خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1341.47
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۶
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
24.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۶
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
93.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۶
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
27664.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۶

قیمت ارزهای دیجیتال در بی تی ایکس پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/KRT
$ 83.41 0 2
0.637245
0.637245
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
AGIX/KRT
$ 0.084179 0 1
0.703889
317.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ANKR/KRT
$ 0.038690 0 63
0.024572
97.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ANT/KRT
$ 1.57 0 1
0.053679
0.042369
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/KRT
$ 1.70 0 16
0.016233
13.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.318850 0 1
0.277426
1.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.340340 0 3
37.06
9.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TUSD
$ 6.98 0 0
4.29
597430.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.415444 0 1
8.54
6656.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.673483 0 18
7.30
3.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRT
$ 0.401196 0 3
2.99
4.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.184189 0.001673 1
0.186455
15.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/KRW
$ 516.31 0 108
13.03
2.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/KRT
$ 206.53 0 1
3743.78
328.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/USDT
$ 76.64 0 1
0.254743
0.474265
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/BTC
$ 146.12 0 7
126.96
24.63
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/USDC
$ 180.63 0 1
13.63
1831.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/ETH
$ 134.22 0 2
110.87
409.77
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BCH/TUSD
$ 99.94 0 0
48.12
5634.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BSTY/BTC
$ 0.006821 0 1
5.41
11.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/TUSD
$ 87.54 0 1
1.96
759.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 53.74 0 12
18.00
50.03
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 37.35 0 1
4.73
4.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRT
$ 53.13 0 110
0.329245
71.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 157.51 0 0
2.77
616.72
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 2.60 0 1
0.012471
1220.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 100.27 0 1
10.55
9.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/USDC
$ 22220.78 0 1
23.28
20.97
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/ETH
$ 27664.36 0 1
376.98
74.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/EUR
$ 18264.80 0 5
81.28
411.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/KRT
$ 29785.49 0 51
2.38
23.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/KRW
$ 43028.87 0 0
121.53
1032.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/USDT
$ 25502.83 2.55 15
4.66
2.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTC/TUSD
$ 24984.07 0 2
4.10
10.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/ETH
$ 6.38 0 4
17.42
59.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/KRT
$ 18.67 0 4
458.99
15.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/BTC
$ 9.31 0 116
11.64
113.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/TUSD
$ 8.99 0 1
4149.45
12547.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/KRW
$ 54.72 0 108
9.78
9.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/USDC
$ 1.01 0 1
6.60
14.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
BTG/USDT
$ 20.00 0 1
7.43
6209.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
CELO/KRT
$ 1.53 0 3
0.014012
3.61
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
CHZ/KRT
$ 0.115626 0 1
1.57
0.000596
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/KRT
$ 1.38 0 14
0.013864
33.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
CUSD/KRT
$ 0.999878 0 2
0.013291
12.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 57.40 0 1
3252.33
13846.71
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/TUSD
$ 54.96 0 1
0.362422
0.566634
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 34.72 0 1
6.69
28.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/KRW
$ 177.77 0 21
2.61
1.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 55.50 0 1
10.82
4.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/KRT
$ 114.09 0 1
0.874240
11.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 80.00 0 1
0.312967
7.97
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
DGB/ETH
$ 0.009565 0 1
1.34
22.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
DGB/BTC
$ 0.011640 0 4
0.001796
29.94
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
DGB/KRT
$ 0.011858 0 1
0.422937
3.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRT
$ 0.084811 0 1
0.000285
0.010166
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ELF/KRT
$ 0.162321 0 3
0.037255
12.11
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ENJ/ETH
$ 0.437169 0 1
0.172332
10.13
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ENJ/KRW
$ 1.43 0 11
7.99
0.972587
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ENJ/KRT
$ 0.695456 0 1
0.000484
0.003391
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/USDT
$ 23.11 1.79 1
5.28
0.584605
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/ETH
$ 26.61 0 2
0.130899
7.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/KRT
$ 21.12 0 1
7.14
9.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/USDC
$ 0.019999 0 2
1.06
18877.11
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/TUSD
$ 22.68 0 0
0.004316
1183.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/KRW
$ 49.76 0 150
24.08
32.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETC/BTC
$ 24.59 0 100
354.62
76.57
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/BTC
$ 1341.47 0 1
71.81
445.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/KRW
$ 2925.99 0 0
373.83
1103.91
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/USDT
$ 1940.22 0 1
11.84
0.203034
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/KRT
$ 1953.78 0 72
53.90
286.72
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/TUSD
$ 1998.73 0 1
0.359126
0.310821
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ETH/USDC
$ 1428.48 0 1
9.57
0.635799
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
EXP/KRT
$ 0.006748 0 1
-235700.00
2.62
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FET/KRT
$ 0.315020 0 9
5.67
54.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/BTC
$ 2.23 0 3
6.55
5.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/TUSD
$ 4.34 0 1
1.21
7641.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/USDC
$ 4.43 0 1
2.36
1788.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/KRW
$ 6.05 0 103
4.10
23.16
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/ETH
$ 1.85 0 1
3.31
26.77
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/KRT
$ 3.90 0 19
2.12
20.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FIRO/USDT
$ 2.26 0 1
1.66
13876.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/USDT
$ 0.001270 0 1
0.063070
83.75
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/TUSD
$ 0.006069 0 1
5.89
136255.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/USDC
$ 0.006666 0 1
2.76
66.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/ETH
$ 0.002428 0 1
11.58
0.535477
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/BTC
$ 0.005820 0 2
58.03
1.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/KRT
$ 0.015735 0 1
-294600.00
0.000194
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
FTC/KRW
$ 0.019862 0 0
0.083506
0.484588
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/KRT
$ 41.68 0 1
0.133401
9.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GAME/KRT
$ 0.026985 0 1
0.000129
0.137405
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GAME/EUR
$ 0.019374 0 1
3.34
0.081586
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GAME/BTC
$ 0.023279 0 4
0.437865
5.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GAME/KRW
$ 0.125122 0 0
0.000236
2.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GAME/ETH
$ 0.008609 0 1
3.85
12.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/KRW
$ 0.819535 0 109
21.85
39.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/BTC
$ 0.510278 0 4
14.53
4.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/KRT
$ 0.424796 0 1
0.039693
1.04
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/ETH
$ 0.440294 0 1
1.55
3.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/USDC
$ 0.434944 0 1
40.34
1096.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/USDT
$ 0.016002 0 1
0.004599
808.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
GRS/TUSD
$ 0.622346 0 1
235.62
8751.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
KLAY/KRT
$ 0.443605 0 1
0.013638
17.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
KNC/KRT
$ 1.60 0 2
0.028813
1.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LINK/KRT
$ 7.45 0 1
0.054219
0.054219
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/KRW
$ 161.71 0 0
10.01
0.710528
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/BTC
$ 93.12 0 1
12.11
5.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/ETH
$ 86.09 0 1
1.22
8.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/USDT
$ 82.91 0 1
11.81
13.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/KRT
$ 66.19 0 1
40.30
149.57
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/TUSD
$ 89.94 0 1
9.56
3.62
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
LTC/USDC
$ 39.00 0 1
0.033913
551.49
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MANA/KRT
$ 1.23 0 1
0.036152
2.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MATIC/KRT
$ 0.691769 0 6
0.085218
5.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/BTC
$ 0.005028 0 1
0.564862
6.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/USDC
$ 44.00 0 1
0.728285
94.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/TUSD
$ 1.50 0 1
3.97
195.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/ETH
$ 0.031883 0 1
0.001802
1.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/KRT
$ 0.031616 0 1
0.087245
1.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/KRW
$ 0.045678 0 0
0.000155
4.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MITH/USDT
$ 0.004000 0 1
0.029593
0.032358
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/USDT
$ 0.300065 0 1
0.791486
330.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/TUSD
$ 0.970429 0 1
4.52
9870.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/KRW
$ 1.42 0 28
4.30
1.75
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/KRT
$ 0.631407 0 1
0.003305
0.414518
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/ETH
$ 0.546258 0 1
10.11
9.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/USDC
$ 0.657283 0 1
0.157605
9595.61
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MONA/BTC
$ 0.458621 0 1
3.37
14.57
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
MUSIC/BTC
$ 0.000488 0 0
1.54
2.03
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
OMG/KRT
$ 2.43 0 68
0.033848
41.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/KRT
$ 0.014156 0 1
0.000105
0.922976
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/BTC
$ 0.014899 0 12
1.53
4290.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/USDT
$ 0.017984 0 1
2.54
29700.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/KRW
$ 0.049822 0 0
0.029294
7.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/TUSD
$ 0.035392 0 1
0.187889
24710.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/ETH
$ 0.008146 0 1
5.56
13.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PAY/USDC
$ 0.018299 0 1
1.06
96.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRT
$ 0.249781 0 1
0.039643
0.876991
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
PUNDIX/KRT
$ 0.495857 0 57
0.035038
53.50
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
اگر
اگر
Augur
REP/KRT
$ 7.52 0 1
0.046808
0.402102
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/USDC
$ 0.009999 0 1
11.06
292.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/BTC
$ 0.033638 0 8
243.38
29.13
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/ETH
$ 0.028775 0 26
-138800.00
13.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/USDT
$ 0.030138 0 1
14.57
0.291322
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/KRW
$ 0.096904 0 20
0.018406
18.38
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/KRT
$ 0.031719 0 1
0.281925
0.006072
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
RVN/TUSD
$ 0.029981 0 1
29.19
115.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/USDT
$ 0.024887 0.007778 1
0.417803
0.349350
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/KRW
$ 0.079601 0 106
10.26
27.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/USDC
$ 0.039922 0 1
0.102564
2271.07
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/BTC
$ 0.029564 0 10
41.27
40.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/ETH
$ 0.028759 0 1
0.137503
1.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/KRT
$ 0.035207 0 1
0.034355
0.465749
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SNT/TUSD
$ 0.058143 0 1
1.21
38409.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
STORJ/KRT
$ 0.567752 0 2
0.031950
1.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
SXP/KRT
$ 0.480846 0 1
0.010840
0.041963
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تلور
تلور
Tellor
TRB/KRT
$ 18.91 0 1
1.80
97.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/USDT
$ 0.833422 0 1
1.83
10.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/ETH
$ 0.797085 0 1
0.243587
0.450306
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/USDC
$ 0.961476 0 1
1.49
237.17
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/BTC
$ 0.931164 0 3
7.67
4.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/KRW
$ 0.978753 0 0
0.905557
91.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
TUSD/KRT
$ 1.11 0 1
0.402087
6.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
UBQ/ETH
$ 0.032394 0 1
145.65
22.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
UBQ/KRW
$ 0.246550 0 0
0.000890
14.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
UBQ/BTC
$ 0.015248 0 1
14.93
31.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
UBQ/USDT
$ 0.003506 0 1
0.915175
165.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
UBQ/KRT
$ 0.040200 0 1
0.000335
0.465329
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/TUSD
$ 1.04 0 1
45.08
1.54
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/KRW
$ 0.979022 0 0
1.01
90.97
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/BTC
$ 1.05 0 3
13.51
25.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/KRT
$ 0.938328 0 150
53.50
243.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/USDT
$ 0.999212 0 2
15.87
18.16
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDC/ETH
$ 1.12 0 1
0.569471
10.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
USDP/KRT
$ 0.975931 0 1
10.23
11.50
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/KRT
$ 0.979384 0 1
0.245929
0.007701
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 1.20 0 1
5.26
1.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 0.821735 0 1
0.183416
14.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/KRW
$ 0.980738 0 0
422.75
161.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 0 1
15.41
15.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/BTC
$ 0.912890 2.33 12
2.57
5.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
VTC/BTC
$ 0.140839 0 1
113.33
4.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
VTC/USDC
$ 0.194987 0 1
0.380047
32.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
VTC/USDT
$ 0.088891 0 1
7.07
10.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
VTC/TUSD
$ 0.413092 0 1
-365700.00
4706.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
VTC/KRT
$ 0.155514 0 7
0.001286
129.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/KRT
$ 29610.71 0 1
563629.51
153.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 35805.17 0 3
0.502185
17250.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/KRW
$ 59.33 0 87
12.85
21.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/ETH
$ 14.35 0 3
16.99
40.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/TUSD
$ 27.92 0 1
0.928395
1595.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/KRT
$ 25.64 0 1
12.34
240.52
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/BTC
$ 18.04 0 1
7.15
29040.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/NGN
$ 88.09 0 0
0.489612
5636.61
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
WNXM/EUR
$ 27.36 0 1
0.948428
893.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XEC/KRT
$ -433600.00 0 1
0.000621
0.000744
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XMY/BTC
$ 0.000326 0 7.00
0.798730
61.37
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XMY/KRT
$ -369700.00 0 1
0.195430
12.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XMY/KRW
$ 0.003050 0 0
-5220000.00
0.002202
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XMY/ETH
$ -956500.00 0 1
3.54
0.075699
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
XMY/USDT
$ 0.000150 0 1
0.573460
11.04
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
YFII/KRT
$ 1963.65 0 1
87392.91
286.97
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZCL/BTC
$ 0.031427 0 6
211.86
132.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/KRW
$ 118.90 0 13
0.710880
1.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/USDT
$ 50.00 0 1
6.20
50.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/ETH
$ 24.55 0 1
11.57
120.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/KRT
$ 99.28 0 1
0.383990
0.255937
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/TUSD
$ 49.97 0 0
0.750858
20569.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/USDC
$ 50.00 0 1
1.48
762.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷
ZEC/BTC
$ 54.71 0 3
2.19
10.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۷

مشخصات BTX Pro

توضیحات

نظرات BTX Pro

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین