خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61025.46
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2959.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
527.13
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.487733
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت‌یونیکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.373221 134050.01 473
341400.01
565572.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AAVE/USDT
$ 82.30 159334.66 360
825643.06
814961.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.437742 1345236.06 567
629722.62
753408.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.52 385474.32 307
38596.63
86445.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGIX/USDT
$ 0.792317 793409.30 525
503664.74
478933.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 0.873370 290132.01 471
19755.60
25872.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.16 81970.05 401
30700.15
35327.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALT/USDT
$ 0.361360 739819.48 458
10955.71
17438.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AMP/USDT
$ 0.007115 516554.12 307
6656.72
4661.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANKR/USDT
$ 0.041724 341242.06 484
265363.64
255717.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANT/USDT
$ 7.84 15997.20 486
656892.03
975868.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APE/USDT
$ 1.16 298501.20 426
231408.34
276491.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
API3/USDT
$ 2.19 146497.02 502
400458.82
412933.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARB/USDT
$ 1.08 746034.81 408
647687.27
804665.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.90 294880.88 368
559137.51
550446.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AUDIO/USDT
$ 0.170377 84026.59 467
97928.51
91900.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/USDT
$ 32.91 1823733.44 526
1854413.60
1840189.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAL/USDT
$ 3.70 33539.17 271
77023.58
73884.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.39 49975.97 466
140062.85
164523.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231875 72017.23 457
169917.42
167872.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.174407 144262.16 504
149935.55
215236.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.365650 96646.04 524
111589.48
494284.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNB/USDT
$ 527.13 5802994.01 578
1952291.32
2283447.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BONK/USDT
$ -135800.00 366397.97 463
262048.84
267464.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BRETT/USDT
$ 0.055543 46583.35 168
6627.61
12475.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BSW/USDT
$ 0.078225 81909.98 380
63691.17
122132.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 61025.46 26707780.01 817
59117256.68
79721620.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTT/USDT
$ -1230000.00 29159.07 480
144680.53
157017.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
C98/USDT
$ 0.323070 32479.78 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۴:۳۲
C98/USDT
$ 0.260764 123397.63 463
45724.03
69684.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.62 266360.77 503
208125.55
376897.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023828 48953.77 464
247338.06
292556.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CFX/USDT
$ 0.225873 410906.45 497
124228.12
118996.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHESS/USDT
$ 0.198173 20515.47 488
108788.65
100661.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.106825 365658.03 548
193691.66
179735.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.73 148861.68 511
320479.88
281764.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
COTI/USDT
$ 0.104414 90986.25 297
173374.53
227692.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.119789 54219.52 509
169181.20
262699.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.416835 181252.10 460
282284.05
328315.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CTSI/USDT
$ 0.183875 67209.93 469
96699.86
143432.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CUAN/USDT
$ 0.349252 100.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CULO/USDT
$ -7900000.00 0 164
316.37
137.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CVX/USDT
$ 2.49 12810.19 423
12768.44
14414.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.06 126765.40 527
49251.86
51686.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DAI/USDT
$ 1.00 175750.44 360
458966.47
459015.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DAR/USDT
$ 0.147148 108298.93 507
201196.20
251601.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DENT/USDT
$ 0.001230 128167.38 309
20566.74
33848.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.148448 80641.26 430
427318.09
471355.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.144892 2193670.68 609
3578756.96
4349349.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.06 356605.22 499
286691.28
320068.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EDU/USDT
$ 0.551304 114305.62 337
45139.79
68019.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EGLD/USDT
$ 38.82 181348.29 465
360630.93
382089.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENA/USDT
$ 0.899694 5715252.28 445
287351.96
607106.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.311701 118505.66 494
90751.74
95813.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENS/USDT
$ 12.96 162969.55 381
385920.49
457049.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/USDT
$ 2959.18 11776459.72 736
21159846.84
26229468.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETHFI/USDT
$ 3.44 1052694.45 508
248570.11
224861.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EURT/USDT
$ 1.04 171.23 426
80629.23
81721.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FET/USDT
$ 1.95 758045.44 408
2111460.50
1447676.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.828269 157032.38 419
172000.60
175559.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FXS/USDT
$ 4.71 115852.97 337
299283.99
427686.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.47 212710.55 500
175804.71
248199.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GAU/USDT
$ 0.094673 0 245
800.77
1434.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GFT/USDT
$ 0.016065 66903.03 431
44105.79
91719.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GLM/USDT
$ 0.340610 87797.63 480
112678.02
103945.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.228174 543783.46 487
488190.94
469080.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRT/USDT
$ 0.237177 441633.81 488
482710.39
476555.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HFT/USDT
$ 0.293095 47097.13 490
54651.42
60703.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HIGH/USDT
$ 2.22 153268.59 499
514850.56
483899.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HOOK/USDT
$ 0.880285 87153.40 297
213022.20
198705.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002127 108913.94 476
145893.74
250847.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ID/USDT
$ 0.691335 231394.62 371
710306.35
1047044.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IMX/USDT
$ 1.82 99595.84 337
1021611.62
1274015.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 25.35 1186135.02 586
1386951.21
1392325.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IQ/USDT
$ 0.008229 157588.41 398
80670.83
154915.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.017628 280779.80 544
409633.78
378469.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JOE/USDT
$ 0.498362 86820.46 490
138737.92
250148.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JST/USDT
$ 0.031280 56291.02 499
77250.16
117285.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JTO/USDT
$ 2.67 347597.49 549
30765.46
46171.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUP/USDT
$ 0.916974 1108231.32 517
141312.99
219506.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KNC/USDT
$ 0.547177 79918.14 347
214770.68
785949.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LDO/USDT
$ 1.85 157782.06 490
253020.71
568849.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDT
$ 12.93 570153.67 408
1488281.29
1331803.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LOOKS/USDT
$ 0.101456 71677.05 442
45704.47
41916.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.073564 61571.87 484
28602.63
44866.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LPT/USDT
$ 11.42 304449.20 425
262350.56
291417.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LQTY/USDT
$ 0.967314 141376.92 449
167033.45
321551.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 79.02 742391.62 408
2025508.58
2555602.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LUNC/USDT
$ -964200.00 320508.64 491
38844.69
43944.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MAGIC/USDT
$ 0.732499 142620.23 360
57160.96
61252.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/USDT
$ 0.416335 135965.74 527
582330.32
578250.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/USDT
$ 3.19 209661.31 472
695205.40
793925.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.655413 1439645.08 532
1005167.71
1256515.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MBOX/USDT
$ 0.297597 98661.08 493
168609.77
163117.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.024434 196645.37 505
10265.22
11139.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/USDT
$ 3107.01 1024331.44 476
1970397.53
1287303.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.28 1673424.59 574
1978184.69
2079711.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NEXO/USDT
$ 1.19 43075.08 458
229153.31
153334.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NFT/USDT
$ -45000000.00 34072.96 498
56240.22
55564.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NMR/USDT
$ 22.87 48302.66 474
150505.17
180212.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.818587 232350.21 371
491661.96
504089.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OGN/USDT
$ 0.145180 154693.93 459
113756.70
167363.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OKB/USDT
$ 54.18 221438.37 527
2292132.73
1524815.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONT/USDT
$ 0.282892 212509.68 491
171800.68
312834.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OP/USDT
$ 2.12 793862.33 493
1538984.93
2660152.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORDI/USDT
$ 40.99 640034.08 395
13372.91
22780.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PENDLE/USDT
$ 5.97 1389440.72 500
22813.08
38022.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEOPLE/USDT
$ 0.023097 124780.12 472
80470.34
70283.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEPE/USDT
$ -4780000.00 929915.71 512
115537.00
408799.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PHA/USDT
$ 0.188061 72968.92 458
127810.83
68130.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.521551 650820.45
214982.57
130381.09
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۴:۳۲
PIXEL/USDT
$ 0.383047 521283.46 518
115320.57
126744.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PORTAL/USDT
$ 0.940271 200855.71 516
24453.52
40716.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PUMP/USDT
$ -2130000.00 4703.75 88
81.81
288.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.66 40447.88 271
110992.12
237366.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PYTH/USDT
$ 0.564322 382919.13 508
212014.30
236451.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QNT/USDT
$ 99.53 73936.22 379
140774.50
177160.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.198264 45175.51 472
229562.09
255581.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001903 56631.66 470
91588.67
105809.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.057773 42277.52 502
141288.17
160631.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RLC/USDT
$ 2.30 74399.57 464
538350.87
608090.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.52 1157627.72 579
1755976.14
2951679.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005536 214634.41 529
223284.42
261419.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.421037 284534.41 371
308262.31
487518.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SATS/USDT
$ -25000000.00 223669.43 473
16562.41
36851.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SATS/USDT
$ -47000000.00 89642.67
3939.47
3863.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۴:۳۲
SHIB/USDT
$ -218200.00 3113376.58 499
1752006.18
1992189.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLP/USDT
$ 0.003720 71885.59 506
345010.55
377015.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SNX/USDT
$ 2.73 176292.54 504
340493.55
334370.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/USDT
$ 130.10 18558656.18 578
1651699.23
2472832.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPELL/USDT
$ 0.000810 34346.89 271
165868.91
180704.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SSV/USDT
$ 35.22 188798.55 502
463214.50
474412.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STORJ/USDT
$ 0.498062 58869.22 289
462745.94
482075.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUI/USDT
$ 1.22 1608172.07 546
102666.80
149082.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.923299 120787.38 446
480490.98
457339.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SWCH/USDT
$ 0.527407 114123.20 1
135.63
93.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 50.63 148636.28 360
82834.00
132211.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDT
$ 0.108705 986992.27 578
2259747.50
2214909.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNI/USDT
$ 6.75 256385.80 371
754416.65
770471.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 25014773.65 599
34431482.21
36539608.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VET/USDT
$ 0.037242 383410.52 496
490318.78
1071963.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.071723 49906.19 373
30983.66
32791.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
W/USDT
$ 0.551425 593036.30 386
109012.84
137274.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61068.61 44469.54 289
204557.84
264509.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000116 26081.07 457
379014.30
222621.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.62 2384903.48 492
396959.36
980367.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.271388 95460.87 494
321383.33
344700.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAI/USDT
$ 0.657810 183556.37 360
109659.55
152809.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAUT/USDT
$ 2368.87 26590.04 233
18073.42
20878.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.487733 4138523.05 572
1547659.64
1994849.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.923299 130559.79 371
252126.64
271648.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
YFI/USDT
$ 6620.09 64990.49 289
51694.47
92709.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.805361 926153.18 506
462074.91
886547.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZEC/USDT
$ 20.57 80227.22 480
138069.12
159714.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات Bitunix

توضیحات

نظرات Bitunix

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین