خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
42314.83
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2209.09
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۹
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.565474
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۹
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.082295
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۹

قیمت ارزهای دیجیتال در وو ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.386022 971.42 411
73500.53
101340.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
1INCH/USDT
$ 0.422837 65875.93 418
57321.67
80167.13
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AAVE/USDT
$ 99.90 200150.81 154
206701.85
155168.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AAVE/USDT
$ 84.73 6846.56 453
155871.06
213558.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ACE/USDT
$ 8.35 63086.90 303
39882.79
25744.77
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ACE/USDT
$ 5.54 2600.31 405
63686.37
58959.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.447962 15987.77 439
704208.54
651041.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.551870 321315.65 441
668755.75
844809.79
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AEVO/USDT
$ 1.59 650.03 308
31512.45
59026.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGLD/USDT
$ 1.25 11707.38 326
63317.28
65112.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AGLD/USDT
$ 1.17 30.11 294
42599.40
75834.87
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۳۷
AIOZ/USDT
$ 0.634619 321.70 247
5970.15
8429.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AKI/USDT
$ 0.031863 1298.55 1
423.90
1305.20
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AKI/USDT
$ 0.022816 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۵:۵۱
ALGO/USDT
$ 0.201508 79370.77 341
41023.59
66512.31
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ALGO/USDT
$ 0.170433 1164.48 366
71882.98
77883.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANALOS/USDT
$ 0.000168 5753.51 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۳۲
ANALOS/USDT
$ 0.000219 6724.58 1
338.50
998.90
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
APE/USDT
$ 1.20 1819.74 342
32866.87
35967.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/USDT
$ 1.50 23799.28 380
50238.87
56349.42
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ARB/USDT
$ 1.11 61640.14 472
466686.00
535106.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/USDT
$ 1.79 894846.24 450
139312.82
316559.55
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ARKM/USDT
$ 0.600621 0 407
20611.33
62264.69
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ARKM/USDT
$ 0.600356 0 385
21648.95
65399.23
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۱۵:۲۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.02 88018.75 438
251496.88
345602.76
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.09 19271.51 470
223849.42
254517.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 33.95 49741.67 437
806787.78
1081875.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 36.36 715389.07 395
975757.75
1304214.65
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
AXS/USDT
$ 6.98 1337.35 426
39844.71
56808.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 7.89 52953.71 327
50138.61
88896.62
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.44 172.66 345
34376.51
45058.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.96 59486.83 343
28374.35
29841.12
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BCH/USDT
$ 230.64 108579.41 427
525339.04
775792.66
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BCH/USDT
$ 466.54 115642.76 434
985323.10
947033.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLUR/USDT
$ 0.379529 2356.37 433
48885.07
71146.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLUR/USDT
$ 0.507024 65787.58 393
55995.19
73981.66
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BNB/USDT
$ 308.02 366006.38 379
675777.72
2188612.06
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BNB/USDT
$ 537.37 517088.56 488
3001118.32
2541113.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOME/USDT
$ 0.009306 938.39 179
45897.70
54986.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONK/USDT
$ -140500.00 1373.69 380
48439.30
57603.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 65.62 0 437
52380.80
57732.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 86.19 12150.80 434
45365.82
63316.70
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDT
$ 42314.83 20012767.83 585
7046463.85
3481271.97
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
BTC/USDC
$ 61549.52 62358.18 204
482495.95
625209.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61486.97 14375826.59 600
10047057.84
10107297.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDC
$ 42291.61 15996.40 1
1421109.41
1071327.51
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
C98/USDT
$ 0.239848 2674.98 347
42278.76
44774.41
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
C98/USDT
$ 0.271634 142.84 377
30534.56
43581.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CELO/USDT
$ 0.751777 25713.56 300
43125.80
32634.56
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CELO/USDT
$ 0.790327 680.73 419
70354.29
72783.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CFX/USDT
$ 0.232972 6766.42 420
56221.78
57583.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CFX/USDT
$ 0.182330 80832.30 359
45295.99
67198.57
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CHZ/USDT
$ 0.079931 10469.59 447
54340.17
44056.08
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CHZ/USDT
$ 0.110702 13986.16 464
46680.86
62823.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.86 30526.84 438
25142.99
41941.26
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.32 6706.06 443
40852.39
73454.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.429080 730.58 416
50358.78
97951.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.551695 65479.22 270
43436.80
61744.62
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CVX/USDT
$ 3.10 11118.21 237
19430.87
134107.31
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
CVX/USDT
$ 2.97 198.07 184
9438.29
16005.83
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۳۷
DAI/USDT
$ 1.00 0 499
295838.40
603295.02
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
DAI/USDT
$ 0.999223 0 482
246118.80
694392.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEGEN/USDT
$ 0.025095 3286.31 209
4678.26
2955.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.213251 0 351
27260.69
49268.17
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۲۵
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.185091 0 334
20886.49
35685.16
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.082295 526882.83 433
743034.97
918799.21
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147761 3329943.66 510
1963977.77
2292438.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 6.63 14486.65 466
355685.83
460544.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 7.52 187141.94 425
440467.17
243234.14
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ENA/USDT
$ 0.939082 80368.35 336
27798.80
1334.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENS/USDT
$ 12.53 15220.46 39
8833.48
21258.21
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ENS/USDT
$ 13.46 11189.58 364
51129.73
67644.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/USDT
$ 0.736480 151.34 430
58553.61
84280.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/USDT
$ 0.766793 3305.32 320
69592.66
87284.09
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETC/USDT
$ 25.57 902.32 427
604439.65
585747.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/USDT
$ 19.98 16519.49 398
403403.77
422977.35
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/USDT
$ 3004.75 6301125.10 592
7930396.68
10138934.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDC
$ 3006.43 5307.34 1
407629.26
498595.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 2209.09 10919534.14 585
6219040.13
6386493.65
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETH/USDC
$ 2207.24 129420.96 154
629929.78
548895.87
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ETHFI/USDT
$ 3.57 11246.92 1
78.31
3720.53
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۷:۰۳
ETHFI/USDT
$ 3.57 0 398
46196.73
57519.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 3.68 12019.16 386
52271.27
60110.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 2.89 185570.56 365
42812.08
55171.06
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.91 3049.70 416
390152.63
618159.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.40 349402.69 437
387355.60
599764.27
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FLC/USDT
$ 0.015437 377700.15 282
19220.24
30311.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FOXY/USDT
$ 0.012967 2811.80 296
10866.08
15310.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/USDT
$ 0.676039 92224.16 443
51918.50
56049.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/USDT
$ 0.426341 610959.78 363
13837.01
20735.00
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
FXS/USDT
$ 4.84 0 417
46758.22
61786.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FXS/USDT
$ 8.46 6221.58 424
23708.32
60084.45
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.98 1615.15 264
46732.85
36945.79
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.60 0 366
17533.38
18368.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/USDT
$ 0.026838 25765.48 363
49322.44
50891.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GALA/USDT
$ 0.040770 10786.27 409
30414.20
50699.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GFI/USDT
$ 3.57 190.90 253
7000.62
6247.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.303783 34603.87 372
45636.53
50256.87
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.233472 21022.12 416
44390.79
40380.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GMX/USDT
$ 55.93 25343.36 423
29208.30
37121.26
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
GMX/USDT
$ 28.34 5187.92 426
41221.88
68990.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/USDT
$ 0.243662 9954.98 398
326231.54
350905.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/USDT
$ 0.186335 13648.21 360
213515.88
201834.67
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
HBAR/USDT
$ 0.086509 34908.90 340
253247.89
280693.65
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
HBAR/USDT
$ 0.079083 16319.22 334
254131.70
332099.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HNT/USDT
$ 6.00 10198.47 266
1669.36
3986.64
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
HNT/USDT
$ 9.40 2632.26 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۳۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.98 32389.18 472
223234.72
286287.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 13.77 99474.82 353
184405.07
161373.84
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
IMX/USDT
$ 1.88 1102.39 383
67860.65
160639.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/USDT
$ 2.07 27297.77 404
83118.70
200403.83
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
INJ/USDT
$ 26.03 84100.93 434
395950.32
454110.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/USDT
$ 32.68 188535.42 195
154555.42
618665.98
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
JTO/USDT
$ 1.57 114842.13 306
3560.71
23721.57
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
JTO/USDT
$ 2.80 29945.40 450
63955.29
88706.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUP/USDT
$ 0.952369 128159.52 447
41042.39
78374.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KSM/USDT
$ 30.66 3666.66 386
25470.37
66727.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KSM/USDT
$ 41.98 46437.26 415
50478.20
37456.94
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
KUB/USDT
$ 1.54 0 105
9259.11
1942.74
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
LDO/USDT
$ 1.93 1050.69 358
241693.92
225137.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LDO/USDT
$ 3.20 133023.02 356
96250.06
230511.00
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/USDT
$ 13.80 417687.91 240
520906.73
867993.16
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LINK/USDT
$ 13.26 187370.03 522
589279.83
666258.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LOOKS/USDT
$ 0.104897 347.53 393
24118.55
31897.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LOOKS/USDT
$ 0.074023 17142.33 319
15455.66
38402.24
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LRC/USDT
$ 0.267437 12783.99 342
84837.21
78119.41
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LRC/USDT
$ 0.249556 1961.84 403
62106.31
84406.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/USDT
$ 64.56 221133.86 195
455576.68
685739.92
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
LTC/USDT
$ 80.05 66762.88 469
803679.06
1493305.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAGIC/USDT
$ 0.760756 0 451
62275.11
73652.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAGIC/USDT
$ 1.08 98.40 344
46802.23
66158.19
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MANA/USDT
$ 0.464280 11416.07 442
49944.04
63589.34
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MANA/USDT
$ 0.431778 536.00 416
72734.54
88914.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANTA/USDT
$ 1.82 0 92
14124.66
26285.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/USDT
$ 0.856385 526652.65 440
196653.45
427864.22
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MATIC/USDT
$ 0.672842 23169.81 465
478200.08
504464.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAVIA/USDT
$ 2.94 159.14 232
12528.60
9405.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
METIS/USDT
$ 85.12 30210.90 371
8415.73
9414.51
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
METIS/USDT
$ 57.34 1512.51 102
3159.74
2493.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/USDT
$ 1764.22 67511.39 373
456305.06
261535.72
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MKR/USDT
$ 3165.20 1478681.23 403
316295.94
380197.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MUBI/USDT
$ 0.205656 138269.39 269
4771.75
2505.89
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
MUBI/USDT
$ 0.152551 127012.91 279
4359.85
20039.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 3.47 62807.24 401
285937.58
400783.47
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.48 819645.92 416
336053.44
496158.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEON/USDT
$ 2.75 3411.45 310
4944.85
16074.75
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۲۰:۳۸
NEON/USDT
$ 1.11 0 334
12308.34
12301.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NMR/USDT
$ 31.13 276.27 380
46080.60
57685.47
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۲۵
NMR/USDT
$ 18.80 3424.89 342
18015.49
17362.97
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OCEAN/USDT
$ 0.447752 0 368
71784.43
86080.85
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۳۷
OCEAN/USDT
$ 0.461882 0 421
69632.62
61493.09
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ONDO/USDT
$ 0.794643 197059.34 293
9734.61
28301.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONE/USDT
$ 0.019611 0 385
48553.20
58051.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONE/USDT
$ 0.017562 21534.01 261
16993.29
17081.46
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
OP/USDT
$ 2.18 7515.53 432
607145.69
605247.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OP/USDT
$ 3.44 737342.77 308
241613.08
409176.11
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ORCA/USDT
$ 2.21 347.39 243
3833.79
28453.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORDI/USDT
$ 75.85 5757.90 380
14539.31
23301.80
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ORDI/USDT
$ 42.64 304390.99 304
47409.30
58445.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OXT/USDT
$ 0.093690 70.56 271
39610.07
74094.00
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۳۷
OXT/USDT
$ 0.098201 383.03 309
34478.39
28645.29
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PENDLE/USDT
$ 6.08 58219.07 287
33792.65
34042.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEOPLE/USDT
$ 0.023997 0 377
56835.07
67055.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/USDT
$ 1.04 667.13 393
51606.55
39031.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/USDT
$ 1.70 255553.74 334
14080.92
19327.81
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
PIXEL/USDT
$ 0.398910 10295.82 336
1623.69
20560.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PIXEL/USDT
$ 0.526997 4691.85
48.50
63102.52
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۲۴
POPCAT/USDT
$ 0.114988 35.85 232
1336.17
1357.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PRCL/USDT
$ 0.474536 45457.30 266
9664.93
11956.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PRIME/USDT
$ 17.39 16.19 284
12449.30
11641.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PROPC/USDT
$ 3.24 919728.37 57
336.32
2672.28
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۸:۰۳
PROPC/USDT
$ 3.24 915121.46 51
572.26
407.98
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۷:۳۵
PROPC/USDT
$ 3.24 919728.37 57
336.32
2672.28
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۷:۵۸
PROPC/USDT
$ 3.49 253469.34 23
131.40
113.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 7.43 33380.35 278
7902.56
9229.53
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.78 2429.39 265
20888.08
41054.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PYTH/USDT
$ 0.581591 12588.96 442
87282.71
78403.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PYTH/USDT
$ 0.289299 60260.21 304
6238.33
6475.86
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
QI/USDT
$ 0.027365 0 293
17520.60
22339.14
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
QRDO/USDT
$ 0.061748 3617.26 252
2309.85
3274.78
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
QRDO/USDT
$ 0.028374 1201.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۴:۴۹
RDNT/USDT
$ 0.203901 0 409
38953.48
53184.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 4.36 517696.25 384
197602.16
392555.54
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.76 670483.40 456
480278.95
591738.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RON/USDT
$ 3.11 16301.12 416
23302.49
60177.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.87 0 350
36708.46
39746.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 28.05 1192.80 205
15749.34
5168.40
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005776 0 415
36378.10
66316.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002844 38877.64 217
20823.59
62165.78
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.62 409998.92 420
335290.69
373436.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 5.29 41185.41 434
179698.16
237495.06
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.433376 2003.58 431
66804.17
83411.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.514732 38236.59 431
63805.85
47596.53
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SAROS/USDT
$ 0.004616 514.34 225
7408.41
3622.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -9380000.00 124538.55 355
512122.26
581283.02
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SHIB/USDT
$ -221500.00 59726.78 426
919914.50
1012780.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLERF/USDT
$ 0.412696 3317.98 72
3843.27
4026.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/USDT
$ 2.81 18268.05 380
69797.52
92148.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/USDT
$ 3.52 17098.35 389
42363.63
50888.29
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SOL/USDT
$ 97.13 10264968.12 527
1699633.21
3948623.08
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SOL/USDT
$ 132.91 7145062.42 483
2597231.48
3272900.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SPELL/USDT
$ 0.000595 8274.98 287
18901.95
19356.84
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
SPELL/USDT
$ 0.000838 5021.44 409
43734.96
28578.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STFX/USDT
$ 0.051130 4169.67 1
1.15
10014.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STG/USDT
$ 0.514397 658.84 414
24530.32
41122.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STG/USDT
$ 0.560406 72133.17 383
28707.08
48822.66
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
STRK/USDT
$ 1.24 2414.12 354
73580.47
85609.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUI/USDT
$ 1.25 17187.51 475
55022.19
87844.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDT
$ 0.956664 350.46 342
69857.79
75194.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDT
$ 1.15 44068.00 376
61616.98
93518.52
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TIA/USDT
$ 9.89 159718.71 351
435449.96
490944.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIA/USDT
$ 11.77 367033.41 415
155715.81
683079.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TNSR/USDT
$ 0.861158 1494.00 336
36857.56
69197.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRAC/USDT
$ 0.897123 861.90 177
5378.37
5522.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/USDT
$ 0.104028 74202.59 442
244365.39
1233540.07
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
TRX/USDT
$ 0.109363 4481.09 531
248753.03
295855.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/USDT
$ 6.54 59327.05 466
287657.33
381804.41
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
UNI/USDT
$ 6.97 9270.03 416
298539.29
308579.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/USDT
$ 0.999933 842512.09 265
5028367.23
5008240.69
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
USDC/USDT
$ 0.998923 694168.76 515
5082679.47
5023858.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.038472 9571.54 404
166041.97
194223.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.031523 350905.14 398
58973.24
79064.35
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
VIC/USDT
$ 0.722893 645.68 325
18582.01
18139.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VIC/USDT
$ 0.758784 0 37
52.28
916.33
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
W/USDT
$ 0.573639 5963.47 301
71902.02
63562.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WEN/USDT
$ 0.000196 1337.99 263
4372.77
3518.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WIF
WIF/USDT
$ 2.43 58678.80 405
30118.27
36326.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLD/USDT
$ 3.12 24640.27 416
26636.27
81717.12
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
WLD/USDT
$ 4.80 28003.94 434
28420.47
55332.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.281535 808905.85 442
77532.20
76405.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.370663 1930892.27 384
42822.04
44936.96
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
XLM/USDT
$ 0.107395 4425.97 355
289786.63
262406.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/USDT
$ 0.121025 22770.41 338
229229.69
314943.69
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.495116 162944.82 249
1275230.23
1362550.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.565474 1416333.39 437
1110192.15
1244564.88
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.954866 253.46 342
68821.10
78355.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.956204 5842.43 332
47593.54
85198.82
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
YFI/USDT
$ 6780.37 46.01 411
28838.61
72150.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/USDT
$ 7525.78 9102.11 436
40778.86
67249.44
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.516534 47755.29 226
35782.29
51829.85
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.831587 87520.83 440
67685.39
73778.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZETA/USDT
$ 1.24 52003.00 288
8743.25
15541.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIG/USDT
$ 0.085586 60111.12 49
1623.96
53.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZKF/USDT
$ 0.003185 245.35 279
5257.42
9299.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/USDT
$ 0.489521 0 418
64892.46
95313.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/USDT
$ 0.323835 2447.75 380
76400.02
30308.23
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۷:۵۷

مشخصات WOO X

توضیحات

نظرات WOO X

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین