خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61454.27
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2961.28
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۵
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.437037
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.144892
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۵

قیمت ارزهای دیجیتال در آی کریپکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/TRY
$ 0.377553 101415.31 262
156978.90
46419.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
1INCH/USDT
$ 0.373888 22136.28 313
32803.95
32617.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AAVE/USDT
$ 82.11 287404.46 334
127700.56
89721.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028192 192581.50 303
95551.17
82929.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/TRY
$ 0.028409 57023.96 268
86000.08
75583.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/TRY
$ 0.440182 508903.19 365
179780.49
261245.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.437037 2842964.27 326
706434.64
696027.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGIX/USDT
$ 0.794613 1738185.22 314
41142.18
15195.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGIX/TRY
$ 0.804023 2507376.86 232
22065.79
6091.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.164627 257855.46 292
587750.28
665789.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ALGO/TRY
$ 0.167409 9989.22 229
231471.10
164603.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.16 52705.80 284
52735.00
59796.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.17 3127.19 284
137740.80
134033.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108884 60533.37 212
33644.48
50795.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALT/USDT
$ 0.364381 10044.83 157
1627.79
2244.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ANKR/USDT
$ 0.042132 737327.86 176
240517.32
20405.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANKR/TRY
$ 0.042029 71596.75 249
12190.38
12107.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ANT/USDT
$ 9.28 0 202
66789.85
40912.57
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
APE/USDT
$ 1.16 286570.64 267
38294.61
44676.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APE/TRY
$ 1.18 158161.58 269
110750.46
131145.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
API3/USDT
$ 2.19 213024.84 315
98999.57
106576.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
APT/USDT
$ 8.84 2049245.81 230
896683.48
915201.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APT/TRY
$ 8.90 324360.55 259
105384.56
129280.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ARB/USDT
$ 1.08 62692.87 265
41113.81
179336.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARB/TRY
$ 1.12 68068.97 1
4451.68
21.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARKM/TRY
$ 1.53 43988.70 321
72732.10
26688.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARKM/USDT
$ 1.51 992666.63 375
156648.72
73750.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARPA/USDT
$ 0.066651 89785.39 217
42651.25
40725.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AST/USDT
$ 0.128599 17436.19 52
1668.68
395.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.88 785136.16 271
169431.99
153395.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 7.93 109407.70 252
44616.29
44459.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AUDIO/TRY
$ 0.172694 169883.04 269
226266.31
107410.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AUDIO/USDT
$ 0.170892 267561.38 326
134036.10
18023.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/USDT
$ 33.26 1391407.21 203
1269651.33
778316.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/TRY
$ 33.11 510440.38 267
59180.48
89527.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
AXS/USDT
$ 6.76 551265.26 376
688678.37
653052.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXS/TRY
$ 6.75 45275.07 215
198366.92
202534.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BADGER/USDT
$ 4.11 67151.21 253
31489.27
35931.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAKE/USDT
$ 0.226775 3010.49 299
77920.18
72745.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAL/USDT
$ 3.68 16130.71 289
37918.59
42682.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/TRY
$ 1.42 161063.47 1
11406.60
3453.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.39 261217.93 225
183305.37
187844.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231278 144199.92 324
60985.36
55438.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.236647 364618.93 1
146903.79
146172.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
BCH/USDT
$ 455.49 308528.86 364
91383.83
87460.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BCH/TRY
$ 462.13 843762.45 242
271266.97
170701.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BICO/USDT
$ 0.486875 148804.20 297
50109.23
66194.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.361579 69448.43 1
17443.79
12454.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BONE/USDT
$ 0.583350 37954.43 173
2901.56
3450.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 61454.27 3616606.66 257
1227012.39
1291809.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/TRY
$ 61497.70 5284290.29 336
692338.26
554220.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTT/USDT
$ -1250000.00 651295.92 1
12152.20
12065.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BUSD/USDT
$ 0.998056 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۴:۰۸
CAKE/USDT
$ 2.62 329993.36 395
182288.07
151615.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CEEK/USDT
$ 0.057935 267373.90 211
8327.44
4539.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023728 47094.24 220
1324.03
10409.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.106482 233367.55 232
204223.45
229680.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHZ/TRY
$ 0.107978 181777.93 276
50051.05
27857.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CITY/USDT
$ 4.24 4226.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CITY/TRY
$ 3.28 10021.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
CLV/USDT
$ 0.071285 7282.24 161
2487.78
2348.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TRY
$ 50.86 1394.18 227
3482.90
5057.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.78 443116.66 320
571109.95
537405.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.415720 14158.89 333
29683.94
38189.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.420197 83707.51 312
51576.74
43560.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CTSI/USDT
$ 0.184522 62777.41 316
62784.42
32915.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CTSI/TRY
$ 0.187701 55322.18 192
5636.38
6424.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CVC/USDT
$ 0.159623 43918.28 277
27509.52
27763.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CVX/USDT
$ 2.49 5293.07 148
6217.53
26066.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.08 15027.36 319
187742.35
195107.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DENT/TRY
$ 0.001242 601485.00 394
38326.77
11223.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DENT/USDT
$ 0.001230 464069.25 330
270207.27
257742.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.450247 12833.71 170
3782.25
6205.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.147614 95359.99 250
32301.76
62695.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.146339 1133292.54 295
229673.97
44004.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.144892 6664317.01 382
1277422.65
749247.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOT/TRY
$ 6.50 256555.36 286
90964.83
33477.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
DOT/USDT
$ 6.46 1020967.39 376
554708.84
548271.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.06 64126.74 310
107220.86
111188.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EDU/USDT
$ 0.552956 48586.47 277
15093.59
13798.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EDU/TRY
$ 0.556556 36130.87 300
11413.28
11328.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EGLD/USDT
$ 38.82 108212.83 316
22659.49
27952.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/TRY
$ 0.311389 1290011.61 155
4228.49
5839.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.310239 97613.63 226
23250.46
30187.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENS/TRY
$ 12.99 42595.00 236
14740.47
17441.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENS/USDT
$ 12.86 842175.84 161
2113.72
2169.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EOS/USDT
$ 0.718254 130319.96 219
13325.96
37912.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EOS/TRY
$ 0.722332 305388.32 370
41022.86
28694.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 4.29 825566.70 397
79988.02
51616.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETC/USDT
$ 24.99 275022.05 310
419132.84
491747.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/USDT
$ 2961.28 17666883.48 433
2127364.91
974557.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/TRY
$ 2990.27 1126338.77 317
84107.97
138524.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EURT/TRY
$ 1.06 150439.61 379
172217.56
156323.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EURT/USDT
$ 1.04 271438.61 242
123703.29
148738.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FET/TRY
$ 1.96 18198.34 300
63330.64
64218.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
FET/USDT
$ 1.94 78164.21 237
143616.63
296387.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.72 1129806.91 382
549431.88
430484.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.00 9079.77 263
5549.56
10936.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FRONT/USDT
$ 0.721656 21261.01 335
33883.85
25767.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FTM/USDT
$ 0.657407 3916214.74 393
134493.74
125281.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FTM/TRY
$ 0.662502 242732.03 312
140035.57
101942.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.24 12183.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FXS/USDT
$ 4.69 23024.81 220
14302.49
17947.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 2.24 56847.41 1
5933.76
6833.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GALA/USDT
$ 0.039340 1707706.39 306
874681.60
1148233.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GALA/TRY
$ 0.039732 203231.81 290
10956.50
1972.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
GAU/TRY
$ 0.094401 3523.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GFT/USDT
$ 0.016122 9059.82 144
799.75
4021.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GHST/USDT
$ 1.91 241856.84 314
62232.88
86675.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.227175 32235.14 124
1564.38
2385.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GOZ/USDT
$ 0.862665 439.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRT/TRY
$ 0.239568 144861.39 314
72220.05
87024.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRT/USDT
$ 0.237583 206577.77 302
18749.96
17328.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002139 9612.24 351
17191.32
47130.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002132 12128.50 331
12856.31
158232.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ID/TRY
$ 0.691187 116395.98 157
878.76
5407.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ID/USDT
$ 0.691133 733738.59 293
12190.97
27130.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ILV/USDT
$ 86.25 3689.71 316
71011.84
85010.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IMX/USDT
$ 1.82 563747.92 247
299583.93
245776.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IMX/TRY
$ 1.86 85179.30 193
3317.88
14598.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
INJ/TRY
$ 25.74 5380.77 20
103.16
319.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 25.38 1061997.21 424
59746.29
56581.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.017592 81932.10 207
38039.63
120.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JOE/USDT
$ 0.497784 35329.35 263
8039.60
20979.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JST/USDT
$ 0.038401 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
KSM/USDT
$ 29.69 6048.22 332
186590.48
151218.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LDO/USDT
$ 1.84 18183.29 210
28654.35
30418.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
LEO/USDT
$ 6.03 0 341
184636.73
133361.22
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
LINK/USDT
$ 12.85 25091.38 252
182084.48
408140.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/TRY
$ 13.29 304496.25 1
17010.47
24.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.073957 51006.76 122
1138.52
1038.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/TRY
$ 0.073727 13948.78 67
113.11
990.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LOVELY/USDT
$ -1E07 8245.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LPT/USDT
$ 11.08 30005.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LPT/TRY
$ 11.79 123808.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LQTY/USDT
$ 0.973751 2085.40 142
4036.41
25834.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LRC/TRY
$ 0.244088 205798.63 203
41869.25
42675.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LRC/USDT
$ 0.241186 57109.11 317
24539.67
31235.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 79.07 785250.99 374
940436.81
1083914.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/TRY
$ 79.53 223274.89 339
127740.97
94398.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
MANA/USDT
$ 0.417922 382214.55 329
388887.81
191971.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/TRY
$ 0.417092 663959.13 211
115127.75
182108.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/USDT
$ 3.18 225536.33 257
26162.81
36972.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/TRY
$ 3.21 148635.42 294
69735.93
83095.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/TRY
$ 0.658259 230518.66 299
79963.69
91558.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.658508 534383.63 269
681855.49
538780.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MBOX/USDT
$ 0.295828 2266.25 239
12975.71
21079.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.024489 9240.03 209
3315.70
6958.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/USDT
$ 3099.17 284423.99 335
426605.73
547951.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/TRY
$ 3119.65 273851.09 258
62857.31
60892.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MTL/USDT
$ 1.42 29176.01 230
31322.13
30538.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/TRY
$ 5.34 137352.93 246
28880.67
5881.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.27 4178628.70 399
324825.42
40830.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCEAN/TRY
$ 0.825698 127496.04 247
8274.64
2286.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.821133 251210.21 378
46019.65
29374.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMG/USDT
$ 0.611471 125616.53 226
36476.70
33948.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMG/TRY
$ 0.601964 131364.95 1
2046.93
28020.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
OVR/USDT
$ 0.356775 351851.28 265
12574.68
16039.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PEPE/TRY
$ -4850000.00 100039.56 302
31031.21
67456.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEPE/USDT
$ -4970000.00 52710.25 347
2175517.05
1690376.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
PLANET/USDT
$ -496200.00 10170.14 201
15955.26
16943.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PNG/USDT
$ 0.362469 70202.61 1
162.75
43.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.782603 39029.92 192
8321.00
15626.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/TRY
$ 4.61 10155.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 4.37 142274.91 1
4194.05
5123.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PYUSD/USDT
$ 1.00 13096.32 382
218149.91
207362.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QNT/TRY
$ 100.42 4940.29 273
10181.42
36217.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QNT/USDT
$ 99.92 1407780.92 311
114685.70
118695.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RACA/USDT
$ 0.000235 48158.50 302
5667.09
64.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.198153 18838.42 308
23355.38
20755.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001913 91305.47 344
1125865.96
833136.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/TRY
$ 0.001922 21408.42 261
14791.45
40438.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.51 2394351.13 386
397294.05
329901.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/TRY
$ 7.60 263630.18 268
202357.09
180565.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.45 16681.46 153
7216.03
12908.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TRY
$ 0.425301 23125.80 255
7191.28
25613.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.420024 140817.17 291
195977.90
269141.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SAUBER/USDT
$ 0.616740 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
SFUND/USDT
$ 2.86 73211.09 351
371975.87
472071.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SHIB/USDT
$ -218500.00 1463804.30 344
2576251.77
3040690.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHIB/TRY
$ -220200.00 228846.19 385
87449.56
66194.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SKL/USDT
$ 0.100025 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
SNT/USDT
$ 0.039130 13603.03 98
7641.05
10133.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SNX/USDT
$ 2.73 362681.62 340
546385.79
600988.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SNX/TRY
$ 2.73 27499.32 180
7741.14
10814.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/USDT
$ 130.23 2278879.22 377
2571875.67
2764491.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/TRY
$ 131.50 331867.78 282
134820.05
28860.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SPELL/USDT
$ 0.000810 222057.57 326
61905.28
75367.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPELL/TRY
$ 0.000813 217739.49 303
33356.24
16562.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
SRM/USDT
$ 0.041532 1924.87 1
5.50
133.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STORJ/TRY
$ 0.508037 537347.61 1
20456.54
33921.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STORJ/USDT
$ 0.500186 228617.49 238
267214.65
261766.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013371 1558956.51 475
84044.13
82462.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.921811 8876.02 283
10142.00
22243.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SXP/USDT
$ 0.316244 62104.30 329
31344.13
15021.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SXP/TRY
$ 0.318676 40131.65 135
2633.50
1383.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SYN/USDT
$ 0.942927 388911.80 283
71374.37
33830.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
T/USDT
$ 0.031604 1790.42 295
9792.52
22263.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/TRY
$ 0.015247 69450.90 257
7161.78
8035.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.014992 258762.42 223
405957.54
401453.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
TOMO/USDT
$ 1.39 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
TRA/TRY
$ 1.14 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRA/USDT
$ 0.983558 4925.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRIVIA/USDT
$ 0.001101 1079.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRIVIA/TRY
$ 0.001070 820.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/TRY
$ 0.109896 501586.73 308
135941.97
142893.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDT
$ 0.108994 1000068.36 305
697080.41
773472.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRYB/TRY
$ 0.030130 0 1
701.04
776.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.42 0 216
54408.48
48792.78
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
UMA/TRY
$ 2.69 364744.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UMA/USDT
$ 2.52 183817.99 216
61449.61
71346.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 3.41 4720.87 179
8985.54
6307.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNI/USDT
$ 6.75 454578.00 318
238512.05
376092.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNI/TRY
$ 6.79 355120.55 296
120105.49
119423.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
UNIBOT/USDT
$ 14.98 626.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 57728.63 327
31426.78
27576.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TRYB
$ 0.989614 0 227
1864.25
1812.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 10022345.59 327
639780.30
452858.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VET/USDT
$ 0.037229 73248.61 340
306081.40
257029.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
WAVES/TRY
$ 2.39 283292.36 323
137716.12
167333.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WAVES/USDT
$ 2.38 285063.39 284
128899.35
158170.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/TRY
$ 4.53 886873.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.61 44382.40 263
54260.35
55100.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAUT/USDT
$ 2369.53 830106.30 385
1122925.01
1257121.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLM/TRY
$ 0.106345 482672.84 366
124638.70
76585.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLM/USDT
$ 0.105742 70587.16 256
15455.20
17630.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.492818 95309.86 336
15766.84
5565.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.489177 973425.72 352
341123.21
362426.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.923012 104885.82 348
83950.66
72020.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TRY
$ 0.926758 263432.14 357
59548.71
63979.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
YFI/USDT
$ 6643.42 10045.83 211
4731.86
8548.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZRX/USDT
$ 0.473365 50750.78 322
51813.59
46013.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات ICRYPEX

توضیحات

نظرات ICRYPEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین