خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
41204.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2464.33
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۸
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.077741
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۸
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.775311
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۰۸

قیمت ارزهای دیجیتال در بیکا

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.358074 2504295.96 119
906536.79
579251.90
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
AAVE/USDT
$ 102.54 41144001.65 99
171972.17
236845.11
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
AGIX/USDT
$ 0.262105 8.91 1
7923.55
1550.48
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.005736 800604.48 3
247468.44
228912.58
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ANT/USDT
$ 5.24 1235748.84 134
46398981.23
59422212.49
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
APE/USDT
$ 1.32 24068581.21 15
383853.23
643650.48
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
API3/USDT
$ 1.46 1307420.82 32
1382718843.14
2779890328.39
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ARB/USDT
$ 1.08 2440.45 198
9378131.23
288754988.20
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
BAL/USDT
$ 3.70 623510.67 119
23408887.07
22166761.93
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.49 1115180.34 32
15994230.42
260764462.43
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
BCH/USDT
$ 236.15 36306763.96 31
973259.19
1639593.48
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.261235 14173311.84 1
778.47
130610.53
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
BTC/USDT
$ 41204.68 1465493951.34 330
180717.75
124963.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.073654 3004056.51 3
8182058.74
7532578.77
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.63 3937345.95 124
123718239.77
85747266.97
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.514675 13404756.07 3
292857.40
319780.41
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
CVX/USDT
$ 3.78 1183213.05 119
2964360.92
5796573.85
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.86 36.61 178
3345363.33
13919332.07
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.077741 133256083.44 122
913723.88
976038.07
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
DYDX/USDT
$ 2.41 29732911.85 31
476988.30
735053.73
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ETC/USDT
$ 19.22 23879308.51 19
980224.87
1407939.79
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ETH/USDT
$ 2464.33 1194202207.35 244
662952.77
847840.43
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
FLOKI/USDT
$ -332500.00 3250029.82 2
28087300.99
43691381.01
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.333989 4185165.15 1
4999.49
7145.93
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
GALA/USDT
$ 0.023975 25948857.57 31
526608.94
704040.97
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.378461 274870676.33 42
370081.74
406068.63
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.04 704851.81 22
549359497.72
667882800.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
HOOK/USDT
$ 0.906029 863728.48 182
1161431.46
1373115.52
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ID/USDT
$ 0.272958 11217192.09 91
31218.09
51408.07
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
IMX/USDT
$ 1.48 8096711.13 30
16962345.88
32125485.02
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
INJ/USDT
$ 15.80 53421507.87 13
117336.06
64499.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LDO/USDT
$ 2.54 10196762.43 81
431210781.91
96948149.30
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LEVER/USDT
$ 0.001404 22.71 21
2410753.54
67727643.78
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LINK/USDT
$ 13.43 74876930.15 180
912624.57
1118323.55
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LPT/USDT
$ 6.99 1128850.65 11
1195246704.08
2029859676.39
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
LTC/USDT
$ 64.55 46802386.98 92
1154984.17
1451661.12
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MANA/USDT
$ 0.406044 3086887.77 103
89439061.36
159869451.31
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MASK/USDT
$ 3.37 3767725.92 95
103390727.72
240604997.56
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.775311 62424186.42 125
944630.72
853207.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MAV/USDT
$ 0.287419 2830057.74 70
46651026.49
37084441.82
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MKR/USDT
$ 1465.08 6104003.68 55
3206928289.45
2919959521.17
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
MULTI/USDT
$ 2.10 383815.38 54
9089369.25
118803808.70
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
NMR/USDT
$ 14.06 0.119743 34
103513379.51
237508531.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
NULS/USDT
$ 0.210667 145371.16 80
79307820.01
240464190.95
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
OAX/USDT
$ 0.187882 32.17 75
4147383.53
83231306.76
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
OP/USDT
$ 1.78 13005180.73 20
162140496.97
87443032.63
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
PENDLE/USDT
$ 1.10 2182180.50 184
10868184.49
8473838.78
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
PEPE/USDT
$ -1110000.00 128557.59 1
360429.20
95740.69
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
PERL/USDT
$ 0.017339 348683.63 65
1449010.95
862325.50
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
PERP/USDT
$ 0.676364 5341837.80 11
65562.14
1339.27
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
PROM/USDT
$ 4.33 125180.96 126
739372.16
44008016.63
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.460410 19875700.45 80
279008.36
462840.28
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
SHIB/USDT
$ -9E06 51805505.79 10
1137842.27
1240895.40
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
SNX/USDT
$ 3.37 19447181.13 116
116079602.21
163206647.95
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
SSV/USDT
$ 18.27 2673006.48 37
688543356.47
152638505.25
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
STG/USDT
$ 0.530565 2321509.71 127
105618164.77
76058163.43
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
SUSHI/USDT
$ 0.998370 8888734.34 8
692661.66
872832.51
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
TOMO/USDT
$ 1.16 9906992.35 1
9552.58
2112.24
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 93.65 1142078.43 191
49111627.74
85508694.47
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.047770 1197514.35 4
199893076.81
64823545.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
TRX/USDT
$ 0.103815 33875393.57 103
506057.44
709610.65
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 9.48 21553280.91 1
536.46
23974.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
UNI/USDT
$ 5.94 17564913.86 87
399126.05
552278.02
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
WLD/USDT
$ 2.14 36.08 53
197438397.39
164395345.36
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.612214 59122189.85 146
516154942.36
91408977.84
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
YFI/USDT
$ 14787.68 25725331.14 1
24284.50
17578.80
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.351878 23110975.19 1
33178.11
649.29
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸

مشخصات BIKA

توضیحات

نظرات BIKA

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین