خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
62011.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3025.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۵
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.499021
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۵
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.679812
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۵

قیمت ارزهای دیجیتال در بیتلو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/TRY
$ 0.390177 13569.28 1
19483.36
1459.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AAVE/TRY
$ 85.75 11604.20 1
15731.91
132.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ACE/TRY
$ 5.60 7008.17 1
24654.88
197.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ADA/TRY
$ 0.451056 16902.98 1
20701.19
1189.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AEVO/TRY
$ 1.59 13992.64 1
13352.00
305.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AGIX/TRY
$ 0.826782 37940.49 1
18396.09
424.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALGO/TRY
$ 0.171875 10843.94 1
21748.69
229.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.22 10752.39 1
20633.08
523.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALT/TRY
$ 0.380031 10681.72 1
30721.41
32.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AMP/TRY
$ 0.007447 38563.99 1
29699.28
19255.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ANKR/TRY
$ 0.043876 13667.80 1
24692.50
1931.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APE/TRY
$ 1.21 12561.96 1
21246.35
1803.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
API3/TRY
$ 2.29 10311.99 1
15686.42
627.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APT/TRY
$ 9.35 10110.08 1
19154.65
108.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APT/USDT
$ 9.21 13534.35 1
28047.05
12.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AR/TRY
$ 24.90 10384.86 1
25312.14
19.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARB/TRY
$ 1.12 13341.57 1
18476.74
3820.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARB/USDT
$ 1.11 13993.61 1
22257.80
497.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARKM/USDT
$ 1.58 8421.02 1
22299.88
22299.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARKM/TRY
$ 1.58 14795.00 1
20362.13
43.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 8.21 11887.27 1
23667.11
241.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AUDIO/TRY
$ 0.178331 10007.33 1
23848.25
2434.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AVAX/TRY
$ 34.13 31212.41 1
17148.10
3099.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AVAX/USDT
$ 33.93 20562.48 1
25306.69
6387.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AXS/TRY
$ 7.04 10017.40 1
21464.01
780.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BAL/TRY
$ 3.82 10293.03 1
24153.22
388.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.241055 9922.27 1
13542.67
981.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/TRY
$ 473.78 10096.66 1
20302.59
3168.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BLUR/TRY
$ 0.382490 20165.60 1
17022.35
629.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNB/TRY
$ 542.31 12984.43 1
18946.86
205.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNT/TRY
$ 0.701335 10122.72 1
18219.21
172.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BOME/USDT
$ 0.009433 37499.76 1
25997.66
697.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BOME/TRY
$ 0.009532 114479.55 1
27378.93
245.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BONK/TRY
$ -142100.00 13149.11 1
17488.82
2105.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BONK/USDT
$ -140200.00 13773.92 1
25106.60
82.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/TRY
$ 62011.00 165056.37 1
23755.29
6233.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/USDT
$ 61537.63 112148.32 1
17199.55
4521.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
C98/TRY
$ 0.276414 10764.51 1
17869.89
964.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/TRY
$ 0.025089 15511.92 1
20975.74
1391.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHR/TRY
$ 0.306853 10607.01 1
25167.28
1610.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHZ/USDT
$ 0.111039 16486.45 1
21295.71
21295.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHZ/TRY
$ 0.112226 20572.93 1
22121.64
1849.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/TRY
$ 0.021431 18793.62 1
7507.26
101.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TRY
$ 53.31 10941.74 1
25531.13
233.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
COTI/TRY
$ 0.109766 10602.91 1
23215.13
343.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.433837 11005.51 1
18812.31
599.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CTSI/TRY
$ 0.193090 9949.97 1
23082.44
863.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CVX/TRY
$ 2.60 12019.10 1
18307.43
5.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CYBER/TRY
$ 8.49 10638.02 1
21215.14
1710.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.148507 33981.01 1
18470.87
6522.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147432 26419.56 1
24212.05
640.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/TRY
$ 6.67 10900.07 1
19408.37
3746.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/USDT
$ 6.64 13353.44 1
21944.66
10.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DYDX/TRY
$ 2.14 9951.09 1
18261.59
466.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DYM/TRY
$ 5.98 147.72 1
17660.09
17660.09
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۹:۰۲
DYM/TRY
$ 3.69 10386.49 1
20838.86
162.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EDU/TRY
$ 0.580192 11191.90 1
18002.37
252.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EGLD/TRY
$ 40.46 9884.17 1
20958.53
1.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENA/TRY
$ 0.950076 32914.49 1
18587.69
355.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENA/USDT
$ 0.939330 10791.82 1
22400.16
60.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENJ/TRY
$ 0.325301 11740.66 1
19535.33
3071.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENS/TRY
$ 13.59 11703.45 1
18971.47
290.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/TRY
$ 3025.36 108078.86 1
26171.24
4799.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/USDT
$ 2998.05 50137.94 1
43128.44
2027.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHFI/TRY
$ 3.63 12205.20 1
20301.92
612.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHFI/USDT
$ 3.57 4983.63 1
19097.55
26.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FET/USDT
$ 2.01 13390.41 1
19916.63
105.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FET/TRY
$ 2.02 18528.03 1
25609.77
1320.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 5.96 11402.18 1
20644.84
371.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLOKI/TRY
$ 0.000135 23643.81 1
20427.39
5322.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLOKI/USDT
$ 0.000135 13562.76 1
20597.11
487.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/TRY
$ 0.864600 10179.36 1
23165.81
119.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FTM/TRY
$ 0.680427 12143.11 1
21075.34
1233.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FTM/USDT
$ 0.676238 12967.66 1
17353.46
212.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/TRY
$ 1.25 10277.91 1
23099.29
1291.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FXS/TRY
$ 4.90 10213.88 1
26292.90
25.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/TRY
$ 3.62 11067.31 1
19543.97
249.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GALA/TRY
$ 0.041170 7806.76 1
20978.62
2266.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GMX/TRY
$ 28.63 10462.96 1
20495.20
3.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GRT/TRY
$ 0.246282 11912.72 1
20203.87
3803.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/TRY
$ 1.19 9246.73 1
25209.05
75.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HBAR/TRY
$ 0.079942 10166.88 1
21404.65
157.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HFT/TRY
$ 0.307468 10407.26 1
17559.58
11.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002214 11683.13 1
27986.32
1444.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002206 13660.28 1
20329.83
558.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/TRY
$ 12.05 10718.71 1
12368.13
69.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ILV/TRY
$ 88.52 10614.45 1
21196.69
316.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IMX/TRY
$ 1.91 10600.17 1
19612.94
135.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
INJ/TRY
$ 26.13 17587.43 1
18375.77
2702.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JASMY/TRY
$ 0.018436 12776.34 1
36539.27
838.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JTO/TRY
$ 2.84 10361.57 1
15442.68
1661.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JUP/TRY
$ 0.966680 12205.45 1
16582.10
896.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KNC/TRY
$ 0.572813 11307.11 1
18591.03
2959.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KSM/TRY
$ 31.05 10472.63 1
16544.06
26.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LDO/TRY
$ 1.94 10672.77 1
20368.03
107.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINA/TRY
$ 0.007610 10716.92 1
22773.18
286.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/TRY
$ 13.31 10631.01 1
20837.91
452.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/USDT
$ 13.28 12836.96 1
16258.86
226.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LPT/TRY
$ 11.93 9507.59 1
23563.42
421.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LRC/TRY
$ 0.251509 10610.31 1
20778.07
743.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/TRY
$ 81.11 14080.69 1
19295.14
596.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTO/TRY
$ 0.202621 55899.84 1
26720.23
5067.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/TRY
$ 0.604790 10812.31 1
18918.23
583.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LUNC/USDT
$ -994800.00 15272.48 1
28746.05
1044.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MAGIC/TRY
$ 0.767748 10374.44 1
22122.27
215.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANA/TRY
$ 0.435990 11551.10 1
22019.82
348.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANTA/TRY
$ 1.84 10690.90 1
25016.86
844.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MASK/TRY
$ 3.33 10756.92 1
21407.72
401.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/USDT
$ 0.672837 13661.14 1
23927.45
513.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/TRY
$ 0.679812 13574.79 1
24077.95
4505.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MAV/TRY
$ 0.389562 12776.75 1
23645.22
3.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/TRY
$ 0.025674 14381.55 1
19275.25
1783.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025447 14045.88 1
24421.24
593.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/TRY
$ 0.776972 10981.33 1
20644.43
609.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MKR/TRY
$ 3212.12 10817.87 1
21640.19
15.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/TRY
$ 5.54 17070.84 1
21732.94
1652.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
NMR/TRY
$ 23.92 7763.02 1
19153.74
230.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OCEAN/TRY
$ 0.858143 10591.45 1
19665.66
649.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OM/TRY
$ 0.690266 23239.41 1
18146.06
33.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OMG/TRY
$ 0.637074 10385.70 1
25302.00
40.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONDO/TRY
$ 0.807411 19537.11 1
24580.38
0.789834
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OP/TRY
$ 2.20 10689.89 1
19217.68
213.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ORDI/TRY
$ 42.98 10401.86 1
14419.73
331.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OXT/TRY
$ 0.105154 10425.06 1
18701.03
37.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PAXG/TRY
$ 2413.16 13851.43 1
22762.19
132.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PENDLE/TRY
$ 6.19 11844.96 1
18732.35
29.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PEPE/USDT
$ -4930000.00 44445.29 1
24002.12
2056.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PEPE/TRY
$ -4960000.00 33259.71 1
4.39
1.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PIXEL/TRY
$ 0.401861 20083.74 1
22275.58
1656.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PYTH/TRY
$ 0.587264 13546.46 1
21667.63
12.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QNT/TRY
$ 103.25 10021.59 1
22245.28
167.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RDNT/TRY
$ 0.205081 11403.11 1
20669.86
278.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/TRY
$ 0.001999 10904.41 1
27462.62
6926.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001979 13733.10 1
23364.09
631.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رن
رن
Republic Protocol
REN/TRY
$ 0.060264 9253.60 1
19971.73
609.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RLC/TRY
$ 2.41 10551.89 1
20705.56
39.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/TRY
$ 7.84 31676.90 1
26555.37
1891.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RON/TRY
$ 3.15 10717.63 1
23036.31
80.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رز
رز
Oasis Network
ROSE/TRY
$ 0.093163 11295.81 1
21949.49
607.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/TRY
$ 20.11 14367.62 1
18832.95
1.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005784 13141.82 1
25823.77
218.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/TRY
$ 0.005848 13864.87 1
16685.46
1461.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SAGA/TRY
$ 3.50 40679.86 1
8874.97
990.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TRY
$ 0.436912 11269.87 1
20591.26
171.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SEI/TRY
$ 0.500866 13273.09 1
18486.87
4595.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SHIB/TRY
$ -224000.00 36513.46 1
21243.82
1415.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SHIB/USDT
$ -221700.00 16810.72 1
26903.21
884.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SKL/TRY
$ 0.096545 9170.91 1
24335.43
415.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SNX/TRY
$ 2.85 14991.11 1
22128.34
1154.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/TRY
$ 134.30 16826.64 1
16452.79
5417.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/USDT
$ 133.02 26487.02 1
23175.31
3248.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SPELL/TRY
$ 0.000847 12114.41 1
16655.21
899.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SSV/TRY
$ 36.74 10741.78 1
23046.54
1.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STG/TRY
$ 0.520851 10468.42 1
17470.68
44.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STORJ/TRY
$ 0.520236 11411.27 1
17193.98
1129.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STRK/TRY
$ 1.26 10706.15 1
20588.93
140.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STX/TRY
$ 2.31 12868.24 1
21701.70
428.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUI/TRY
$ 1.26 18648.00 1
20455.71
313.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUSHI/TRY
$ 0.968217 10241.74 1
20725.10
2758.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
T/TRY
$ 0.033084 10470.81 1
23748.33
1657.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
THETA/TRY
$ 2.05 10583.12 1
19953.03
560.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TIA/TRY
$ 10.05 11460.66 1
27559.68
580.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/TRY
$ 0.015773 18702.51 1
18884.55
1983.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TNSR/TRY
$ 0.869520 12657.20 1
10204.39
534.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TOKEN/TRY
$ 0.144718 2299.60 1
18701.57
18701.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۹:۰۲
TOKEN/TRY
$ 0.102694 9807.09 1
8514.04
20.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TON/TRY
$ 6.16 10300.80 1
15241.05
0.724656
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تلور
تلور
Tellor
TRB/TRY
$ 53.41 15016.03 1
24153.38
3236.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/USDT
$ 0.109739 13512.05 1
21083.77
21083.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/TRY
$ 0.110381 12562.91 1
20620.91
3.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UMA/TRY
$ 2.62 10287.62 1
18644.88
21.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UNI/TRY
$ 7.01 10765.86 1
21570.99
229.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
USDC/TRY
$ 1.01 11338.60 1
26718.54
792.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 116662.00 1
40497.54
40497.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
VANRY/TRY
$ 0.150352 17261.74 1
23174.39
1005.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
VET/TRY
$ 0.038649 11388.31 1
19061.08
49.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
W/USDT
$ 0.575202 11391.81 1
13734.15
13734.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
W/TRY
$ 0.576195 18448.45 1
19547.56
640.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WAVES/TRY
$ 2.55 20057.71 1
20735.26
1228.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WIF
WIF/TRY
$ 2.46 66739.63 1
26573.94
4816.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WIF
WIF/USDT
$ 2.43 20572.77 1
21398.52
400.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WLD/TRY
$ 4.88 11033.34 1
21791.92
509.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/TRY
$ 0.284101 10650.12 1
18249.75
984.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XAI/TRY
$ 0.688421 10544.40 1
24487.12
284.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XAI/TRY
$ 0.849374 130.47 1
21830.69
21830.69
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۷:۵۷
XLM/TRY
$ 0.108536 10743.60 1
19582.13
220.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.496675 19780.28 1
25492.96
1725.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.499021 17231.63 1
23271.74
1766.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TRY
$ 0.964220 10681.64 1
19472.64
3.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZRX/TRY
$ 0.495639 15142.53 1
29438.26
2170.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶

مشخصات Bitlo

توضیحات

نظرات Bitlo

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین