خبر
XLM استلار
XLM
قیمت دلاری
0.094108
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۵۷
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
49.79
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۵۷
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.568806
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1518.22
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در وی سی سی اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 288.19 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
AAVE/BTC
$ 111.58 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
AAVE/ETH
$ 96.29 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ADA/BTC
$ 0.568806 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ADA/ETH
$ 0.484609 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ADA/USDT
$ 1.47 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ALGO/USDT
$ 1.58 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 13.92 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ALPACA/BTC
$ 0.218963 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ALPACA/USDT
$ 0.564581 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.286019 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.739983 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ANT/USDT
$ 11.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ANT/BTC
$ 4.24 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ARK/BTC
$ 0.491042 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 11.21 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 29.03 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
AVAX/BTC
$ 43.89 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
AVAX/USDT
$ 113.44 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
AXS/BTC
$ 40.09 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
AXS/USDT
$ 103.50 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
BADGER/USDT
$ 16.75 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BAL/USDT
$ 17.44 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BAL/BTC
$ 6.76 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 2.20 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 5.68 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 9.36 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.431681 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 1.32 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.508238 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BCH/USDT
$ 454.28 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BCH/BTC
$ 175.97 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 1.62 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.232292 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.089993 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BNB/USDT
$ 548.58 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
BNT/USDT
$ 3.52 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BTC/USDT
$ 49358.35 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BTCDOWN/USDT
$ 0.011311 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
BTCUP/USDT
$ 30.90 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
BTS/USDT
$ 0.036369 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BUSD/USDT
$ 0.999677 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BZRX/BTC
$ 0.088461 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
BZRX/USDT
$ 0.216795 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
CAKE/USDT
$ 12.66 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
CAKE/BTC
$ 4.90 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.082537 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 222.29 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
COTI/USDT
$ 0.392991 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
COTI/BTC
$ 0.152276 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
CVC/BTC
$ 0.137950 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 55.08 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 142.30 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 46.81 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
DGB/BTC
$ 0.014139 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
DGB/USDT
$ 0.036289 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 1.38 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.534589 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
DNT/BTC
$ 0.053499 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
DOCK/USDT
$ 0.073318 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.974967 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.181596 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.070313 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
DOT/USDT
$ 29.18 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
DOTUP/USDT
$ 3.89 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
EGLD/USDT
$ 260.09 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ELF/BTC
$ 0.149988 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ENJ/BTC
$ 1.15 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ENJ/USDT
$ 2.97 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
EOS/USDT
$ 3.27 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
EOS/BTC
$ 1.27 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ETC/BTC
$ 14.01 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ETC/USDT
$ 36.16 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ETC/ETH
$ 11.90 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ETH/USDT
$ 3920.17 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ETH/BTC
$ 1518.22 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ETHDOWN/USDT
$ 0.569181 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ETHUP/USDT
$ 49.15 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 38.21 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
FIRO/USDT
$ 5.75 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
FLM/USDT
$ 0.382791 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
FLM/BTC
$ 0.148264 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
FTM/BTC
$ 0.846210 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
FTM/USDT
$ 2.82 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.41 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
GRT/USDT
$ 0.705776 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
GTO/BTC
$ 0.026176 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
HBAR/BTC
$ 0.117885 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
HBAR/USDT
$ 0.304193 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
HNT/USDT
$ 37.95 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 26.43 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IDEX/BTC
$ 0.103555 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
INJ/BTC
$ 3.62 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
INJ/USDT
$ 9.35 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IOST/USDT
$ 0.034749 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IOST/ETH
$ 0.011436 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IOTX/ETH
$ 0.044700 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IOTX/USDT
$ 0.136317 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IRIS/BTC
$ 0.035728 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
IRIS/USDT
$ 0.092388 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
JST/BTC
$ 0.022163 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
JST/USDT
$ 0.056869 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
KAVA/USDT
$ 3.92 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
KAVA/BTC
$ 1.52 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
KNC/USDT
$ 1.35 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
KSM/USDT
$ 318.69 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
KSM/BTC
$ 123.43 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
LINA/USDT
$ 0.053158 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
LINK/USDT
$ 22.07 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
LINK/BTC
$ 8.53 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.036685 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
LRC/ETH
$ 0.716314 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
LRC/BTC
$ 0.845637 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
LTC/ETH
$ 49.79 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
LTC/USDT
$ 150.99 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
LTC/BTC
$ 58.49 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 56.63 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۸:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 92.30 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۸:۵۱
MANA/BTC
$ 1.41 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
MATIC/BTC
$ 1.03 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
MATIC/USDT
$ 2.67 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.393987 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 14.41 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
NEO/USDT
$ 28.02 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
OCEAN/BTC
$ 0.363972 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
OCEAN/USDT
$ 0.938778 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
OGN/USDT
$ 0.694084 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
OXT/BTC
$ 0.155142 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
OXT/USDT
$ 0.401191 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
PERP/USDT
$ 8.95 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
PUNDIX/USDT
$ 1.11 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
QTUM/USDT
$ 9.61 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
RAY/USDT
$ 7.32 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.019969 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/BTC
$ 2.97 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
RVN/USDT
$ 0.104928 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
RVN/BTC
$ 0.040315 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 6.22 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 1.59 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
SHIB/USDT
$ -369600.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 190.86 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
SRM/BTC
$ 1.49 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
SRM/USDT
$ 3.85 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
STEEM/BTC
$ 0.173871 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.023239 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
SXP/USDT
$ 1.61 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
SXP/BTC
$ 0.622860 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 37.73 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/BTC
$ 14.62 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
TROY/USDT
$ 0.010959 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
TRX/USDT
$ 0.078807 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
UNI/USDT
$ 18.50 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
USDC/USDT
$ 0.999666 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
VET/USDT
$ 0.094198 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
VITE/BTC
$ 0.034010 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
VITE/USDT
$ 0.087897 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000492 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 15.95 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
XEC/USDT
$ 0.000115 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
XLM/ETH
$ 0.094108 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
XLM/USDT
$ 0.284690 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
XLM/BTC
$ 0.110055 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
XMR/USDT
$ 216.29 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
XMR/BTC
$ 83.59 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.344112 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.888970 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.293295 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 4.83 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
XVS/USDT
$ 16.21 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
XVS/BTC
$ 6.26 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
YFI/BTC
$ 11656.65 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
YFI/USDT
$ 30056.88 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
YFII/USDT
$ 2791.94 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
YFII/BTC
$ 1083.32 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 5.57 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ZIL/USDT
$ 0.077147 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۲
ZIL/BTC
$ 0.029998 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹
ZRX/USDT
$ 0.841071 0 0 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۸:۱۹

مشخصات VCC Exchange

توضیحات

نظرات VCC Exchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین