خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
65301.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۲۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3182.83
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۲۱
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
577.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۲۱
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.749156
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۲۱

قیمت ارزهای دیجیتال در رکو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/IDR
$ 92.80 24579.59 389
6797286578.63
4155977754.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
ADA/IDR
$ 0.507453 45208.42 407
51178224.12
46954408.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
AK12/IDR
$ 0.027471 3965.15 1
6278.54
164775.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۵:۲۳
ALGO/IDR
$ 0.192376 448.81 364
4787675.26
2679649.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
APE/IDR
$ 1.25 313.91 312
36029643.47
65707464.12
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
ARB/IDR
$ 1.22 200.02 382
32826258.38
58223288.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
AVAX/IDR
$ 37.30 20950.61 292
329386318.36
1879316194.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
AXS/IDR
$ 7.71 172.72 360
217637267.28
161248017.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/IDR
$ 0.268833 1475.53 378
23545136.00
18771508.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
BCH/IDR
$ 520.09 55279.81 355
79339136391.10
61287461230.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
BNB/IDR
$ 577.74 18515.61 428
97588440092.85
129862201193.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
BTC/IDR
$ 65301.74 3034517.41 468
99276402262068.59
99453470420175.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/IDR
$ 59.19 2012.79 324
3629790783.92
1420404928.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
CYBER/IDR
$ 9.43 37999.42 363
291427291.54
226078839.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/IDR
$ 31.14 81.10 283
1226649173.27
957430500.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/IDR
$ 0.164013 574919.24 350
29503396.95
29946173.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
DOT/IDR
$ 7.37 11484.92 316
497381463.56
253349653.31
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
EOS/IDR
$ 0.829313 674.44 339
12964413.62
16385722.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
ETH/IDR
$ 3182.83 484513.17 469
5459267762924.87
3092696690245.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
FTM/IDR
$ 0.755322 35366.13 425
66265157.25
74360772.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
GMX/IDR
$ 42.82 12612.51 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
HBAR/IDR
$ 0.087556 7999.50 326
10156911.99
13362575.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/IDR
$ 0.002584 14167.48 385
102125.24
71874.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
JST/IDR
$ 0.033912 2777.67 400
3692426.88
3855354.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
KAS/IDR
$ 0.122085 23561.43 285
6947280.42
7486471.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
LINK/IDR
$ 15.14 1671.57 400
604538558.59
890420543.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
LTC/IDR
$ 86.01 692.20 346
8971055726.72
4047410822.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
MATIC/IDR
$ 0.749156 9077.97 317
66891676.41
126274979.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
OMG/IDR
$ 0.665916 160.84 313
14734959.76
20287448.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
ORDI/IDR
$ 51.79 55122.74 329
1546825798.83
517059901.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/IDR
$ 8.82 76786.66 423
3923899231.10
2736203899.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/IDR
$ 0.484023 2135.97 311
17437371.08
5486596.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
SHIB/IDR
$ -259000.00 113751.33 262
2872.39
4050.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
SLP/IDR
$ 0.004470 4790.63 278
8440.81
64361.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
SOL/IDR
$ 151.99 277626.43 385
37144125840.88
66589706678.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
SUI/IDR
$ 1.42 2571.94 389
74118419.22
83240148.66
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
سان
سان
Sun Token
SUN/IDR
$ 0.014058 16011.18 373
201024.15
179650.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
SUSHI/IDR
$ 1.06 6193.14 314
37943725.61
9852630.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
TIA/IDR
$ 11.90 74246.99 381
348568996.99
365446532.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
TRX/IDR
$ 0.111911 28357.16 378
9945781.66
10149859.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
UMA/IDR
$ 2.93 4868.86 242
18735616.11
36075651.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
UNI/IDR
$ 7.86 30685.09 361
82788178.17
222308348.02
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
USDC/IDR
$ 1.01 23670.30 473
382098362.33
157040715.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/IDR
$ 1.01 2934577.97 562
14587999426.32
11808603243.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
WLD/IDR
$ 5.54 19870.06 335
144415176.54
380308829.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
XLM/IDR
$ 0.117152 6916.56 380
9580639.35
10658852.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/IDR
$ 0.533350 238000.18 418
99822211.57
85511804.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
YFI/IDR
$ 7183.27 9414.78 446
748489966441.52
922802006852.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲
YFII/IDR
$ 650.46 22268.44 1
15182123319.60
2393843876.55
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۴:۴۵
ZRX/IDR
$ 0.554930 484.13 317
20519904.93
6062085.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۲:۰۲

مشخصات Reku

توضیحات

نظرات Reku

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین