خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61146.03
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2978.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494599
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
533.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۳

قیمت ارزهای دیجیتال در پوینت پی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.379541 174413.09 492
189001.46
177354.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
1INCH/BTC
$ 0.381511 5547.82 341
12270.83
11974.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/USDT
$ 83.53 306989.67 500
265242.77
222710.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/ETH
$ 83.69 13374.15 414
17030.95
12639.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/BTC
$ 83.70 91113.95 437
116706.82
78355.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACE/USDT
$ 5.50 68739.22 443
21447.46
20450.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.032519 7596.85 358
13319.27
12093.65
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.032518 15711.99 410
13167.14
10734.59
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028840 170381.43 413
12252.49
10744.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.032518 15711.99 410
13167.14
10734.59
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.032519 7596.85 358
13319.27
12093.65
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.028707 85755.06 396
12301.83
10934.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/USDC
$ 0.444193 213146.27 439
20118.38
17385.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/BTC
$ 0.442650 79639.73 416
67247.97
79887.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/USDT
$ 0.443999 1523288.90 496
417778.65
301873.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AGLD/USDT
$ 1.07 76674.92 302
2471.97
2080.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
AGLD/USDC
$ 1.07 46040.11 307
2654.83
2243.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AI/USDT
$ 0.898324 103824.81 422
29832.01
20696.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AI/USDT
$ 1.98 38457.99 484
62046.03
55618.08
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۲۳:۵۲
AKRO/USDT
$ 0.006122 22965.26 221
166.60
135.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AKRO/USDC
$ 0.006117 13796.36 217
188.75
141.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.18 77302.50 479
190605.62
93950.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.19 34716.31 325
13510.02
5545.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.111139 13732.17 391
12575.99
11205.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALT/USDT
$ 0.371010 210786.52 328
2192.48
2316.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANKR/USDT
$ 0.042785 183531.51 497
208780.64
163109.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANKR/BTC
$ 0.027534 21548.27 135
704.72
812.96
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
APE/USDT
$ 1.18 263089.21 443
297829.11
261851.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APE/BTC
$ 1.18 7130.31 354
14529.78
7174.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARKM/USDT
$ 1.55 281389.00 495
91424.91
66555.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.01 52550.06 499
117301.87
116932.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.02 1689474.35 501
369527.32
365032.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 8.00 260702.33 521
373280.76
357199.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUCTION/USDT
$ 15.51 59098.68 446
60081.13
45400.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUCTION/BTC
$ 15.62 1323.66 348
5301.06
3623.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUDIO/USDT
$ 0.174770 105871.40 452
112170.58
111083.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/BTC
$ 33.45 77731.13 432
81451.77
38686.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/USDT
$ 33.43 2307978.15 523
1461025.71
1288992.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/USDC
$ 33.52 869754.94 505
343203.61
346331.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AXS/USDT
$ 6.89 82386.33 503
273255.86
234037.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAKE/USDT
$ 0.232882 310351.89 485
534919.53
371048.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 17023.73 454
68788.91
65347.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.14 4289.63 523
102544.26
78312.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴:۴۲
BCH/USDC
$ 592.21 190244.50 274
4021507.63
4144480.22
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۳۲
BCH/USDC
$ 592.21 190244.50 274
4021507.63
4144480.22
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
BCH/USDT
$ 461.69 1434132.10 557
223506.22
221636.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/BTC
$ 462.87 191470.36 459
314609.03
232913.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/USDC
$ 462.76 640861.45 476
3136085.45
3114900.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BLUR/USDT
$ 0.376632 136550.61 505
102004.18
78936.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.405642 547952.69 406
110099.78
93174.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.404744 28295.54 307
5713.92
3955.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/ETH
$ 533.18 156609.07 523
530861.25
460275.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/BTC
$ 532.93 867069.67 580
245195.79
207758.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/USDT
$ 533.50 4951717.56 522
3847257.09
3140888.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/USDC
$ 533.15 425593.18 481
479337.84
426048.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONE/USDT
$ 0.590236 163140.52 468
67347.59
65045.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONK/USDT
$ -153000.00 1349601.16 377
115509.28
36200.16
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
BTC/USDT
$ 61146.03 50324317.96 585
3053225.16
2945022.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/USDC
$ 61087.47 2986961.99 585
480337.07
490209.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
C98/USDT
$ 0.267694 209386.95 437
220884.76
192132.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CAKE/USDT
$ 2.66 335179.32 459
343235.68
245468.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHZ/USDT
$ 0.109298 809497.35 510
424898.73
295704.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHZ/BTC
$ 0.109440 34628.80 220
1931.44
1995.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.76 140445.47 459
433853.79
332678.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.425174 95093.99 451
34443.43
27041.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CVX/USDT
$ 2.53 27396.52 458
38557.09
37106.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CYBER/USDT
$ 8.26 62461.77 468
34164.21
27867.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
DAI/USDT
$ 1.00 16863.74 517
31307.04
47852.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.49 129407.90 477
171743.72
143648.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.151553 25118.77 418
15589.01
11335.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.210980 10129.27 448
21865.33
18809.20
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.146735 380079.23 312
124887.55
80370.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147189 5165449.26 450
296789.38
296593.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/ETH
$ 6.58 3695.13 340
3504.81
2477.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/USDC
$ 6.59 86291.39 443
20554.05
17943.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/USDT
$ 6.58 1799132.27 527
330970.71
302816.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/BTC
$ 6.57 126989.58 468
160551.50
114638.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYDX/USDT
$ 2.10 313612.39 456
623367.08
458089.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYDX/BTC
$ 2.10 115195.35 463
29136.82
48468.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EGLD/USDT
$ 54.58 157607.62 477
392571.82
351623.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۴:۵۰
ENJ/USDT
$ 0.317811 61787.24 451
41602.97
29524.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
ETC/BTC
$ 25.34 91088.13 459
138883.02
114097.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETC/USDT
$ 25.29 535996.09 524
158166.99
158950.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDC
$ 2976.95 619279.24 552
923258.50
838539.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDT
$ 2978.59 24113097.91 574
1425223.43
1330781.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/BTC
$ 2979.79 3841891.29 551
966647.06
835432.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EURT/USDT
$ 1.04 1902.08 242
8161.70
3869.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/USDT
$ 1.98 888162.72 487
224585.22
151650.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/BTC
$ 1.98 547989.13 382
278567.32
126297.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 5.85 11059.93 444
30918.08
25331.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.83 61153.59 435
113553.39
113767.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.83 942423.05 484
35552.81
34870.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 5.84 986969.46 527
385871.99
319696.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLOKI/USDT
$ 0.000133 65314.07 446
31881.28
33432.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.842337 271263.91 455
312692.69
248883.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/BTC
$ 0.670089 164504.74 412
217771.05
105005.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/USDC
$ 0.671560 656579.19 512
672417.42
643938.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/USDT
$ 0.670935 2888549.16 489
180366.49
152480.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.54 113445.92 415
549497.20
478280.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GALA/USDT
$ 0.040344 228626.07 497
871367.25
624323.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GFT/USDT
$ 0.016367 116657.94 438
31413.94
25921.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRT/USDT
$ 0.241184 334879.73 483
860355.74
621911.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HFT/USDT
$ 0.299047 17966.57 456
55733.80
42155.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HOOK/USDT
$ 0.896914 39445.07 373
10863.19
7547.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ID/USDT
$ 0.712630 724565.22 505
97255.59
74596.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ID/BTC
$ 0.712275 30488.62 368
18007.56
8380.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ILV/USDT
$ 86.86 54556.29 284
111910.98
85222.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IMX/USDT
$ 1.88 82079.82 385
9904.65
7405.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/USDC
$ 25.97 1709792.65 498
819441.87
785393.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/BTC
$ 26.01 35808.76 450
42865.36
42733.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/USDT
$ 25.91 1541753.39 492
806828.56
654385.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/USDC
$ 30.92 283489.51 538
983128.49
995831.94
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۶:۰۲
JASMY/USDT
$ 0.018092 86601.63 410
11868.17
4866.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JUP/USDT
$ 0.469674 52052.67 442
147350.20
124515.35
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۷:۳۷
JUP/USDT
$ 0.937928 629982.65 509
155122.99
144478.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KP3R/USDT
$ 78.08 55881.85 429
10827.91
8627.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LDO/BTC
$ 1.88 59679.15 433
8098.80
51311.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LDO/USDT
$ 1.88 157439.08 471
708006.35
618741.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 377.87 5761.50 246
2274.45
2203.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LEVER/USDT
$ 0.002380 68842.30 415
16310.75
12990.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
LINK/BTC
$ 13.11 94668.92 496
202337.32
169186.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/USDC
$ 19.90 1407.15 359
13803.58
13807.89
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۲۱:۰۳
LINK/USDC
$ 13.11 8567.75 380
8993.56
7533.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/USDT
$ 13.10 3843987.40 562
175162.36
171211.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOOKS/USDT
$ 0.103856 18563.84 446
27620.73
18886.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.074590 851.26 121
393.16
404.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.074616 36853.56 469
41816.39
31844.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LPT/USDT
$ 11.65 355145.71 455
643111.50
387499.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LQTY/USDT
$ 0.997449 78172.50 445
81628.01
51669.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LRC/USDT
$ 0.246986 116730.85 489
206406.97
160070.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LRC/BTC
$ 0.245169 2996.52 240
2159.61
2021.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/USDC
$ 104.02 76075.82
2406562.53
2484247.17
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
LTC/USDC
$ 79.75 881703.18 568
1789019.54
1649168.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/BTC
$ 79.73 467552.11 484
190773.00
149356.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/USDT
$ 79.89 949517.53 582
1879819.81
1702407.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/ETH
$ 79.75 114381.74 501
90260.03
58908.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MAGIC/USDT
$ 0.746371 84062.39 436
22787.89
21097.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MANA/USDT
$ 0.425249 47954.30 284
70655.83
67117.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/BTC
$ 0.665809 16345.07 385
39128.45
35590.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/USDC
$ 0.668721 44200.26 375
5496.71
4731.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/USDT
$ 0.666327 1649433.16 519
814738.98
833069.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/ETH
$ 0.665799 9136.52 459
33399.82
30538.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025142 75423.28 389
6019.52
6242.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
MKR/USDT
$ 3141.32 988698.52 517
203146.04
200130.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MKR/BTC
$ 3146.08 117142.74 482
146097.50
142627.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.39 3750264.52 496
931676.13
569641.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 6.18 93554.13 488
1008353.94
1037191.33
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 5.39 220250.29 516
119105.59
119708.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 5.39 1204442.29 497
897118.31
792905.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 6.18 93554.13 488
1008353.94
1037191.33
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۳۲
OCEAN/USDT
$ 0.834776 93845.05 506
148260.19
107947.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ORN/USDT
$ 1.85 23294.50 314
1188.66
1199.09
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
ORN/USDT
$ 1.39 107886.46 244
895.36
557.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PENDLE/USDT
$ 2.80 14648.07 309
2031.57
1827.78
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
PENDLE/USDT
$ 5.99 554774.62 373
4125.33
3870.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PEPE/USDT
$ -5640000.00 868109.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -73129263800.00 4895.48 317
14504.26
13274.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PIXEL/USDT
$ 0.394238 142751.84 423
21564.09
17745.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PXP/USDT
$ 0.098968 114764.58 14
26.60
25.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PYTH/USDT
$ 0.577920 102689.45 453
34019.46
30642.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QNT/USDT
$ 101.44 209512.63 457
221937.82
187437.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QNT/BTC
$ 101.37 432646.73 517
156941.47
130149.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RARE/USDT
$ 0.116547 139246.76 447
88895.38
59468.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RDNT/USDT
$ 0.201671 60237.94 442
37670.58
32099.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BTC
$ 7.64 195374.29 439
186802.67
55209.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.63 1261127.47 473
318418.88
227736.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.090922 102670.24 397
8522.83
6231.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428550 138327.02 496
144744.80
115888.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHIB/USDT
$ -221100.00 1236381.20 464
80277.10
81780.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SKL/USDT
$ 0.093612 573728.82 471
215937.76
114136.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNT/USDT
$ 0.036274 43042.92 377
6714.81
5598.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNX/USDT
$ 2.77 165944.00 503
319684.23
276895.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNX/BTC
$ 2.79 16730.91 389
18033.93
16034.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/ETH
$ 131.53 482362.96 450
36390.78
39369.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/USDT
$ 131.51 20757561.43 537
605218.37
602194.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/BTC
$ 131.49 1993534.39 500
105039.49
108007.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/USDC
$ 131.79 1408037.91 492
1090917.97
887169.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SSV/USDT
$ 35.83 105696.07 482
311924.31
274704.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STARL/USDT
$ -3330000.00 137452.00 155
1517.48
1169.24
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۰:۳۲
STARL/USDT
$ -3500000.00 179399.70 177
2198.21
1799.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ - ۴:۲۳
STG/USDT
$ 0.509179 48057.70 425
23126.99
17421.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STORJ/USDT
$ 0.510994 29276.55 395
10824.98
11422.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUPER/USDT
$ 0.909464 61056.74 443
48986.63
34555.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
SUSHI/USDT
$ 0.944021 621121.43 447
304473.79
234507.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SYN/USDT
$ 0.966687 24933.30 460
85079.73
45156.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
THETA/USDT
$ 1.99 481880.95 530
207867.03
165559.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/BTC
$ 51.94 23343.17 421
20671.79
20374.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 52.06 95014.89 452
96539.95
81788.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDC
$ 0.117450 136168.53 310
1248117.38
1257503.72
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۶:۰۲
TRX/USDC
$ 0.109436 939355.61 523
1203908.72
1181414.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDT
$ 0.109494 1976129.39 556
1199238.15
1167251.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/ETH
$ 0.109496 16914.26 355
29968.72
15345.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/BTC
$ 0.110051 162511.13 221
6401.45
6611.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TURBO/USDT
$ 0.000548 61775.23 362
66351.76
9379.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.01 100309.87 458
29475.29
27024.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/BTC
$ 6.88 53755.07 456
224994.51
226042.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/USDC
$ 6.88 181173.50 482
1053148.73
1069289.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/USDT
$ 6.87 1219977.83 529
124669.97
123701.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDC/USDT
$ 1.00 5586574.26 517
1025389.03
506636.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLD/BTC
$ 4.73 239163.91 436
52871.42
46848.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLD/USDT
$ 4.72 548657.35 502
189798.36
116819.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.276697 157013.88 479
194737.36
193246.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XAUT/USDT
$ 2372.25 521321.54 442
225903.87
191167.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XLM/BTC
$ 0.107606 64749.57 281
63614.84
67460.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
XLM/USDT
$ 0.107302 238889.92 470
244405.69
189867.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.494944 192524.40 517
322684.66
244577.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494599 3917332.52 570
225812.48
222048.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.494619 477092.13 366
24922.19
18524.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.945331 61453.35 448
69686.55
48874.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
XVS/USDT
$ 9.55 48937.64 446
157530.60
144429.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.825889 334077.63 467
148387.29
112013.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱

مشخصات PointPay

توضیحات

نظرات PointPay

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین