خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61386.13
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494131
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2987.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۳
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
463.11
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۳

قیمت ارزهای دیجیتال در کوینس پی اچ

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1000SATS/PHP
$ 0.000262 9901.87 203
2008.88
5.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/PHP
$ 82.71 3219.56 213
857.36
1149.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/PHP
$ 1.52 10550.04 292
10142.51
642.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/PHP
$ 1.17 2302.22 154
111.55
471.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/PHP
$ 0.282960 459.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/PHP
$ 1.18 4874.59 213
2038.29
2166.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/PHP
$ 1.08 5837.22 167
1021.34
608.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARBS/USDT
$ 0.001065 0 31
2.34
1.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/PHP
$ 1.51 16054.87 315
10517.38
7761.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATLAS/PHP
$ 0.005069 6725.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATLAS/PHP
$ 0.010851 8508.30 281
1569.90
557.62
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۲:۰۳
AXS/PHP
$ 6.90 10981.40 198
1428.22
1660.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/PHP
$ 0.231782 1136.00 168
1116.49
971.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/USDT
$ 456.71 6700.81 291
9543.38
2046.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/PHP
$ 463.11 33047.15 318
1160.60
8618.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/PHP
$ 0.369245 3921.31 119
1442.34
1233.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/PHP
$ 534.27 20631.86 283
2460.40
3883.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNX/PHP
$ 0.678404 12966.10 167
906.24
1043.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/PHP
$ 0.009257 40388.24 281
752.72
7414.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/USDT
$ -138600.00 61205.78 234
1821.11
1253.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/PHP
$ -321500.00 24981.28
1517.29
646.77
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۲:۰۲
BONK/PHP
$ -138900.00 39905.40 278
2791.40
6841.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/PHP
$ 61386.13 1911968.18 445
42026.68
40322.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/USDT
$ 61114.62 31483.68 356
11868.90
11598.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بولین
بولین
Bullion
CBX/USDT
$ 0.015663 196.56 1
66.41
42.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بولین
بولین
Bullion
CBX/PHP
$ 0.015914 4178.28 1
141.11
114.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/PHP
$ 0.107944 4339.23 165
1114.71
658.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/PHP
$ 52.72 670.69 1
29.65
50.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COREUM/PHP
$ 0.117550 3229.70 260
10573.26
7130.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/PHP
$ 0.147611 43052.23 270
928.13
7734.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/PHP
$ 0.594715 1588.59 229
1246.87
2666.47
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
ENA/PHP
$ 0.594715 1588.59 229
1246.87
2666.47
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
ENA/PHP
$ 0.932719 78158.28 307
5863.18
1281.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENJ/PHP
$ 0.317718 2748.66 1
315.10
721.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/USDT
$ 2982.19 19976.93 372
19629.80
9037.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/PHP
$ 2987.59 1937816.23 355
53089.91
26636.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/PHP
$ 3.52 41930.76 287
22330.68
21781.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FANC/PHP
$ 0.014083 7114.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/PHP
$ 0.000135 20035.17 200
1562.97
793.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/PHP
$ 0.039789 39171.91 212
2292.02
1458.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GMX/PHP
$ 28.24 1966.19 89
110.25
250.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HXD/PHP
$ 0.073814 2488.19 121
1419.14
741.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IMX/PHP
$ 1.85 5010.63 178
809.32
839.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KNC/PHP
$ 0.548278 5881.03 188
1105.82
1424.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LDO/PHP
$ 1.88 2831.49 176
919.51
760.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/PHP
$ 13.15 16583.79 256
1863.06
1442.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LOOKS/PHP
$ 0.105237 6994.67 119
777.44
1145.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LQTY/PHP
$ 0.976210 1647.42 189
1077.77
836.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/PHP
$ 78.31 8065.66 201
1193.36
1332.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/PHP
$ 0.736743 1356.57 186
1054.03
1228.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/PHP
$ 0.416405 2113.30 165
1025.38
1290.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MATIC/PHP
$ 0.662859 14093.66 234
1637.45
1141.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAVIA/PHP
$ 2.87 7283.54 195
1371.44
1468.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/PHP
$ 0.025152 7910.01 211
996.91
1458.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MEW/PHP
$ 0.005275 151861.55 237
2478.28
1552.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MEW/PHP
$ 0.004805 148211.34 215
1633.35
2052.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۱۸:۰۳
MKR/PHP
$ 3139.44 17238.92 248
2156.46
1817.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MV/PHP
$ 0.041850 0 1
25.04
278.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ORDI/PHP
$ 40.59 1814.75 2
702.05
653.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PENDLE/PHP
$ 6.02 22386.02 233
2045.71
2446.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PEPE/PHP
$ -5030000.00 67446.23 299
1039.26
5076.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PIXEL/PHP
$ 0.390379 21846.37 300
10204.58
7685.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
POLIS/PHP
$ 0.289772 1024.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PORTAL/PHP
$ 0.965905 12064.20 144
660.61
733.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
PYUSD/PHP
$ 0.991337 308.92 1
308.63
87.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RDNT/PHP
$ 0.199818 1609.04 147
823.18
846.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
RON/PHP
$ 3.07 23442.00 238
1674.84
3032.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/PHP
$ 19.73 725.11 139
552.20
720.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/PHP
$ 0.429505 2497.40 135
1223.83
1409.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SHIB/PHP
$ -220300.00 75391.41 307
10832.31
9968.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SHIB/USDT
$ -220300.00 6118.69 280
2203.54
1086.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SLP/PHP
$ 0.003796 17280.15 324
3566.45
9591.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SLP/USDT
$ 0.003722 3909.11 201
2152.63
2829.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SNX/PHP
$ 2.75 1165.47 1
293.49
132.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SOL/PHP
$ 131.53 88870.55 321
2920.80
8564.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
SOLO/PHP
$ 0.117900 2153.11 296
10127.96
9514.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TNSR/PHP
$ 0.835080 19997.18 229
1069.19
1286.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/PHP
$ 0.115070 8349.99 1
443.64
532.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TRUMP/PHP
$ 5.29 15630.49 1
124.67
9.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
TRUMP/PHP
$ 8.94 28716.47 79
450.09
18.13
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۲:۰۳
TRX/PHP
$ 0.108870 12067.18 230
1812.94
2137.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UNI/PHP
$ 6.79 5221.56 182
1365.85
919.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
UNIBOT/PHP
$ 13.27 5232.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
USDC/PHP
$ 1.00 3467099.99 418
61483.82
215892.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تتر
تتر
Tether
USDT/PHP
$ 1.00 6636183.85 472
285574.63
203560.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
WIF
WIF/PHP
$ 2.40 178156.06 320
10767.58
7452.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XAUT/PHP
$ 2373.97 4449.50 155
601.25
1535.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XDC/PHP
$ 0.037494 2603.72 132
520.72
205.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
XLM/PHP
$ 0.110546 3612.28 236
4890.97
3.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/PHP
$ 0.494131 1719445.00 368
20229.89
11316.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/PHP
$ 0.820932 33555.73 320
10611.04
8166.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰

مشخصات Coins.ph

توضیحات

نظرات Coins.ph

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین