خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61548.96
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۱
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.495752
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3003.85
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۱
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
536.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۱

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین‌پارک

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.385585 1545.47 1
1014.25
104.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/USDT
$ 84.69 13293.63 1
217.96
162.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029221 11421.12 1
2448.45
10.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/INR
$ 0.031264 2098.22 1
20.45
158.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/INR
$ 0.479066 153573.05 1
54845.92
20327.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.447766 90830.63 1
4602.18
5855.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADX/INR
$ 0.214772 13902.35 1
1270.04
269.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADX/USDT
$ 0.200740 126312.18 1
949.00
148.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/USDT
$ 0.817425 1518.94 1
140.21
56.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/INR
$ 0.874565 1628.37 1
4715.44
3488.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/INR
$ 0.181936 787.08 1
348.69
155.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/USDT
$ 0.170049 4223.49 1
1226.35
112.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.20 11737.25 1
18.78
110.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/INR
$ 1.29 12314.78 1
15374.37
482.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/USDT
$ 0.043337 7016.39 1
189.22
22.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANT/USDT
$ 7.41 846124.72 1
48.38
1039.35
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۴:۵۵
ANT/INR
$ 7.91 200627.53 1
65107.54
543.65
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۴:۵۵
APE/USDT
$ 1.20 1954.58 1
272.73
1.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATA/INR
$ 0.144714 14114.49 1
61543.42
619.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATA/USDT
$ 0.135260 35012.59 1
126.12
5.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.09 20485.61 1
20720.79
4105.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 8.65 11293.53 1
24144.77
17249.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.639809 15266.82 1
4004.28
20.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/INR
$ 0.684533 7466.12 1
26937.45
3910.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/INR
$ 36.29 13447.14 1
24839.38
106408.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 33.92 364010.19 1
146.03
30126.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 6.98 2418.16 1
18.59
19.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.44 1670.46 1
160.79
112.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.238829 47022.62 1
69.93
89.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.255523 11202.81 1
3774.78
1705.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/INR
$ 499.49 109999.73 1
16752.89
41421.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/USDT
$ 466.86 102928.90 1
16.82
153576.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BDX/INR
$ 0.041276 82444.43 1
40433.72
11753.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.910028 10471.25 1
882.08
17.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BETA/INR
$ 0.076133 2186.38 1
7506.43
5166.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BETA/USDT
$ 0.071159 4229.77 1
147.31
59.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.409377 29151.69 1
578.27
215.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/USDT
$ 536.84 1315914.45 1
39.80
158.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/INR
$ 574.37 1746968.15 1
253792.13
120390.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BSTC/USDT
$ 1.53 1185268.07 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61548.96 11743681.66 1
85502.60
12.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/INR
$ 65851.36 12363653.59 1
398048.08
3011481.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/INR
$ 0.289857 26430.93 1
20501.75
1770.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/USDT
$ 0.270919 166416.61 1
89.67
19.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/INR
$ 2.88 103684.39 1
90025.32
20725.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/USDT
$ 2.69 94300.68 1
83283.08
126.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024793 10421.19 1
211.69
38.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.026526 2391.50 1
4136.44
838.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHR/USDT
$ 0.302709 8387.11 1
67.54
21.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHR/INR
$ 0.323869 15939.74 1
91032.88
2744.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.36 10619.38 1
116.71
26.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 56.02 251058.29 1
2071.88
14419.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COTI/INR
$ 0.116199 4288.09 1
6722.40
207.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COTI/USDT
$ 0.108608 5834.92 1
1780.81
687.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CRED/INR
$ 0.039906 1149.17 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۱:۱۲
CTSI/USDT
$ 0.190643 54532.56 1
119.06
8.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CTSI/INR
$ 0.203969 12373.34 1
7598.25
209.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DATA/INR
$ 0.058474 22771.89 1
5138.86
1115.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DATA/USDT
$ 0.054654 30029.77 1
612.96
70.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEGO/INR
$ 2.30 11914.40 1
2036.66
419.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEGO/USDT
$ 2.15 24025.80 1
1265.27
78.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DENT/INR
$ 0.001363 2397.18 1
7703.85
533.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DENT/USDT
$ 0.001274 2173.22 1
276.85
29.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.163967 7818.41 1
3168.08
14.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.153254 34630.48 1
74.84
12.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147876 5294.60 1
2769.10
810.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.158213 8022.38 1
217911.84
24119.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/INR
$ 7.09 2897.74 1
28290.05
80.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 6.63 2786.41 1
32.92
56.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DUSK/USDT
$ 0.346996 1551.75 1
61.08
95.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DUSK/INR
$ 0.371252 1602.55 1
1012.02
491.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EDU/USDT
$ 0.567630 21990.49 1
28.87
20.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EGLD/USDT
$ 39.96 6689.58 1
12.96
73.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EIM/INR
$ 0.023928 495.29 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ELF/USDT
$ 0.549536 4567.20 1
21980.75
7973.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/USDT
$ 0.736180 592397.13 1
100.03
245.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/INR
$ 0.787640 14613.33 1
6389.01
369.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/USDT
$ 25.54 66006.05 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 3003.85 3171762.55 1
1704.97
26772.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/INR
$ 3213.83 3581712.61 1
27584.01
5051.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FDUSD/USDT
$ 0.999201 36639.05 1
384.91
384.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/USDT
$ 2.01 75593.86 1
479.19
136.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.90 3648.12 1
53.79
488.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 6.31 8432.78 1
9731.87
6620.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLUX/USDT
$ 0.877637 15008.84 1
149.82
249.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FRONT/USDT
$ 0.751675 6190.79 1
211.54
215.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FRONT/INR
$ 0.804219 8807.14 1
12975.46
2951.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/USDT
$ 0.677497 154249.82 1
8726.91
412.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/INR
$ 0.724856 53728.42 1
19021.28
19701.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FXS/USDT
$ 4.85 2667.06 1
64.27
62.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.59 29326.00 1
67.88
19.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.233230 4954.59 1
74.47
19.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HIGH/USDT
$ 2.30 12144.84 1
37231.75
2640.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HIGH/INR
$ 2.46 9713.46 1
23447.24
1744.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HOOK/INR
$ 0.978026 10845.26 1
310.68
43.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HOOK/USDT
$ 0.914126 2883.10 1
270.21
140.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IDEX/USDT
$ 0.055993 2557.73 1
103.41
6.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IDEX/INR
$ 0.059907 26463.78 1
3427.56
627.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/USDT
$ 25.99 35636.19 1
354.49
301.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/INR
$ 27.81 12620.80 1
17006.39
619.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTA/USDT
$ 0.218135 1431.33 1
147.74
333.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTX/USDT
$ 0.052134 3550.80 1
119.15
39.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTX/INR
$ 0.055779 2283.26 1
2996.52
4841.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JW/USDT
$ 0.653804 557.86 1
2669.67
3.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KUSD/INR
$ 1.02 3890.89 1
734123.10
600533.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/USDT
$ 13.24 174515.08 1
98.20
19412.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/INR
$ 14.17 435453.97 1
433.09
24463.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.075557 2345.24 1
324.71
316.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/INR
$ 85.72 554088.66 1
134613.25
2416.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/ETH
$ 80.13 142331.80 1
6274.46
756.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/USDT
$ 80.12 413226.16 1
1585.19
472.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/INR
$ 0.460134 1349.15 1
462.32
3352.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/USDT
$ 0.430071 3206.58 1
59.83
239.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MASK/USDT
$ 3.29 2268.39 1
50.37
124.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/INR
$ 0.719080 6277.00 1
113624.67
34353.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/USDT
$ 0.672099 6042.83 1
22280.65
12350.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MBOX/INR
$ 0.326864 61872.35 1
4088.29
109.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MBOX/USDT
$ 0.305509 96812.40 1
414.76
15.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MULTI/INR
$ 0.891181 87182.76 1
3376.80
2581.91
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
MULTI/USDT
$ 0.833694 192722.98 1
62.50
51.72
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۴:۵۵
NCO/INR
$ 0.006102 0 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 5.83 2758.56 1
9007.45
348.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.45 108798.16 1
417.44
114.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEXO/USDT
$ 1.20 13539.93 1
23.75
13.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEXO/INR
$ 1.29 8058.92 1
127.15
39.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/INR
$ 0.313388 23886.45 1
10991.75
130132.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/USDT
$ 0.292912 11023.67 1
6962.96
6915.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PENDLE/USDT
$ 6.07 47572.02 1
1413.14
272.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/USDT
$ -4930000.00 346510.34 1
2618117.07
2355935.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/INR
$ -5270000.00 24926.07 1
2728917.53
380562.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/USDT
$ 1.04 34500.10 1
9561.19
1076.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/INR
$ 1.11 158557.29 1
5251.95
5500.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
POND/INR
$ 0.023103 2540.55 1
2600.80
1722.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
POND/USDT
$ 0.021594 1268.62 1
35.40
11.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PROM/USDT
$ 9.27 2581.08 1
46.36
46.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PROM/INR
$ 9.92 4606.54 1
1579.03
353.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QNT/USDT
$ 101.77 77776.14 1
5.93
3.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QNT/INR
$ 108.88 55634.26 1
11.25
2.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/INR
$ 8.29 3224.11 1
11673.93
3554.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.75 8090.17 1
1440.27
7202.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/INR
$ 21.22 6150.25 1
185.06
5.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.83 23124.15 1
15.33
2.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.433270 12710.80 1
29.46
10.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 0.463557 2190.65 1
1019.23
127.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/INR
$ 0.838445 2572.95 1
497.85
286.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.783665 2452.35 1
14.88
56.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/USDT
$ 2.81 2111.83 1
5.33
5.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/USDT
$ 133.16 530585.74 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STORJ/INR
$ 0.551370 6327.57 1
23542.30
7124.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STORJ/USDT
$ 0.515346 10998.21 1
6007.63
73.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUPER/INR
$ 0.987224 6520.85 1
64670.55
76858.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUPER/USDT
$ 0.922724 52702.06 1
4848.41
2444.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDT
$ 0.957713 1709.32 1
1389.17
53.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/INR
$ 1.02 5000.29 1
6741.37
103671.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/INR
$ 0.420774 49291.57 1
1263.82
338.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.393282 499292.95 1
16.87
16.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/INR
$ 0.016664 12780.95 1
1822.47
124.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015575 109989.22 1
127.05
16.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/INR
$ 0.116991 246614.66 1
197995.05
657502.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/USDT
$ 0.109347 226375.13 1
67292.63
247.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.02 2016.80 1
500.34
348.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/INR
$ 0.441417 18143.01 1
8263.20
2630.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.412577 636878.02 1
69.16
141.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/INR
$ 7.44 180305.25 1
1452.45
133.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/USDT
$ 6.95 145002.31 1
23.75
210.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UPRO/INR
$ 0.143568 0 1
2025.20
32453.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/INR
$ 1.07 4196650.82 1
154.31
10.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VBIT/INR
$ 0.050668 1755.19 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۲۱:۰۳
VBIT/INR
$ 0.047856 69.86 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/INR
$ 0.041179 26273.94 1
7054.73
3084.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.038488 102043.06 1
188.74
213.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.073678 2398.95 1
207.67
1.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/INR
$ 0.078828 2450.76 1
5399.75
553.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VIB/INR
$ 0.098680 2384.19 1
3104.84
5662.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VIB/USDT
$ 0.092232 9592.75 1
26.61
662.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VITE/USDT
$ 0.022533 20109.10 1
321.25
545.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VITE/INR
$ 0.024108 2630.46 1
4807.62
888.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VRS/INR
$ 0.000538 154.73 1
4924.62
7.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
وین
وین
WCOIN
WIN/INR
$ 0.000126 67884.03 1
9891.63
8188.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000118 40499.29 1
10450.65
454.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.281316 20738.82 1
22.13
708.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEC/INR
$ -531600.00 63974.44 1
2907.47
6275.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEC/USDT
$ -496900.00 27263.44 1
1081.10
376.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.495752 870592.76 1
10951.70
24.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.530406 740337.74 1
76943.06
21624.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.954714 1745.83 1
2.48
20.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XVS/USDT
$ 9.65 118120.00 1
306.44
30.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XVS/INR
$ 10.32 937000.05 1
751.69
119.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.831951 18874.28 1
359.05
1344.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/INR
$ 0.890106 18001.76 1
73506.31
6775.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/USDT
$ 21.20 24059.63 1
133.25
2.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/INR
$ 0.025242 32756.10 1
2547.36
1405.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/USDT
$ 0.023593 73438.14 1
314.96
60.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/USDT
$ 0.488654 1741.08 1
26080.20
35.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/INR
$ 0.522812 12595.10 1
11811.39
49.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲

مشخصات Koinpark

توضیحات

نظرات Koinpark

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین