خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
64674.60
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
573.58
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3150.46
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۷
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
27.88
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۷

قیمت ارزهای دیجیتال در کومکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 84.87 43.25 366
9527.87
5343.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ADA/USDT
$ 0.500248 173.01 328
8652.20
4804.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
APE/USDT
$ 1.30 36.98 345
16510.30
9596.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
APT/USDT
$ 10.22 11.24 355
8178.24
4782.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ARB/USDT
$ 1.14 36.58 399
10497.06
8071.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.66 264.37 354
5447.82
3533.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
AUCTION/USDT
$ 17.97 25.17 283
2366.97
1501.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
AUDIO/USDT
$ 0.172785 89.20 311
3896.82
2762.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
AVAX/USDT
$ 37.23 54.40 329
8625.98
3713.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
BCH/USDT
$ 475.14 249.24 439
31388.80
19740.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
BNB/USDT
$ 573.58 5254.61 424
108292.64
60130.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
BONK/USDT
$ -165100.00 46.32 408
24123.84
14891.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
BTC/USDT
$ 64674.60 49202.48 465
113899.65
86744.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
CAKE/USDT
$ 2.88 13.02 312
6544.26
4380.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
CFX/USDT
$ 0.240219 67.99 391
29018.36
23454.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
CGPT/USDT
$ 0.292145 20.99 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
CHZ/USDT
$ 0.116978 166.32 322
3226.84
2289.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 53.36 29.88 300
3064.58
2618.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.459227 43.68 339
5174.45
3285.12
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
DAI/USDT
$ 1.00 33.96 514
139735.41
65686.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 29.81 7.42 319
3221.54
1965.75
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 39.13 1218.87 359
3681.14
5071.91
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۲۱:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.162650 1199.43 365
15718.91
6188.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
DOT/USDT
$ 7.18 289.39 371
7378.45
5297.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
DYDX/USDT
$ 2.36 138.54 358
8046.08
6247.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
EOS/USDT
$ 0.786389 7.16 293
30188.41
16509.64
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ETC/USDT
$ 27.88 4077.39 438
47627.62
27673.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ETH/USDT
$ 3150.46 8019.23 350
60460.59
42501.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
FDUSD/USDT
$ 0.991591 1215.23 390
114729.33
59665.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.52 13.04 431
27502.35
17382.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
FTM/USDT
$ 0.746870 1221.95 424
18278.71
14146.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
FXS/USDT
$ 4.85 82.61 271
4126.24
3007.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.267826 1243.00 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ - ۲۰:۲۹
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.234316 27.32 363
10003.62
7118.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
GMX/USDT
$ 27.76 296.94 322
3488.67
2603.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
GRT/USDT
$ 0.290944 68.34 426
34388.12
24849.75
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 12.79 17.39 346
4061.44
2473.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
IMX/USDT
$ 1.88 189.43 295
12214.98
7906.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
INJ/USDT
$ 25.31 65.38 382
10345.89
4345.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
IOTX/USDT
$ 0.054377 26.59 341
4245.39
2521.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
JTO/USDT
$ 3.00 38.98 386
7575.70
5633.64
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
KMD/USDT
$ 0.379088 28.05 357
7033.55
4243.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
LDO/USDT
$ 2.04 17.49 291
2915.48
2747.31
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
LINK/USDT
$ 14.77 711.12 408
40570.70
21146.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
LTC/USDT
$ 84.94 748.89 272
8499.74
5804.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
MANTA/USDT
$ 2.75 12.66 355
5250.30
3452.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
MATIC/USDT
$ 0.694344 123.91 381
6694.08
5397.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
MKR/USDT
$ 3027.50 52.07 416
26967.78
17677.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 6.10 806.52 330
32543.41
21133.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
OP/USDT
$ 2.27 116.12 378
12098.70
8933.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
PENDLE/USDT
$ 6.39 3862.86 430
20649.06
14126.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
PEPE/USDT
$ -5500000.00 424.10 420
89762.34
57304.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
RAY/USDT
$ 1.59 40.66 260
4925.68
1614.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
RDNT/USDT
$ 0.331164 183.13 306
3027.12
2007.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 3.78 1662.32
9756.91
7879.18
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۱۱:۳۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 8.77 13.67 409
16983.83
8789.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 5.37 319.77 406
18739.62
10454.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.479737 17.75 375
8168.76
4730.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
SHIB/USDT
$ -266100.00 448.70 379
10658.31
5741.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
SOL/USDT
$ 149.12 1534.01 387
154137.21
93981.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
SUI/USDT
$ 1.39 215.07 385
11517.56
9681.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
TIA/USDT
$ 11.69 11.69 331
14805.86
8872.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
TOKEN/USDT
$ 0.107033 94.76 260
4599.35
2647.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
TRX/USDT
$ 0.109214 297.64 441
33779.62
25463.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.11 76.62 325
3575.89
2275.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
UNI/USDT
$ 7.82 91.05 393
12342.04
6166.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
USDC/USDT
$ 1.00 2137.34 453
134155.59
128672.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 0.915761 2317.07 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
WAVES/USDT
$ 2.50 60.13 327
11631.79
7598.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
WLD/USDT
$ 5.39 80.04 361
16834.44
12935.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
XLM/USDT
$ 0.113056 11.64 324
21915.73
16583.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.527261 4102.76 404
14997.01
9666.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲
YFI/USDT
$ 6826.38 82.51 257
2230.22
618.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۰۲

مشخصات CommEX

توضیحات

نظرات CommEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین