خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61290.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۱۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2997.82
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۱۵
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
537.32
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۱۵
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.676893
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۱۵

قیمت ارزهای دیجیتال در پی 2 بی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.388939 26321.12 359
110040.73
145549.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
4ART/USDT
$ 0.002690 1788.54 9
9.15
20.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
4CHAN
4CHAN/USDT
$ -565600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AAVE/USDT
$ 84.49 3192324.03 290
88919.00
76469.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ای سی
ای سی
AsiaCoin
AC/USDT
$ 0.199968 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ADA/USDT
$ 0.449029 20801181.55 472
151109.67
153575.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AGT/USDT
$ 0.006475 126469.39 86
85.99
87.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AIDI/USDT
$ 0.000119 980.68 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
AIT/USDT
$ 3.38 162645.90 45
41.20
44.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AITECH/USDT
$ 0.198992 67237.85 77
84.51
112.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ALGO/USDT
$ 0.171773 857682.48 451
146115.42
111809.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ALLBI/ETH
$ -453800.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
ALLBI/USDT
$ -890200.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
ALPINE/USDT
$ 1.96 22624.51 362
29483.64
30553.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
AMB/USDT
$ 0.008382 6131.02 94
144.53
221.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
AMB/USDT
$ 0.009610 5098.47
240.52
235.24
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
APE/USDT
$ 1.20 194685.00 317
11482.83
12349.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
APFC/USDT
$ 0.406546 167294.10 6
149.67
19.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
API3/USDT
$ 3.53 7843656.25 333
21771.05
24778.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۴:۵۰
APRIL/USDT
$ 0.010997 2.57 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۴:۰۲
AQUARI/USDT
$ -630362.06 13576.97 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۳
AQUARI/USDT
$ -135300.00 3965.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
ASIA/USDT
$ 0.122841 16632.21 1
282.28
196.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.16 4010513.17 362
224055.20
238516.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AVAX/USDT
$ 34.20 29663286.04 514
232517.55
227659.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AVT/USDT
$ 1.69 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
AVT/BTC
$ 1.81 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 7.00 51916.22 324
23680.49
19188.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
AXT/USDT
$ 1.11 121625.65
18.20
18.87
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۲۰:۲۳
AXT/USDT
$ 1.31 1053237.73 1
9.81
4.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BAAS/USDT
$ 0.000802 2086.76 125
393.19
15.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BAL/BTC
$ 3.77 19052.51 347
18000.43
17436.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BAL/USDT
$ 3.77 48959.43 331
84325.44
86547.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.45 6673.54 311
17149.42
15418.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.45 47202.25 393
165730.61
132391.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.239662 73546.24 412
23213.28
22906.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.239900 31223.22 392
26863.63
24778.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.240243 4423.60 287
13889.64
17955.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BBCG/USDT
$ 0.813401 15567.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BBPP/USDT
$ 0.006200 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
BBPP/BTC
$ 0.041685 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
BCAU/USDT
$ 0.022346 0 38
49.62
790.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BCH/USDT
$ 467.80 458460.84 381
73398.23
89264.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BCH/USDT
$ 467.63 6046801.94 381
161840.80
167498.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BCH/BTC
$ 467.00 59176.12 359
51314.87
53926.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BDX/BTC
$ 0.037385 102282.08 1
71.58
61.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BDX/USDT
$ 0.037174 126960.47 173
195.03
135.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BFICGOLD/USDT
$ 1.01 58080.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BIM/USDT
$ 1.12 30850.03 20
1127.59
35.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNB/ETH
$ 536.98 71033.57 437
27570.53
10721.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNB/EUR
$ 317.89 17339.79 319
55568.97
49647.44
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۲۱:۵۲
BNB/BTC
$ 537.18 231718.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNB/USDT
$ 537.32 93704447.87 563
18359338.64
18799245.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNB/USDT
$ 537.30 1823145.41 338
385210.06
337532.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNT/USDT
$ 0.691991 85520.72 307
13970.14
19198.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNT/ETH
$ 0.690191 91.15 236
11080.29
9161.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BNT/USDT
$ 0.691400 21656.93 343
28019.23
27846.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BNT/BTC
$ 0.690086 1465.85 410
66183.86
75240.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BONK/USDT
$ -141600.00 1492103.72 66
68.16
82.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BSW/USDT
$ 0.079987 7576.67 318
16364.49
19681.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BTC/USDT
$ 61299.81 571462743.99 621
15959528.47
17255050.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BTC/USDT
$ 61290.19 587196626.96 808
24759345.42
20834840.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BTC/DD
$ 61269.30 35581.83 461
8323.39
12941.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BTCV/USDT
$ 3.44 12786.22 71
443.48
11.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
BTOP/USDT
$ 0.013588 323159.40 293
2538.46
1967.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BULL/USDT
$ 0.014491 682.56 1
0.050388
0.023994
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۵:۰۱
BULLT
BULLT/USDT
$ -499920980000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
BUY/USDT
$ 0.022414 115375.34 36
34.52
172.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CAIR/USDT
$ 0.000111 60.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۹:۲۲
CAIR/USDT
$ 0.000501 89.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CASTLE/USDT
$ 0.000244 1258.34 1
114.26
108.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CBSL/BNB
$ 0.103230 164554.61 239
962.94
205.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CC/USDT
$ 0.080005 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
کش فلش
کش فلش
Cash Flash
CFT/BTC
$ 6.80 3715253.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۵:۵۴
کش فلش
کش فلش
Cash Flash
CFT/USDT
$ 2.42 1352851.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۵:۵۴
کش فلش
کش فلش
Cash Flash
CFT/ETH
$ 4.99 2989869.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
CFXQ/USDT
$ 0.004496 44853.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CGPT/USDT
$ 0.240032 7481.39 4
20.65
16.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
CHB/USDT
$ 0.000440 173672.57 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۵:۵۸
CHMPZ/USDT
$ 0.000171 11243.07 1
1.21
1.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CLM/USDT
$ -8450000.00 1708.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CLNX/USDT
$ 0.093654 151114.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.38 35623.01 302
180913.25
152548.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.33 2188160.34 302
351376.90
384214.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 52.46 1152.75 343
47562.71
53743.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CPC/USDT
$ 0.205431 302416.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CPC/BTC
$ 0.209628 151859.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
CRP/USDT
$ 0.361863 179810.12 153
478.87
1018.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.429932 70939.98 309
47105.94
39851.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.430000 72246.50 364
207059.53
248616.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.427167 2301.84 347
24486.13
30170.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
CWIF/USDT
$ -26000000.00 292662.80 242
736.04
857.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DACXI/USDT
$ 0.000935 20925.57 64
77.13
93.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
DAR/USDT
$ 0.004008 307844.18 1
6.42
16.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 27.88 2907.37 322
34865.45
25373.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 27.89 28587.48 276
9771.65
21763.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
DAWG/USDT
$ 0.000500 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
DD/USDT
$ 0.999921 96936.82 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۳:۳۹
DD/USDT
$ 0.999842 137291.11 458
11102.78
4390.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DEGO/USDT
$ 2.18 80498.06 301
27133.92
27902.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DENT/USDT
$ 0.001283 49.98 378
32257.76
33997.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DMD/BTC
$ 1.95 2986.08 53
145.54
175.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.149176 1696448.17 543
155029.50
156889.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DOGECUBE
DOGECUBE/USDT
$ 0.000108 467.62 1
2.35
2.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
DOT/USDT
$ 6.64 13664423.53 333
81090.05
81959.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ECOREAL/USDT
$ 0.136086 533.95 1
1777.47
23.48
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
ECTE/BTC
$ 0.128273 88341.16 117
175.44
39.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
EGX/USDT
$ 200.53 128412.04 298
15026.78
403.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
EMR/USDT
$ 0.012838 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ENJ/USDT
$ 0.320300 33119.21 405
50345.91
47864.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ENJ/USDT
$ 0.320049 66786.63 401
35361.65
43718.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ENJ/BTC
$ 0.321754 5734.00 320
25622.01
23313.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
EPILLO/USDT
$ 0.127266 242603.73 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۲۱:۵۲
EPIX/USDT
$ 0.003150 405.57 1
1.55
0.166838
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
EQPAY/USDT
$ 0.100116 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
EQPAY/ETH
$ 0.043879 162151.67 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۴۷
ERTH/BTC
$ 29.89 29060.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
ETH/DD
$ 2999.15 31568.58 435
7856.82
12285.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ETH/BTC
$ 2999.36 1197910.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ETH/USDT
$ 2997.82 289785938.72 744
10405784.55
15408786.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
EVA/USDT
$ 0.006209 340909.85 6
10.71
12.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
EWT/USDT
$ 1.77 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
FAKT/USDT
$ 0.005735 15963.14 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۳۲
FERMA/USDT
$ 0.070000 21779.02 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
FERMA/USDT
$ 0.208667 114120.63 90
354.19
114.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
FEVR/USDT
$ 0.000502 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
FGC/USDT
$ 1.70 188.87 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۲۱:۵۲
FNC/USDT
$ 0.001754 11733.11 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۴۷
FTN/USDT
$ 1.76 1293868.75 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۴:۵۰
GALA/USDT
$ 0.040750 36778.55 321
13488.75
14690.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
GALA/USDT
$ 0.040754 34073.55 393
46977.41
49660.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.237362 167804.53 401
88287.83
91309.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
GNX/USDT
$ 0.343296 44707.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
GRL/USDT
$ 0.003914 15826.27 23
11.74
60.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
GSYS/USDT
$ 0.218589 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۴:۵۰
GTAI/USDT
$ 2.03 22910.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
GWD/USDT
$ 0.002840 143154.64 48
24.38
52.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
HBAR/USDT
$ 0.079187 23812.95 305
118368.50
116802.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
هابی نتورک
هابی نتورک
Hubii Network
HBT/USDT
$ 0.000721 8542.59 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۱۳:۵۷
HNC/ETH
$ 0.022703 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
HNC/USDT
$ 0.016502 861.34 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
HPO/USDT
$ 0.005480 876552.04 217
1085.35
56.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
HUGE/USDT
$ 0.000493 935562.67 184
5612.65
3590.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ICX/USDT
$ 0.225664 561027.71 283
9929.05
15723.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
IMX/USDT
$ 1.89 1245546.68 371
106806.70
130463.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
INTD/USDT
$ 0.002000 12316.18 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۴:۵۵
KLAY/USDT
$ 0.178772 526281.16 1
26949.49
21046.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LDO/USDT
$ 1.94 128322.83 366
27898.83
38874.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LDXG/USDT
$ 0.075886 11904.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
LINK/USDT
$ 13.29 488427.81 427
787400.82
818861.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LINK/USDT
$ 13.29 12757436.55 428
573211.90
673030.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LINK/BTC
$ 13.29 83223.97 331
157501.98
99575.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LINK/ETH
$ 13.32 7080.84 366
124209.21
105820.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
LIT/USDT
$ 0.998842 22286.70 379
30482.46
32215.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
LRC/USDT
$ 0.250860 68424.54 387
77053.41
96239.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LRC/USDT
$ 0.251000 33161.37 387
40861.97
50246.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LTC/BTC
$ 80.04 135581.54 333
49896.32
60918.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LTC/USDT
$ 80.06 17803637.16 515
164057.25
141716.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
LTC/ETH
$ 80.05 14934.07 395
67492.35
63249.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
LTC/USDT
$ 80.07 4195973.87 479
105394.68
146961.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MANA/USDT
$ 0.432032 74948.05 373
46015.19
50215.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MANA/BTC
$ 0.432070 19113.64 348
21859.40
21149.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
MANA/ETH
$ 0.432044 5288.86 290
2768.29
3435.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
MATIC/USDT
$ 0.676893 30050846.51 536
663343.68
625840.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MAZZE/USDT
$ 0.005390 82159.98 5
18.66
6.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MBASE/USDT
$ 0.071489 23339.78 3
4.03
12.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.012763 0 6
13.95
13.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MINU/USDT
$ -34000000.00 2241368.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MMUI/USDT
$ 0.100884 787118.03 56
51.17
142.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MONO/USDT
$ 0.014848 84.17 1
20.00
1.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MTW/USDT
$ 0.020497 0 424
350.64
18.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MVP/USDT
$ 0.070179 237309.22 4
24.23
12.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MXZ/USDT
$ 0.017597 0 1
254.18
0.052801
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
MYRODRAG
MYRODRAG/USDT
$ -2040000.00 8043356.40
75.88
99.65
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۱۲:۴۸
MYRODRAG
MYRODRAG/USDT
$ -13000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
NDB/USDT
$ 0.002100 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
NEXO/USDT
$ 1.21 17422.92 376
39332.96
35862.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
NFTS/USDT
$ 0.002980 6129.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
NITO/USDT
$ 0.052505 72284.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
NLC/USDT
$ 0.002494 40010.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۴:۵۱
NMR/USDT
$ 23.83 42056.24 326
110032.70
118192.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
NMR/USDT
$ 23.80 13083.34 389
57832.94
65562.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
NTX/USDT
$ 0.052327 5806.95 1
2483.95
2080.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
OCEAN/USDT
$ 0.847866 2787834.95 431
37864.47
37029.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
OCEAN/USDT
$ 0.847400 71591.74 451
34267.03
40378.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
OCICAT
OCICAT/USDT
$ -86886266200.00 19927.84 53
44.66
50.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
OHO/USDT
$ 0.000674 824708.24 149
247.65
271.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
OMG/USDT
$ 0.635000 29936.50 283
5527.11
8018.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
OMG/USDT
$ 0.634900 31664.29 265
11026.29
9006.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
OMT/USDT
$ 0.029979 8213.95 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۴۷
وان شیر
وان شیر
One Share
ONS/USDT
$ 0.071932 36.69 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
PAK/USDT
$ 0.003305 3142.63 28
98.85
85.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
PDX/USDT
$ 192.01 2580136.80 405
25781.47
344.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
PEACHY/USDT
$ -4E07 3588.92 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۴:۴۸
PINU/USDT
$ -97000000.00 2554.25 74
27.20
58.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
PMG/USDT
$ 0.117000 39.79 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
PMPY/USDT
$ 0.029988 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
PNFT/USDT
$ -402000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.283757 49916.80 290
8642.27
8433.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.286330 7360.73 283
3444.15
6903.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
QIE/USDT
$ 0.015373 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
QTUM/BTC
$ 2.98 7641.42 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
QTUM/ETH
$ 3.01 1862.97 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
QTUM/USDT
$ 3.06 50163.78 426
123565.25
127833.07
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
QTUM/USDT
$ 2.98 23034.09 333
29015.82
50353.64
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059666 24544.27 319
14240.99
17892.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059651 11439.74 312
40000.36
40793.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
SEC/USDT
$ -25000000.00 128563.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -221700.00 17754584.31 466
449583.17
701596.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SNT/ETH
$ 0.036219 208.02 1
1425.20
723.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SNX/USDT
$ 2.83 59807.81 487
237705.49
222419.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SNX/USDT
$ 2.83 165709.40 433
177215.27
128566.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SOL/USDT
$ 135.89 81169386.00 340
147409.60
167857.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SPACE/BNB
$ 0.014746 16992.21 208
353.48
277.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
SPACE/USDT
$ 0.014718 14757.01 236
587.89
222.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
SPEX/USDT
$ 0.004514 15677.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
SPORTS/USDT
$ -789200.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
STIMA/USDT
$ 1.00 11551.67 182
729.22
744.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
SXP/USDT
$ 0.328648 444274.62 376
15943.53
16561.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
SXP/BTC
$ 0.327270 947.07 342
18163.03
14833.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
TMC/USDT
$ 0.128250 171042.75 19
45.88
71.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
TND/USDT
$ -5210000.00 38.56 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
TOTO/USDT
$ -1E08 80317.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 53.18 2551217.66 440
41111.87
46205.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 53.13 69517.42 391
34238.62
33370.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
TRX/USDT
$ 0.110170 8801397.97 551
210374.39
203443.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.04 1499099.66 419
48115.67
36907.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
TXG/USDT
$ 0.043004 51.46 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
USDC/USDT
$ 1.00 9420241.82 526
607417.63
812093.21
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۴:۵۴
UUSD/USDT
$ 0.999342 27148.07 380
17398.94
9863.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
VAL/USDT
$ 1.77 2548.13 150
1477.18
713.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
VCNT/USDT
$ 17.49 233507.22 105
70.51
55.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
VRO/ETH
$ 76.22 13877.57 81
89.35
86.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
VRO/BTC
$ 76.55 13052.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
VROOM/USDT
$ -27000000.00 0 22
160.32
1.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
VSC/USDT
$ 0.024185 96570.84 11
41.51
30.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
VTS/USDT
$ 0.041643 34570.78 52
84.74
95.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
WAVES/BTC
$ 2.51 36078.86 296
20250.05
20114.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
WAVES/USDT
$ 2.51 244538.81 313
78837.36
111007.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
WAVES/ETH
$ 2.50 16539.46 1
911.40
672.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
WAVES/USDT
$ 2.50 4893722.11 295
33870.58
38304.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
WMLX/USDT
$ 0.066859 6513.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
WNXM/USDT
$ 48.28 924.08 240
18226.61
900.11
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
WNXM/USDT
$ 48.53 4496.53 161
23980.15
854.27
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.281156 46989.17 369
72001.28
70753.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
XEM/USDT
$ 0.035394 100413.61 322
16759.44
15215.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
XLM/USDT
$ 0.107983 2311701.07 436
106495.13
126955.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
XLM/USDT
$ 0.108100 115308.00 426
45969.12
46422.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
XLM/ETH
$ 0.108236 339.62 286
40825.99
23970.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
XOT/USDT
$ 6.47 13944.91 1
1.04
1.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
XPE/USDT
$ 0.227534 4821.23 13
81.48
83.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
XSPECTAR/USDT
$ 0.055802 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
XWIN/USDT
$ 0.054491 17.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
YFI/USDT
$ 6796.93 62809.80 400
115113.62
104547.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
YFI/USDT
$ 6783 14665.66 400
114120.68
106381.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
YFI/BTC
$ 6759.90 5864.05 416
56288.73
60897.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
ZIL/USDT
$ 0.023826 2456226.56 405
183100.04
356508.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ZNX/USDT
$ 0.089986 5096.65 1
16.58
17.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲
ZRX/USDT
$ 0.496122 1343090.23 434
66000.12
45783.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۳۱
ZRX/BTC
$ 0.497646 3328.00 346
12486.44
13279.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۲۲

مشخصات P2B

توضیحات

نظرات P2B

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین