خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61522.32
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2990.06
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۶
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.493480
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۶
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.146542
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۲۶

قیمت ارزهای دیجیتال در سوپراکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/USDT
$ 0.005625 7754.55 1
12.31
29.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
1INCH/USDT
$ 0.379969 2642189.14 144
19804.32
4961.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
5IRE/USDT
$ 0.121278 129041.68 13
191.54
258.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/USDT
$ 84.00 2961915.27 72
25700.02
45982.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACA/USDT
$ 0.104502 277268.19 2
262.27
1071.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/USDT
$ 5.52 77927.75 71
442.54
354.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028638 1795218.11 24
1163.71
1480.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACS/USDT
$ 0.002431 288920.99 1
53.35
44.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/USDT
$ 0.443631 5358127.58 211
69853.96
86314.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADP/USDT
$ 0.001655 94164.49 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
ADX/USDT
$ 0.199894 543510.22 1
160.90
451.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/USDT
$ 1.52 4357231.24 1
9.22
8.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGIX/USDT
$ 0.806384 636064.75 29
1124.76
875.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGLD/USDT
$ 1.06 1079664.92 84
29861.33
7292.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/USDT
$ 0.893068 28262.44 26
421.46
468.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AIA/USDT
$ 0.014209 149106.32 1
1176.02
94.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AICODE/USDT
$ 0.790550 3487.17 1
16.63
20.44
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
AIMX/USDT
$ -2962878943.00 25023.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AINN/USDT
$ 1.63 55940.84 1
82.06
42.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AIOZ/USDT
$ 0.634436 285371.36 52
903.30
835.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AKITA/USDT
$ -18000000.00 142268.19 4
75.75
360.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AKRO/USDT
$ 0.006095 454278.93 125
1101.13
1461.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALCX/USDT
$ 25.30 128797.33 8
420.52
484.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/USDT
$ 0.167563 3519334.13 3
121.62
221.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 240380.69 106
937.37
1217.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPACA/USDT
$ 0.180028 64390.54 86
1430.02
1142.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.109707 233322.77 10
1026.10
7173.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPINE/USDT
$ 1.93 243950.41 153
5321.24
3217.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/USDT
$ 0.371361 3020022.83 13
268.80
270.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AMP/USDT
$ 0.007182 502992.21 3
379.15
502.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANALOS/USDT
$ -685700.00 15270.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANKR/USDT
$ 0.042499 272386.73 98
1386.26
844.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANT/USDT
$ 7.88 1083637.36 185
73582.42
120659.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/USDT
$ 1.19 1810063.84 9
552.50
444.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APED/USDT
$ 0.329921 31838.73 1
7.17
10.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
API3/USDT
$ 2.23 356536.30 27
1205.61
1040.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/USDT
$ 9.03 22490991.50 174
2712.43
3599.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/USDT
$ 1.10 408643.42 61
530.76
671.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/USDT
$ 1.53 1712103.57 183
1143.38
1220.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARTY/USDT
$ 0.811188 27616.69 1
16.10
11.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASR/USDT
$ 4.25 72299.84 44
1353.66
889.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASTR/USDT
$ 0.097144 2888630.56 197
20618.26
17846.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.00 384680.99 49
590.88
606.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATOR/USDT
$ 2.34 272503.09 51
2008.06
1220.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUCTION/USDT
$ 15.51 676795.13 132
2740.73
2383.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUDIO/USDT
$ 0.173569 345608.70 1
240.45
179.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUR/USDT
$ 0.024026 198431.06 80
1048.35
831.90
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۱۱:۱۱
AVAX/USDT
$ 33.45 16710242.07 206
2635.06
2220.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVM/USDT
$ 0.227421 373745.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/USDT
$ 6.88 1849203.60 139
10416.46
6978.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAD
BAD/USDT
$ -3E08 485350.83 1
33.25
79.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BADGER/USDT
$ 4.17 1310475.26 142
17398.04
8480.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAKE/USDT
$ 0.232346 180054.05 83
758.45
1003.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAL/USDT
$ 3.75 493624.97 173
41369.79
27404.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.69 489512.39 112
6812.14
13777.66
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.234828 695058.19 92
11668.16
11506.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/USDT
$ 461.85 15736915.55 168
29941.50
24449.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BEAR/USDT
$ 0.118315 806107.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BEFI/USDT
$ 0.258261 397354.12 6
438.41
872.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BIBI
BIBI/USDT
$ -78075864000.00 10.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BIBO/USDT
$ -61000000.00 21606.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BICO/USDT
$ 0.499986 2999369.89 83
1837.93
1602.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BIGTIME/USDT
$ 0.176161 40122.14 6
238.75
179.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BIIS/USDT
$ 0.012712 85885.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BITCOIN/USDT
$ 0.067736 29025.22 1
42.17
26.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLOCK/USDT
$ 0.306218 1353531.87
83.72
62.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۸:۰۲
BLOCK/USDT
$ 0.215610 475525.21 1
18.77
26.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUE/USDT
$ -9310000.00 27960.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/USDT
$ 0.373163 157947.47 49
2169.88
1184.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.406855 1693887.24 188
6751.23
5536.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/USDT
$ 536.48 1007187.51 329
114463.94
111417.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNSX/USDT
$ 0.150046 39229.00 1
21.12
20.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNT/USDT
$ 0.685266 521278.53 184
9759.26
24551.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNX/USDT
$ 0.693274 1365583.39 61
751.07
808.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOB/USDT
$ -202300.00 57687.19 1
24.33
17.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/USDT
$ 0.009218 341463.06 20
831.78
957.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.75 101975.19 5
157.58
125.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONE/USDT
$ 0.587871 1207615.43 20
1215.37
966.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/USDT
$ -136200.00 132671.16 1
232.59
228.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BRCT/USDT
$ 0.011181 40611.00 1
6.56
11.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 64.89 407425.45 21
93.93
338.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BSW/USDT
$ 0.078907 15540.83 2
316.42
258.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/USDT
$ 61522.32 304390839.98 455
173743.15
160879.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/PYUSD
$ 65384.12 24545.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTCS/USDT
$ 0.770749 68354.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
C98/USDT
$ 0.266619 68612.64 46
287.24
520.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAPO/USDT
$ 0.001076 170073.40 1
5.24
15.81
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
CEL/USDT
$ 0.239896 258208.76 10
494.87
605.93
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
CELO/USDT
$ 0.774152 513636.21 52
564.20
896.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024464 359195.91 106
14122.07
8141.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CETUS/USDT
$ 0.112159 813869.44 27
688.97
521.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/USDT
$ 0.230424 482200.96 3
141.28
141.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CGPT/USDT
$ 0.240916 94036.54 112
2721.22
1944.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
د چاد توکن
د چاد توکن
The Chad Token
CHAD/USDT
$ -1290000.00 89.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۰۱
CHAPZ/USDT
$ 0.003354 113966.56 1
58.30
364.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHEEL/USDT
$ 15.73 485822.50 135
1039.28
671.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHESS/USDT
$ 0.202386 152255.06 1
39.45
130.65
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
CHR/USDT
$ 0.257325 181289.62 112
60709.21
92030.78
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
CHZ/USDT
$ 0.108816 14406953.86 235
39914.63
30328.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CLV/USDT
$ 0.072771 445157.47 27
2178.45
1752.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامنز اِرس
کامنز اِرس
Commons Earth
COM/USDT
$ 0.732712 83056.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.69 3580432.70 170
11057.88
38295.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COQ/USDT
$ -2470000.00 168568.69 4
190.49
188.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CORE/USDT
$ 2.17 11469029.73 9
462.66
718.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COTI/USDT
$ 0.106634 124864.47 37
2142.90
1746.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.121378 509462.99 88
1399.54
1533.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.416705 8887.36 85
2673.96
6762.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CSAS/USDT
$ 0.006122 20612.04 1
190.78
195.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTSI/USDT
$ 0.187582 150110.76 100
22683.78
8847.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTXC/USDT
$ 0.299991 1125643.24 102
8240.92
11509.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CVC/USDT
$ 0.160956 2363934.08 80
11357.87
14400.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CVX/USDT
$ 3.79 146319.19 2
205.59
122.51
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
CYBER/USDT
$ 8.26 404086.85 101
794.33
690.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DAI/USDT
$ 1.00 401402.52 52
742.59
698.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DAO/USDT
$ 1.19 518251.28 1
72.14
224.93
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۴:۵۱
DAR/USDT
$ 0.120202 154610.19 34
522.92
377.62
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 29.42 1818994.26 97
7892.30
11589.50
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
DCK/USDT
$ 0.067466 79105.47 6
404.14
389.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DECHAT/USDT
$ 1.32 44874.02 4
254.28
179.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEGO/USDT
$ 2.12 46594.74 26
1217.55
1046.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DENT/USDT
$ 0.001259 167906.65 63
1669.25
1325.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001802 691278.74 8
96.58
105.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.046795 30221.10 4
769.27
343.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DGB/USDT
$ 0.012237 85256.87 46
368.18
737.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DINO/USDT
$ 0.015372 29524.91 2
577.04
370.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DIONE/USDT
$ 0.007726 432697.66 103
1375.18
1795.35
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۴:۵۱
DMAIL/USDT
$ 0.529214 514594.79 1
42.64
57.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.151347 594270.80 2
127.55
171.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.146542 31407684.07 222
14746.90
15740.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOME/USDT
$ 0.000627 100926.99 1
3.55
3.20
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
DONS/USDT
$ 0.000116 1328.86 1
15.63
2.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DORKL/USDT
$ 0.000615 15165.68 1
1.81
0.182691
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/USDT
$ 6.56 20616867.31 242
16968.36
26789.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DUKO/USDT
$ 0.001083 113111.86 1
17.93
9.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DUSK/USDT
$ 0.341842 630079.15 122
1760.32
1039.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/USDT
$ 2.10 6308213.00 238
35276.44
23035.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDE/USDT
$ 0.028817 54081.11 48
74.96
108.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDU/USDT
$ 1.06 11.92 19
473.86
404.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
EGLD/USDT
$ 39.31 1070944.36 84
2809.30
1870.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ELECTRON/USDT
$ 0.016509 540914.79 1
494.24
0.561052
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ELON/USDT
$ -19000000.00 431412.50 216
21103.08
14289.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/USDT
$ 0.920895 70135339.51 2
469.37
269.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/USDT
$ 0.599161 63458077.34 1
160.22
306.62
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
ENA/USDT
$ 0.599161 63458077.34 1
160.22
306.62
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
ENS/USDT
$ 13.25 3458999.80 225
26408.93
55088.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENTS/USDT
$ 0.001900 11432.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۳:۰۲
ENTS/USDT
$ 0.000500 18.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EOS/USDT
$ 0.727607 10246726.95 128
3739.84
3015.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ESE/USDT
$ 0.095162 230949.17 13
225.17
265.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ET/USDT
$ 3.76 4139681.15 140
2015.24
2160.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/USDT
$ 25.34 6497076.28 106
80587.51
51991.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETE/USDT
$ 0.003473 22533.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/USDT
$ 2990.06 161256580.06 430
159629.33
110055.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/BTC
$ 2990.23 51187761.55 172
74318.92
57052.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/PYUSD
$ 3106.55 52444.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/USDT
$ 3.50 18784915.34 15
339.96
352.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHW/USDT
$ 3.62 4265315.84 15
542.29
623.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/USDT
$ 1.98 13964518.82 230
11165.27
12551.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIDA/USDT
$ 0.309801 186645.43 1
73.68
18.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 5.85 281850.94 19
14539.54
10920.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.82 28507374.36 139
7200.43
15789.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIO/USDT
$ 0.033981 271497.72 28
477.48
482.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIS/USDT
$ 0.546131 28983.51 1
222.49
231.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FITFI/USDT
$ 0.006646 2005065.13 53
345.87
558.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLM/USDT
$ 0.087035 940800.05 162
28581.09
15873.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/USDT
$ 0.000133 4567364.40 219
18500.12
20954.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.841418 2745160.34 156
10729.00
14866.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FRONT/USDT
$ 0.738618 628089.25 94
2264.75
4743.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/USDT
$ 0.670852 10913049.84 115
2497.28
3279.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FUN/USDT
$ 0.005310 94192.76 22
843.43
603.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FXS/USDT
$ 9.53 924124.48 44
877.73
1356.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
G3/USDT
$ 0.207141 362769.30 22
867.39
681.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/USDT
$ 0.040178 16327460.74 231
7734.41
9822.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GHSY/USDT
$ 0.314506 93029.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GLMR/USDT
$ 0.293785 304636.01 17
1807.42
2065.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GMRX/USDT
$ 0.008638 199937.41 3
48.52
111.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.700681 27.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GMX/USDT
$ 28.09 1518908.17 19
2089.83
2224.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GOAL/USDT
$ 0.059858 95316.29 1
7.45
21.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GOLC/USDT
$ 0.026235 14966.00 1
39.26
20.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/USDT
$ 0.240434 2379527.55 126
31460.34
15523.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRV/USDT
$ 0.054353 573062.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GTAI/USDT
$ 2.02 106027.22 7
263.20
208.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GWGW/USDT
$ 0.001472 17649.48 5
167.53
177.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HAHA/USDT
$ -1E05 1009.22 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۴:۵۱
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1906852833.00 29343.13 1
24.27
53.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HBAR/USDT
$ 0.078046 398911.98 37
552.30
932.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HEX/USDT
$ 0.001567 34239.52 1
14.77
4.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HFT/USDT
$ 0.299091 84040.80 3
559.33
326.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HIGH/USDT
$ 2.27 94800.24 86
1118.12
2156.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HOOK/USDT
$ 0.896371 346683.82 70
1629.70
2722.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HOPR/USDT
$ 0.112579 46691.18 1
149.35
78.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002159 93662.73 97
1384.78
1320.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ICE/USDT
$ 0.003505 42893.25 1
23.09
23.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.81 6854741.16 1
408.41
289.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ID/USDT
$ 0.697468 126928.32 178
986.40
1057.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ILV/USDT
$ 78.19 457802.97 9
976.41
393.49
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
IMX/USDT
$ 1.86 2093554.71 117
8351.22
17654.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/USDT
$ 25.57 11565837.57 136
2545.45
2069.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INSP/USDT
$ 0.126503 38495.26 2
132.52
285.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTX/USDT
$ 0.051422 528405.50 123
524.24
1544.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IQ50/USDT
$ -208800.00 1567297.15 3
85.41
86.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JASMY/USDT
$ 0.018032 4703775.81 121
2781.44
1434.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JOE/USDT
$ 0.507393 100777.15 35
399.65
915.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JTO/USDT
$ 2.75 1164471.81 75
280.28
280.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUP/USDT
$ 0.939613 6767849.76 26
269.05
332.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KAS/USDT
$ 0.118435 2235518.34 52
759.48
555.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KAT/USDT
$ 0.003093 19767.56 1
1.02
22.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KAVA/USDT
$ 0.642825 329173.71 100
2448.24
2302.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KDA/USDT
$ 0.859235 586153.48 17
436.47
512.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KEKE
KEKE/USDT
$ -2E08 70849.55 6
810.57
2572.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KLAY/USDT
$ 0.175671 412493.93 3
88.86
207.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KP3R/USDT
$ 78.05 56659.24 3
175.97
307.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LADYS
LADYS/USDT
$ -13000000.00 412010.03 1
55.69
101.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAT/USDT
$ 0.010710 5404978.86 1
416.02
142.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAZIO/USDT
$ 2.86 95545.58 1
3488.67
3451.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LBR/USDT
$ 1.15 129314.17 1
40.92
14.96
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
LDO/USDT
$ 2.81 18345822.57 15
1297.87
1048.62
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
LEO/USDT
$ 4.02 104429.03 1
108.52
151.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LHINU
LHINU/USDT
$ -108600.00 267052.43 1
1.94
2.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LIGO/USDT
$ -103600.00 57049.07 1
39.63
83.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINA/USDT
$ 0.007385 127623.06 14
468.50
415.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/USDT
$ 13.09 5750540.39 291
72955.74
125675.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LIT/USDT
$ 0.981754 533866.74 73
2217.54
1566.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LOKA/USDT
$ 0.278509 491084.84 1
34.36
147.53
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
LOOKS/USDT
$ 0.103160 753215.27 25
550.50
380.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.074697 102311.46 86
291.72
284.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LPT/USDT
$ 11.61 2210488.67 237
32024.99
32048.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LQTY/USDT
$ 0.990963 1060402.50 1
22.09
23.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LRC/USDT
$ 0.243537 1772774.80 20
4440.36
2415.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/USDT
$ 79.88 52992889.81 226
98950.74
33525.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LVL/USDT
$ 0.242936 26973.72 1
1.00
3.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/USDT
$ 0.744724 1970948.02 8
558.19
1510.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/USDT
$ 0.423812 1978411.31 142
11341.06
2918.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MASA/USDT
$ 0.182137 2100812.97 17
265.98
355.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MASK/USDT
$ 3.25 3029567.80 152
17127.31
8272.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MATIC/USDT
$ 0.664446 6919395.64 220
28103.59
27813.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAV/USDT
$ 0.378268 415487.99 9
214.91
158.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MBOX/USDT
$ 0.304696 121984.56 1
188.97
185.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.073662 92040.94 23
609.69
1034.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.085493 17701.13 1
171.61
284.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MEW/USDT
$ 0.005191 30591985.52 4
153.81
98.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MICE/USDT
$ 0.011972 96425.92 1
4.21
5.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MKR/USDT
$ 3131.24 3904749.82 369
597865.43
1279552.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MMSS/USDT
$ 0.150646 75064.40 1
10.91
18.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MNT/USDT
$ 1.15 3297764.76 121
2219.77
2079.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MOBILE/USDT
$ 0.002107 81973.93 1
1.02
0.668500
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MTL/USDT
$ 1.45 921542.08 94
3578.11
3839.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MUBI/USDT
$ 0.155301 269215.80 29
2940.15
1947.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.140697 87690.49 82
2321.58
2749.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.31 144355.32 31
947.99
3844.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
NEXT/USDT
$ 0.180976 331706.28 1
67.67
31.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
NFP/USDT
$ 0.397686 161032.47 10
124.73
103.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
NFT/USDT
$ -45000000.00 1541576.29 120
8394.21
5044.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
NKN/USDT
$ 0.118917 338378.29 103
5046.34
3858.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
NMR/USDT
$ 23.13 214463.47 23
442.96
931.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OAX/USDT
$ 0.194789 8436.47 1
148.79
114.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OCEAN/USDT
$ 0.834941 514640.23 159
4452.16
5144.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OG/USDT
$ 4.69 232097.02 147
4280.31
1776.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OGN/USDT
$ 0.148154 175265.62 63
1335.82
1198.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OKB/USDT
$ 54.78 14855041.95 310
57542.79
56855.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OM/USDT
$ 0.678139 2898759.90 204
11664.53
12824.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OMG/USDT
$ 0.619602 1460699.49 151
8267.37
9416.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OMNI/USDT
$ 25.78 82524415.22 6
456.85
362.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ONDO/USDT
$ 0.787315 50409987.67 191
2971.24
4035.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ONE/USDT
$ 0.019289 465212.23 6
239.37
269.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ONT/USDT
$ 0.286779 2193059.48 51
1312.31
3597.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OORT/USDT
$ 0.407806 547951.25 14
226.39
194.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OP/USDT
$ 2.14 9546096.82 267
28902.37
16608.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ORDI/USDT
$ 41.89 7342523.78 197
1483.85
1272.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ORN/USDT
$ 0.881911 40566.09 12
530.36
611.50
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
OSMO/USDT
$ 0.912186 508149.29 1
1410.78
2186.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OXBT/USDT
$ 0.030029 166.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
OXT/USDT
$ 0.101699 190788.63 1
99.16
401.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PAAL/USDT
$ 0.384263 2053996.90 17
291.74
448.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PAYU
PAYU/USDT
$ -2406338169.00 17.11 1
55.15
81.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PENDLE/USDT
$ 6.00 805926.25 210
11008.31
4457.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PENG/USDT
$ 0.231125 194293.96 1
29.01
45.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PEOPLE/USDT
$ 0.023703 4575574.60 56
6504.79
18864.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PEPE/USDT
$ -4870000.00 18057504.69 227
11574.93
13049.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PEPEAI/USDT
$ -33891577700.00 9434.03 1
1.22
0.930079
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
PERP/USDT
$ 1.02 1022775.79 148
11719.06
13075.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PHA/USDT
$ 0.188583 587669.67 7
281.29
413.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PI/USDT
$ 2.51 111.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PIIN/USDT
$ 0.000164 4344228.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PIIN/USDT
$ 0.000164 464643.89 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۴
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -74071973600.00 112085.96 1
189.69
152.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PIXEL/USDT
$ 0.581909 135005.06 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۸:۲۳
PIXEL/USDT
$ 0.390680 934102.06 3
79.10
123.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PLANET/USDT
$ -504000.00 50224.46 1
46.15
12.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PLAY/USDT
$ 0.001401 13486.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PNDC/USDT
$ -37000000.00 89079.39 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
POGAI/USDT
$ 0.000148 1263568.30 4 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.782060 76747.07 35
2118.07
990.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
POND/USDT
$ 0.014803 71193.22 53
1356.58
1273.50
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
POOH
POOH/USDT
$ -2E08 147403.69 1
4.80
3.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PORK/USDT
$ -16000000.00 28422.73 1
17.22
8.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PORTAL/USDT
$ 0.961434 3552261.01 12
369.85
171.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PORTAL/USDT
$ 2.60 41174714.12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۷:۳۳
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.279171 101931.31 8
457.99
740.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PPT/USDT
$ 0.127724 30798.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PRCL/USDT
$ 0.463851 3289412.78 32
951.10
704.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PRCL/USDT
$ 0.551240 361105.52 46
915.85
1279.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۹:۰۲
PROM/USDT
$ 9.19 258008.05 1
10057.61
7793.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 4.43 120002.38 70
1500.10
1434.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.050631 76401.09 1
47.13
212.33
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
PSYOP/USDT
$ -8E07 21.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
PUMP/USDT
$ -2200000.00 42981.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PUPS/USDT
$ 51.86 1102092.24 2
406.07
475.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PYTH/USDT
$ 0.574558 95326.22 2
65.52
63.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PYUSD/USDT
$ 0.996668 314516.27 72
2344.85
1042.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
QNT/USDT
$ 138.22 287663.35 176
5431.88
3676.85
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
QTUM/USDT
$ 3.70 2558902.50 56
1138.81
3389.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
QUARK/USDT
$ 0.002415 54689.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.057546 39249.97 15
417.95
738.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RACA/USDT
$ 0.000239 2646232.40 5
177.58
97.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RAD/USDT
$ 1.69 250768.45 90
620.58
1304.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RADAR/USDT
$ 0.006746 104213.57 1
130.39
153.10
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
RARE/USDT
$ 0.115172 70668.90 17
601.56
566.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RAY/USDT
$ 1.45 933368.88 100
1129.13
1177.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RBW/USDT
$ 0.032762 100664.06 1
51.81
186.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RDNT/USDT
$ 0.200695 436196.25 1
66.48
70.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
REALM/USDT
$ 0.145341 479889.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001939 8374680.20 79
3779.81
2068.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
REI/USDT
$ 0.069039 102668.51 152
33949.77
15912.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.058557 752769.82 2
1010.04
537.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
REQ/USDT
$ 0.085384 83077.15 1
257.06
79.08
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
REVV/USDT
$ 0.014061 69145.85 3
879.95
831.71
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
RFD/USDT
$ -5460000.00 78802.85 1
53.17
46.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RIF/USDT
$ 0.190485 589660.40 5
289.22
676.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RLC/USDT
$ 2.35 114995.82 129
2882.87
3569.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.63 5348606.79 177
6123.90
11048.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ROOT/USDT
$ 0.052752 155556.43 58
1154.09
658.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ROUP/USDT
$ 0.003043 301999.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005685 1430060.75 122
11866.21
12163.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RSS3/USDT
$ 0.348038 313071.39 129
23302.68
11423.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.64 6912522.44 233
24885.16
17501.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428717 3111333.34 128
7788.10
3268.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SAROS/USDT
$ 0.004647 30281.39 1
20.06
31.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SATS/USDT
$ -26000000.00 199517.53 1
220.66
32.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SC/USDT
$ 0.007018 214745.27 32
781.63
990.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SCA/USDT
$ 1.16 41326.39 7
223.40
282.34
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۹:۰۲
SCA/USDT
$ 0.887562 111887.63 5
162.14
185.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SEI/USDT
$ 0.490136 510729.43 155
1360.81
1974.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.776054 513654.28 74
3887.77
2901.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SHIA/USDT
$ 0.067087 4331.65 1
4.99
3.60
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
SHIB/USDT
$ -220700.00 14949154.57 330
94497.73
46493.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SHRAP/USDT
$ 0.169825 122628.83 76
569.92
722.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SIS/USDT
$ 0.331522 110520.04 18
3074.45
3738.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SLERF/USDT
$ 0.410199 2671315.13 2
71.45
44.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SLP/USDT
$ 0.003792 522203.96 106
9256.21
6197.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SMOLE/USDT
$ 0.000214 514722.89 1
107.46
89.96
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۱۰:۰۲
SMOLE/USDT
$ -441400.00 73632.30 1
3.13
45.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SNX/USDT
$ 2.76 1862669.29 151
38759.83
11614.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SOL/USDT
$ 132.05 294830648.76 335
43910.24
49299.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SOPHON/USDT
$ 0.000613 27618.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SORA/USDT
$ 0.003894 24354.03 1
0.952289
71.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SOS/USDT
$ -3E08 53563.78 1
94.49
66.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SPELL/USDT
$ 0.000825 326868.73 29
444.21
636.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SQTS
SQTS/USDT
$ -38036959400.00 52.18 1
1.25
7.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SQUID2/USDT
$ -2500000.00 22.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۲۵
STAMP/USDT
$ 0.070068 503106.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
STARL/USDT
$ -2150000.00 852733.89 24
682.40
2582.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
STG/USDT
$ 0.542394 108520.04 10
686.57
432.84
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
STMX/USDT
$ 0.006926 70854.11 5
984.42
1116.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
STORJ/USDT
$ 0.507994 1129984.36 150
30085.37
15149.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
STRK/USDT
$ 2.02 105320.14
117.18
316.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۸:۳۳
STRK/USDT
$ 1.23 359411.35 1
45.75
79.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
STX/USDT
$ 2.26 891214.70 143
1304.98
2534.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SUIP/USDT
$ 0.084692 60240.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013417 30972.71 89
2876.87
1708.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SUSHI/USDT
$ 0.934908 1709996.28 34
2961.03
1100.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SXP/USDT
$ 0.322714 301127.46 118
42217.99
15075.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SYS/USDT
$ 0.210905 17243.93 1
31.51
296.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TARA/USDT
$ 0.014199 287762.39 4
254.93
404.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TIA/USDT
$ 9.77 2062744.93 178
2049.02
2387.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TIP/USDT
$ 0.000181 15617.16 1
0.642452
0.977626
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.389278 50737.08 3
564.72
800.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015363 94435.35 79
402.46
451.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TNSR/USDT
$ 1.85 21280268.40 20
930.64
934.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۲۱:۰۲
TNSR/USDT
$ 0.842819 7828388.02 2
196.33
279.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TOKEN/USDT
$ 0.099473 151432.01 7
1122.65
1245.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TON/USDT
$ 6.03 81004591.31 23
1331.77
1287.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 51.89 2093492.58 217
91251.61
103717.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TROLL/USDT
$ -2E08 155814.34 1
12.67
84.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.116261 1267896.80 155
2381.02
1321.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TRX/USDT
$ 0.109186 7036752.64 188
8657.12
7623.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TURBO/USDT
$ 0.000548 218151.16 19
235.59
385.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TURT/USDT
$ 0.012384 30111.16 1
195.44
302.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TUSD/USDT
$ 0.996769 29943.88 137
1753.24
1214.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.02 450716.14 189
8372.33
3672.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ULX/USDT
$ 0.067906 70762.07 1
25.49
22.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UMA/USDT
$ 2.38 467968.01 79
4157.52
7780.56
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 3.49 278179.67 150
2882.77
1569.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UNI/USDT
$ 6.89 6384321.60 202
14138.22
23607.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UNIBOT/USDT
$ 12.82 25502.09 1
5.95
96.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
USDC/USDT
$ 1.00 16487303.95 292
88708.65
114095.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
USDD/USDT
$ 0.966639 39814.41 85
785.79
798.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
USTC/USDT
$ 0.016756 1204236.33 1
69.69
54.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UT/USDT
$ 0.006907 60775.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
VCNT/USDT
$ 13.58 27.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۴:۰۸
VET/USDT
$ 0.037853 425277.15 185
9151.81
7409.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
VEXT/USDT
$ 0.066765 53296.19 1
10.11
11.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.115778 23868.84 1
114.89
36.85
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
VISION/USDT
$ 0.004696 50420.87 2
231.59
100.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
VOXEL/USDT
$ 0.229323 566417.41 1
56.92
107.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
VRA/USDT
$ 0.005355 1533237.84 2
124.49
1742.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
VRTX/USDT
$ 0.181977 308272.57 2
83.78
38.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
W/USDT
$ 0.561946 3087554.00 54
1041.20
1813.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WAVES/USDT
$ 2.05 857335.00 12
332.26
267.52
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۴:۲۴
WEMIX/USDT
$ 1.46 100191.03 43
5811.60
4636.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WEN/USDT
$ 0.000192 3927623.66 7
475.30
182.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WHEE/USDT
$ 0.018518 130.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WIF
WIF/USDT
$ 1.81 9097773.54 104
629.16
938.93
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۹:۰۲
WIF
WIF/USDT
$ 2.38 49487515.77 108
1071.73
766.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000117 53541.84 1
243.08
87.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WLD/USDT
$ 4.72 15070400.94 16
518.53
305.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WMATIC/USDT
$ 1.01 47710954.23 1
65.98
57.33
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۲۲
WOJAK/USDT
$ 0.000412 30226.43 29
1427.94
2086.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.276369 849162.29 128
23135.78
40791.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WOOF/USDT
$ 0.000283 83169.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WSB/USDT
$ -6498978900.00 535.99 1
3.87
12.59
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۵:۰۲
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.010510 119907.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XAI/USDT
$ 0.672453 449023.18 24
593.24
468.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XCH/USDT
$ 29.55 1243060.83 59
1896.14
796.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XEC/USDT
$ -489800.00 46971.18 12
673.93
602.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XEN/USDT
$ -29000000.00 1103482.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XETA/USDT
$ 0.009234 276373.07 1
4.64
174.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XLM/USDT
$ 0.107005 2135746.61 28
544.85
921.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XMR/USDT
$ 164.23 362280.93 1
67.90
119.97
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
XPET/USDT
$ 0.250343 150832.82 1
4.45
4.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.493480 245149549.86 187
48034.36
54707.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.939813 248679.03 46
621.70
430.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.005547 72879.26 6
872.18
561.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
YFI/USDT
$ 6719.53 893538.51 162
10128.30
10578.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
YFII/USDT
$ 508.89 242651.88 13
512.84
562.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.821398 12124814.39 171
22903.24
14701.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZEN/USDT
$ 8.14 304006.67 18
583.13
641.40
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
ZERO/USDT
$ 0.165961 48402.17 1
2.93
18.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZEUS/USDT
$ 0.656538 752611.32 25
691.95
884.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZIL/USDT
$ 0.023233 520943.85 5
146.94
188.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZK/USDT
$ 1.65 4114842.52 2
313.93
334.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZKF/USDT
$ 0.003107 108730.93 1
14.57
20.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ZKS/USDT
$ 0.075459 204741.36 1
31.47
42.93
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
ZRX/USDT
$ 0.482969 1884002.69 120
4176.65
6246.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰

مشخصات SuperEx

توضیحات

نظرات SuperEx

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین