT
$ 0.368679 2043415.74 471
276170.71
263588.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.401477 298266.93 314
16600.11
15435.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNB/USDT
$ 530.77 246087.94 507
94106.50
91652.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOME/USDT
$ 0.008962 1061816.49 347
38172.15
37881.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOME/USDT
$ 0.006439 35234.44
87.92
129.62
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۷:۵۲
BONK/USDT
$ -137100.00 225101.53 339
373680.05
397100.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BONK2
BONK2/USDT
$ -1E08 63572.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 61258.75 396534851.48 664
13835243.67
16125226.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.63 393326.14 371
16587.98
16263.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAMLY/USDT
$ 0.000150 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CATFISH/USDT
$ 0.000512 41218.75 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲۰:۳۳
CATFISH/USDT
$ 0.000541 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CCC/USDT
$ 0.000293 48024.38 1
25.92
20.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CGPT/USDT
$ 0.238786 196361.53 15
36.97
15.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.107394 142688.16 344
212425.34
274333.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.12 270776.42 427
16141.70
16811.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CPR/USDT
$ 0.001050 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.418976 94477.92 306
50671.53
26395.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CULO/USDT
$ -7410000.00 989.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CWIF/USDT
$ -31000000.00 962.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.15 169236.59 474
59336.00
57756.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CYBONK/USDT
$ -3700000.00 278647.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۵:۰۲
CZOL/USDT
$ 0.001542 1737046.30 15
998.20
169.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۴:۲۱
CZOL/USDT
$ 0.000355 119256.15 1
148.09
171.20
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۲۱:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 35.48 318493.06 358
17118.56
17294.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
DEGA/USDT
$ 0.002024 72550.63 6
45.79
37.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEOD/USDT
$ 0.002558 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.145372 20807022.14 555
1601436.75
1672763.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DONG
DONG/USDT
$ -2281888091.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
DOT/USDT
$ 6.51 697812.97 466
45210.62
41291.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DRAGY/USDT
$ -291600.00 390575.59 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۰۳
DRAGY/USDT
$ -6010000.00 681.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۳۶
DUEL/USDT
$ 0.015489 65301.42 4
21.40
16.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.07 199982.97 419
118134.65
123811.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ELG/USDT
$ 1.11 29129.65 1
45.57
3.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.313682 183581.56 370
10060.89
10438.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ESG/USDT
$ 0.349070 38658.39 1
3.27
10.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETC/USDT
$ 25.10 9576506.75 476
205547.59
208058.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/USDT
$ 2972.59 241482574.09 621
2923230.33
3150039.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EURT/USDT
$ 1.05 0 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FAKT/USDT
$ 0.003565 217586.39 12
42.59
56.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.77 515046.24 481
534575.45
572494.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FLUXB/USDT
$ 0.072862 110763.15 5
120.23
26.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FORK/USDT
$ -1210000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
FREE/USDT
$ -26000000.00 10977.04
7.48
12.64
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۱۴:۳۵
FREE/USDT
$ -21000000.00 52192.21 108
284.02
343.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FTM/USDT
$ 0.660262 1191696.13 418
133530.65
153509.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FWC
FWC/USDT
$ -240185110000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۹:۲۳
FXB/USDT
$ -175300.00 80059.77 97
132.56
83.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FXS/USDT
$ 4.74 189287.56 441
17597.09
19670.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.49 91245.59 447
119296.92
114335.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GALA/USDT
$ 0.039598 518291.87 464
123173.11
123621.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GCC/USDT
$ -890900.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GCC/USDT
$ 0.000275 7008.12 4
11.77
12.07
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ - ۲۱:۰۳
GMX/USDT
$ 27.77 74789.58 441
51928.82
55653.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GTAI/USDT
$ 2.01 38713.11 6
10.82
22.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HDN/USDT
$ 0.099862 4389.41 50
279.66
118.63
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
HDN/USDT
$ 0.049099 3655.33 23
49.98
153.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
HOOD/USDT
$ -104000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۲۱:۵۸
HOW
HOW/USDT
$ -23168679400.00 46886.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HUGE/USDT
$ 0.000747 29640.19
847.85
287.30
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
HUGE/USDT
$ 0.000480 1798133.64 185
4802.12
1532.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 25.34 247053.61 482
106138.14
160748.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IVY/USDT
$ -4550000.00 8962.44 130
113.74
5.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JNGL/USDT
$ 0.153906 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
JUP/USDT
$ 0.925947 76776.87 485
185794.71
189615.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LADYS
LADYS/USDT
$ -13000000.00 52382.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LDO/USDT
$ 1.85 228111.16 414
119521.52
118962.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LIMO/USDT
$ 0.019002 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
LING/USDT
$ 0.004401 28550.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDT
$ 12.97 2026726.19 507
47431.93
47866.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.073906 20428.73 188
73396.66
69996.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LPT/USDT
$ 11.51 311455.39 317
21895.26
22866.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 79.35 3096703.55 489
696204.03
709014.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LUCKYSLP/USDT
$ -44000000.00 402951.73 127
368.67
245.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MAGIC/USDT
$ 0.738658 174312.07 447
48162.24
51062.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/USDT
$ 0.418976 393159.22 436
16272.66
17176.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/USDT
$ 3.21 549589.07 391
239948.33
228842.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.658562 2602604.73 487
540787.45
558782.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.024687 203447.39 508
288633.44
319240.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MIR/USDT
$ 0.000740 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MONG
MONG/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
MUBI/USDT
$ 0.073164 9.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MVP/USDT
$ 0.069996 98902.56 1
22.89
18.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MZM/USDT
$ 0.000221 33071.25 3 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.29 415645.99 419
14941.00
13674.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NLC/USDT
$ 0.004550 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OP/USDT
$ 2.14 344999.92 436
105374.27
100018.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OPHX
OPHX/USDT
$ 0.034608 73644.58 4
17.07
13.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORBT/USDT
$ 0.028480 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
PALM/USDT
$ 0.499972 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEEPO
PEEPO/USDT
$ -2600309097.00 3.53 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۲:۵۳
PEPE/USDT
$ -4810000.00 2534773.57 354
1063619.04
935795.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEPECOMMUNITY
PEPECOMMUNITY/USDT
$ 0.002297 51642.95 16
38.90
69.38
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۱۰:۵۸
PEPECOMMUNITY
PEPECOMMUNITY/USDT
$ 0.001839 60814.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
PI/USDT
$ 0.083774 47677.08 37
786.46
674.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۰:۴۷
PIKA/USDT
$ -2E08 18197.53 1
26.07
23.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PLN/USDT
$ 0.009849 69820.46 6
34.20
9.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PMPY/USDT
$ 0.030353 33849.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.56 915881.92 540
596567.37
572910.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RVM/USDT
$ 1.32 34331.26 1
4596.69
1645.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.422676 273601.82 464
41231.45
39722.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SAUDIBONK/USDT
$ -28000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SAUDIPEPE/USDT
$ -1E07 0.471684 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۳۶
SCLP/USDT
$ 0.435475 56512.32 1
10.35
10.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SEED/USDT
$ 1.57 777938.74 197
569.26
568.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.769056 455100.75 313
29188.80
26699.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHIB/USDT
$ -219100.00 706300.16 402
87800.08
89317.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHRED/USDT
$ 0.919028 36732.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLG/USDT
$ 0.066731 2110920.73 1
1351.92
948.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/USDT
$ 130.82 37886841.06 514
2634426.77
3283558.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOLAR/USDT
$ 0.001440 146343.28 1
5.92
5.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOLAR/USDT
$ 0.000871 3057397.37 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۵۱
SPONGE
SPONGE/USDT
$ -546600.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۳۱
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -2E08 35472.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SSHIB
SSHIB/USDT
$ -2E08 251.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SSV/USDT
$ 35.42 243768.33 427
43336.49
53881.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STG/USDT
$ 0.505271 20595.30 474
59819.10
65939.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STORJ/USDT
$ 0.501171 140458.96 478
144538.36
138188.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STRK/USDT
$ 1.21 1023288.73 437
1230170.03
1191406.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.928947 156762.20 327
21718.56
22243.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TAP/USDT
$ 0.003237 54094.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TD
TD/USDT
$ -6960000.00 50312.01 36
21.24
75.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 51.18 43302.20 463
177138.56
182330.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDT
$ 0.108764 380594.06 487
44200.00
51048.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TSC/USDT
$ -14000000.00 50.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۵:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.01 210354.83 453
26602.65
24715.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UCJL/USDT
$ 6.12 37601.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNI/USDT
$ 6.80 535138.73 468
23558.22
23403.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNP/USDT
$ 0.041004 3011.30 1
60.99
60.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 840018.78 567
1945936.12
1201015.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UW3S/USDT
$ 0.165663 35648.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
VCNT/USDT
$ 17.62 362161.30 177
1713.69
365.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۲۱
VEXT/USDT
$ 0.066916 1264.84 193
765.65
1372.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VSG/USDT
$ 0.001500 3879327.31 127
143.41
146.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
W/USDT
$ 0.554968 262854.09 365
169122.47
194298.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WALV/USDT
$ 0.010999 61461.70 1
4.97
0.275273
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WEB/USDT
$ -2350000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.36 2130465.75 503
467210.27
527339.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.63 257508.80 371
110040.73
109435.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WSM/USDT
$ 0.000990 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAUT/USDT
$ 1734.40 0 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLD/USDT
$ 0.008069 66986.72 5
19.81
10.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLM/USDT
$ 0.105794 349315.01 374
92984.25
94656.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XPB/USDT
$ 0.102079 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۴:۲۱
XPE/USDT
$ 0.224757 8232.87 11
66.74
69.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.490072 1001740.04 466
1821904.39
1915771.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.000170 28.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XVS/USDT
$ 9.44 241537.46 287
15738.01
19332.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.810254 302014.44 302
31944.55
34676.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
YUSRA/USDT
$ 0.062996 168659.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات Toobit

توضیحات

نظرات Toobit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین