خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61324.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2984.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
535.14
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.667470
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰

قیمت ارزهای دیجیتال در فیم‌اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.380297 44523.20 192
740.76
692.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AAVE/USDT
$ 83.55 353165.91 289
1603.11
1859.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACE/USDT
$ 5.55 355166.13 293
1017.13
831.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029097 499844.61 303
1674.13
1317.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.443813 3294684.08 238
7776.03
6953.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADM/USDT
$ 0.030021 21890.06 139
79.24
34.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGIX/USDT
$ 0.807266 1050672.06 462
10863.70
7765.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGLD/USDT
$ 1.07 153063.22 258
1086.67
1077.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 146588.73 244
983.81
1592.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ALT/USDT
$ 0.372055 671191.72 388
551.60
324.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AMP/USDT
$ 0.007228 529847.72 368
1602.40
1162.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANKR/USDT
$ 0.042681 374494.94 302
1443.24
1792.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANT/USDT
$ 9.35 111760.84 1
1537.11
1287.68
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۵۰
APE/USDT
$ 1.18 210775.88 287
2120.70
1517.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
API3/USDT
$ 2.25 312490.72 306
1132.27
1196.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/USDT
$ 1.11 2905056.82 477
11103.64
11524.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARPA/USDT
$ 0.068237 204194.12 331
1678.66
1211.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATA/USDT
$ 0.131634 248380.91 280
1124.03
1438.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.05 380119.17 464
10403.38
10234.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AUDIO/USDT
$ 0.174645 128763.47 295
1279.56
1526.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AVAX/USDT
$ 33.51 4295749.41 448
14387.41
14350.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXL/USDT
$ 1.72 14010.41 362
525.82
654.72
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
AXL/USDT
$ 1.15 226447.10 336
495.38
746.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXL/USDT
$ 1.72 14010.41 362
525.82
654.72
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
AXS/USDT
$ 6.90 305770.14 244
1646.19
1177.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BABYBONK
BABYBONK/USDT
$ -280071470000.00 111378.65 39
118.40
117.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.42 104534.56 269
1101.27
1326.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.236660 85827.60 251
764.33
555.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BCH/USDT
$ 464.62 2238800.62 401
5298.62
5787.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.197150 86755.05 189
655.96
295.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.896229 291644.19 363
1337.25
1754.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.178841 42689.02 140
170.31
180.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.376196 195240.41 273
1231.60
1035.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.405403 715389.67 252
429.22
511.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/USDT
$ 535.14 7259807.50 460
10808.74
14525.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOME/USDT
$ 0.009142 3266812.68 338
590.78
540.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BONE/USDT
$ 0.590551 96882.43 278
369.39
575.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BONK/USDT
$ -139100.00 668537.81 301
913.05
1186.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BPX/USDT
$ 0.000288 52852.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/TUSD
$ 61270.57 121815.81 321
549.97
532.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BTC/USDT
$ 61324.84 130874200.11 816
96713.30
105921.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
C98/USDT
$ 0.268168 232273.82 240
463.28
389.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
CAKE/USDT
$ 2.66 548915.83 450
9834.60
18341.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CEL/USDT
$ 0.151039 51632.37 208
502.65
451.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024436 72163.72 260
416.99
434.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CFX/USDT
$ 0.231959 803192.97 266
698.30
437.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHR/USDT
$ 0.301677 289410.10 251
392.17
437.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.108828 1195576.45 254
1598.07
1556.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.82 178689.65 319
1248.86
1718.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
COTI/USDT
$ 0.107127 240133.76 238
306.61
524.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.425409 375852.20 116
1176.61
1257.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CTEX/USDT
$ 0.162541 760697.64 8
10.25
17.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CVX/USDT
$ 2.54 85717.25 228
509.21
539.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.26 244659.64 316
999.63
1082.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/USDT
$ 0.997655 58605.77 372
833.99
1204.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DATA/USDT
$ 0.054694 163200.19 324
854.50
1328.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147558 6461085.44 392
14823.81
17997.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDT
$ 6.58 1274849.73 282
11022.28
12035.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.10 693984.90 411
11972.83
11384.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EGLD/USDT
$ 39.62 658750.20 416
15594.12
8740.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETC/USDT
$ 25.44 1423955.59 314
2494.01
2033.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2984.73 50400326.44 680
74287.54
68792.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/TUSD
$ 2983.10 36870.82 497
538.59
679.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/TUSD
$ 3626.97 11798.54 485
429.22
670.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۱۸:۰۳
EVEAI/USDT
$ 0.094610 70895.60 1
43.13
27.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۹:۰۲
EVEAI/USDT
$ 0.057315 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.84 2338525.05 249
10869.74
9903.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/USDT
$ 0.000133 751697.71 320
650.96
739.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.843215 327743.45 273
1104.87
1343.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/USDT
$ 0.674372 2708703.09 456
10420.37
10767.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTN/USDT
$ 1.78 31836.82 226
286.19
508.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 116111.48 399
10791.21
17433.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.231659 1089324.97 369
15110.11
17999.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GMX/USDT
$ 28.05 195120.70 296
1632.15
1726.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
GNO/USDT
$ 322.88 73504.49 272
522.11
663.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GNS/USDT
$ 3.30 58395.44 216
1203.03
1090.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GROK/USDT
$ 0.008572 134658.66 134
1281.84
1160.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRT/USDT
$ 0.240561 773991.10 277
378.91
494.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002173 134104.95 362
3082.62
3102.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HUGE/USDT
$ 0.000487 977085.12 231
3142.62
1597.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ID/USDT
$ 0.716653 682993.87 335
842.78
583.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IMX/USDT
$ 1.87 239039.29 391
11196.72
16824.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IOTX/USDT
$ 0.051333 184433.12 336
1059.86
1080.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
JASMY/USDT
$ 0.017937 852818.55 334
313.09
294.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JTO/USDT
$ 2.75 496421.85 333
514.84
655.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JUP/USDT
$ 0.946742 873765.91 340
738.13
649.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KSM/USDT
$ 30.63 200903.76 439
10591.51
14199.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 89124.09 94
224.76
475.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
LDO/USDT
$ 1.89 333999.32 361
7184.94
11057.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LIMO/USDT
$ 0.012003 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.14 2607993.56 456
11925.45
12993.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINU
LINU/USDT
$ -5575322779.00 30611.05 1
16.92
14.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINU
LINU/USDT
$ -4E08 3365.44 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۲۰:۴۷
LRC/USDT
$ 0.245963 141118.65 279
442.24
462.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
LTC/USDT
$ 80.23 2085396.26 389
14546.78
10297.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/USDT
$ 0.424908 235721.31 297
1015.31
1007.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANTA/USDT
$ 1.82 496703.48 483
529.32
694.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.667470 2257516.16 364
12124.67
12220.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025280 782046.32 370
2493.93
1880.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MICE/USDT
$ 0.012093 12081.10 117
462.30
401.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.767196 369138.14 344
12686.41
10715.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MKR/USDT
$ 3142.80 1470592.20 331
2532.03
2026.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MNT/USDT
$ 1.15 2783831.83 453
11862.26
8170.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MOBILE/USDT
$ 0.002139 70187.51 143
200.48
216.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MUBI/USDT
$ 0.149630 264412.84 224
401.56
781.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NAVX/USDT
$ 0.200961 1213045.18 276
579.30
680.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NAVX/USDT
$ 0.109108 484409.77
683.42
538.43
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۷:۵۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.39 4851571.81 432
13696.17
11557.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NEXO/USDT
$ 1.21 83002.17 227
567.43
387.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.833513 478775.60 355
1348.62
1302.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMG/USDT
$ 0.622159 162575.92 245
1201.73
991.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONDO/USDT
$ 0.797233 4020391.13 342
417.28
389.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONE/USDT
$ 0.019335 241026.39 266
422.12
389.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OP/USDT
$ 2.16 1645441.86 402
16009.52
14784.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORDI/USDT
$ 42.21 3854546.98 393
1778.19
1662.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORT/USDT
$ 0.007454 381440.76 227
395.33
327.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PANDORA/USDT
$ 5624.04 51218.28 129
442.64
426.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PAXG/USDT
$ 2394.11 184224.32 246
317.46
400.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PEOPLE/USDT
$ 0.023806 340560.91 299
1598.66
1789.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PHX/USDT
$ 0.053094 139150.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -74619042200.00 1441.49 219
1480.69
1172.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORT3/USDT
$ 0.179216 5195.45 314
666.04
938.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTAL/USDT
$ 0.974249 199440.60 258
650.65
577.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PUT/USDT
$ 0.000843 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PYTH/USDT
$ 0.581348 466828.78 318
1128.67
1087.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QNT/USDT
$ 101.53 136698.08 204
591.96
495.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RATS/USDT
$ 0.000123 560075.19 294
905.98
1085.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.201651 133201.02 270
1524.18
1149.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.67 3693888.66 479
12385.85
14020.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428909 447846.53 471
7822.33
17880.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SATS/USDT
$ -25000000.00 824519.34 223
176.29
178.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/USDT
$ -221300.00 3377619.73 440
17314.05
17744.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SLERF/USDT
$ 0.417006 2238229.87 257
428.41
614.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/USDT
$ 2.78 259883.34 392
12410.65
13803.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.77 25861615.64 494
10450.96
12246.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SSV/USDT
$ 35.91 429766.01 313
2072.45
1318.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRK/USDT
$ 1.84 111876.85 262
648.30
605.86
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
STRK/USDT
$ 1.23 510072.68 252
507.72
653.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.946241 181128.09 276
1363.22
1820.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
SXP/USDT
$ 0.322382 116637.83 111
758.61
361.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TIA/USDT
$ 9.94 2793425.03 536
8207.19
16360.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015394 187745.92 287
1617.50
1185.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TRAC/USDT
$ 2.45 21931.15 140
223.49
1153.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TROLL/USDT
$ -2E08 14268.69 192
525.98
436.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.109798 2187592.15 417
3118.98
2525.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TURT/USDT
$ 0.012303 4808.90 1
202.27
315.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TUSD/USDT
$ 0.999355 238407.16 328
723.50
694.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.02 223119.41 314
384.65
336.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 6.87 698596.59 362
17668.23
14067.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNIX/USDT
$ 0.010003 271.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 11530564.54 381
2988.96
2246.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VCNT/USDT
$ 17.43 273794.30 148
258.06
145.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VET/USDT
$ 0.038080 866776.88 278
416.51
540.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.43 3101665.84 333
635.48
615.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLD/USDT
$ 4.72 2493518.18 424
11716.77
10177.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.277571 144189.19 418
11150.08
17724.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
XAI/USDT
$ 0.672172 173366.14 322
353.22
727.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
XEC/USDT
$ -495300.00 185410.56 328
1631.12
1765.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
XLM/USDT
$ 0.107327 303572.48 241
1634.75
1250.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اکسپرینس چین
اکسپرینس چین
eXPerience Chain
XPC/USDT
$ -8530000.00 5362.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XPET/USDT
$ 0.251664 11068.67 93
159.69
111.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.943241 258417.32 230
1288.17
1227.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.823210 646400.51 326
679.55
565.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZEC/USDT
$ 21.05 61836.62 69
336.93
413.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZIL/USDT
$ 0.023386 334023.41 261
604.53
572.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات FameEX

توضیحات

نظرات FameEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین